இன்றைய தியானம்

மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும்!

தியானம்: 2021 ஏப்ரல் 18 ஞாயிறு | வேத வாசிப்பு: பிலிப்பியர் 3:7-11

அவருடைய மரணத்திற்கொப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி, எப்படியாயினும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடெழுந்­திருப்பதற்குத் தகுதியாகும்படிக்கும்… (பிலி.3:10).

“உன் உயர்வின் இரகசியம் என்ன?” என்று ஒருவரிடம் கேட்டபோது, “எப்படியாவது என் அப்பாவின் அடிச்சுவட்டை நானும் பின்பற்றவேண்டும் என்று தீர் மானித்தேன். அது இலகுவாயிருக்கவில்லை. என் விருப்பங்கள் பலதை விடவேண்டியிருந்தது. சந்தோஷம் என்று நான் நினைத்திருந்த பலதை விட்டு ஓடவேண்டியிருந்தது. ஆனால் அப்பாவின் சாய்நாற்காலியில் தினமும் காலையில் அமர்ந்திருந்து வேதத்தைத் தியானித்து வந்தேன். ‘ஞானமுள்ள மகன் தகப்பனுடைய போதகத்தைக் கேட்கிறான்’ (நீதி.13:1) என்ற வார்த்தை என்னை அசைத்தது. அதன் பின் எனக்கு எதுவும் கடினமாகத் தெரிவில்லை. என் ஒவ்வொரு அசைவிலும் ஆண்டவருடன் அப்பாவும் இருப்பதை உணர்ந்தேன்” என்றான் அந்த ஞானமுள்ள மகன்.

“எப்படியாயினும்” என்று பவுல் எழுதியிருப்பதைக்குறித்து நாம் என்ன சொல்வோம். கிறிஸ்துவையும், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அறிவதற்காக பவுல், தனக்குத் தடையாயிருந்த குடும்பம், நட்பு, சுதந்திரம், கல்வி, பட்டம், பதவி என்று எல்லாவற்றையும் விட்டார். ஆனால் நாம் பவுல் அல்ல. அப்படியானால் இந்த வல்லமையை நமது இன்றைய வாழ்வில் அனுபவிக்க முடியாதா? முடியும்! ஆனால் அதனை முற்றிலும் அதனை அனுபவிக்க வேண்டுமானால், சில அர்ப்பணிப்புகளை செய்துதான் ஆகவேண்டும். கிறிஸ்துவின் வல்லமையை நமது வாழ்வில் அனுபவிக்கமுடியாதபடி எது நமக்குத் தடையாக இருக்கிறது என்பதை நாம்தான் கண்டறியவேண்டும். அதிகாலை தேவபாதம் அமரமுடியாதபடிக்கு நம்மைத் தடுப்பது பல்வேறு அலுவல்களா? நண்பர்களின் புகழ்மாலைகளா? அல்லது, பாவ சந்தோஷங்களா? நாம் எதை விட்டுத் தள்ளப்போகிறோம்? பல வேளைகளிலும் இது நமக்கு முடியாத காரியமாகத் தோன்றலாம். ஆனால் அதற்கு ஒரு வழி உண்டு. ஆண்டவரின் ஒத்தாசையைப் பெற்றுக்கொள்வது ஒன்றே அந்த வழி.

வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணத்திலும் கிறிஸ்துவை முற்றிலும் நம்பி, அவரோடு நாம் கிட்டிச்சேர்ந்து, இணைந்திருக்கும்போது, அவரை மரணத்தினின்று எழுப்பிய வல்லமையை நம்மால் அனுபவிக்கமுடியும். அந்த வல்லமையானது, நமக்கு உதவி செய்யும்; கர்த்தருக்குள்ளான ஒரு புதியவாழ்வு வாழக் கிருபை செய்யும். ஆனால், நாம் செய்யவேண்டியது நாம் பாவத்திற்கு மரிப்பதே. இயேசுவின் சிலுவை நமது பழைய பாவ வாழ்வு செத்துப்போக வழிவகுத்திருக்கிறது. ஆகவே, ஒரு காரியத்தை உணருவோம். பாவத்திற்கு மரிக்காதவன் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை அனுபவிப்பது முடியாத காரியம். நாம் எப்படி?

நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்திசெய்கிற கிருபாதார பலி கிறிஸ்துவே (1யோவா.2:2)

ஜெபம்: சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, எங்களது விழுகைகள், தோல்விகள் இவற்றை கண்டறிந்து, உமது வல்லமையால் அவற்றை ஜெயங்கொள்ள எங்களுக்கு உதவும். ஆமென்.

தேவன் நம்மையும் அழைக்கிறார்!

தியானம்: 2021 ஏப்ரல் 17 சனி | வேத வாசிப்பு: யோவான்; 21:15-22

நீ என்னைப் பின்பற்றி வா என்றார் (யோவான் 21:22).

“என்னை உள்ளபடியே ஆண்டவரிடம் ஒப்புவித்தபோது, என் வாழ்வில் எங்கெல்லாம் விழுந்தேனோ, எங்கெல்லாம் தோற்றுப்போனேனோ, அந்தந்த இடங்களில் தோல்வியைச் சந்தித்தவர்கள் மத்தியில் ஆறுதலின் பாத்திரமாக ஆண்டவர் என்னை உருவாக்கினார்” என்று ஒருவர் தனது வாழ்வில் தேவன் செய்ததை தேவனுக்கே சாட்சியாகக் கூறினார். நாம் எங்கே விழுகிறோமோ, அந்த இடத்திலேயே ஆண்டவர்தாமே நம்மைத் தூக்கி நிறுத்துகிறார்.

“நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரானாகிய கிறிஸ்து” என்று பரலோகத்திலிருக்கிற பிதாவினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு அறிக்கை செய்தவன் பேதுரு. “மேலும், நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். இந்தக் கல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன்; பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை” என்று அறிக்கை செய்யப்பட்ட விசுவாசத்தைக் குறித்து இயேசுவால் குறிப்பிடப்பட்டவனும் இந்தப் பேதுருதான். “நான் உம்மோடு மரிக்கவும் தயார்” என்றும் சொன்னவன், சோதனையில் விழுந்துபோனான். இயேசு ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தும், “இவரை அறியேன்” என்று மூன்று தரம் இயேசுவை மறுதலித்தான். இப்படியிருந்தும், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் கடலோரத்தில் சீஷர்களுக்கு மூன்றாம் தடவையாகத் தரிசனம் கொடுத்தபோது, மும்முறை மறுதலித்தவனிடம் மும்முறை கேட்கிறார், “நீ என்னில் அன்புகூருகிறாயா?” பேதுரு துக்கமடையுமளவு திரும்ப திரும்ப கேட்டார். பேதுருவின் அன்பைச் சோதிக்கும்படியாகவா கேட்டார்? இல்லை, பேதுருவை உறுதிப்படுத்தும்படிக்கே கேட்டார். தமது ஆடுகளுக்குரிய அதாவது சபைக்குரிய பொறுப்பைக் கொடுக்கிறார். அவனுக்கு நேரிடப்போகிற மரணத்தையும் குறிப்பிட்டார். ஆனால் அங்கேயும் பேதுருவின் பழைய குணம் மெதுவாக வெளிப்பட்டது, யோவானைக் காட்டி, “இவன் காரியம்” என்னவென்று கேட்க, இயேசு: “நீ என்னைப் பின்பற்றி வா” என்று அவன் வாயை அடைத்தார்.

நம் எல்லோருக்குமுள்ள ஒரே அழைப்பு சுவிசேஷத்திற்காகப் பாடுபடுவதுதான். அந்த அழைப்பிலே நமக்காகக் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற நமது பங்களிப்பு வேறுபட்டிருக்கலாம். நமக்குரியதை நிறைவேற்றவே நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் பேதுரு அல்ல; பவுலும் அல்ல. பிறரோடு நம்மை ஒப்பீடு செய்ய வேண்டியதில்லை. தேவனே தமது அழைப்புக்கேற்ப நம்மை உருவாக்குகிறவர். நாம் செய்யவேண்டியதெல்லாம் ஒன்றுதான். உள்ளபடியே தேவகரத்தில் நம்மை ஒப்புவித்துவிடுவோம். மற்றவற்றை அவர் பார்த்துக்கொள்வார்.

நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து, … ஆவியின் ஒருமையைக் காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் (எபேசி.4:1-3).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, எனக்கென நீர் வைத்துள்ள தேவதிட்டத்தை நான் உணர்ந்து அதை நிறைவேற்றுவதற்கு உமதாவியின் பெலன் தாரும். ஆமென்.

இயேசுவின் முன் தாழ்வோம்!

தியானம்: 2021 ஏப்ரல் 16 வெள்ளி | வேத வாசிப்பு: யோவான் 21:7-19

அவர் கர்த்தர் என்று சீமோன் பேதுரு கேட்டவுடனே, …தன் மேற்சட்டையைக் கட்டிக்கொண்டு கடலிலே குதித்தான் (யோவான் 21:7).

திடீரென்று நாம் மிகவும் நேசிக்கிற ஒருவர், எதிர்பார்த்திராத நேரத்தில், நமது வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றால், திகைப்பு ஏற்படாதா! இன்னார்தான் என்று அறிந்ததும் எவ்வளவாக ஆரவாரப்படுவோம்! முதலில் நமது வீட்டைச் சரி செய்வோமல்லவா! அவரைச் சரியான முறையில் வரவேற்கவேண்டும் என்பதற்காக எதுவெல்லாமோ செய்வோம். அவர் திடீரென்று வந்திருந்தாலும் நமது உள் மனம் நாம் நேசிக்கின்ற அவர்மீது ஓர் எதிர்பார்ப்பை நிச்சயம் கொண்டிருக்கும்.

இயேசுவோடு கூடவே இருந்தபோது பேதுரு எப்படி இருந்திருப்பாரோ! ஆனால் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கப் போகும்போது அதற்கேற்றபடிதானே உடையும் இருந்திருக்கும். எவ்வளவுதான் இயேசுவின்மீது பேதுருவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருந்தாலும், அவர் இனி வரமாட்டார் என்ற நினைப்பு பேதுருவின் மனதை அரித்துக்கொண்டே இருந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. கரையில் நிற்கிறவர் இயேசுதான் என்பதை உணர்ந்த யோவான், பேதுருவைப் பார்த்து, “அவர் கர்த்தர்” என்கிறான்.

முன்னரும் இப்படியே (லூக்.5:1-11), இயேசு சொன்னபடியே வலையைப் போட்டு, கிழிந்துபோகத்தக்கதாக மீன்கள் அகப்பட்டது; இப்படி நடந்தால், ஆச்சரியப்பட்டு இயேசுவை தம்மோடு வைத்திருக்கத்தான் யாரும் விரும்புவார்கள். ஆனால் பேதுருவோ, “நான் பாவியான மனுஷன், நீர் என்னைவிட்டுப் போகவேண்டும்” என்று சொன்னான் என்றால், பேதுருவின் குணாதிசயத்தை நாம் சிந்திக்கவேண்டும். எல்லா சீஷரும்தான் நடந்ததை கண்டு பிரமித்தார்கள். ஆனால் பேதுருவோ ஒருபடி மேலே சென்று, கர்த்தருடைய பாதத்தில் விழுந்தான். இயேசு அவனைப் பார்த்து, “சீமோனே, பயப்படாதே, இதுமுதல் நீ மனுஷரைப் பிடிக்கிறவனாயிருப்பாய்” என்றார். அப்படிப்பட்ட மகத்தான அழைப்பைப்பெற்ற பேதுரு, இப்போது திரும்பவும் அதே சூழ்நிலையைச் சந்தித்தபோதும், “கர்த்தர்” என்று ஓடிச்சென்று கட்டியணைக்காது, தன்நிலை உணர்ந்து கடலுக்குள் குதித்தான்.

அன்பானவர்களே, இந்த சம்பவத்தில் பேதுருவைக் குறித்து நமது சிந்தனை என்ன? அவனுடைய உள்ளான இருதயத்தைக் கர்த்தர் அறிந்திருந்தார். அவனுக்காகக் கர்த்தர் வைத்திருந்த சித்தத்திற்குக் கர்த்தர் அவனை ஆயத்தம் செய்தார். அவனும் தன்னைத் தாழ்த்தினான். கர்த்தர் அவனை அழைத்தார். இறுதிவரை பேதுரு இயேசுவுக்காகவே வாழ்ந்து, இரத்தசாட்சியாக மரித்ததை நினைவுகூருவோமாக.

சகோதரரே, உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்துகொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் (2பேதுரு 1:10).

ஜெபம்: எங்களை அழைத்த ஆண்டவரே, நீர் எங்களை அழைத்த நோக்கத்தை மறந்து உறுதியற்ற நிலையில் இருந்தாலும் நீர் எங்களை மறவாமல் நினைத்தருளினீர். முடிவு பரியந்தம் உம்மில் நிலைத்திருக்க எங்களை வல்லமைப்படுத்தும். ஆமென்.

சத்தியவசனம்