வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(மார்ச் – ஏப்ரல் 2018)

|1|
சத்தியவசனம், அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகங்களுக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் அதிக ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருப்பேன். எங்கள் குடும்ப ஜெபங்களில் தினந்தோறும் தியான புத்தகத்தின் வேத வசனங்களோடு படித்து வருகிறோம். இவைகள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாக இருக்கிறது. இவ்விரு புத்தகங்களிலும் எழுதுபவர்களுக்காகவும் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களுக்காகவும் விசேஷித்து ஜெபிக்கிறேன். இவ்வூழியம் இன்னும் அதிகமாக விரிவடைந்து, அதிக ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பெற்றுக்கொள்ள ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Meneka George, Coimbatore


|2|
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை எல்லாம் ஒழுங்காக பெற்றுக்கொள்கிறோம். வடநாட்டிலுள்ள எங்களுக்கு இது வாழ்க்கையில் தேனிலும் இனிமையாக இருந்து வருகிறது. தேவன்தாமே தங்கள் ஊழியத்தை எல்லாவித நன்மையாலும் தாங்கி ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியடைய ஜெபிக்கிறோம்.

Mr & Mrs.S.C.M.Pandian, Ujjain.


|3|
நம்பிக்கை டிவி வழியாக சத்தியவசன நிகழ்ச்சியைப் பார்க்கிறோம். Dr.புஷ்பராஜ், Prof.எடிசன். சகோ.பிரகாஷ் ஏசுவடியான் ஆகியோர் சத்தியங்களைக் கொடுத்துவருகிறார்கள். இச்செய்திகளினால் இயேசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வருகின்றீர்கள். இயேசுகிறிஸ்துவுக்கே மகிமையும் புகழும் உண்டாவதாக.

Mr.M.Manoharan, Tirunelveli.


|4|
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் வாங்கிய வீட்டிற்கு பல ஆண்டுகளாக பத்திரம் கிடைக்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் கிடைக்கவில்லை. தடைகள், போராட்டங்கள் பண இழப்புகள்தான் நேரிட்டது. இறுதியாக தங்கள் பத்திரிக்கையில் சாட்சி எழுதுவேன் என பொருத்தனை பண்ணி கர்த்தருடைய பாதங்களை இறுகப்பற்றிக் கொண்டு ஜெபித்தோம். ஆண்டவர் எங்கள்மேல் மனதுருகி பத்திரம் கிடைக்க உதவி செய்தார். குடும்பமாக கர்த்தருக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம்.

Mrs.Tamilarasi, Coimbatore.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(ஜனவரி-பிப்ரவரி 2018)

|1|
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானபுத்தகத்தை யாவரும் படித்து வருகிறோம். மிகவும் ஆறுதலாக இருக்கிறது. பலவிதமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தியானபகுதி மூலம் பெலனடைகிறோம். ஆறுதலாகவும் இருக்கிறது. எங்களது விசுவாச பாதையிலும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் நிலைத்து நிற்கவும் எங்களுக்காக ஜெபிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

Mrs.M.V.Samuel, Nellikuppam


|2|
தங்களின் அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் இதழை பெற்றுவருகிறேன். தினமும் வேதத்தை கருத்தோடு படிப்பதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது.

Mr.D.Prabudoss, C/o 99 APO


|3|
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை அனைத்தும் தொடர்ந்து வருகின்றன, மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக பிரயோஜனமாக உள்ளது. மிக்க நன்றி. வானொலி செய்தியும் தவறாது கேட்டு வருகிறேன். நன்றாக உள்ளது.

Mrs.S.Gandhiraj, Chengalpattu.


|4|
நான் கடந்த அநேக ஆண்டுகளாக சத்தியவசன பங்காளராக உள்ளேன். எப்போதும் சத்தியவசன ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்க மறக்கமாட்டேன். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் வேதாகமப் பகுதிகளை அதிகாலை வேளையில் வாசிப்பதோடு மாலை வேளைகளிலும் வாசித்து தியானித்து திருப்தி அடைகிறேன். செப்டம்பர் மாத தியானங்கள் மிகமிக நேர்த்தியான ஆழ்ந்த கருத்துக்களைக் கொண்டதாக அமைந்திருந்தது. விசுவாசத்தில் இன்னும் உறுதியாய் நிலைத்து வளர்வதோடு இனமறியாதொரு மனநிம்மதியையும் திருப்தியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. சத்தியவசன ஊழியங்களையும் ஊழியர்களையும் இந்தக் கடைசி காலங்களிலே கர்த்தர் அபரிமிதமாக ஆசீர்வதித்து வளர்ச்சியடையச் செய்ய ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Chandrabaipaul, Chennai.


|5|
தங்களின் அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தினமும் படிக்கிறேன். ஜெபக் குறிப்புகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். காலையில் மொபைலில் அனுப்பும் வசனங்களை வாசித்து பயனடைகிறேன். தினமும சத்தியவசன ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்.

Mr.Ruban Immanuel, Chennai.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(நவம்பர்-டிசம்பர் 2017)

1. ஜூலை ஆகஸ்டு மாத தியானபுத்தகத்தின் தியானங்கள் மிகவும் அருமை. நீதிமொழிகள் மற்றும் சங்கீதம் புஸ்தகத்தில் இருந்து தினசரி தியானங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. தியானங்களை எழுதிய தர்ஷினி சேவியர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம்.

Mr.N.Manickam, Erode.


2. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானம் எனக்கு மிகவும் மன ஆறுதல்களையும் நான் இழந்துபோன அநேக ஆசீர்வாதங்களை நினைவுபடுத்துவது மட்டுமல்ல; என்னுடைய பெலவீனத்தில் என்னை பெலப்படுத்துகிறதாயும் உள்ளது. சகோதரி சாந்திபொன்னுவின் ஆலோசனைகள் மிகவும் ஆறுதலாக உள்ளது. தேவன் போதுமானவராக உள்ளார்.

Mr.J.Richard Sam Alex, Chennai.


3. தாங்கள் அனுப்பிவைக்கும் அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை கிடைக்கிறது. சத்தியவசன வானொலி நிகழ்ச்சிகளையும் டிவி நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று வருகிறேன்.

Mr.A.John Raj, Nazareth.


4. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசனம் புத்தகங்கள் ஒழுங்காக வருகிறது. ஒவ்வொருநாளின் தியானங்களினால் ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை அறிந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சத்திய வசனம் ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்.

Mr.S.Ponniah Vincent, Tirunelveli.


5. ஜூலை ஆகஸ்டு மாத அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்களை படித்து மகிழ்ந்தேன். சகோதரி சாந்திபொன்னு எழுதிய ஆகஸ்டு மாத தியானங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதிலுள்ள குறிப்புகளையெல்லாம் எழுதி வைத்து வருகிறேன். மற்றவர்கள் பிரயோஜனப்படும்படியாக எழுதிவருகிறேன். ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Jothimaniammal, Madurai.

சத்தியவசனம்