இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 டிசம்பர் 15 ஞாயிறு

பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு, அவர்கள் நியாயத்தை விசாரிப்பீராக (1இரா.8:45) அகில உலகமெங்கும் நடைபெறும் அனைத்து ஆராதனை வேளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும் பற்பல பிரச்சனைகளோடு, பாடுகளோடு வந்து மன்றாடுபவர்களுக்கு கர்த்தரே நீதியும் நியாயமும் செய்தருள வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 டிசம்பர் 14 சனி

கர்த்தர்தாமே உன்னோடே இருப்பார்; அவர் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை (உபா.31:8) வேதாகமத்திற்கு திரும்புக செகந்திராபாத் தலைமை அலுவலகப் பணிகளுக்காக, Associate Managing Director. Rev.அனில் குமார் அவர்கள் ஊழியத்தின் முன்னேற்றப்பணிக்கு எடுக்கும் அனைத்து பிரயாசங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 டிசம்பர் 13 வெள்ளி

உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை, பூமியிலே சமாதானம் மனுஷர்மேல் பிரியம் உண்டாவதாக என கிறிஸ்து பிறப்பின் மகிழ்வை ஒவ்வொரு திருச்சபைகளிலிருந்தும் வீடுகள்தோறும் சென்று அறிவித்துவரும் கிறிஸ்துமஸ் கீதபவனிகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும் புறப்பட்டு செல்லும் அனைவரின் பாதுகாப்புக்காகவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்