வாக்குத்தத்தம்: 2017 டிசம்பர் 17 ஞாயிறு

கர்த்தரை நான் என் வாயினால் மிகவும் துதித்து, அநேகர் நடுவிலே அவரைப் புகழுவேன். (சங்.109:30)
வேதவாசிப்பு: ஆமோஸ்.7-9 | வெளிப்படுத்தல்.8

ஜெபக்குறிப்பு: 2017 டிசம்பர் 17 ஞாயிறு

“உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே சமாதானமும், மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக” (லூக்.2:14) என்று பரம சேனையின் திரள் கர்த்தரைப் போற்றி புகழ்ந்ததுபோல இந்நாளிலும் அனைத்து இடங்களிலும் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் கீதாராதனைகள் சிறப்புற நடைபெற தேவன் கிருபை செய்ய ஜெபிப்போம்.

குறைவு என்ன?

தியானம்: 2017 டிசம்பர் 17 ஞாயிறு; வேத வாசிப்பு: மத்தேயு 19:16-20

“அந்த வாலிபன் அவரை நோக்கி: இவைகளையெல்லாம் என் சிறுவயதுமுதல் கைக்கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் என்னிடத்தில் குறைவு என்ன என்றான்” (மத்தேயு 19:20).

சில சபைக்கூட்டங்களில் பிரச்சனைகள் எழும்பும்போது, விவாதங்களும் தொடங்கும். அப்போது சிலர், “நான் பல வருடங்களாக இந்தச் சபையில் இருந்து உழைக்கிறேன். எனது மூதாதையர் எத்தனை தலைமுறைகளாக இச்சபையில் வழிபடுகிறார்கள்” என்று சொல்லி, தாங்கள் செய்த தவறுகளை மறைத்துவிட முயற்சிப்பதுண்டு. அல்லது, “நான் யாருடைய மகன் தெரியுமா? யாருக்கு நெருங்கிய இனத்தான் தெரியுமா” என்று சொல்லி, மற்றவர்களின் உருவத்துக்கு அல்லது பெயருக்குப் பின்னால் மறைந்துகொண்டு தப்பித்துக்கொள்ளப் பார்ப்பதுண்டு. இவர் களில் நாமும் ஒருவரா?

இயேசுவிடம் வந்த வாலிபனும் தான் சிறுவயதுமுதல் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு வந்தவன் என்றும், இன்னமும் தன்னிடத்தில் என்ன குறை இருக்க முடியும் என்றும் கேட்கிறான். அவனிடத்தில் இருந்த குறைவை ஆண்டவர் சுட்டிக் காட்டியபோது, அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தவனாய், தான் நினைத்தபடி காரியம் அமையவில்லை என்பதால் துக்கத்தோடே போய்விட்டான் என்று வாசிக்கிறோம். அவன் இயேசுவிடம் வரும்போது தன்னிடத்தில் ஒரு குறைவுமே இல்லையென்று எண்ணியவனாகவே வந்தான். அதனால்தான் அவனால் இயேசு காட்டிய குறைவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு வருவது நல்ல காரியம். தேவனுக்குப் பயந்து வாழ்வதும் நல்லது. ஆனால் தன்னைத்தான் உணர்ந்து, தன் குறைவை ஏற்றுக்கொண்டு, பாவத்திலிருந்து மீட்பைப் பெற்றுக்கொண்டு, தேவனுடைய கற்பனைகளின்படி வாழுவதே ஆண்டவர் விரும்புகின்ற வாழ்வு. தேவனுக்கு முன்பாக நாம் அனைவருமே குறைவுள்ளவர்கள். நம்மில் குறைவில்லையென்று நாம் சொன்னால் அது நம்மைநாமே ஏமாற்றிக்கொள்ளுவதாகவே இருக்கும். எனவே, நம்மில் உள்ள குறைவுகளை உணர்ந்து, தேவனிடம் அறிக்கைசெய்து, நம்மைத் திருத்திக்கொள்ள எப்போதுமே நாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும். மனந்திரும்புகிற ஒரே பாவியின் நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். அப்போது, என்னிமித்தம் பரலோகில் சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறதா?

“நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர் களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியுமுள்ளவராயிருக்கிறார்” (1 யோவான் 1:8-9).

ஜெபம்: அன்பின் தேவனே, என் அறிவுக்கு எட்டாமல் ஏதாவது குறைவு என்னில் இருக்குமானால் அதை எனக்கு உணர்த்தியருளும். நான் மனந்திரும்பி வாழ எனக்கு உதவியருளும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்