ஆசிரியரிடமிருந்து…

1 2 3 14

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜனவரி-பிப்ரவரி 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும் என்று வாக்குப்பண்ணின தேவாதி தேவனின் இனிய நாமத்தில் யாவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கர்த்தர் நம்மேல் வைத்த இரக்கத்தினாலே இன்னுமொரு புதிய ஆண்டிற்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்க அவர் உதவி செய்துள்ளார். வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிற தேவன் இப்புதிய வருடத்தின் ஒவ்வொரு நாளையும் தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படியே ஆசீர்வாதமாய் நடத்துவார். நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்குரிய அனைத்து தேவைகளிலும் கர்த்தர் நம்மோடிருப்பார். ஆகவே, நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச் சம்பூரணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறிச் செல்வோம். இப்புதிய ஆண்டிலே நன்மையும் கிருபையும் உங்களைத் தொடர வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

2020ஆம் ஆண்டில் வேதவாசிப்பு அட்டவணைப்படி பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்கள் ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்குள் எங்களுக்கு எழுதித் தெரிவிக்க அன்பாய் கேட்கிறோம். கடந்த ஆண்டில் தங்கள் சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்களும் புதுப்பித்துக்கொண்டு இவ்வூழியத்தைத் தாங்க அன்புடன் நினைவூட்டுகிறோம். தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களையும் கருத்துக்களையும் எங்களுக்கு எழுதித் தெரிவியுங்கள்.

ஜனவரி மாத தியானங்களை சகோதரி தர்ஷ்னி சேவியர் அவர்கள் புத்தாண்டுக்குள் பிரவேசித்திருக்கும் நம் ஒவ்வொருவரும் பிரயோஜனமடையும்படியாக தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். பிப்ரவரி மாத தியானங்களை சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் இரண்டாம் வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாகுபடியாக அருமையான தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் உங்கள் யாவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும்படி வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

பங்காளர்கள் வாசகர்கள் யாவருக்கும் சத்தியவசன ஊழியர்கள் சார்பாக இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(நவம்பர்-டிசம்பர் 2019)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

அதிசயமான தேவனின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

இவ்விதழின் மூலம் தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். வருடத்தின் இறுதி மாதங்களுக்குள் வந்திருக்கிறோம். இவ்வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் போதுமானவராக இருந்து ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்தார். தேவைகளை சந்தித்தார். தேவனுக்கு எமது நன்றிகளைத் தெரிவிக்கிறோம்.

அக்டோபர் 2ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற விசுவாச பங்காளர் கூடுகை கர்த்தருடைய கிருபையால் சிறப்பாக நடைபெற்றது. சென்னையிலுள்ள பங்காளர்களும் நேயர்களும் கலந்துகொண்டு கூட்டத்தைச் சிறப்பித்தார்கள். சாட்சி வேளையிலும் சத்திய வசன ஊழியத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை அநேக பங்காளர்கள் பகிர்ந்துகொண்டது எங்களுக்கு அதிக ஊக்கத்தை அளித்தது. இக்கூட்டத்தின் மூலமாக சென்னையிலுள்ள பங்காளர்களையும் நேயர்களையும் சந்தித்தது எங்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சி. கலந்துகொண்ட யாவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

2019ஆம் ஆண்டிலும் தியான புத்தகத்திலுள்ள வேதவாசிப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி பரிசுத்த வேதாகமத்தை முழுவதும் வாசித்து முடித்தவர்கள் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் பெயர்களை வரும் இதழில் பிரசுரிப்போம். வாசிக்க தவறியவர்கள் வரும் ஆண்டிலே வாசிப்பதற்கும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம்.

இவ்விதழில் சகோ.தர்மகுல சிங்கம் அவர்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் பலருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை முன்நிறுத்தி அதன்மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆவிக்குரிய சத்தியங்களைத் தியானித்து நவம்பர் மாதத்தில் எழுதியுள்ளார்கள். டிசம்பர் மாதத்தில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் முதல் வருகையைக் கொண்டாடும் நாம் இரண்டாம் வருகைக்கு ஆயத்தமாவதைப் பற்றியும் கிறிஸ்துமஸின் உண்மையான அர்த்தங்களைப் புரிந்துகொண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை அனுசரிப்பதைப்பற்றியும் தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். தியானங்களினாலே நமது ஆத்துமாவிலே கர்த்தர் பெலன் தந்து தைரியப்படுத்துவார். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள்.

சத்தியவசன பங்காளர்கள் நேயர்கள் வாசகர்கள் யாவருக்கும் அன்பின்
கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(செப்டம்பர்-அக்டோபர் 2019)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நம்மை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிற நல்ல மேய்ப்பனாம் இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் மூலம் தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்திய வசன வானொலி நிகழ்ச்சிகள், தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி, இணையதளம், மற்றும் Whatsapp/SMS ஆகியவற்றின் மூலமாக அநேகர் பிரயோஜனமடைந்து வருவதை அறிந்து ஆண்டவரைத் துதிக்கிறோம். உங்கள் ஆவிக்குரிய நண்பர்களுக்கும் சக விசுவாசிகளுக்கும் நிகழ்ச்சிகளை அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள். வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி ஊழியங்களைத் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு தேவன் தந்துள்ள ஆதரவாளர்களுக்காக (Sponsors) அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.

ஈரோட்டில் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 6.30 மணிக்கு சி.எஸ்.ஐ., பிரப் தேவாலாய Parish Hall இல் சத்தியவசன விசுவாச பங்காளர் கூடுகையையும் 27ஆம் தேதி ஞாயிறு காலை பிரப் ஆலய ஆராதனையில் முன்னேற்ற பணியையும் ஒழுங்கு செய்துள்ளோம். இது தொடர்பான மேலதிகமான விவரங்களையும் அழைப்பிதழையும் ஈரோட்டிலுள்ள பங்காளர்களுக்கு அனுப்பிவைப்போம். இக் கூட்டங்கள் சிறப்பாய் நடைபெற தங்கள் ஜெபங்களில் தாங்க அன்பாய் கேட்கிறோம்.

தற்போது கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களிலும் நீலகிரி மாவட்டத்திலும் மழையினால் ஏற்பட்ட இயற்கை பேரழிவிலிருந்து மக்கள் மீட்கப்படவும் மீண்டும் அந்த இடங்களில் பேராபத்து வராதபடிக்கும் தேவனிடம் மன்றாடுவோம்.

இவ்விதழில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் தேவசமுகத்தில் காத்திருத்தல், தேவசித்தத்தோடு இணைந்து சுவிசேஷப்பணியில் நமது பங்கு போன்ற பல காரியங்களை தியானிக்கும் வண்ணம் செப்டம்பர் மாதத்தில் தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் சகோதரி ஜெபி பீடில் அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமங்களை தியானித்து எழுதியுள்ளார்கள். தியானங்கள் நமது வாழ்வை சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதற்கும், கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் ஊன்ற கட்டுகிறதாயும் இருக்க ஜெபிக்கிறோம். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்கவும் மறவாதீர்கள். தேவனுடைய நன்மையும் கிருபையும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொடர்ந்து வர ஜெபிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

1 2 3 14
சத்தியவசனம்