வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(ஜூலை-ஆகஸ்டு 2017)

1. சத்தியவசனம் இதழ் கருத்துள்ள ஆழமான ஆன்மீகக் காரியங்களை விளக்கும் சத்தியமாக வெளிவருவது மிக நன்றாக உள்ளது. ஆழ்ந்த விளக்கங்களுடன் செய்திகளை வடிக்கும் ஆண்டவரின் பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் எமது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. தியானங்களை எழுதும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம். வேதாகம அட்டவணைப்படி வேதாகமத்தை 2016-ம் ஆண்டிலும் வாசித்து முடித்தேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்க ஆவியானவரின் கிருபை வழிநடத்துதலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன்.

Mr.D.Stephen Natarajan, Cuddalore.


2. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் அனுதினமும் குடும்ப ஜெபத்தில் வாசித்து ஜெபக்குறிப்புக்காகவும் ஊழியங்களுக்காகவும் ஜெபித்து வருகிறோம். உங்களுடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட வேத வசன அட்டவணையின்படி கடந்த ஆண்டில் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடிக்கவும் கர்த்தர் கிருபை செய்தார்.

Mrs.Sarojini Arthur, Valliyur.


3. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தை தவறாமல் படித்து வருகிறோம். மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. இன்னும் விசுவாச பாதையில் நிலைநிற்கவும் அதிகமாக ஆண்டவரை கிட்டிச்சேரவும் உதவுகிறது. எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்.

Mrs.M.Samuel, Nellikuppam.


4. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் பத்திரிக்கை எனக்கு தவறாமல் வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் தியானப்பகுதியை வாசிக்கிறேன். ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மன்னவாக இருக்கிறது. ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்.

Mr.Thangaraj, Avarikulam.


5. சத்தியவசனம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை திங்கள் செவ்வாய் ஆகிய நாட்களில் MW873 Khz-ல் தெளிவாகக் கேட்டு ஆண்டவரைத் துதிக்கிறேன்.

Mr.Milton, Tiruppathur.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(மே-ஜுன் 2017)

1. 2016 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தங்கள் வெளியீடு அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தினசரி தியான பத்திரிக்கையும், சத்தியவசனம் சஞ்சிகையும் ஒழுங்காக கிடைக்கப்பெற்றோம். மிக்க நன்றி. எங்கள் காலை குடும்ப ஜெபத்திற்கு அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் வாசித்து பயன்பெறுகிறோம். மிக்க நன்றி.

Mrs.Sunder Selwyn,Vickramasinghpuram.


2. நான் மூன்று வருடங்களாக சத்தியவசன பங்காளராக இருக்கிறேன். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தைப் பெற்று அதிக பயன்பெற்று வருகிறேன். இந்த புத்தகத்தில் எழுதும் ஒவ்வொரு தியானப்பகுதியும் என் ஆத்துமாவில் பெலன் தருகிறதாயும், ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு உதவியாகவும் இருக்கிறது. கடந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் ஆராய்ந்துமுடியாத காரியங்களையும் எண்ணிமுடியாத அதிசயங்களையும் என் வாழ்விலும் பிள்ளைகள் வாழ்விலும் செய்தார். கர்த்தருக்கு கோடி துதிகளை ஏறெடுக்கிறேன்.

Mrs.Maragatham, Chennai.


3. நாங்கள் அதிக நாட்களாக சத்தியவசன நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்டு வருகிறோம். அது எங்கள் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

Mrs.Prema George, Chennai.


4. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்களை தினமும் வாசித்து அதன் மூலம் அநேக மனமாற்றம் அடைந்திருக்கிறேன். இத்தியானப் புத்தகத்தை வாசிப்பதன் மூலம் அதிக ஆறுதலடைகிறேன். 2016 ஆம் வருட கால அட்டவணைப்படி தினமும் பைபிள் வாசித்து முடித்துவிட்டேன் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். கடந்த 4 வருடங்களாக ஒழுங்காக படித்துவருகிறேன். ஆண்டவருக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக!

Mrs.Darling Gunaranjitham, Vellore.


5. Sathiyavasanam and Anuthinamum Christhuvudan are a source of blessing to us. They are very useful to grow in our Lord Jesus Christ and know the Biblical truth to get blessings and be a blessings to others. I love the Radio and TV Programmes. May God bless the Gospel Ministry and supply the needs according to His Riches in Glory.

Mrs.Sakunthala Devamani, Palai.


6. நான் 86 வயதுள்ளவள். நீங்கள் அனுப்பும் அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசனம் புத்தகங்கள் கிடைக்கிறது. அதிக நன்றி. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தின தியானங்கள் வாசிக்கிறது அதிக நன்மையாக இருக்கிறது. கர்த்தருடைய அழைப்புக்காக காத்திருக்கிறேன். எனக்காக ஜெபிக்கவும்.

Mrs.James, Secunderabad.


7. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தின் அட்டவணை மூலம் வேதாகமத்தை வாசித்து முடிப்பதற்கும் கடந்த 4, 5 வருடங்களாக தினமும் காலை வேளையில் வாசிக்கவும் துதிஜெப விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்க தேவன் தந்த கிருபைக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்.

Mr.Joel, Cbe.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(மார்ச்-ஏப்ரல் 2017)

01. சத்தியவசன டிவி நிகழ்ச்சிகளுக்காகவும் உங்கள் ஊழியங்களுக்காகவும் சரீர பெலனுக்காகவும் தினமும் ஜெபிக்கிறோம். உங்கள் வேதவசன விளக்கம்யாவும் என் வாழ்வில் மாற்றத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தந்தது. தேவனுக்கே கோடி நன்றி!

Mr.S.Ravichandran, Ambur.


02. கடந்தவருடம் முழுவதும் கர்த்தர் அதிசயமாக நடத்தி வந்தார். டிசம்பர் மாதத்தில் ஏற்பட்ட புயலில் மிகவும் அதிகமான காற்றடித்தபோதும் எங்கள் மாடியில் போட்ட ஷீட் அப்படியே இருந்தது. ஷீட் போய்விடுமளவுக்கு காற்று என்றாலும் கர்த்தர் காத்துக்கொண்டார். கடந்த வருடத்தில் வேதாகமத்தை படித்து முடிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார்.

Mrs. Sarojini , Tiruvellore.


03. தங்களின் இதழ்களான அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் மற்றும் சத்திய வசனம் மிகவும் பிரயோஜனமாக உள்ளன. 2016ஆம் ஆண்டு முழுவதும் கண்மணி போன்று காத்த கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.

Sis.Nagavalli, Salem.


04. நாங்கள் அதிக நாட்களாக சத்தியவசன நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்றுவருகிறோம். அது எங்கள் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

Mrs.Prema George,Chennai.


05. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக எங்களது சுகத்திற்காக ஜெபிக்கும்படி கடிதம் எழுதினோம். யாவருடைய ஜெபத்தினாலும் 10 ஆண்டுகளாக இருந்த சர்க்கரைநோய் சற்று குறைந்துள்ளது. எனது மனைவியின் சுகவீனத்திற்காகவும் ஜெபியுங்கள். சுகத்தைக் கொடுத்த ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன்.

Mr.Vijaya Kumar, Coimbatore.


06. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் முதல்பக்கத்தில் அதிகாலை வேளையில் “ஜெபமும் சமாதானமும்” என்ற தலைப்பில் Dr.உட்ரோகுரோல் ஐயா எழுதியதைப் படித்தேன். ‘நேற்றைய துன்பங்களால் இரவு முழுவதும் தூங்காமல் இருந்தீர்களானால் அதிகாலை வேளையில் அவற்றை தேவனிடம் ஒப்படையுங்கள். அவர் உங்கள் கவலைகளை மாற்றி தம்முடைய சமாதானத்தால் நிரப்புவார்’ என்று எழுதியதைப் படித்ததும் தேவன் என்னோடு பேசினார் என்பதை மட்டும் அறிந்து அழுதுவிட்டேன். என் தேவன் என்னோடு என் நிலை அறிந்து பேசினார் என்பதை சாட்சியாக எழுதுகிறேன்.

Mrs.Sundariammal, Madurai.


07. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் ஒரு மிகப் பெரிய ஆசீர்வாதப் பெட்டகம். அனுதின ஆசீர்வாதம், மன்னா, ஆறுதல், நம்பிக்கை, விசுவாசம் மொத்தத்தில் அது எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த மாபெரும் கிருபை. சகோதரி சாந்தி பொன்னு முதற்கொண்டு தியானங்கள் எழுதும் அனைவரையும் ஆண்டவர் அதிகமதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. யாவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Nirmala Martin, Bangalore.

சத்தியவசனம்