அதிகாலை வேளையில்…

1 2 3 18

விசுவாசத்தின் சோதனை!

அதிகாலை வேளையில்… (மார்ச்-ஏப்ரல் 2020)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: யோபு 24: 1-25


கொலைபாதகன் பொழுது விடிகிறபோது எழுந்து, சிறுமையும் எளிமையுமானவனைக் கொன்று இராக்காலத்திலே திருடனைப்போல் திரிகிறான். (யோபு 24:14)


நீண்ட சோதனை காலத்தில் யோபுவின் சிந்தனையை ஆழமாக ஒரு காரியம் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டிருந்தது. மனிதர் அனைவரும் பாவிகள் என்றும் தேவனுடைய நீதியுள்ள தண்டனைக்கு உரியவர்கள் என்பதையும் அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். எனவே பாவத்தைப் பற்றிய உணர்வை வெளிப்படையாகத் தெரிவித்தார். தினமும் தேவனுக்கு பலி செலுத்திவந்ததுடன் தேவனுக்குப் பிரியமானதாக தனது வாழ்வையும் அமைத்திருந்தார். யோபுவின் மறைமுகப் பாவங்களின் விளைவே அவருடைய துன்பங்களுக்குக் காரணம் எனவும், அதை அறிக்கையிட்டால் தேவன் அவரது பாடுகளிலிருந்து விடுதலை அளிப்பார் என்றும் அவருடைய மூன்று நண்பர்களும் ஆலோசனை கூறினர். ஆனால் தன்னிடத்தில் மறைமுகப் பாவம் எதுவும் இல்லை என்றும் தனது பாடுகளுக்குக் காரணம் தன்னுடைய தேவபக்தியே என யோபு ஆழமாக நம்பினார். அவருடைய மனம் குழப்பத்தில் இருந்ததேயொழிய வெளிப்படையான பாவத்தால் முறிந்து போகவில்லை.

மனிதனுடைய அறிவீனமான மனதைப் பற்றிய யோபுவின் அறிவு இறையியலைப் பொறுத்து சரியானதே. தேவனிடமிருந்து பாவத்தை மறைக்க முடியாது என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். தகப்பனில்லாத பிள்ளைகளின் சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வது, ஏழைகளுக்கு இரங்காமல் இருப்பது, காட்டுக்கழுதைகள்போல அதிகாலமே எழுந்து சிறுமையும் எளிமையுமானவனைக் கொன்று, ஒருவரும் அதனைக் காணவில்லை என்று எண்ணுவதே மனிதனுடைய கேடான மனம் (யோபு 24:14). விடியுங்காலமும் அவர்களுக்கு மரண இருள் போல் இருக்கிறது (யோபு 24:17).

ஏனெனில் இரவின் இருளில் அவர்கள் செய்திருந்த தீயகாரியங்களை சூரிய உதயமானது வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது. தான் இவ்விதமாய் நடந்துகொள்ளவில்லை என்பதை யோபு நன்கு அறிந்திருந்தார். தீயவர்களை தேவன் பாடுகளால் தண்டிப்பார்; ஆயினும் நீதிமான்களும் அதே விதமாய் துன்பப்படுவதன் காரணத்தை அவரால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. யோபு தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாகவும் சன்மார்க்கனாகவும் வாழ்ந்து வந்தார். ஆயினும் அவர் இத்துன்பங்களை அனுபவிக்க தேவன் ஏன் அனுமதித்தார்? இது அவருக்கும் ஒரு புதிராக இருந்தது.

இந்தியாவுக்கு அருட்பணியாளராக வந்த வில்லியம் கேரியின் வாழ்விலும் இதைப் போன்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. அவர் தனது பணியை அரம்பித்தவுடன், அதற்கு உதவும்படி இங்கிலாந்தில் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் ஓர் அச்சுப்பொறியை அனுப்பி வைத்தனர். அதன் விளைவாக இந்தியாவில் வினியோகிப்பதற்காக பரிசுத்த வேதாக மத்தின் சில பகுதிகளை அச்சடிக்க ஆரம்பித்தனர். ஒருநாள் அவர் வெளியூர் சென்றிருக்கும் காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பயங்கர தீ விபத்தில் கேரியின் சாதனைகள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலானது. அக்கட்டிடம், அச்சகம், வேதாகமங்கள், அவர் அநேக ஆண்டுகளாக பிரயாசப்பட்டு எழுதிய கையெழுத்துப் பிரதிகள், இலக்கணங்கள் மற்றும் அகராதிகள் யாவும் எரிந்து அழிந்தன. ஊருக்கு திரும்பிய கேரியிடம் அவருடைய உதவியாளர் சந்தித்து அப்பயங்கர தீ விபத்து செய்தியைக் கண்ணீருடன் கூறினார்.

அதனைக் கேட்ட கேரி கோபப்படவோ மன சஞ்சலமடையவோ இல்லை. மாறாக அவர் முழங்காற்படியிட்டு தேவனுக்கு நன்றி கூறினார். அக்காரியங்கள் அனைத்தையும் மீண்டும் செய்யும் பெலன் தனக்கு இருப்பதற்காக தேவனைத் துதித்தார். தன்னுடைய இழப்புகளையே எண்ணிக் கலங்காமல் உடனடியாக அவ்வேலைகளை மீண்டும் ஆரம்பித்தார். தேவ ஆவியானவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி தனது வாழ்க்கை முடியுமுன்பதாக அவர் தன்னுடைய சாதனைகளை மறுபடியும் எழுதி முடிக்கவும், பழையவற்றைவிட சிறப்பான இலக்கணங்கள், அகராதிகள் மற்றும் வேதாகம மொழி பெயர்ப்புகளை விரைவில் வெளிக்கொணர்ந்தார்.

யோபு கற்றுக்கொண்டவற்றை வில்லியம் கேரியும் கற்றுக்கொண்டார். இரகசிய பாவத்தினால் மட்டுமே அழிவு வருவது கிடையாது. சில நேரங்களில் பக்தியற்றவர்களைப் போலவே பக்தியுள்ளவர்களும் துன்புற தேவன் அனுமதிக்கிறார். நம் விசுவாசத்தின் சோதனை பொறுமையை உண்டாக்குகிறது. யோபுவின் உபத்திரவங்களே அவருக்கு பொறுமையைக் கற்றுக்கொடுத்தது; நமக்கும் அக்காரியம் ஆறுதலை அளித்து வருகிறது.

நம்முடைய வாழ்வில் நேரிடும் அனைத்து பேரிடர்களையும் தைரியம் மற்றும் பொறுமையுடன் எதிர்கொள்ளுவோமாக. பாவத்திலிருந்து விடுதலைபெற்ற ஒரு வாழ்வை நடத்தி “ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார்; அவர் என்னைச் சோதித்தபின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன்” என்று யோபு பக்தனுடன் சேர்ந்து கூறுவோம் (யோபு 23:10).


அதிகாலைப் பாடல்:

என்னை நம்புவோர்க்கு உண்மையாக இருப்பேன்;
என்னை நேசிப்போர்க்கு பரிசுத்தமாய் இருப்பேன்;
உபத்திரவங்கள் மத்தியில் திடமாய் இருப்பேன்;
சவால்களை சந்திக்க தைரியமாய் இருப்பேன்.

மொழியாக்கம்: Mrs.அகஸ்டா மங்களதுரை

அதிசய வழிகள்

அதிகாலை வேளையில்… (ஜனவரி-பிப்ரவரி 2020)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: எண்ணாகமம் 22:35


பிலேயாம் காலமே எழுந்து, பாலாகின் பிரபுக்களை நோக்கி: நீங்கள் உங்கள் தேசத்துக்குப் போய் விடுங்கள்; நான் உங்களோடேகூட வருகிறதற்கு கர்த்தர் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கமாட்டோம் என்கிறார் என்று சொன்னான். (எண்.22:13)


தேவன் தம்முடைய திட்டங்களை அதிசயமான வழிகளில் செயல்படுத்துகிறார்’ என்று பிரபல ஆங்கில பாடலாசிரியர் வில்லியம் கூப்பர் ஒருமுறை எழுதியுள்ளார். மோவாபிய அரசர் பாலாக் மற்றும் மெசெப்பெத்தோமியாவின் பெத்தூரில் இருந்த பிலேயாமின் வாழ்விலும் தேவனுடைய திட்டம் ஒரு வித்தியாசமான வழியில் வெளிப்பட்டது.

எமோரியர்களை வென்ற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தர் தங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருந்த தேசத்தை நெருங்கி விட்டனர். எரிகோவின் அருகில் இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமனான வெளிகளில் அவர்கள் பாளயமிறங்கினார்கள். இஸ்ரவேலரின் இத் துணிச்சலான செயல் மோவாபியருக்கு அதிர்ச்சியை அளித்தது. இஸ்ரவேலரின் திரள்கூட்டத்தையும் பலத்தையும் கண்ட மோவாபிய அரசர் பாலாக் அச்சமுற்று மீதியானிய பிரபுக்களுடன் கூட்டணி அமைத்தான். ஆனாலும் வலிமை மிக்க இஸ்ரவேலருக்கு முன் மோவாபிய – மீதியானியரின் படை பலவீனமாயிருந்தது. எனவே, பாலாக் இயற்கைக்கு அப்பாலான தெய்வீக சக்தியின் உதவியை நாடி, தீர்க்கதரிசி பிலேயாமை அழைத்து வர மூப்பர்களை அனுப்பினான்.

பேயோரின் குமாரனான பிலேயாம் தீர்க்கதரிசி மெய்தேவனைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தான். ஆனால், அவர் பின்பற்றின முறை கேள்விக்குரியது. மற்ற தேவர்களைப்போல யேகோவாவும் ஒரு தேவன்; என அவன் நம்பினான். கிழக்கத்திய சமுதாயத்தில் அனைத்து கடவுள்களையும் நம்புவது தனது தொழிலுக்கு சாதகமாயிருக்கும் என அவன் நினைத்தான். மோவாபிய அரசர் பாலாக்கிடமிருந்து வந்த தூதர்கள் ஒரு மாறுபட்ட கோரிக்கையை பிலேயாமிடம் வைத்தனர். எகிப்திலிருந்து ஒரு ஜனக்கூட்டம் வந்திருக்கிறது; அவர்கள் பூமியின் விசாலத்தை மூடி, மோவாபிய தேசத்தில் இறங்கியிருக்கிறார்கள்; எனவே, தனது நாட்டுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக மோவாபிய அரசன் பயந்து கலங்கினான். இஸ்ரவேல் மக்களை பிலேயாம் சபித்தால் குறிசொல்வதற்குரிய கூலியையும் வெகுமதியையும் அவனுக்குத் தருவதாக மோவாபிய மூப்பர்கள் கூறினார்கள்.

எகிப்திலிருந்து வந்த மக்களை சபிக்க தேவனுடைய ஆலோசனையை பாலாக் நாடினான். ஆனால், அவனுக்கு யேகோவாவின் பதில் தெளிவாக இருந்தது. “நீ அவர்களோடே போகவேண்டாம்; அந்த ஜனங்களைச் சபிக்கவும்வேண்டாம்; அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்” என்றார் (எண்.22:12). எனவே பிலேயாம் காலமே எழுந்து, பாலாகின் பிரபுக்களிடம் “உங்கள் விரோதியான இஸ்ரவேலை சபிக்கக்கூடாது என்று யேகோவா தடை பண்ணிவிட்டார்” என்று கூறிவிட்டான்.

பிரபுக்கள் கொண்டுவந்த இந்த எதிர் பாராத மறுமொழி மோவாபிய அரசனை பயமுறுத்தவில்லை. மறுபடியும் அவர்களிலும் கனவான்களாயிருந்த பிரபுக்கள் அநேகரை பிலேயாமினிடத்துக்கு அனுப்பினான். பிலேயாமுக்கு அதிக கனத்தையும் செல்வத்தையும் அவனுடைய இருதயத்துக்கு விருப்பமான யாவற்றையும் தருவதாக பாலாக் அரசன் வாக்களித்தான். உன்னதமான தேவனுக்கு உண்மையாயிருப்பதைக் காட்டிலும் பிலேயாமின் பேராசை அதிகமாயிருந்தது. ஆயினும் இஸ்ரவேலை சபிக்கும் காரியத்தைச் செய்யத் தயங்கினான். தேவனு டைய தெளிவான வார்த்தையை நம்புவதைவிட அவன் தன்னுடைய புகழையும் கீர்த்தியையும் அதிகமாக இச்சித்தான். எனவே, தேவன் அவனுடைய இச்சையை நிறைவேற்றி அழிவுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார். தேவனுடைய வெளிப்படையான சித்தத்துக்கு விரோதமாய் பிலேயாம் காலமே எழுந்து, தன் கழுதையின்மேல் சேணங்கட்டி, மோவாபின் பிரபுக்களோடேகூடப் போனான் (எண்.22:21).

பழைய ஏற்பாட்டின் இப்பகுதியில் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பேசாத ஒரு மிருகம் தன்னுடைய எஜமானனிடத்தில் பேசும் அதிசய நிகழ்வை நாம் வாசிக்கிறோம். இதைவிட தேவன் தம்முடைய அற்புதத்தைச் செய்வதற்கு அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி, தன்னை உயர்வாக எண்ணிய ஒரு கள்ளத் தீர்க்கதரிசியைத் தெரிந்துகொண்டார் என்பதும் அதிசயமே. பேயோரின் குமாரனாகிய பிலேயாம் பழைய ஏற்பாட்டின் மிகச்சிறந்த மேசியாவைப் பற்றிய ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்தார். எண்ணாகமம் புஸ்தகத்தில் கிறிஸ்துவின் செய்தியை அவர் கூறியுள்ளார். “அவரைக் காண்பேன், இப்பொழுது அல்ல; அவரைத் தரிசிப்பேன், சமீபமாய் அல்ல; ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும், ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து எழும்பும்; அது மோவாபின் எல்லைகளை நொறுக்கி, சேத்புத்திரர் எல்லாரையும் நிர்மூலமாக்கும்” (எண். 24:17).

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் மேசியாவின் இராஜ்யத்தைக் குறித்த இத்தகைய தீர்க்க தரிசனத்தை வேறெங்கும் காணமுடியாது. கூலிக்காக வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி, சுய மகிமையைத் தேடிய தீர்க்கதரிசி ஒருவரிடமிருந்து இந்த தீர்க்கதரிசன உரை வந்தது தேவனுடைய அற்புதமான திட்டமாகும். தேவனுடைய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நம்மால் முழுவதும் அறிந்துகொள்ள இயலாது. நாம் அதை அறிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. அவரை நாம் முற்றிலும் நம்பவேண்டும். இதையே தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார்.


அதிகாலைப் பாடல்:

போற்றிடு யாவையும் ஞானமாய் ஆளும் பிரானை;
ஆற்றலாய்க் காப்பாரே தம் செட்டை மறைவில் நம்மை;
ஈந்திடுவார் ஈண்டு நாம் வேண்டுவது எல்லாம்;
யாவும் அவர் அருள் ஈவாம்.

மொழியாக்கம்: Mrs.அகஸ்டா மங்களதுரை

குணநலன்

அதிகாலை வேளையில்… (நவம்பர்-டிசம்பர் 2019)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: சங்கீதம் 73: 1-28


நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும், காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன் (சங்கீதம் 73:14).


ஆசாப் என்பவர் எழுதிய 11 சங்கீதங்களில் இது இரண்டாவது பாடலாகும். 2நாளாகமம் 29:30 இல் எசேக்கியா அரசர், “தாவீதும் ஞான திருஷ்டிக்காரனாகிய ஆசாபும் பாடின வார்த்தைகளினால் கர்த்தரைத் துதிக்க” லேவியரை அழைக்கிறார். ஆசாப் என்பவர் இசை எழுத்தாளர் மாத்திரமல்ல; ஒரு தீர்க்கதரிசியாகவும் இருந்தார். குழப்பமான சங்கீதம் 37 இன் தழுவல் இச்சங்கீதம் எனலாம். சங்கீதம் 49 மற்றும் யோபு புத்தகத்தின் பொருளும் இதுவாகவே உள்ளது. துன்மார்க்கர் செழித்தோங்கவும் நீதிமான்கள் துன்பப்படவும் மகாசர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எவ்வாறு அனுமதிக்கிறார்? ஒருவேளை இக்கேள்வியை நீங்களும் தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். இதற்கான பதில் சங்கீதம் 73இல் காணப்படுகிறது.

இஸ்ரவேலரின் வனாந்தர யாத்திரை போலவே பரலோகத்துக்குச் செல்லும் வழியும் உள்ளது. அது சிலுவைகள் நிறைந்து துயரமும் துன்பங்களும் நொறுக்கங்களும் உள்ள வழியாகும். ஆசாபின் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும் சறுக்குதலுக்கும் உள்ளான பொழுது இவ்வுண்மையை அறிந்து கொண்டார். தன்னைச் சுற்றிலும் உள்ள துன்மார்க்கர் செழித்திருப்பதைக் கண்டு பொறாமை கொண்டார். அவர்களுடைய வாழ்வில் வேதனைகளோ துன்பங்களோ இல்லை. துன்மார்க்கரின் கண்கள் கொழுப்பினால் எடுப்பாய்ப் பார்க்கிறது. ஆடம்பரங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். செல்வத்திலும் செழிப்பிலும் வளருகின்றனர்; தேவனைத் தூஷித்தாலும் சர்வவல்ல ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கிறார். இதை அவரால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை.

மறுபுறமோ ஆசாப் தன் இருதயத்தைச் சுத்தம் பண்ணி, குற்றமில்லாமையிலே அவருடைய கைகளைக் கழுவி தேவனுக்கு முன்பாக ஓர் உத்தமமான வாழ்வை நடத்தி வந்தாலும், அவர் நாள்தோறும் வாதிக்கப்பட்டும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருந்தார். தேவன் விரும்பும் ஒரு வாழ்வை நடத்தி வந்தாலும் தேவன் ஏன் அவருக்குப் பாடுகளை அனுமதித்ததா? அனுதினமும் ஒரு மனிதனின் ஆத்துமாவையும் எலும்பையும் நொறுக்காமலிருந்தாலும், தேவனுடைய கண்டிப்பும் தண்டனையும் இல்லாத நாட்கள் குறைவே. கிறிஸ்தவ வாழ்வில் தேவனுடைய கிருபையை அறிவதற்காகவே பாடுகள் நேரிடுகின்றன. தேவன் அடிக்கும் வேளையையும், அணைக்கும் வேளையையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆசாப் “நாள்தோறும் நான் வாதிக்கப்பட்டும் காலைதோறும் தண்டிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன்” (சங்.73: 14) என்று அங்கலாய்க்கிறார். தேவனால் அடிக்கப்பட்டவராய் காலையில் எழும்புகிறார். அவர் இடுக்கத்தின் அப்பத்தை காலை உணவாகவும், விசாரத்தை பானமாகவும் கொண்டார். தேவனுடைய கண்டிப்பை உணரவே ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுவதாகக் கூறுகிறார். தன்னைச் சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் பரிசுத்தமில்லாமல் வாழ்ந்தாலும் செழிப்பாக இருப்பதாயும், தான் உலகத்தால் கறைபடாத பரிசுத்த வாழ்க்கை நடத்தி துன்புறுவது தேவையா என்று வினவுகிறார். ஒருவேளை இந்த கேள்வியே உங்கள் உள்ளத்திலும் எழுந்திருக்கும்.

வட ஐரோப்பாவின் காடுகளில் எர்மைன் என்ற ஒரு சிறிய பிராணி உண்டு. அதனுடைய வெள்ளை நிற உரோமம் பெயர் பெற்றது. அது தன்னுடைய வெள்ளை நிற உரோமத்தை கறைபடாமல் காத்துக்கொள்ளும். இப்பண்பினை வைத்து ஐரோப்பிய வேட்டைக்காரர்கள் அதனைப் பிடிக்கின்றனர். அவர்கள் இயந்திர வலையை வைத்து அவைகளைப் பிடிப்பதில்லை. மலையுச்சியில் அதனுடைய வீட்டைக் கண்டுபிடித்து அதன் வாசலை தாரினால் மெழுகி விடுகின்றனர். அப் பிராணியை விரட்டும்பொழுது அது பயந்து தனது வீட்டுக்கு விரைந்தோடும். ஆனால் அது அழுக்காக இருப்பதைக் கண்டு வேறொரு பாதுகாப்பான இடத்தை நாடி ஓட எண்ணும். தன்னை கறைபடுத்திக் கொள்ளாதிருப்பதற்காக வேடர்களைத் துணிச்சலுடன் எதிர்த்து நிற்கும். இதுதான் அதன் குணநலன். மயிர் நீப்பின உயிர் வாழாக் கவரிமான் போல தன் உயிரைவிட பரிசுத்தத்தையே அது பாதுகாக்கிறது.

தேவனால் நாம் அநியாயமாய் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்று நாம் உணரும் வேளைகளில் நம்முடைய உத்தமமான வாழ்வினை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம். அப்பொழுது எர்மைனை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். உலகத்தால் கறை படாதபடிக்குத் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது (யாக்.1:27). உலகத்தால் கறைபடாதபடி நம்மைக் காத்துக்கொள்வதே கிறிஸ்தவ வாழ்வின் குறிக்கோள்.

பாடுகள் நமது பண்பினை சோதிக்கும்; பண்புகள் சோதிக்கப்படும் பொழுது சரியான வழிமுறையைப் பின்பற்றினால் பண்பு நலன் உறுதிப்படும். தேவன் நமக்கு தேவையான பாடுகளை அனுப்பி நம்மை சிட்சிப்பதால் நாம் மகிழ்ந்து களிகூருவோம்.


அதிகாலைப் பாடல்:

சோதனையில் இயேசுவே எனக்காக மன்றாடும்;
உம்மை மறுதலித்து விலகாதபடி காத்திடும் .
நான் தடுமாறும் வேளையில் என்னைத் தாங்கிடும்;
பயமோ அன்போ என்னை வீழ்த்தாதபடி உதவிடும்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

1 2 3 18
சத்தியவசனம்