ஆசிரியரிடமிருந்து…

1 2 3 15

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜூலை-ஆகஸ்ட் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

வாதை நம் கூடாரத்தை அணுகாமல் பாதுகாக்கும் அன்பின் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தற்போது நமது தேசத்திலும் உலகமெங்கும் நடைபெற்று வரும் காரியங்களை பார்க்கும்போது தேவன் ஒருவர்மட்டுமே நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாயிருக்க முடியும். அவரது நித்திய புயங்கள் நமக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது. பரவிவரும் கொரனா வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து நமது தேசத்தையும் குடும்பங்களையும் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கவும் சபை கூடிவருவதற்கு தற்போது இருக்கின்ற தடைகள் நீங்கவும் திறப்பின் வாசலில் நின்று மன்றாடுவோம்.

தற்போதுள்ள தடை காலத்தை ஆவிக்குரிய விதத்தில் குடும்பமாய் ஆராதிப்பதிலும் தனி ஜெபத்திலும் வேதத்தை வாசிப்பதிலும் தேசத்திற்காக மன்றாடுவதிலும் செலவழிப்போம். அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவதில் அதிக ஜாக்கிரதையாய் செயல்படுவோம். நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள் (எபே-5:16).

இவ்விதழில் ஜூலை மாதத்தில் முதல் 17 நாட்களுக்குரிய தியானங்களை சகோதரி சாந்திப் பொன்னு அவர்கள் பல தலைப்புகளிலும் மீதமுள்ள நாட்களுக்குரிய தியானங்களை சகோதரர் தர்மகுல சிங்கம் அவர்கள் கிறிஸ்து நமக்காக ஏற்றுக்கொண்ட பாடுகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களைக் குறித்தும் எழுதியுள்ளனர். மேலும் ஆகஸ்டு மாத தியானங்களை சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலிருந்து விசேஷித்த தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் அனைத்தும் வாசிக்கிற அனைவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும்படி வேண்டுதல் செய்கிறோம். இத்தியானங்கள் வாயிலாக தாங்கள் பெறும் ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மே-ஜுன் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலினால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அனுதினமும் மரித்துவருவதை காண்கிறோம். மேலும் தற்போது உலக நாடுகளில் அனைத்திலும் மக்களுடைய இயல்பு வாழ்வு பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கிறது.. ஊரடங்கு அமுலில் இருப்பதால் நம் தேசத்தில் அநேக மக்கள் வருமானமின்றி பசியினாலும் வறுமையாயினாலும் வாடிவருகின்றனர். இந்த வாதை நிறுத்தப்படவும் தேவன் மனுக்குலத்தின் மேல் இரக்கம் பாராட்டவும் நாம் திறப்பின் வாசலில் நின்று மன்றாடுவோம்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான நூல் வாயிலாக அநேகர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பெற்றுவரும் நன்மைகளுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் இதழிலுள்ள வேதாகம வாசிப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி 2020ஆம் ஆண்டு முழுவதும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்களுடைய பெயர்களின் தொடர்ச்சியை இவ்விதழில் பிரசுரித்துள்ளோம். சத்தியவசன வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்குகிற ஆதரவாளர்களுக்காக, பங்காளர்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம். கர்த்தர் இன்னும் அநேக ஆதரவாளர்களைத் தந்தருளவும் வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

இவ்விதழில் மே மாதத்தில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் நமது அன்றாடக வாழ்க்கைப்பயணத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அநேக காரியங்களை தியானங்களாக தொகுத்துத் தந்துள்ளார்கள். ஜூன் மாதத்தில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் கலாத்தியர் நிருபத்திலிருந்தும் மேலும் பல தலைப்புகளிலும் எழுதிய தியானங்களையும் பிரசுரித்துள்ளோம். இத்தியானங்கள் யாவும் தங்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் அதிக ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர்தாமே இத்தியானங் களின் வாயிலாக தங்களை ஆசீர்வதித்து பெலப்படுத்துவாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மார்ச்-ஏப்ரல் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ளவராய் நம்மில் அன்புகூர்ந்த மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழ் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் இதழ், சத்தியவசனம் இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ் ஆப் ஆகியவற்றின் வாயிலாக தியானங்களை தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் படித்து பிரயோஜன மடைகின்றனர். இத்தியானங்கள் சத்தியத்தை அறியாத இன்னும் அநேகருக்கு சென்றடைய ஜெபத்துடன் பிரயாசப்படுகிறோம். நீங்களும் தங்களுக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு இவ்விதழை பெற்றுத் தாருங்கள். இத்தியானங்களை எழுதுகிற சகோதர சகோதரிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாகவும் இன்னும் வல்லமையாய் எடுத்து உபயோகப்படுத்தவும் வேண்டுதல் செய்வோம். இத்தியானங்கள் வாயிலாக தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்களின் பெயர்களை இவ்விதழில் பிரசுரித்துள்ளோம். அவர்களுக்கு எமது பாராட்டுக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். பள்ளி அராசங்கத்தேர்வு எழுதப்போகும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம். நமது பங்காளர் குடும்பங்களில் உள்ள பிள்ளைகள் எழுதவிருக்கும் தேர்வு விவரங்களை எங்களுக்கு தெரிவித்தால் நாங்கள் அவர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்கள் ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்கி வருகிறமைக்காக அதிக நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். 2020ஆம் வருட விசுவாசப்பங்காளர் சந்தாவை இதுவரைப் புதுப்பிக்காதவர்கள் புதுப்பித்து இவ்வூழியத்தைத் தாங்க அன்பாய் கேட்கிறோம். சத்தியவசன வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி ஒலி(ளி)பரப்பின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் நிகழ்ச்சி ஆதரவாளர் திட்டத்தில் இணைந்து இவ்வூழியங்களைத் தாங்கவும் அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களுக்கான தியானங்களை கிறிஸ்துவின் பாடு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்களை வாசிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பிரயோஜனடைய வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

1 2 3 15
சத்தியவசனம்