வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(ஜூலை – ஆகஸ்டு 2018)

[1]
தாங்கள் அனுப்பும் ‘அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன்’ புத்தகம் மிகுந்த பயனுள்ளதாய் அமைந்துள்ளது. தியானங்களை எழுதி வருபவர்களை தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக! நல்ல நீதி போதனைகளையும் பாவ வாழ்க்கை வாழாதபடியும் இயேசுகிறிஸ்துவைச் சார்ந்து எவ்வாறு வாழ்வது என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். எனது வயது முதிர்வின் காரணமாக தங்களது அலுவலக ஜெபக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன். தினந்தோறும் வாசிக்கும்படியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேத வசனங்களை பட்டியலிட்டு வாசித்து வருகிறேன். வேதாகமம் முழுவதையும் ஒராண்டிற்குள் வாசித்து முடித்துவிடுவேன் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

Mr.C.Gnanakkan Selvaraj, Maduari.

[2]
By Grace of our Lord Jesus Christ, I am regularly reading your Magazine/ hearing your messages through Radio and Tv. Anuthinamum Christhuvudan benefitted in my spiritual life. we thank our Lord for His Marvelous grace and mercy bestowed on us all through the year of 2017. we are upholding you and your Ministry in our prayers.

Mrs.Suganthi, Bangalore.

[3]
Greetings to you in the mighty name of Lord Jesus Christ. We receive your Magazines regularly and the articles are of immense help to our spiritual growth.

Mrs.E.Jeyakumar Israel, Chennai.

[4]
அநேக நாட்களாக தீர்க்கப்பட முடியாத பிரச்சனைகளோடு இருந்தேன். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களையெல்லாம் சொல்லி ஜெபித்து வந்தேன். வேதத்தை நேசிப்பதால் உள்ளத்தில் சமாதானம் இருந்தது. ஆண்டவர் வசனங்கள் மூலமாக என்னைத் தைரியப்படுத்தினார். 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பிரச்சனைகள் அதிசயமாய் நீங்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார். என்னுடைய பாரங்கள் நீங்கின. மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் கொடுத்தார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும்.

Mrs.Sarojini Arumairaj, Thiurvellore.

[5]
எனக்கு 80 வயதாகிறது. கண்பார்வை மங்கியபோதும கடந்த ஆண்டு முழுவதும் என்னையும் என் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் அனைவரையும் எத்தனையோ பெலவீனங்களில் கர்த்தர் கண்ணின்மணிப் போல் பாதுகாத்து வந்தார். சத்தியவசன இதழ்கள் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தவறாமல் வாசித்து ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் பெற்று வருகிறேன். கடந்த வருடத்திலும் தியானபுத்தகத்தின் அட்டவணைப்படி வேதாகமத்தை வரிசை கிரமமாக வாசித்து முடிக்க கர்த்தர் கிருபைசெய்தார்.

Mrs.Victoria Issac, Palayamkottai.

[6]
By the Grace of our Lord myself and my family are keeping good health. I am receiving your Daily reader regularly. Received your Calander. Thanks for the same.

Mr.R.K.Dhanaraj, Dindigul

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(மே – ஜுன் 2018)

|1|
I am in receipt of your Anuthinamum Christhuvudan and Magazines regularly. The prayerful Messages and essays in each page of the issues are directely pierced every heart of readers and make all readers to come close to Jesus.

Mr.Dhanaraj, Coimbatore.


|2|
ஐயா நீங்கள் மாதாமாதம் அனுப்பும் புத்தகம் கிடைத்தது. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தின் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கிறது. தேவனை நான் இன்னும் அதிகமாக தேடும் ஆர்வம் உள்ளது. நான் படித்த பிறகு என்னுடன் உள்ள சகோதரிகளுக்கும் படிக்கக் கொடுக்கிறேன். அவர்களும் படித்து பயன்பெறுகிறார்கள். தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்.

Mrs.Radha, Trichy.


|3|
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் கால அட்டவணைப்படி வேதாகமத்தை ஒரு ஆண்டில் படித்து முடித்துவிட்டேன். கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையால் எனக்கு 8௦ வயது துவங்கிவிட்டது. வேதாகமத்தை வாசிக்கவும் அதன் மேன்மையையும் அதின் ஆழத்தையும் அறிந்துகொள்ளவும் வாஞ்சையையும் விருப்பத்தையும் ௮திகமாக கொடுத்துவருகிறார். தணியாக இருப்பதால் அதிக நேரம் ஜெபிக்கவும் வேதாகமத்தை வாசித்து தியானிக்கவும் கர்த்தர் கிருபை கொடுத்து வருகிறார்.

Mrs.Leela Packianathan, Tuticorin.


|4|
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தில் பிரசுரமாகும் அட்டவணைப்படி 2017ஆம் ஆண்டில் பரி.வேதாகமத்தை முழுவதுமாக ஒருமுறை வாசித்து முடித்துவிட்டேன். வேதாகமத்தை முழுவதுமாக வாசித்து முடிக்க தியானபுத்தகம் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. நான் கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக இந்தப் புத்தகத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வேதாகமத்தை முழுமையாக வாசித்து முடித்துள்ளேன் என்பதையும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தவறாமல் இப்புத்தகம் கிடைப்பதற்காக நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

Mrs.Gnanajothi Selvaraj, Nallur.


|5|
Dear Brother, The two Magazines from yourself Sathiyavasanam and Anuthinamum Christhuvudan is very much blessing to our family. Thank you for your prayers.

Sis.J.Sugirtha, Chennai.


|6|
தாங்கள் வெளியிடுகின்ற சத்தியவசன, அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகங்கள் எங்கள் குடும்பத்திற்கு மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளது. தினசரி வேதவாசிப்பு பகுதிகள், ஒவ்வொரு நாளுக்கான தியானங்கள் எங்களை அதிகதிகமாய் கிறிஸ்துவிடம் வழிநடத்துகிறது. உங்கள் ஊழியத்தை அதிக ஆசீர்வாதமானதாக காண்கிறேன்.

Mr.G.Prabin, Reetapuram.


|7|
சத்தியவசன பத்திரிக்கைகள் தடையின்றி வருகிறது. கால அட்டவணைப்படியும் மற்றும் ஜெப விண்ணப்பங்களையும் தினமும் காலையில் வாசித்து பயன்பெறுகிறோம். அவைகள் எங்கள் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் வேதத்தை படித்துமுடிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார்.

Mr.Joel Selvanayagam, Coimbatore.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(மார்ச் – ஏப்ரல் 2018)

|1|
சத்தியவசனம், அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகங்களுக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் அதிக ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருப்பேன். எங்கள் குடும்ப ஜெபங்களில் தினந்தோறும் தியான புத்தகத்தின் வேத வசனங்களோடு படித்து வருகிறோம். இவைகள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாக இருக்கிறது. இவ்விரு புத்தகங்களிலும் எழுதுபவர்களுக்காகவும் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களுக்காகவும் விசேஷித்து ஜெபிக்கிறேன். இவ்வூழியம் இன்னும் அதிகமாக விரிவடைந்து, அதிக ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பெற்றுக்கொள்ள ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Meneka George, Coimbatore


|2|
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை எல்லாம் ஒழுங்காக பெற்றுக்கொள்கிறோம். வடநாட்டிலுள்ள எங்களுக்கு இது வாழ்க்கையில் தேனிலும் இனிமையாக இருந்து வருகிறது. தேவன்தாமே தங்கள் ஊழியத்தை எல்லாவித நன்மையாலும் தாங்கி ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியடைய ஜெபிக்கிறோம்.

Mr & Mrs.S.C.M.Pandian, Ujjain.


|3|
நம்பிக்கை டிவி வழியாக சத்தியவசன நிகழ்ச்சியைப் பார்க்கிறோம். Dr.புஷ்பராஜ், Prof.எடிசன். சகோ.பிரகாஷ் ஏசுவடியான் ஆகியோர் சத்தியங்களைக் கொடுத்துவருகிறார்கள். இச்செய்திகளினால் இயேசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வருகின்றீர்கள். இயேசுகிறிஸ்துவுக்கே மகிமையும் புகழும் உண்டாவதாக.

Mr.M.Manoharan, Tirunelveli.


|4|
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் வாங்கிய வீட்டிற்கு பல ஆண்டுகளாக பத்திரம் கிடைக்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் கிடைக்கவில்லை. தடைகள், போராட்டங்கள் பண இழப்புகள்தான் நேரிட்டது. இறுதியாக தங்கள் பத்திரிக்கையில் சாட்சி எழுதுவேன் என பொருத்தனை பண்ணி கர்த்தருடைய பாதங்களை இறுகப்பற்றிக் கொண்டு ஜெபித்தோம். ஆண்டவர் எங்கள்மேல் மனதுருகி பத்திரம் கிடைக்க உதவி செய்தார். குடும்பமாக கர்த்தருக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம்.

Mrs.Tamilarasi, Coimbatore.

சத்தியவசனம்