வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 17 புதன்

இரவிலே திருடன் வருகிறவிதமாய்க் கர்த்தருடைய நாள் வருமென்று நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள். (1தெச.5:2)
வேதவாசிப்பு: எரேமி. 14-16 | 1தெசலோனி.5

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 17 புதன்

நமது தேசத்திலுள்ள அனைத்து மிஷனெரி இயக்கங்களின் தரிசனம் நிறைவேறும்படியாகவும் சுவிசேஷத்தைக் கேள்விப்படுபவர்கள் 1தெச.1:6 இன்படி பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தோடே திருவசனத்தை ஏற்றுக் கொண்டு கர்த்தரைப் பின்பற்றுகிறவர்களாக மாறுவதற்கும், இவ்வூழியங்களுக்கு உள்ள தடைகள் நீங்கவும் மன்றாடுவோம்.

உண்மையின் மேன்மை

தியானம்: 2018 அக்டோபர் 17 புதன்; வேத வாசிப்பு: ஆதி 39:1-12 ; 41:14-43

அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி: நல்லது, உத்தமமும் உண்மையுமுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய், அநேகத்தின்மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான் (மத். 25:21).

யாரும் கண்டுகொள்ளமுடியாத சிற்றின்ப பாவம் நெருங்கி வந்தால் ஒரு வாலிபன் என்னதான் செய்வான்? ஆனால் வாலிபனான யோசேப்போ தேவன் தன்னைக் காண்கிறார் என்ற உணர்வுடன் நெருங்கி வந்த பாவத்தை வெறுத்து உதறித்தள்ளி, அந்த இடத்தைவிட்டே ஓடிவிட்டான். தான் என்ன செய்தாலும் கர்த்தர் அவைகளைக் காண்கிறார் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவில் கொண்டிருந்தான் யோசேப்பு. தன் உட்காருதலையும் எழுந்திருக்குதலையும் நினைவுகளையும் தூரத்திலிருந்து அறிகிறவர் கர்த்தர் (சங்.139:2) என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான்.. தனக்கு விரோதமாக அல்லது, போத்திபாரின் மனைவிக்கு விரோதமாக, மேலும் தன்னுடைய எஜமானுக்கு விரோதமாக என்பதைவிட, தேவனுக்கு விரோதமான பாவத்தைச் செய்வது எப்படி என்ற உள்ளான உணர்வே, அந்தப் பொல்லாத பாவத்திற்கு விலகியோடும் விழிப்புணர்வை யோசேப்புக்குக் கொடுத்தது. பாவம் தேவனுக்கு விரோதமானது. பவுலும் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதும்போது பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு விலகியோடு (2தீமோ.2:22) என்று எச்சரிக்கிறார்.

யோசேப்பின் உண்மைத்துவத்தைக் கண்ட கர்த்தர் அவனோடேகூட இருந்தபடியால், அவன் எதைச் செய்தானோ அதைக் கர்த்தர் வாய்க்கச்செய்தார் (ஆதி.39:23). பானபாத்திரக்காரன் யோசேப்பை மறந்தபோதும் கர்த்தர் அவனை நினைத்தருளினார் (ஆதி.40:23). யோசேப்போடே கர்த்தர் இருந்தார். அவன் காரிய சித்தியுள்ளவனானான் (ஆதி.39:2). பார்வோன் கண்ட கனவுக்கு அர்த்தம் சொல்ல யோசேப்பு அழைக்கப்பட்டபோது, ‘நான் அல்ல; தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களமான உத்தரவு அருளிச்செய்வார்’ (ஆதி.41:16) என கூறி, கர்த்தருக்கே மகிமையை செலுத்தினான். தன்னைக் கொல்ல நினைத்த தனது உடன்பிறப்புக்களையும் மனதார மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோநிலை அவனுக்குள் இருந்தது. கர்த்தர் அற்புதமாக எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் இந்த யோசேப்பையே அதிகாரியாக உயர்த்தினார்.

அன்பானவர்களே, நீருக்குள் மறைந்திருக்கும் முதலைகள்போல் நம்முடைய வாழ்விலும் பாவம் ஒளிந்துகொள்கிறது. தருணம் பார்த்து திடிரென வெளியில் வந்து, நம்மை கீழே விழத் தள்ளிவிடுகிறது. இத்தகைய இரகசிய பாவங்களை நாமே வெளிக்கொண்டுவந்து அறிக்கைசெய்து விட்டுவிடுவோம். கர்த்தர் யாவையும் காண்கிறார். அவருக்குப் பயப்படும் பயம் நம்மை நிரப்பட்டும்.

“தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்” (சங்.51:10).

ஜெபம்: மன்னிப்பின் தேவனே, என் உள்ளான மனிதனில் காணப்படுகின்ற அந்தரங்க பாவங்களை இன்றே அறிக்கையிடுகிறேன். அவைகளை எனக்கு மன்னியும், ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்