ஆசிரியரிடமிருந்து…

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜூலை-ஆகஸ்டு 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின்  வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

நமது தேசம் 71-வது சுதந்திரதினத்தை கொண்டாட இருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் தீவிரவாதங்களும், போராட்டங்களும், பஞ்சங்களும், வறட்சிகளும் மிகவும் பெருகி இருப்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம். மதசார்புள்ள ஆட்சி மத்தியில் இருப்பதால் ஆங்காங்கே மத கலவரங்களும் மோதல்களும் நிலவிவருகிறதை அறிகிறோம். “அவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும்பொருட்டு திறப்பின் வாயிலில் நின்ற” (சங்.106:23) மோசேயைப்போல இந்நாட்களில் நம்முடைய தேசத்திற்காக திறப்பிலே நிற்போம். கர்த்தர் நம்முடைய தேசத்திற்கு மெய்யான சுதந்தரத்தைக் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசன ஊழியத்தின் வாயிலாக தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை எங்களுக்கு எழுதுங்கள். இதுவரையிலும் சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்கள் பங்காளர் சந்தாவைப் புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஊழியத்தைத் தாங்க அன்பாய் வேண்டுகிறோம்.

நீதிமொழிகள் 1-31 வரையிலான அதிகாரங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்கும் வண்ணமும், அன்றாட வாழ்க்கைக்கான ஆலோசனைகளாகவும் ஜூலை மாத தியானங்களை சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு பராமரிப்பு, அனுதின வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற கஷ்டங்கள் கவலைகளில் அவருடைய ஆறுதல்களை தியானிக்கும்படியாக சங்கீத புஸ்தகத்திலிருந்து சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலனடைய அதிக உறுதுணையாக இருக்கும் என்றே விசுவாசிக்கிறோம். தேவன்தாமே உங்களனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மே-ஜுன் 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

மரித்தேன், ஆனாலும் சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றின  ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழ் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்திய வசன ஊழியத்திற்கு தாங்கள் நல்கிவரும் ஆதரவுக்காக நன்றிகூறுகிறோம். நமது பங் காளர் மற்றும் வாசகர் குடும்பங்களில் தேர்வு எழுதிக்கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக பாரத்தோடு வேண்டுதல் செய்கிறோம். தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அபரிதமான வெற்றியைத் தருவார்.

தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதரணமான சூழ்நிலை மாறவும் தேசிய அளவில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்காகவும் நாம் பாரத்தோடு ஜெபிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். மேலும் நமது தேசத்தில் மழை பொய்த்தபடியால் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி மற்றும் தண்ணீர் பஞ்சம் நீங்கவும் தேவன் நல்ல மழையைக் கட்டளையிடும் படியாகவும் மன்றாடுவோம். நாம் எல்லாப் பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு, ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாயிருக்கிறது (1தீமோ.2:2,3).

உங்கள் ஜெபக்குறிப்புகளையும் மனபாரங்களையும் எங்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளலாம். நாங்கள் உங்கள் தேவைகளுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்பதோடு நல் ஆலோசனைகளையும் உங்களுக்கு வழங்க ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இப்புத்தகத்திலுள்ள துதி ஜெப விண்ணப்பபகுதியிலுள்ள ஜெபக்குறிப்புகளுக்காக எங்களோடு இணைந்து ஜெபிக்க அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழில் மே மாத தியானங்களை சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின்போது நடைபெற்ற சம்பவங்களை மையமாக வைத்து தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். ஜுன் மாத தியானங்களை சகோதரி ஜெபி பீடில் அவர்கள் நாம் எவ்வாறு தேவனுக்கு உகந்த பாத்திரமாக விளங்கவேண்டுமென்பதை வேதாகம பக்தர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து அருமையான சத்தியங்களை தியானங்களாக எழுதியுள்ளார்கள் இத்தியானங்கள் வாசிக்கும் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மார்ச்-ஏப்ரல் 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்கள் ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்கி வருகிறீர்கள். மிகுந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். ‘இந்தச் சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசகம் தண்ணீர்மாத்திரம் குடிக்கக் கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமற் போகான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்’ (மாற்.10:42). ஆண்டவர் தாமே இதற்கேற்ற பலனை உங்களுக்குத் தந்து ஆசீர்வதிக்க நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம்.

கடந்த நாட்களில் தியான புத்தகம் மூலமாக தாங்கள் பெற்ற நன்மைகளை எழுதித் தெரிவித்திருந்தீர்கள். இத்தியானங்கள் ஒவ்வொருவரது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் அதிக ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை அறிந்து தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மேலும் 2016 ஆம் ஆண்டு பரிசுத்த வேதாகமத்தை அட்டவணைப்படி வாசித்து முடித்தவர்களுடைய பெயர்களை இந்த இதழில் பிரசுரித்திருக்கிறோம். யாவருக்கும் எங்கள் பாராட்டுதல் களைத் தெரிவிக்கிறோம். இவ்வாண்டிலும் இன்னும் அநேகர் வாசித்து முடிப்பதற்கும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். சத்தியவசன வானொலி பணிகள், தொலைகாட்சி ஊழியங்கள் யாவற்றிற்காகவும் உங்கள் ஜெபங்களில் வேண்டுதல் செய்ய அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழில் லெந்து நாட்கள் மற்றும் உயிர்த்தெழுந்த நாட்களுக்கான தியானங்களை சகோதரி.தர்ஷினி சேவியர் அவர்களும், ஏனைய தியானங்களை சகோ.தர்மகுல சிங்கம் அவர்களும் எழுதியுள்ளார்கள். கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களை அதிகமாக தியானித்து வருகிற இந்நாட்களில் இத்தியானங்கள் தங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும், கிறிஸ்துவோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் பெலப்படுகிறதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் என்றே கர்த்தருக்குள் நம்புகிறோம். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காகவும் ஜெபியுங்கள்.

சத்தியவசன விசுவாசபங்காளர்கள் சந்தாதாரர்கள் யாவருக்கும் ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

சத்தியவசனம்