இன்றைய தியானம்

சிலுவையும் அன்பின் ஏக்கமும்

தியானம்: 2018 மார்ச் 22 வியாழன்; வேத வாசிப்பு: ரோமர் 5:6-11

“என்னைவிட்டுத் தூரப்பட்டு, மாயையைப் பின்பற்றி, வீணராய்ப் போகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தைக் கண்டார்கள்?”
(எரேமியா 2:6).

“நான் என்ன செய்தேன்? என்னை ஏன் புரிந்துகொள்ளவில்லை?” ஏக்கங்களும் அங்கலாய்ப்புகளும் நிறைந்த மக்களின் மனதில் எழுகின்ற பெரிய கேள்வி இது. பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்காக ஏங்குவதும், மனைவி கணவனுக்காக, கணவன் மனைவிக்காக ஏங்குவதும் இந்நாட்களில் பொதுவான விஷயமாகிவிட்டது. இப்படியாகப் பிறருடைய ஏக்கத்திற்கு நாம் காரணராகிவிடாதபடி பார்த்துக்கொள்வது நல்லது.

இந்த ஏக்க உணர்வு எப்படிப்பட்டது என்று ஆண்டவர் அறிவார். அவரும்கூட தமது பிள்ளைகளுக்காக ஏங்கின ஒருவர்தான். தமக்குப் பிள்ளைகளாகத் தெரிந்துகொண்டு, சமுத்திரத்திலும் வனாந்தரத்திலும் நடத்தி, ஒரு தேசத்தையே சுதந்தரமாகக் கொடுத்து, எல்லாவிதத்திலும் இஸ்ரவேலுக்குப் போதுமானவராய் இருந்தார் கர்த்தர். மேலும், “இஸ்ரவேலின் தேவன்” என்று தமக்கு ஒரு நாமம் கொடுக்குமளவுக்கு இஸ்ரவேலை அவர் நேசித்திருக்க, இஸ்ரவேலோ, தேவனைவிட்டுச் சோரம்போய், அந்நிய தெய்வங்களை நாடி, பாவத்தில் விழுந்து மனுக்குலத்துக்கே அடையாளமானது. தமக்கென படைத்த மனுஷன் தம்மிடம் திரும்பமாட்டானா என்று ஏதேனிலே கர்த்தருக்கு உண்டான ஏக்கம் இஸ்ரவேலிலே தொடர்ந்து, சிலுவைவரை கொண்டுவந்துவிட்டதல்லவா.

மனந்திரும்பாத மக்களை அன்று கர்த்தர் பாபிலோனிடம் ஒப்புவித்தார். ஆனால், இன்று நம்மை அவர் சாத்தானின் கைகளில் விட்டுவிடவில்லை. தமது பிள்ளைகள் மறுபடியும் பிதாவுடன் ஒப்புரவாகவேண்டும் என்ற அன்பின் ஏக்கத்தினாலே அவர்தாமே சிலுவைப் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார். வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய இளைய குமாரனுக்காகத் தன் கரம் விரித்து காத்துநின்ற தந்தையின் உவமையை இயேசு சொன்னபோது, அங்கே கரம்விரித்து சிலுவையில் தொங்கி மரிக்கவிருந்த தமது அன்பின் ஏக்கத்தை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நாம் சிந்திக்கவேண்டும். “பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும். தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே” லூக்கா 23:34 என்று சிலுவை ஜெபத்திலே ஆண்டவர் தமது பிள்ளைகளாகிய நாம் எப்படியாவது தம்மண்டை வரவேண்டும் என்ற அன்பின் ஏக்கம் தொனித்ததல்லவா! இப்படியிருக்க, இன்று நமது இருதயங்கள் கடினப்படலாமா? தேவனிடம் அன்பாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி, அடுத்தவனைக் குறித்து பாராமுகமாய் இருக்கலாமா? கிறிஸ்துவுக்கு நம்மைக்குறித்து இருந்த அன்பின் ஏக்கம், இரட்சிக்கப்படாத மக்களைக்குறித்து நமக்குண்டா? சிந்திப்போம்.

“நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார்” (ரோமர் 5:8).

ஜெபம்: பாடுகள் மத்தியிலும் எனது இரட்சிப்புக்காகவே ஏக்கங்கொண்டவரே, அந்த சிந்தையை இரட்சிக்கப்படாத மக்களுக்கு காண்பிக்க எங்களையும் நிரப்பும். ஆமென்.

சிலுவையும் பொறுப்பும்

தியானம்: 2018 மார்ச் 21 புதன்;
வேத வாசிப்பு: யோவான் 19:25-27 மத்.15:3-6

“மேலும், கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வருமென்று அறிவாயாக. எப்படியெனில்… தாய் தகப்பன்மாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் … இருப்பார்கள்” (2தீமோத்தேயு 3:1,2).

வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதிகரித்து வருகிறதையும், பல காரணங்களால் அவர்கள் தனித்துவிடப்பட்டு வருந்துவதையும் மறுக்கமுடியாது. பிள்ளைகள் நல்ல நிலைகளில் இருந்தும், பெற்றோரைக் கூடவே வைத்திருந்து அன்பாய்ப் பார்த்துக்கொள்ளமுடியாத சூழ்நிலைகள் அதிகம். அதிலும் மேலாக, பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படிவது என்பது அரிதாகிவருவதையும் காண்கிறோம். கீழ்ப்படிவதே கடினமாகும்போது கனப்படுத்துதல் எப்படியிருக்கும்?

அடிபட்டு இரத்தம் சொட்ட, தோளிலே சிலுவையை சுமத்தி, எருசலேம் வீதியில் இயேசுவை இழுத்துச் சென்றபோது, திரள் ஜனம் பின்னாகச் சென்றது. இயேசுவோடிருந்த சில பெண்களும் செய்வதறியாது தூரத்தே நின்று பார்த்து நின்றனர். ஆனால், கடைசிவரை சிலுவையண்டையிலே நின்ற ஒரே பெண் அவரை உலகுக்குக் கொண்டுவர தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தாயாகிய மரியாள்தான். உலகத்தின் பாவம் எல்லாம் சுமத்தப்பட்ட நிலையில், அருகில்  தொங்கிய கள்வனும் இகழ, துப்புவோர் துப்ப, தூற்றுவோர் தூற்ற, வேதனையால் சரீரம் துடிதுடிக்க, பிதாவின் முகம் மறைக்கப்பட்ட அந்தக் கொடூரமான வேளையிலும், முழு மனிதனாய் சிலுவையில் தொங்கிய இயேசு, இவ்வுலக வாழ்வில் தன் பிதா தனக்குக் கொடுத்த குடும்பப் பொறுப்பை மறக்கவில்லை என்றால், இதை என்ன சொல்ல! எதுவும் புரியாத நிலையில் தவித்து நின்ற தாயாரான மரியாளை அந்த நிலையிலும் ஏறிட்டுப்பார்த்தார் இயேசு. குடும்பத் தின் மூத்த மகனாக, முப்பது வருடங்களாக தாயாக தன்னைப் பாதுகாத்த அத் தாயின் பொறுப்பை இயேசு சிலுவையிலிருந்தபோதும் நிறைவேற்றினார்.

மரண உபாதையிலும் ஒரு மகன், தன் தாயின் பொறுப்பை நிறைவேற்றி கனப்படுத்தினாரென்றால், நாம் இன்று என்ன செய்கிறோம்? வயது முதிரும்போது அவர்களைப் பராமரிப்பது சற்றுக் கடினம்தான். ஆனால், நம்மை பெற்றெடுத்து, வளர்க்கப் பாடுபட்ட பெற்றோரை, இன்றும் என் மகன், மகள் என்று மனம் நிறைய அழைக்கும் பெற்றோரைப் புறம்பாக்கலாமா? சிலுவை கற்றுத்தந்த பாடம், பெரிய வெள்ளியில் தியானம் பண்ணுவதற்கல்ல. பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படிதல், பராமரித்தல், கனப்படுத்தல் என்ற நமது பொறுப்பில் நாம் மீறுவோமானால் அது நமக்கு நாமே தீங்கு வருவிப்பதுபோலாகும்.

“உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக என்றும்; தகப்பனையாவது தாயையாவது நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்படவேண்டும் என்றும், தேவன் கற்பித்திருக்கிறாரே” (மத்தேயு 15:4).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, பெற்றோர்களைக் கனப்படுத்துவதைக் குறித்தும் வயதாகும்பொழுது அவர்களை அசட்டை செய்யாது பராமரிப்பதற்கும் எங்களது பொறுப்பை உணர்த்தினீர். அதை எங்கள் வாழ்வில் தவறாது கடைபிடிக்க உமது வல்லமையைத்தாரும். ஆமென்.

சிலுவையும் மன்னிப்பின் நிச்சயமும்

தியானம்: 2018 மார்ச் 20 செவ்வாய்; வேத வாசிப்பு: எபிரெயர் 9:15-21

“இரத்தஞ் சிந்துதலில்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது” (எபி.9:22).

சந்தேகங்கொண்ட கணவனுக்கு தனது உத்தமத்தை நிரூபிக்க வேறுவழி தெரியாமல் கையின் இரத்த நாடியை அறுத்தாள் அவன் மனைவி. இரத்தம் பாய்ந்து, சாகுந்தறுவாயில்: “இதைத்தவிர வேறு வழி தெரியவில்லை” என்று சொல்லி மரித்துப்போனாள். இவள் தெரிந்தெடுத்த வழியோ தவறானது. அது தற்கொலை. அவளது கணவனோ, “என்னை மன்னித்துவிடு” என்று அவளுடைய இரத்தத்தில் தன் முகம் தோய்த்து அழுத காட்சி அங்கிருந்த அனைவரையும் உலுப்பிவிட்டது.

சிலுவையிலே நடந்தது தற்கொலை அல்ல; இயேசு தம்மைத்தாமே ஒப்புக் கொடுத்திருந்தார். பாவப்பிடியில் மனிதன் அகப்பட்ட அந்தக் கணமே அவனது இரட்சிப்புக்கான வாக்கைத் தேவன் கொடுத்துவிட்டார். அவருடைய வேளை வரைக்கும் அந்த விடுதலைக்கு நேராக மனுக்குலத்தை வழிநடத்திய சங்கதிகளே பழைய ஏற்பாட்டிலே பதிக்கப்பட்டுள்ளது. பாவத்தின் கொடூரத்தைத் தேவன் மனிதனுக்கு விளங்கவைத்தார். பாவமன்னிப்பு என்பது வெறுமனே “மன்னித்துவிடுதல்” என்பதில் முடிவதல்ல. பாவம் ஜீவனைக் கொல்லும். அழிக்கப்பட்ட ஜீவனைத் திரும்பப் பெறவேண்டுமானால் என் பாவத்தைச் சுமந்து இன்னொரு ஜீவன் கொல்லப்பட வேண்டும்; அதாவது, அங்கு இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் (லேவி.6:7, 12:22, எண்.15:25-28). தேவனைவிட்டு நம்மைப் பிரித்து, ஜீவனற்ற ஜடங்களாக்கிவிடுகிற அளவுக்குக் கொடூரமான அந்தப் பாவத்தை ஏற்று, நாம் கொல்லப்படவேண்டிய இடத்தில் தாமே கொல்லப்படுவதற்காகவே மனுஷகுமாரன் உலகிற்கு வந்தார். பாவமே இல்லாதவர் சிலுவை மரணத்திற்குத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்தார். உண்மையில் இயேசு கொல்லப்பட்டார் என்பதைவிட நமது நிமித்தம் தம்மை மரணத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தார் என்பதே சத்தியம் (யோவான் 10:18). நமது பாவத்தை மன்னித்திராவிட்டால் நமக்காக அவர் மரண தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாரா?

மன்னிப்பு என்பது வெறும் வாய்ஜாலம் அல்ல. அது வாழ்வையே மாற்றுகின்ற தூய நிவாரணி. பாவம் கொல்லும்; மன்னிப்பு உயிர்ப்பிக்கும். “பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும்” என்று இயேசு சொன்னபோது, அவர் சிலுவையிலே படுவேதனையுடன் தொங்கி நின்றார் என்பதை நாம் மறக்கலாமா! “ஆத்துமாவிற்காகப் பாவ நிவிர்த்தி செய்கிறது இரத்தமே” லேவி.17:11. இயேசு சிலுவையில் சம்பாதித்துக் கொடுத்த மன்னிப்பினாலே இன்று நாம் உயிர்பெற்றிருக்கிறோம். அப்படியிருக்க, நமக்கு விரோதம் செய்தவனை மனப்பூர்வமாக மன்னித்து, ஒப்புரவோடு ஜீவிக்க முடியாது என்றால் நமது நிலை என்ன?

“பிள்ளைகளே, அவருடைய நாமத்தினிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்” (1யோவா.2:12).

ஜெபம்: எங்கள் பாவத்தை மன்னித்தவரே, எங்களுக்கு விரோதம் செய்தவர்களிடத்திலும் அந்த மன்னிப்பை நாங்கள் காண்பிக்க உதவி செய்யும். ஆமென்.

சத்தியவசனம்