இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 ஜுன் 1 திங்கள்

தமக்குப் பயந்து, தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள்மேல் கர்த்தர்  பிரியமாயிருக்கிறார் (சங்.147:11)


நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன் (ஏசா.41:10) என்ற வாக்குப்படி புதிய மாதத்தை காணச் செய்த ஆண்டவர், நம்மை நடத்திச் செல்வற்கு கிருபையுள்ளவராய், பெரியவராய் நம்மோடுகூட இருக்கிறபடியால் நன்றியோடு துதிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 31 ஞாயிறு

“.. நாம் தொழுதுகொள்ளுகிறபோதெல்லாம். .. தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய்ப் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி எது?” (உபா.4:7) என்ற வாக்கை எண்ணி நன்றி உணர்வோடு ஆராதனையில் பங்கெடுப்போம். இந்த மாதத்தின் இறுதிவரை இந்த நெருக்கடியான காலத்திலும நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்தின தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 30 சனி

அவர்களுக்கு நன்மையுண்டாக நான் என் கண்களை அவர்கள்மேல் வைத்து, … அவர்களைக் கட்டுவேன் (எரே:24:6) கொரனா வைரஸ் பாதிப்பினால் நம் தேசத்தில் நிலவியுள்ள பொருளாதார சரிவு, நிதிநிலை பற்றாகுறை, பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் யாவற்றையும் கர்த்தர்தாமே சரி செய்யவும் மேலும் இந்த வாதையிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கவும் மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்