ஆசிரியரிடமிருந்து…

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2018)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

திரியேக தேவனாம் இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இவ்வாண்டின் இந்நாள் வரையிலும் அறிவுக்கெட்டாத பெரிய காரியங்களை நமக்குச் செய்து நடத்தி வந்த எல்லா பாதைகளுக்காகவும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம்.

நமது தேசத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள நிலைவரமற்ற சூழ்நிலைகளுக்காகவும் 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காகவும் தேசத்தின் நன்மைக்காகவும் ஆண்டவருடைய சமுகத்தில் மன்றாடுவோம். ஒழுக்கச் சீர்கேடுகள் நீங்க, நல்லாட்சி அமைய சுவிசேஷத்திற்கு அனுகூலமான ஆட்சி ஏற்படுத்தப்பட ஜெபிப்போம். நம்முடைய தேசத்தில் விவசாயம் அதிகம் நடைபெறக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தர் நல்ல மழையைக் கட்டளையிட்டு. வறட்சி நீங்கி செழிப்புண்டாவதற்கும், அதிகபட்ச மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசன வானொலி, தொலைகாட்சி மற்றும் இலக்கியங்கள் வாயிலாக தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆவிக்குரிய நன்மைகளை எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். இது அநேகருடைய விசுவாசத்தைப் பெலப்படுத்துகிறதற்கு ஏதுவாயிருக்கும். தங்கள் நண்பர்கள் விசுவாசிகளுக்கு இவ்வூழியங்களை அறிமுகப்படுத்துங்கள். விசுவாசப் பங்காளர் காணிக்கையைப் புதுப்பிக்காத பங்காளர்கள் இவ்வருடத்தில் சந்தாவைப் புதுப்பிக்க நினைவூட்டுகிறோம். சத்தியவசன வானொலி தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆதரவாளர் திட்டத்திலும் இணைந்து தாங்க அன்பாய் அழைக்கிறோம்.

இவ்விதழின் செப்டம்பர் மாதத்தில் நமது கிறிஸ்தவாழ்க்கையில் நமக்கு நேரிடும் பாடுகள், சோதனைகள், பயங்களில் நமது விசுவாசம் காணப்பட வேண்டிய அவசியத்தை சகோதரி ஜெபி பீடில் அவர்கள் தியானங்களாக எழுதியுள்ளார்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவையே முழுவதும் சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்வை பல்வேறு தலைப்புகளிலே சகோ. தர்மகுலசிங்கம் அவர்கள் தியானித்து எழுதியுள்ளார்கள்.

தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். இத்தியானங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜூலை – ஆகஸ்டு 2018)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நமது தேசத்திலும் தமிழகத்திலும் கலவரங்கள், போராட்டங்கள் மேலும் வேலை நிறுத்தங்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றங்கள் இதுபோன்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகளாலும் அமைதலற்ற நிலையைப் பார்க்கிறோம். திருச்சபைகளுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகள் நிமித்தமாக புறஇனமக்கள் மத்தியில் இருக்கிற அதிருப்தி, கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்கள், சபைகளுக்குள் காணப்படும் ஐக்கிய குலைவுகள் இவை எல்லாவற்றிற்காகவும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு மனதோடு கர்த்தருடைய சமுகத்தில் அதிக பாரத்தோடு ஜெபிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் அநேகருக்கு  ஆசீர்வாதமாயிருப்பதை அவர்கள் எழுதிய சாட்சி கடிதங்கள் வாயிலாக அறிந்து தேவனைத் துதிக்கிறோம். அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக வேதாகமத்தை படித்து வருகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். சத்தியவசன வானொலி தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜெபத்தோடு ஆதரவளித்த யாவருக்காகவும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தாங்கள் அளித்துவரும் ஆதரவினால் தேவன் இவ்வூழியத்தின் தேவைகளைச் சந்தித்து வருகிறார். இவ்வருடத்தில் பங்காளர் காணிக்கையைப் புதுப்பிக்காத பங்காளர்களும் சந்தாவைப் புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஜெபத்தோடு தாங்கிவர அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழின் ஜூலை மாதத்தில் அருமை ஆண்டவர் எவ்வளவாய் தம்முடைய ஜனத்திற்காக பரிதபிக்கிறார் என்றும், தூரம்போன தமது ஜனத்தை மீண்டும் சேர்த்துக்கொள்ள ஆவலுள்ளவராயிருக்கிறார் என்பதை சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் ஒசியா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்திலிருந்து தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். ஆகஸ்டு மாதத்தில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் கடைசி காலத்தில் வாழும் மனிதர்களின் நிலை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கும், நமது ஜீவியத்திலே கிறிஸ்துவின் அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டிய முக்கியத்துவத்தைக்குறித்தும் தியானங்களை தொகுத்து வழங்கியுள்ளார்கள். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். இத்தியானங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மே – ஜுன் 2018)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இத்தியானங்கள் மூலமாக ஆசீர்வாதமடைந்தவர்கள் எழுதிய சாட்சி கடிதங்களுக்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம். கடந்த மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதத்தில் தேர்வு எழுதிக் கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கக் கேட்ட அனைவருக்காகவும் நாங்கள் பாரத்தோடு ஜெபித்தோம். பிளஸ் டூ எழுதின பிள்ளைகள் யாவரும் சிறந்த மதிப்பெண்களோடு தேர்ச்சி பெற்று விரும்பின உயர்கல்வியை பெறுவதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்யவும், செமஸ்டர் தேர்வு எழுதப்போகும் பிள்ளைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம்.

மார்ச் மாதம் முதல் whatsapp ஊழியத்தை துவங்க தேவன் கிருபை செய்தார். ஒவ்வொரு நாளின் அன்றாட வேதவாசிப்பு, அந்த நாளுக்குரிய வேதவாக்கு தினசரி ஜெபக் குறிப்புகள் அதில் இடம்பெறுகின்றன. தாங்கள் இவ்வூழியத்தின் மூலம் பயனடைய விரும்பினால் தங்கள் பெயரையும் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணையும் பதிவு செய்துக்கொள்ளவும். whatsapp No. 6380692034 ஆகும்.

இவ்வருட பங்காளர் காணிக்கையைப் புதுப்பித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து சத்தியவசன ஊழியத்தை ஜெபத்தோடு தாங்கிவருவதற்கும் அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.  சத்தியவசன காலண்டர் தேவைப்படுவோர் எங்களுக்கு எழுதுங்கள். இலவசமாக அனுப்பித் தருகிறோம்.

இவ்விதழின் மே மாதத்தில் சகோ.ஏர்னஸ்ட் அவர்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் கடந்து செல்லவேண்டிய போராட்டங்கள் சோதனைகளில் கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திருந்து கனிகொடுக்கிற சத்தியங்களை தியானங்களாக தொகுத்து எழுதியுள்ளார்கள். ஜுன் மாதத்தில் சகோதரி.ஜெபி பீடில் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் கட்டும்பணியில் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் நெகேமியாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவைகளையும் நேர்த்தியாக எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்களை எழுதிய சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். இத்தியானங்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஜெபிக்கும்,

கே.ப.ஆபிரகாம்

சத்தியவசனம்