அதிகாலை வேளையில்…

தரிசனமா அல்லது விசுவாசமா?

அதிகாலை வேளையில்… (மே – ஜுன் 2018)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி : ஏசாயா 37:1-38
அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம் பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் (ஏசாயா.37:36).

விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும், காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது (எபி. 11:1). இதை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 36 மற்றும் 37ஆம் அதிகாரங்களில் தரப்பட்ட நிகழ்வுகள் அழகாக விளக்குகின்றன. அசீரிய அரசர் சனகெரிப் யூதாவின் சகல பட்டணங்களுக்கும் விரோதமாக வந்து அவைகளைப் பிடித்துக்கொண்டார். எருசலேமுக்கு தென்மேற்கேயுள்ள லாகீஸ் என்ற பட்டணத்தை முற்றுகையிட்டார். ரப்சாக்கே என்னும் அதிகாரியின் தலைமையில் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்ப திட்டமிட்டார். யூத நாட்டு சேனை வீரர்களை ரப்சாக்கே அதைரியப்படுத்தினால் யுத்தம் இல்லாமலேயே எசேக்கியா ராஜா சரணடைந்து விடுவார் என அசீரியர்கள் எண்ணினர்.

அதன்படியே ரப்சாக்கே யூதாவின் சேனைகளிடம் அவர்கள் வெற்றி பெற முடியாததன் காரணத்தை விளக்குகிறார். நெரிந்த நாணல் கோலைப் போன்று இருக்கும் எகிப்திய அரசர் பார்வோனை நம்புவது வீண். வலிமை வாய்ந்த அசீரிய சேனைக்கு எதிராக வந்த அனைத்து நாட்டையும் அவர் களது தெய்வங்கள் தப்புவிக்கவில்லை. இஸ்ரவேல் தேவனையும் நம்புவதில் அர்த்தமில்லை என்று சோர்வான வார்த்தைகளைக் கூறினார். எசேக்கியாவும் அவனது ஜனங்களும் என்ன செய்ய முடியும்? எசேக்கியாவின் ஊழியக்காரர் தேவமனிதனாகிய ஏசாயாவிடம் ஆலோசனைக்காக அனுப்பப்பட்டனர்.

அவர்களிடம் தம்மை நிந்தித்த ரப்சாக்கேயை தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். அவருடைய நிந்தனை சொற்களுக்காக அசீரிய சேனைகளை தேவன் அழிப்பார் என்றும் ஏசாயா உறுதியளித்தார். அசீரியர்களை அழிப்பதன் மூலம் நீர் ஒருவரே கர்த்தர் என்பதை பூமியின் இராஜ்யங்களெல்லாம் அறியும் (ஏசாயா 37:20). அசீரியா ராஜா தேவனுடைய பரிசுத்த நகரத்துக்குள் வருவதுமில்லை, அதன் மேல் அம்பு எய்வதுமில்லை என்றும் ஏசாயா முன்னுரைத்தார். தனக்கு விரோதமாகச் சொன்ன நிந்தனை சொற்களுக்காக தேவன் ஆச்சரியமான முறையில் யூதாவை பாதுகாப்பார். எசேக்கியா அரசரும் அவருடைய மக்களும் ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை நடத்தினார்கள். ஆனால் அந்த விடுதலை வரும்விதம் அவர்களுக்குக் கூறப்படவில்லை. அவர்கள் தேவனை முழுதும் விசுவாசிக்க வேண்டும்.

அன்று இரவிலேயே தீர்க்கதரிசி முன்னுரைத்த அந்த அழிவு நேரிட்டது. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம் பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும்போது, இதோ, அவர்களெல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள் (ஏசாயா37:36). யூத ஜனங்கள் சந்தேகம் எண்ணம் கொண்டிருந்தாலும் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையைக் காத்துக்கொண்டார். அதிகாலையில் அவர்கள் எழுந்திருந்து பார்த்தபொழுது இலட்சத்தெண்பத்தையாயிரம் அசீரியர்களின் பிரேதர்களைக் கண்டனர். அவர்கள் தேவனுடைய பரிசுத்த நகரத்துக்கு விரோதமாக எழும்ப வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஏனெனில் நமது தேவன் வாக்குறுதியைக் காப்பவர்.

1952ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 4ம் நாள் ஃபிளாரன்ஸ் சாட்விக் என்ற பெண்மணி காத்லினா தீவிலிருந்து கலிபோர்னியா கடற்கரையோரத்துக்கு நீந்திச்சென்று சாதனை படைக்க முயன்றார். அந்த தூரம் அவருக்கு பெரிய சவால் அல்ல. ஆனால் பசிபிக் கடலின் பனியானது எலும்பையும் நடுக்க வைத்தது. அது மட்டுமல்லாது அடர்ந்த மூடுபனியானது அந்த பகுதி முழுவதையும் கரையைக் காணாத அளவுக்கு மூடிவிட்டது. சுமார் 15 மணி நேர நீச்சலுக்குப் பிறகு தன்னுடைய இலக்கை அடைய அரைமைல் தூரம் இருக்கும் பொழுது அவர் தனது முயற்சியைக் கைவிட்டுவிட்டார். கரைமட்டும் என் கண்ணில் தென்பட்டிருந்தால் நான் வெற்றி பெற்றிருப்பேன் என்று பின்னர் அவர் ஒரு நிருபருக்கு பேட்டி அளித்தார்.

சில காலம் கழித்தபின்னர் தனது முயற்சியை மீண்டும் துவக்கினார். பனி கடற்கரை முழுவதையும் மூடியிருந்தாலும், கண்ணால் தனது இலக்கைக் காண இயலாவிட்டாலும் அவர் தனது நீச்சல் நிகழ்வை வெற்றிகரமாக சாதித்து முடித்தார். ஏனெனில் கரை அருகிலேயே உள்ளது என அடிக்கடி நினைவுபடுத்திக்கொண்டார்.  அந்த நம்பிக்கை அவரை தைரியமாக நீந்தச் செய்து இலக்கை அடைய உதவியது. உண்மையில் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு அதிகமான கால வித்தியாசத்தில் ஆண்களுடைய முந்தைய சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.

சில வேளைகளில் நாமும்கூட நமக்காக கிரியை செய்யும் தேவனுடைய கரத்தைத் தெளிவாகப் பார்க்க முடியாததால் நம்முடைய இலக்கை அடையாமல் போகிறோம். நம்முடைய இலக்கை அடைய முழு விருப்பம் கொண்டிருந்தாலும் நாம் அதனைக் காணமுடியாதவாறு சந்தேகம் என்னும் பனி தடுத்து விடுகிறது. ஆயினும் தேவனை நம்பி நமது இலக்கை நோக்கி நாம் ஓடும் பொழுது அதிகாலையில் நமது இலக்கு அடைந்ததையும் எதிரியின் பிரேதங்களால் போர்க்களம் நிரம்பியிருப்பதையும் நாம் காணலாம். காரிருளிலும் நாம் தேவனை நம்ப வேண்டும். விசுவாசம் என்பது காணப்படாதவைகளின் உறுதி என்பதை நாம் அறிய வேண்டும்.

அதிகாலைப் பாடல்:

தேவன்மேல் உள்ன ஆழமான விசுவாசம்
எத்தகைய துன்பங்களைக் கண்டும் தளராது;
அநேக எதிரிகளின் எதிர்ப்புக்கும் அஞ்சாமல்
அவரையே நம்பி அசையாமல் இருக்கும்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

கர்த்தரைத் துதித்தல்!

அதிகாலை வேளையில்… (மார்ச் – ஏப்ரல் 2018)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி : 1 நாளாகமம் 23: 1- 32
“நாள்தோறும் காலையிலும் மாலையிலும் கர்த்தரைப் போற்றித் துதித்து … ” (1நாளா.23:30).

தாவீது அரசர் தனது வாழ்நாளில் பல ஆண்டுகள் நாடோடியாக அலைந்து திரியநேரிட்டது. எனவே அவர் தேவனுடைய உடன்படிக்கைப் பெட்டிக்கென ஒரு நிலையான ஸ்தலத்தைக் கட்ட விரும்பினார். ஆனால் தாவீது யுத்த மனிதராய் இருந்ததினால் அந்த வாய்ப்பினை தேவன் அவருக்குத் தர விரும்பவில்லை. எனவே தாவீது தன் குமாரனாகிய சாலொமோனை அழைத்து, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆலயத்தைக் கட்டுகிறதற்குக் கட்டளைகொடுத்தார். (1நாளா.22:6).

தேவனுடைய ஆலயத்தைக் கட்டு வதில் உறுதியாயிருந்த தாவீது அதற்கான அனைத்து ஆயத்தங்களையும் செய்து கொடுத்தார். கட்டுமானத்துக்குத் தேவையான பொருட்கள், ஆணிகளுக்குத் தேவையான இரும்பு மற்றும் கட்டிட வேலையாட்களையும் நிபுணர்களையும் சேகரித்தார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனைத் துதிக்க ஒரு பாடகர் குழுவினை அமைத்தது அவருடைய சிறந்த பங்காக அமைந்தது. லேவியரின் பிரபுக்களுடன் மூன்று குடும்பத்தினரை ஆலயத் திருப்பணிக்கென தனியாகப் பிரித்து வைத்தார். அவர்கள் வெறும் பாடகர்கள் மாத்திரமல்ல; தீர்க்கதரிசிகளாகவும் இருந்தனர். மேலும் சுரமண்டலங்களாலும் தம்புருகளாலும் கைத்தாளங்களாலும், தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிற ஆசாப், ஏமான், எதுத்தூன் என்பவர்களின் குமாரரில் சிலரை, தாவீதும் தேவாலயச் சேனைகளின் பிரபுக்களும் ஊழியத்திற்கென்று பிரித்து வைத்தார்கள் (1 நாளா.25:1).

தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த பாடும் பொறுப்பு தகப்பனிடமிருந்து மகனுக்குச் செல்லவேண்டுமென்றும் கட்டளையிட்டார். இவர்கள் யாரெனில் கெர்சோனியனான பெரகியாவின் குமாரன் ஆசாப். இவர் தலைமைப் பாடகரும் இவரது குமாரர்கள் அரசர் கட்டளைப்படி நின்றுகொண்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார்கள். கோகாத்தியரின் குடும்பத்திலிருந்து ஏமானின் குமாரர்கள், அரசரின் கர்த்தருடைய வாக்கை உரைக்கும் தீர்க்கதரிசியாயிருந்தனர். மெராரியின் குடும்பத்தைச் சார்ந்த எதித்தூனின் குமாரர்கள் சுரமண்டலம் இசைத்து இறைவாக்குரைத்து ஆண்டவரின் மகிமையைப் பாடினார்கள். குறிப்பிட்ட சங்கீதங்களின் தலைப்புகளில் இந்த பாடகர் தலைவர்களின் பெயர் காணப்படுகிறது.

1 நாளாகமம் 23 – 25 வரையுள்ள அதிகாரங்களில் ஆலயத்துக்கும் அதன் ஊழியங்களுக்கும் பாடுபவர்கள் ஏராளமாய் இருந்தனர் எனக் காண்கிறோம். இம்மூன்று குடும்பத்தைச் சார்ந்த பாடகர்கள் 288 பேர். இவர்கள் பன்னிரண்டு பேர்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு இருபத்து நான்கு குழுவினராக செயல்பட்டனர். இசைக் கருவிகளுடன் யேகோவா தேவனைத் துதித்துப் பாடும் முக்கியமான செயலில் ஈடுபட்ட நான்காயிரம் லேவியரை தாவீது ஏற்படுத்தினார். ஆறாயிரம் பேர் தலைவர்களாகவும் மணியக்காரர்களாகவும் இருந்தனர். வாசல் காப்பவர்களாக நான்காயிரம் பேரும் மீதமுள்ள இருபத்து நான்காயிரம் லேவியர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வேலையை விசாரிக்கிறவர்களாகவும் இருந்தனர்.

இவர்களுடைய வேலை நமக்கு சாதாரணமாகத் தோன்றினாலும் அவர்களுக்கு அது சாதாரணமானதல்ல; கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஆசாரியர்களுக்கு உதவியாக நிற்பதும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் பரிசுத்த பணிமுட்டுகளை சுத்தம் பண்ணுவதும், சமுகத்தப்பங்களையும், போஜனபலிக்குத் தேவையானவற்றை ஆயத்தம் செய்வதும், ஓய்வு நாட்களிலும் பண்டிகை நாட்களிலும் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகன பலிகள் செலுத்த உதவுவதும் அவர்களுடைய பணியாயிருந்தது.

அனைத்துக்கும் மேலாக நாள் தோறும் காலையிலும் மாலையிலும் கர்த்தரைப் போற்றித் துதிப்பதே அவர்களுடைய மேலானதும் மகிழ்ச்சியைத் தரும் காரியமாயிருந்தது. அதிகாலையில் லேவியர்கள் எழுந்து தேவனைத் துதிப்பதை ஆரம்பித்து வைப்பார்கள். அது முக்கியமான பொறுப்பு மாத்திரமல்ல, ஆழமான பொருள் நிறைந்ததுமாகும். கோராகின் புத்திரரின் எஸ்ராகியனான ஏமானின் போதக சங்கீதமான 88ம் சங்கீதம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் யேகோவாவைப் போற்றி துதிக்கும் பாடலுக்கு ஓர் உதாரணமாகும். நானோ கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறேன்; காலையிலே என் விண்ணப்பம் உமக்கு முன்பாக வரும் (வச.33).

ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து தேவனைத் துதித்தலுடன் ஆரம்பிப்பது நமக்கும் கிடைத்த சிறந்த வாய்ப்பாகும். தாவீதின் பாடகற் குழுவினர் செய்ததுபோல நாமும் உண்மையுடன் இதனை பயிற்சி செய்வோம். அதிகாலையில் எழும்பி தேவனைத் துதிப்பதில் காணப்படும் உண்மைத்துவம் அந்த நாளை நமக்கு ஓர் ஆசீர்வாதமான நாளாக்கித் தரும்.

அதிகாலைப் பாடல்:

தூய தூய தூயா! சர்வ வல்ல நாதா!
தேவரீர்க்கெந்நாளும் சங்கீதம் ஏறுமே!
தூய தூய தூயா மூவரான ஏகா!
காருணியரே, தூயதிரியேகரே!

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

அற்ப காரியங்கள்!

அதிகாலை வேளையில்… (ஜனவரி-பிப்ரவரி 2018)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி : 1 சாமுவேல் 17: 1-27
தாவீது அதிகாலையில் எழுந்து, ஆடுகளை காவலாளி வசமாய் விட்டு,  ஈசாய் தனக்குக் கற்பித்தபடியே எடுத்துக்கொண்டுபோய், இரதங்கள்  இருக்கிற இடத்திலே வந்தான் (1 சாமு. 17:20).

வாழ்வில் நாம் அடையும் பெரிய வெற்றிகளுக்கு சிறிய காரியங்கள் அடிப்படையாக அமையும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். சில நேரங்களில் சிறியவர்கள், சிறிய வேலைகள் மற்றும் சிறிய பொறுப்புகள் போன்றவை தேவனுடைய பார்வையில் பெரிய காரியங்கள் சாதிக்க வைக்கும்.

பெலிஸ்தர்கள் அடிக்கடி இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாகப் படையெடுத்து வந்தனர். பெலிஸ்தரின் தலைவனான கோலியாத் என்பவன் மாபெரும் உருவமுடைய அரக்கனாக இருந்தான். அவன் ஒருவேளை ஏனாக்கியரின் ஒரு குமாரனாக இருந்திருக்கலாம் (எண்.13:33, யோசுவா 11:22). எப்ரோனிலிருந்து யோசுவா விரட்டியிருந்த இராட்சதர்களான இவர்கள் பெலிஸ்தியரின் நடுவே அடைக்கலம் புகுந்திருக்கலாம். கோலியாத்துக்கு ஒப்பானவர் இஸ்ரவேலரில் ஒருவரும் இல்லை. எலியாப், அபினதாப், சம்மா என்னும் தன்னுடைய மூத்த சகோதரர்களின் நலம் விசாரிக்க யுத்தகளத்துக்கு வந்த தாவீதும் அவனுக்கு அற்பமானவன். தாவீதுக்குத் தரப்பட்ட பொறுப்பு மிகச்சிறியதே; தனது சகோதரர்களுக்கு ஒரு மரக்கால் வறுத்த பயற்றையும், பத்து அப்பங்களையும், ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதியானவனுக்குப் பத்துப் பால்கட்டிகளையும் எடுத்துக் கொண்டு யுத்தகளத்துக்குச் சென்றுவர வேண்டும். அந்த நாள் அவனுக்கு மிகச் சிறியதொரு வேலையில் ஆரம்பித்தது. ஆனால் அது இஸ்ரவேலரின் வரலாற்றில் ஒரு சிறந்த வெற்றியின் நாளாக அமைந்தது.

தனது தகப்பன் தனக்குக் கொடுத்த கட்டளையின்படியே “தாவீது அதி காலையில் எழுந்து, ஆடுகளைக் காவலாளி வசமாய் விட்டான்” (1சாமு.17:20). யுத்தகளத்துக்குச் சென்று தனது சகோதரர்களிடம் அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் இதோ பெலிஸ்திய வீரன் இஸ்ரவேலருக்கு எதிராக சவால்விட வந்துநின்றான். அவனுக்கு எதிராக நின்றிருந்த இஸ்ரவேலரின் சேனைகள் பயந்து நடுங்கினர். இஸ்ரவேலின் வீரர்களை ஸ்தம்பிக்கச் செய்த அச்சத்தைக் கண்ட தாவீது திகைத்து ஆச்சரியப்பட்டான். தனது நாடும் தேவனும் அவமானப்படுவதைக் காண விரும்பாத அவன், ஏன் கோலியாத்தை யாரும் எதிர்க்கவில்லை என்று விசாரித்தான். “ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்தப் பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றான்”. அதைக் கேட்ட அவனுடைய மூத்த சகோதரன் அவனை அமைதிப்படுத்த அங்கிருந்து அவனை அகற்றிவிட்டான். தங்களுக்கு அப்பங்களையும் பால்கட்டியையும் கொண்டுவந்தவன் இஸ்ரவேலின் கோழைத்தனத்தைப்பற்றி பேசக்கூ டாது என்று அவன் நினைத்தான்.

சிங்கத்தையும் கரடியையும் தாவீது கொன்றது அற்பமான காரியம் என்று அவனைச் சுற்றி நின்றவர்கள் அவனை அசட்டை செய்தனர். கோலியாத்தை எதிர்ப்பது மிகப் பெரிய ஒரு காரியம். தாவீது அவனை எதிர்க்க ஒத்துக்கொண்டாலும் அதற்குத் தேவையான யுத்த உடைகளை அணிந்துகொள்ள முடியாத சிறுவனாய் இருந்தான். அவன் எடுத்துக் கொண்ட ஆயுதமான கவணும் ஓர் அற்பமான கருவியே ஆகும். தாவீதைப் பொறுத்தவரை அனைத்தும், கோலியாத்தை வெல்லும் வாய்ப்பும் அற்பமானதே. ஆனால் நாம் யாவரும் அறிந்தபடி தாவீதின் தேவன் வெற்றி தருபவர். இஸ்ரவேலின் அற்பமான மேய்ப்பன் இராட்சதனான கோலியாத்தைக் கொன்றான். தேவன் பெரிய காரியங்களை நடப்பிக்க சிறிய காரியங்களை உபயோகிக்கிறார் என்று ஹோரஷியஸ் பனால் என்பவர் குறிப்பிடுகிறார்.

“பரிசுத்த வாழ்வு என்பது அநேக சிறிய காரியங்களால் உருவாகும். அப்.பவுல் அல்லது பரி.யோவான், டேவிட் பிரெய்னாட், ஹென்றி மார்டின் போன்றவர்களைப் போல பல வருடங்களில் சாதித்த காரியங்களை ஒரு மணித்துளியின் அற்பமான காரியங்களால் சாதிக்க முடியும். உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு நீண்ட பிரசங்கங்களோ, சிறந்த உரைகளோ அற்புதங்களோ யுத்தங்களோ சாதனைகளோ இரத்த சாட்சிகளோ தேவையில்லை; சொற்ப வார்த்தைகள் போதுமானது. மின்னல்கள் அல்ல. தொடர்ச்சியான சூரியக் கதிர்களும், பெரிய ஓசையுடனும் வேகமாகப் பாய்ந்து ஓடும் நதிகளின் நீர் அல்ல; அமைதியான புத்துணர்ச்சியைத் தரும் சீலோவாம் குளத்தின் தண்ணீர் செய்யும் அருட்பணியே பரிசுத்த வாழ்வின் அடையாளம்” என்று அவர் எழுதியுள்ளார்.

தேவனுடைய ஊழியத்தில் அற்பமான மனிதர்கள், அற்பமான காரியங்கள், அற்பமான பொறுப்புகள் என்று எதுவும் கிடையாது. அப்பத்தையும் பால்கட்டியையும் எடுத்துச் செல்ல தேவன் கட்டளையிட்டதை நீங்கள் செய்யாவிடில் நிச்சயமாகத் தோற்றுவிடுவீர்கள். தாவீது மட்டும் அன்றையதினம் தனது வீட்டிலேயே இருந்திருந்தால் கோலியாத் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார்!


அதிகாலைப்பாடல்

தேவன் இருக்கும்போது குறைவும் நிறைவாகும்!
செல்வத்தையோ புகழையோ அடைய முயற்சிக்காதீர்;
ஜெயகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செல்லும்பொழுது;
ஜெயக்கிரீடத்தை நீங்கள் பெறுவது நிச்சயம்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

சத்தியவசனம்