ஆசிரியரிடமிருந்து…

1 2 3 14

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மார்ச்-ஏப்ரல் 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ளவராய் நம்மில் அன்புகூர்ந்த மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழ் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் இதழ், சத்தியவசனம் இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ் ஆப் ஆகியவற்றின் வாயிலாக தியானங்களை தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் படித்து பிரயோஜன மடைகின்றனர். இத்தியானங்கள் சத்தியத்தை அறியாத இன்னும் அநேகருக்கு சென்றடைய ஜெபத்துடன் பிரயாசப்படுகிறோம். நீங்களும் தங்களுக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு இவ்விதழை பெற்றுத் தாருங்கள். இத்தியானங்களை எழுதுகிற சகோதர சகோதரிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாகவும் இன்னும் வல்லமையாய் எடுத்து உபயோகப்படுத்தவும் வேண்டுதல் செய்வோம். இத்தியானங்கள் வாயிலாக தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்களின் பெயர்களை இவ்விதழில் பிரசுரித்துள்ளோம். அவர்களுக்கு எமது பாராட்டுக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். பள்ளி அராசங்கத்தேர்வு எழுதப்போகும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம். நமது பங்காளர் குடும்பங்களில் உள்ள பிள்ளைகள் எழுதவிருக்கும் தேர்வு விவரங்களை எங்களுக்கு தெரிவித்தால் நாங்கள் அவர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்கள் ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்கி வருகிறமைக்காக அதிக நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். 2020ஆம் வருட விசுவாசப்பங்காளர் சந்தாவை இதுவரைப் புதுப்பிக்காதவர்கள் புதுப்பித்து இவ்வூழியத்தைத் தாங்க அன்பாய் கேட்கிறோம். சத்தியவசன வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி ஒலி(ளி)பரப்பின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் நிகழ்ச்சி ஆதரவாளர் திட்டத்தில் இணைந்து இவ்வூழியங்களைத் தாங்கவும் அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களுக்கான தியானங்களை கிறிஸ்துவின் பாடு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்களை வாசிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பிரயோஜனடைய வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜனவரி-பிப்ரவரி 2020)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும் என்று வாக்குப்பண்ணின தேவாதி தேவனின் இனிய நாமத்தில் யாவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கர்த்தர் நம்மேல் வைத்த இரக்கத்தினாலே இன்னுமொரு புதிய ஆண்டிற்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்க அவர் உதவி செய்துள்ளார். வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிற தேவன் இப்புதிய வருடத்தின் ஒவ்வொரு நாளையும் தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படியே ஆசீர்வாதமாய் நடத்துவார். நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்குரிய அனைத்து தேவைகளிலும் கர்த்தர் நம்மோடிருப்பார். ஆகவே, நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச் சம்பூரணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறிச் செல்வோம். இப்புதிய ஆண்டிலே நன்மையும் கிருபையும் உங்களைத் தொடர வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

2020ஆம் ஆண்டில் வேதவாசிப்பு அட்டவணைப்படி பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்கள் ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்குள் எங்களுக்கு எழுதித் தெரிவிக்க அன்பாய் கேட்கிறோம். கடந்த ஆண்டில் தங்கள் சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்களும் புதுப்பித்துக்கொண்டு இவ்வூழியத்தைத் தாங்க அன்புடன் நினைவூட்டுகிறோம். தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களையும் கருத்துக்களையும் எங்களுக்கு எழுதித் தெரிவியுங்கள்.

ஜனவரி மாத தியானங்களை சகோதரி தர்ஷ்னி சேவியர் அவர்கள் புத்தாண்டுக்குள் பிரவேசித்திருக்கும் நம் ஒவ்வொருவரும் பிரயோஜனமடையும்படியாக தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். பிப்ரவரி மாத தியானங்களை சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் இரண்டாம் வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாகுபடியாக அருமையான தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் உங்கள் யாவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும்படி வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

பங்காளர்கள் வாசகர்கள் யாவருக்கும் சத்தியவசன ஊழியர்கள் சார்பாக இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(நவம்பர்-டிசம்பர் 2019)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

அதிசயமான தேவனின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

இவ்விதழின் மூலம் தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். வருடத்தின் இறுதி மாதங்களுக்குள் வந்திருக்கிறோம். இவ்வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் போதுமானவராக இருந்து ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்தார். தேவைகளை சந்தித்தார். தேவனுக்கு எமது நன்றிகளைத் தெரிவிக்கிறோம்.

அக்டோபர் 2ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற விசுவாச பங்காளர் கூடுகை கர்த்தருடைய கிருபையால் சிறப்பாக நடைபெற்றது. சென்னையிலுள்ள பங்காளர்களும் நேயர்களும் கலந்துகொண்டு கூட்டத்தைச் சிறப்பித்தார்கள். சாட்சி வேளையிலும் சத்திய வசன ஊழியத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை அநேக பங்காளர்கள் பகிர்ந்துகொண்டது எங்களுக்கு அதிக ஊக்கத்தை அளித்தது. இக்கூட்டத்தின் மூலமாக சென்னையிலுள்ள பங்காளர்களையும் நேயர்களையும் சந்தித்தது எங்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சி. கலந்துகொண்ட யாவருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

2019ஆம் ஆண்டிலும் தியான புத்தகத்திலுள்ள வேதவாசிப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி பரிசுத்த வேதாகமத்தை முழுவதும் வாசித்து முடித்தவர்கள் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் பெயர்களை வரும் இதழில் பிரசுரிப்போம். வாசிக்க தவறியவர்கள் வரும் ஆண்டிலே வாசிப்பதற்கும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம்.

இவ்விதழில் சகோ.தர்மகுல சிங்கம் அவர்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் பலருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை முன்நிறுத்தி அதன்மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆவிக்குரிய சத்தியங்களைத் தியானித்து நவம்பர் மாதத்தில் எழுதியுள்ளார்கள். டிசம்பர் மாதத்தில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் முதல் வருகையைக் கொண்டாடும் நாம் இரண்டாம் வருகைக்கு ஆயத்தமாவதைப் பற்றியும் கிறிஸ்துமஸின் உண்மையான அர்த்தங்களைப் புரிந்துகொண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை அனுசரிப்பதைப்பற்றியும் தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். தியானங்களினாலே நமது ஆத்துமாவிலே கர்த்தர் பெலன் தந்து தைரியப்படுத்துவார். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள்.

சத்தியவசன பங்காளர்கள் நேயர்கள் வாசகர்கள் யாவருக்கும் அன்பின்
கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

1 2 3 14
சத்தியவசனம்