இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஜனவரி 23 சனி

தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்குச் செவிகொடுக்கும்போது … நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் (உபா. 28:2,12) என்ற வாக்கு பங்காளர் குடும்பங்களிலே நிறைவேற, வாங்கின கடனை குறித்த நேரத்தில் திரும்பச் செலுத்துவதற்கான திராணியைத் தேவன்தாமே அக்குடும்பங்களுக்குத் தந்தருள பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஜனவரி 22 வெள்ளி

அமெரிக்கா நெப்ராஸ்காவில் நடைபெறும் வேதாகமத்திற்கு திரும்புக ஊழியத்தில் தேவன் பயன்படுத்திவரும் வேதபாட வல்லுநர்களுக்காகவும், பத்திரிக்கை வானொலி மற்றும் தொலைகாட்சி ஊழியங்களில் பனித்துளிகள் புல்லின் மேல் இறங்குவதுபோல (உபா.32:2) கர்த்தரின் வசனம் இறங்கி கிரியை நடப்பிக்கப்படவும் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஜனவரி 21 வியாழன்

தேவரீர் சகல ஜாதிகளிலுமிருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக்கொண்டு (வெளிப்.5:9) ஆசியா கண்டத்திலுள்ள 20 அரபு நாடுகளிலுள்ள ஆண்டவரை அறியாத 93 சதவீத மக்களுக்கும், மற்ற நாடுகளிலிருந்து வேலையினிமித்தம் அங்கு தங்கி பணி செய்யும் சகல ஜனங்களுக்கும் நற்செய்தி அறிவிக்கப்படவும் இருள் நீங்கி கிறிஸ்துவின் ஒளி பிரகாசிக்க மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்