இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 அக்டோபர் 26 திங்கள்

திருவசனம் செல்லும்படியான வாசலைத் திறந்தருளும்படி … வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் (கொலோ.4:4). செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் மாலையில் ஒளிப்பரப்பாகும் இந்தி வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதித்து அநேகமாயிரம் மக்கள் பிரயோஜனமடைந்து நற்செய்தியை அறிந்துகொள்ளவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 அக்டோபர் 25 ஞாயிறு

அல்லேலூயா, தேவனை அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் துதியுங்கள் (சங்.150:1). இன்றைக்கு நாம் கலந்துகொள்ளும் ஆராதனை கர்த்தருக்குப் பிரியமாய் இருக்கவும், பரிசுத்த தேவனை ஏக சிந்தையோடும், சகோதர சிநேகத்தோடும், ஒருமனப்பட்டவர்களாய் ஆராதிக்கவும் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப் படவும் தேவனிடத்தில் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 அக்டோபர் 24 சனி

அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும் (சங். 33:9). இந்த தடைகாலத்தில் அடைக்கப்பட்ட தேவாலயங்கள், மறுபடியும் திறக்கப்படவும் நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஆராதனைகள், ஊழியப்பணிகள் சுவிசேஷப்பணிகள் யாவும் முழுமையாக செயல்படவும் தேவனிடம் மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்