ஆசிரியரிடமிருந்து…

1 2 3 15

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நம்மை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக சீக்கிரம் இவ்வுலகிற்கு வரவுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் மூலம் தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்திய வசன வானொலி நிகழ்ச்சிகள், தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி, இணையதளம், மற்றும் Whats app/SMS ஆகியவற்றின் மூலமாக அநேகர் பிரயோஜனமடைந்து வருவதை அறிந்து ஆண்டவரைத் துதிக்கிறோம். உங்கள் ஆவிக்குரிய நண்பர்களுக்கும் சக விசுவாசிகளுக்கும் நிகழ்ச்சிகளை அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள். வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி ஊழியங்களைத் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு தேவன் தந்துள்ள ஆதரவாளர்களுக்காக (Sponsors) அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.

தற்போது கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலினால் நாம் சந்தித்துவரும் இன்னல்களையும் துயரங்களையும் நம் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை ஒருபோதும் கைவிடமாட்டார். நம் அனைவரது தேவைகளை சந்திக்கும்படியாகவும் இந்த இக்கட்டுகாலத்திலிருந்து மீண்டு வருவதற்கும் பாரத்துடன் வேண்டுதல் செய்கிறோம். இந்நாட்களில் கர்த்தரோடுள்ள உறவை நாம் ஒவ்வொருவரும் புதுப்பித்து அவருக்குப் பிரியமான வழிகளில் நடக்க குடும்பமாய் தீர்மானிப்போம். அவரது வருகையை எதிர்பார்த்து வாழும் நம் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தி அவர் தம்முடன் சேர்த்துகொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார். உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். … நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன் (யோவா.14:1-3).

இவ்விதழில் செப்டம்பர் மாத தியானத்தில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் தாய் தகப்பன்மாரை கனம் பண்ணுதல், பராமரித்தல், குடும்ப உறவை பரிசுத்தமாக பேணி காப்பதைக் குறித்தும் விளக்கியுள்ளார்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் சகோதரர் தர்மகுலசிங்கம் அவர்கள் பலவித தலைப்புகளில் நமது வாழ்வை சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதற்கும், கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் ஊன்ற கட்டுகிறதற்கும் ஏதுவாக தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்க மறவாதீர்கள். இத்தியானங்கள் தங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய ஜெபிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜூலை-ஆகஸ்ட் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

வாதை நம் கூடாரத்தை அணுகாமல் பாதுகாக்கும் அன்பின் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தற்போது நமது தேசத்திலும் உலகமெங்கும் நடைபெற்று வரும் காரியங்களை பார்க்கும்போது தேவன் ஒருவர்மட்டுமே நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாயிருக்க முடியும். அவரது நித்திய புயங்கள் நமக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது. பரவிவரும் கொரனா வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து நமது தேசத்தையும் குடும்பங்களையும் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கவும் சபை கூடிவருவதற்கு தற்போது இருக்கின்ற தடைகள் நீங்கவும் திறப்பின் வாசலில் நின்று மன்றாடுவோம்.

தற்போதுள்ள தடை காலத்தை ஆவிக்குரிய விதத்தில் குடும்பமாய் ஆராதிப்பதிலும் தனி ஜெபத்திலும் வேதத்தை வாசிப்பதிலும் தேசத்திற்காக மன்றாடுவதிலும் செலவழிப்போம். அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவதில் அதிக ஜாக்கிரதையாய் செயல்படுவோம். நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள் (எபே-5:16).

இவ்விதழில் ஜூலை மாதத்தில் முதல் 17 நாட்களுக்குரிய தியானங்களை சகோதரி சாந்திப் பொன்னு அவர்கள் பல தலைப்புகளிலும் மீதமுள்ள நாட்களுக்குரிய தியானங்களை சகோதரர் தர்மகுல சிங்கம் அவர்கள் கிறிஸ்து நமக்காக ஏற்றுக்கொண்ட பாடுகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களைக் குறித்தும் எழுதியுள்ளனர். மேலும் ஆகஸ்டு மாத தியானங்களை சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலிருந்து விசேஷித்த தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் அனைத்தும் வாசிக்கிற அனைவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும்படி வேண்டுதல் செய்கிறோம். இத்தியானங்கள் வாயிலாக தாங்கள் பெறும் ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மே-ஜுன் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலினால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அனுதினமும் மரித்துவருவதை காண்கிறோம். மேலும் தற்போது உலக நாடுகளில் அனைத்திலும் மக்களுடைய இயல்பு வாழ்வு பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கிறது.. ஊரடங்கு அமுலில் இருப்பதால் நம் தேசத்தில் அநேக மக்கள் வருமானமின்றி பசியினாலும் வறுமையாயினாலும் வாடிவருகின்றனர். இந்த வாதை நிறுத்தப்படவும் தேவன் மனுக்குலத்தின் மேல் இரக்கம் பாராட்டவும் நாம் திறப்பின் வாசலில் நின்று மன்றாடுவோம்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான நூல் வாயிலாக அநேகர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பெற்றுவரும் நன்மைகளுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் இதழிலுள்ள வேதாகம வாசிப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி 2020ஆம் ஆண்டு முழுவதும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்களுடைய பெயர்களின் தொடர்ச்சியை இவ்விதழில் பிரசுரித்துள்ளோம். சத்தியவசன வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்குகிற ஆதரவாளர்களுக்காக, பங்காளர்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுகிறோம். கர்த்தர் இன்னும் அநேக ஆதரவாளர்களைத் தந்தருளவும் வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

இவ்விதழில் மே மாதத்தில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் நமது அன்றாடக வாழ்க்கைப்பயணத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அநேக காரியங்களை தியானங்களாக தொகுத்துத் தந்துள்ளார்கள். ஜூன் மாதத்தில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் கலாத்தியர் நிருபத்திலிருந்தும் மேலும் பல தலைப்புகளிலும் எழுதிய தியானங்களையும் பிரசுரித்துள்ளோம். இத்தியானங்கள் யாவும் தங்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் அதிக ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர்தாமே இத்தியானங் களின் வாயிலாக தங்களை ஆசீர்வதித்து பெலப்படுத்துவாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

1 2 3 15
சத்தியவசனம்