ஆசிரியரிடமிருந்து…

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(செப்டம்பர்-அக்டோபர் 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

அண்ட சாரசரங்களையும் படைத்து ஆண்டு வருகிற இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின்  வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை தங்கள் கடிதங்கள் வாயிலாக அறிந்து ஆண்டவரைத் துதிக்கிறோம். கடந்த நாட்களிலும் அநேகர் புதிய நபர்களை சந்தாதாரர்களாக அறிமுகப்படுத்தியிருந்தீர்கள். தங்கள் நண்பர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் தியானபுத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தி தேவராஜ்யத்தின் பணியில் எங்களுக்கு உதவுங்கள்.

ஜுலை மாதத்திலிருந்து ஞாயிறு நண்பகல் 12.30 மணிக்கு ‘நம்பிக்கை’ டிவியில் சத்தியவசன நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க தேவன் கிருபை செய்தார். வழக்கம்போல் தமிழன் டிவியிலும் சத்தியம் டிவியிலும் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகிவருகின்றன. வானொலி, தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஆதரவாளர் திட்டத்தில் இணைந்து ஜெபத்தோடு உதாரத்துவமாய் தாங்கிவரும் யாவருக்காகவும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். புதிய ஆதரவாளர்களை தேவன் தந்தருளுவதற்கும் ஜெபியுங்கள்.

இம்மாத இதழில் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களின் தியானங்களை சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் பரிபூரணப்பட கடந்துவரவேண்டிய பாதைகளையும், சர்வவல்ல தேவனின் ராஜரீகம், ஆளுகையையும் விவரித்து ஒவ்வொரு நாளின் தியானங்களையும் சகோதரி எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் மூலமாக ஆவியானவர் உங்களோடு பேசவும், விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிலைத்திருப்பதற்கும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவன்தாமே உங்களனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜூலை-ஆகஸ்டு 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின்  வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

நமது தேசம் 71-வது சுதந்திரதினத்தை கொண்டாட இருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் தீவிரவாதங்களும், போராட்டங்களும், பஞ்சங்களும், வறட்சிகளும் மிகவும் பெருகி இருப்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம். மதசார்புள்ள ஆட்சி மத்தியில் இருப்பதால் ஆங்காங்கே மத கலவரங்களும் மோதல்களும் நிலவிவருகிறதை அறிகிறோம். “அவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும்பொருட்டு திறப்பின் வாயிலில் நின்ற” (சங்.106:23) மோசேயைப்போல இந்நாட்களில் நம்முடைய தேசத்திற்காக திறப்பிலே நிற்போம். கர்த்தர் நம்முடைய தேசத்திற்கு மெய்யான சுதந்தரத்தைக் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசன ஊழியத்தின் வாயிலாக தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகளை எங்களுக்கு எழுதுங்கள். இதுவரையிலும் சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்கள் பங்காளர் சந்தாவைப் புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஊழியத்தைத் தாங்க அன்பாய் வேண்டுகிறோம்.

நீதிமொழிகள் 1-31 வரையிலான அதிகாரங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்கும் வண்ணமும், அன்றாட வாழ்க்கைக்கான ஆலோசனைகளாகவும் ஜூலை மாத தியானங்களை சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு பராமரிப்பு, அனுதின வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற கஷ்டங்கள் கவலைகளில் அவருடைய ஆறுதல்களை தியானிக்கும்படியாக சங்கீத புஸ்தகத்திலிருந்து சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலனடைய அதிக உறுதுணையாக இருக்கும் என்றே விசுவாசிக்கிறோம். தேவன்தாமே உங்களனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மே-ஜுன் 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

மரித்தேன், ஆனாலும் சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றின  ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழ் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்திய வசன ஊழியத்திற்கு தாங்கள் நல்கிவரும் ஆதரவுக்காக நன்றிகூறுகிறோம். நமது பங் காளர் மற்றும் வாசகர் குடும்பங்களில் தேர்வு எழுதிக்கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக பாரத்தோடு வேண்டுதல் செய்கிறோம். தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அபரிதமான வெற்றியைத் தருவார்.

தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதரணமான சூழ்நிலை மாறவும் தேசிய அளவில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்காகவும் நாம் பாரத்தோடு ஜெபிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். மேலும் நமது தேசத்தில் மழை பொய்த்தபடியால் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி மற்றும் தண்ணீர் பஞ்சம் நீங்கவும் தேவன் நல்ல மழையைக் கட்டளையிடும் படியாகவும் மன்றாடுவோம். நாம் எல்லாப் பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு, ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாயிருக்கிறது (1தீமோ.2:2,3).

உங்கள் ஜெபக்குறிப்புகளையும் மனபாரங்களையும் எங்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளலாம். நாங்கள் உங்கள் தேவைகளுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்பதோடு நல் ஆலோசனைகளையும் உங்களுக்கு வழங்க ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இப்புத்தகத்திலுள்ள துதி ஜெப விண்ணப்பபகுதியிலுள்ள ஜெபக்குறிப்புகளுக்காக எங்களோடு இணைந்து ஜெபிக்க அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழில் மே மாத தியானங்களை சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின்போது நடைபெற்ற சம்பவங்களை மையமாக வைத்து தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். ஜுன் மாத தியானங்களை சகோதரி ஜெபி பீடில் அவர்கள் நாம் எவ்வாறு தேவனுக்கு உகந்த பாத்திரமாக விளங்கவேண்டுமென்பதை வேதாகம பக்தர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து அருமையான சத்தியங்களை தியானங்களாக எழுதியுள்ளார்கள் இத்தியானங்கள் வாசிக்கும் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டுதல் செய்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

சத்தியவசனம்