இன்றைய தியானம்

கரிசனையுள்ள கர்த்தர்

தியானம்: 2019 டிசம்பர் 16 திங்கள் | வேத வாசிப்பு: சங்கீதம் 145:8-21

“தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார்” (சங்கீதம் 145:18).

இரவு மாடியில் உலாவிக்கொண்டிருந்த ஒரு தாயார், முன் வீட்டில் திருடர் நுழைவதைக் கண்டு, ஓடிச்சென்று காவற்துறைக்குத் தொலைபேசியில் அறிவித்தார்கள். அவர்கள், வரத் தாமதமாகும் என்று அறிந்ததும், அவர் அந்த வீட்டாருடன் தொடர்புகொண்டார். அவர்களுடைய தொலைபேசி அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது. இப்படித்தான் அவசர அழைப்புக்கு பதில் கிடைக்காமல் நாமும் பல சந்தர்ப்பங்களில் தடுமாறியிருக்கிறோம்!

ஆனால், தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடும்போது, அவருடைய பதிலுக்கு எந்த வித தடையும் இருப்பதில்லை. உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் தேவன் சமீபமாயிருக்கிறார். தேவன் எப்போதும் தமது பிள்ளைகளின் கூப்பிடுதலுக்குச் செவிகொடுக்கிறார்; நீதிமான்களை உற்றுக்கவனிக்கிறார். நாம் அவருக்குள் உண்மைத்துவமாய் நடந்தால், அவர் நமது கூப்பிடுதலுக்கு எந்நேரமும் செவிகொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார் என்பதே நாம் அவரில் கொண்டிருக்கின்ற நம்பிக்கை.

வயது முதிர்ந்துவிட்ட சகரியா எலிசபெத்து தம்பதிகளுக்குப் பிள்ளைகள் இல்லை. ஆசாரியனாகிய சகரியா, தன் வகுப்பு முறைப்படி தேவசந்நிதியிலே ஆசாரிய ஊழியம் செய்துவருகிற காலத்தில், தூபங்காட்டுவதற்குச் சீட்டுப் பெற்றுக்கொண்டு தேவாலயத்துக்குள் தூபங்காட்டச் சென்றான். அப்பொழுது, கர்த்தருடைய தூதன் ஒருவன் தூபபீடத்தின் வலதுபக்கத்திலே நின்று சகரியா வுக்குத் தரிசனமாகி கூறிய முதல் விஷயம், “சகரியாவே பயப்படாதே. உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது” என்பதுதான். ஆக, அவர்கள் தங்கள் குறைவைக் குறித்து ஜெபித்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பது விளங்குகிறது. கர்த்தர் ஏற்ற காலத்தில் பதிலளித்து, இயேசுவுக்கு முன்னோடியான தீர்க்கனாகிய யோவானை அவர்களுக்குப் பிள்ளையாகக் கொடுத்தார். நமது தேவன் எவ்வளவு நல்லவர்!

நமது ஜெபங்கள் கேட்கப்படவில்லையே என்று சோர்வடைந்திருக்கிறோமா? சிந்திப்போம். கர்த்தர் நமக்குச் செவிகொடுக்காதபடி நம்மில் பாவம் இருக்குமானால் அறிக்கையிட்டு மனந்திரும்புவோம். உண்மைத்துவத்துடன் நாம் தேவனை நம்பி, உள்ளத்தை ஊற்றி ஜெபிக்கும்போது, நிச்சயம் தேவன் பதில் தருவார்.

“உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாகப் பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்குச் செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது” (ஏசா.59:2).

ஜெபம்: பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, எனது ஜெபத்தை தேவன் கேட்கிறார் என்ற நிச்சயம் எனக்கு உண்டாக வேண்டுகிறேன். அதற்கு தடையாயிருக்கிற என் பாவங்களை அறிக்கையிடுறேன். என்னை மன்னியும். ஆமென்.

வருகையின் காலம்!

தியானம்: 2019 டிசம்பர் 15 ஞாயிறு | வேத வாசிப்பு: 1பேதுரு 1:3-5, 13-21

“…தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து, இயேசுகிறிஸ்து வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படுங் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருங்கள்” (1பேது.1:13).

டிசம்பர் என்றாலே கிறிஸ்துமஸ் எண்ணம்தான் எல்லோருடைய மனதிலும் உண்டாகிறது. ஆனால், கிறிஸ்தவ கலண்டரின்படி, இந்த மாதத்தில் வரும் எல்லா ஞாயிறு தினங்களும் அட்வென்ட் ஞாயிறாகவே அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. அதாவது, கிறிஸ்து பிறந்தது சரித்திர உண்மை; அதேபோல அவருடைய இரண்டாவது வருகையும் நிகழப்போகும் உண்மை. இவை இரண்டையும் இணைத்தே நாம் சிந்திக்கவேண்டும்.

தேவனுடைய அநாதி திட்டப்படி, இயேசு உலகில் வந்து பிறந்தார். அவருட னேகூட நம்பிக்கை, சமாதானம், சந்தோஷம் எல்லாமே உலகில் வெளிப்பட்டது. மேலும், நமது பாவங்களுக்காக இயேசு தம்மைத் தாமே மரணத்திலூற்றி, மூன்றாம் நாள் சாவை வென்று உயிர்த்தெழுந்ததினாலே என்றைக்கும் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை நமக்குண்டாயிற்று என பேதுரு தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். ஆக, இயேவின் பிறப்பு அருளிய நம்பிக்கையை, அவரது மரணம் நமக்கு பூரணப்படுத்தி தந்துள்ளது. ஆகவே, நமக்கு என்ன பாடுகள் சோதனைகள் நேரிட்டாலும், ஆண்டவர் அருளிய சந்தோஷம் சமாதானத்தை நம்மை விட்டு எதனாலும் பறித்துக்கொள்ளவே முடியாது. பாடுகள் வரலாம், வரட்டும்; ஆனால் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திருக்கும்போது புகழ்ச்சியும், கனமும், மகிமையும் உண்டாக அதுவே காரணமாகும். அதனால் வரும் மகிழ்ச்சி ஒப்பற்றது. கிறிஸ்து மறுபடியும் வரும்போது நாம் அவரை முகமுகமாய் சந்திப்போம் என்ற நிச்சயமும் நமக்குண்டாகிறது.

இன்று நடைபெறுகின்ற சம்பவங்கள் யாவும், பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி, உலகம் கடைசி நாட்களை நெருங்கிவிட்டது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. நாமும் அதைக்குறித்து அறியாமல் இல்லை. ஆனால், அந்த உணர்வு உண்டா என்பதுதான் கேள்வி. கேளிக்கைகளும் பாரம்பரியங்களும் நம்மை இறுகக்கட்டி வைத்திருக்கின்றன. அதை எப்போது நாம் உடைத்துக்கொண்டு வெளியேறப்போகிறோம்? கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகையைக் கொண்டாடி மகிழும் இந்த நாட்களில், நிகழவிருக்கும் அவரது இரண்டாம் வருகைக்கும் நாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறோமா என்பதையும் சிந்திக்க வேண்டும். அத்தோடு பிறரையும் ஆயத்தப்படுத்தும் பொறுப்பும் நமது கைகளிலேயே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிந்தித்துச் செயல்படுவோமாக.

“கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தைக் குறித்துத் தாமதமாயிராமல், ஒருவரும் கெட்டுப்போகாமல் எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டுமென்று விரும்பி, நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார்” (2பேதுரு 3:9).

ஜெபம்: அன்பின் தேவனே, கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை எப்பொழுது நிகழுமாயினும் நான் அவரைச் சந்திக்க ஆயத்தப்பட எனக்கு உதவியருளும். ஆமென்.

மெய்யான சந்தோஷம்!

தியானம்: 2019 டிசம்பர் 14 சனி | வேத வாசிப்பு: லூக்கா 2:36-38

“அவரைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டவைகளுக்காக யோசேப்பும் அவருடைய தாயாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்” (லூக்கா 2:33).

வாழ்வில் எந்நேரத்தில் எது நடக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆனாலும், ஒருவித நம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையைத் தொடருகிறோம், இல்லையா! கிறிஸ்துமஸ் தினத்துக்காக கோலாகலமாக வீட்டை அலங்காரம் பண்ணி, புதிய ஆடைகள் வாங்கி, உணவுப் பண்டங்களைத் தயார் பண்ணி, இப்படியாக எத்தனையோ ஆயத்தங்களைச் செய்து, கேரல் குழுவினர் வீடு நோக்கி வருவார்கள் என்று அவர்களையும் வரவேற்கத் தயாராக இருக்கும்போது, எதிர்பாராதவிதமாக ஒரு துக்கமோ அல்லது பிரச்சனையோ வந்துவிட்டால், எல்லாக் கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டுவிடுகிறது. அப்படியானால், நமது துக்கத்துக்குள் கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷம் மறைந்துவிடுகிறதா? இருக்காது, ஏனெனில், அந்தச் சந்தோஷம் என்றும் மாறாதது; எந்தத் துக்கமும் கிறிஸ்து பிறந்ததை மறைத்துவிட முடியாது.

இந்தச் சந்தோஷத்தைக் காண்பதற்காக, தமது முதிர்வயதின் பெலவீனங்களையும் மறந்து, ஆவலோடு காத்திருந்தவர்களே தீர்க்கதரிசிகளான சிமியோனும், அன்னாளும். தாங்கள் காத்திருந்த இரட்சணியத்தைக் கண்டபோது அவர்கள் மனம் பூரித்து, தேவனைத் துதித்து பாடினார்கள். கிறிஸ்து பிறப்பின் மெய்யான சந்தோஷத்தைக் காலங்கள் கட்டுப்படுத்தமுடியாது. அது வாழ்நாள் முழுவதும் கொண்டாடப்படவேண்டியது. ஆனால், நாமோ அந்த மகிழ்ச்சியை ஒரு கால எல்லைக்குள் வைத்திருப்பதால்தான், பிரச்சனைகள் தாக்கும்போது, “இந்த முறை எங்களுக்குக் கிறிஸ்துமஸ் இல்லை” என்று சொல்லுகிறவர்கள் பலர். கிறிஸ்து பிறப்பு, மீட்பைத் தேடித்தந்த சந்தோஷம், தேவ அன்பு வெளிப்பட்ட சந்தோஷம், தேவன் மானிடனாய் மானிடரை மீட்கவென்று வந்து பிறந்த சந்தோஷம். இதை யாராலும் எதனாலும் கட்டுப்படுத்தமுடியுமா? ஆகவே காலத்திற்குரிய கொண்டாட்டங்களைத் தவிர்ப்போமாக.

காலத்தோடு நாமும் ஓடுவதால்தான் இன்று கிறிஸ்துவை அறியாதோர் மத்தியில் கிறிஸ்து பிறப்பைக்குறித்து தவறான அர்த்தத்தை நாமேதான் விதைத்திருக்கிறோமா? மனந்திரும்புவோமாக. அன்று யோசேப்பும் மரியாளும் இயேசு வைப்பற்றி கூறப்பட்டவற்றைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இன்று நம் மூலமாக கேள்விப்படுபவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ஆராதனைகளிலும் கொண்டாட்டங்களிலும் மாற்றங்கள் கொண்டுவருவதல்ல; நமது வாழ்வில் கிறிஸ்து வெளிப்பட முதலில் நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக. நம்மில் வெளிப்படும் மெய்யான சந்தோஷம்தான் கொண்டாட்டமாயிருக்கட்டும். பிறர் அதைப் பார்க்கட்டும்; இயேசு யார் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளட்டும்.

“நானே தேவன் என்பதற்கு நீங்கள் எனக்குச் சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்” (ஏசாயா 43:12).

ஜெபம்: அன்பின் தேவனே, என்னில் கிறிஸ்து தந்த மெய்யான சந்தோஷம் வெளிப்படவும் அதின் வாயிலாக கிறிஸ்து மகிமைப்படவும் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். ஆமென்.

சத்தியவசனம்