வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 20 வியாழன்

சேனைகளின் கர்த்தர் நியாயத்தீர்ப்பினால் உயர்ந்து, பரிசுத்தமுள்ள தேவன் நீதியினால் பரிசுத்தராய் விளங்குவார். (ஏசா.4:16)
வேதவாசிப்பு: ஏசாயா.3-5 | 2கொரி.11

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 20 வியாழன்

வேதாகமத்திற்கு திரும்புக பன்னாட்டு ஊழியங்களுக்காகவும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் செயல்படும் ஊழியங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்பட, வானொலி செய்தியாளர் Rev.நியூ பீல்டு அவர்களை கர்த்தர் வல்லமையாய் பயன்படுத்த, ஊழியங்களை ஆதரிக்கும் புதிய ஆதரவாளர்களை தேவன் தந்தருள மன்றாடுவோம்.

கால்கள்

தியானம்: 2018 செப்டம்பர் 20 வியாழன்;
வேத வாசிப்பு: நீதிமொழிகள் 1:8-19

“என் மகனே, பாவிகள் உனக்கு நயங்காட்டினாலும் நீ சம்மதியாதே. …நீ அவர்களோடே வழிநடவாமல், உன் காலை அவர்கள் பாதைக்கு விலக்குவாயாக” (நீதி. 1:10,13).

ஓட்டப் பந்தயத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒருவன் தன் பாதையை விட்டு விலகி ஓடினால், அவன் தகுதியிழந்தவனாகவே கருதப்படுவான். ஓடுகிறவனின் செவிகள் தவறான சத்தத்திற்கு அடைக்கப்பட்டதாயும், தவறான பாதையைப் பார்க்காதபடி நேரான பாதையையே கண் நோக்கியதாகவும் இருப்பின் அவன் கால்கள் பாதை தவறாமல் செல்லவேண்டிய இடத்தைச் சென்றடையும். நமது விசுவாச ஒட்டத்தில் நமது கண்கள் காதுகளைக்குறித்து மாத்திரமல்ல, நமது கால்களின் ஓட்டத்தைக் குறித்தும் நமக்கு கவனம் தேவை.

தாவீது ராஜா, தேவனை நோக்கி: “கர்த்தாவே, துன்மார்க்கனுடைய கைகளுக்கு என்னை நீங்கலாக்கி, கொடியவனுக்கு என்னை விலக்கி இரட்சியும், அவர்கள் என் நடைகளைக் கவிழ்க்கப் பார்க்கிறார்கள்” (சங்கீதம் 140:4) என்று ஜெபிக்கிறார். மேலும், “என் காலடிகள் வழுவாதபடிக்கு என் நடைகளை உமது வழிகளில் ஸ்திரப்படுத்தும்” (சங்கீதம் 17:5) என்றும் தன் நடைகளைக் கர்த்தரின் வழிகளுக்கு ஒப்புக்கொடுத்திருந்தார். வழியில் சற்றுச் சறுக்கினாலும், மீண்டும் எழுந்து இறுதிவரை கர்த்தருக்குப் பிரியமான பாதையில் நடந்து கர்த்தரின் சமுகத்தில் மேலான இடத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டார் தாவீது.

கர்த்தரின் வசனத்தைத் தியானித்து, ஜெபித்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு ஒருநாளை ஆரம்பிக்கின்றோம். என்றாலும் அந்த நாளில் நமது நடைகள் எப்படியிருக்கும் என்பதைக்குறித்து நமக்கு கவனம் அவசியம். நமது கால்கள் செம்மையான நேரான பாதையில் இருக்கின்றனவா? அல்லது, துன்மார்க்கனும், பாவியும், பரியாசக்காரரும் உட்காரும் இடத்தை நோக்கி விரைந்து செல்கின்றனவா? “உம்முடைய வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும்படிக்கு, சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விலக்குகிறேன்” (சங்.119:101).

அருமையானவர்களே, இன்று இந்த ஜெபம் நம்முடையதாகட்டும். விசுவாசப் பாதையில் முன்செல்ல வாஞ்சித்தால், பொல்லாங்காய்த் தோன்றுகின்ற சகல வழிகளையும் விட்டுவிலகி, நம் நடைகளைக் கர்த்தருக்குள் காத்துக்கொள்வோமாக. நமது மனம், அறிவு, கண்கள், செவிகள் இவற்றுடன் இசைந்துதான் நமது கால்களும் நடக்கின்றன. ஆகவே, நமது கடிவாளத்தின் கயிறுகளை தேவனுடைய கரங்களில் கொடுத்து விடுவோமாக. அவரே நம்மை நடத்தட்டும். யார் நயங்காட்டினாலும், நாம் தவறிப்போகாமல் செல்லவேண்டிய பாதையில் அவரே நடத்தட்டும். கால்கள் வழிவிலகினாலும், மீண்டும் நம்மைச் சரியான பாதையில் அவரே நடத்தட்டும்.

“கர்த்தர் உன் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் கால் சிக்கிக்கொள்ளாதபடி காப்பார்” (நீதி 3:26).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, தவறான வழிகளில் என் கால் செல்லுவதை இன்றைக்கு நான் உணருகிறேன். என்னை மன்னித்து இனி சரியான பாதையில் நான் செல்ல எனக்கு உதவியருளும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்