இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 21 வியாழன்

“உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார்” (1தெச.5:24) என்ற வாக்குப்படியே கர்த்தர்தாமே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் முன்னேற்றப்பணிக்கு கர்த்தருடைய அழைப்பைப் பெற்ற உதவி ஊழியரை ஏற்படுத்தித் தந்தருளவும் அந்த மாவட்டத்திலே சத்தியவசன முன்னேற்றப்பணி ஊழியங்கள் சிறப்புற நடைபெறுவதற்கும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 20 புதன்

வீடுகள் தோறும் ஜெபக்கூட்டங்கள் ஆராதனைகள் நடத்துவற்கும் சட்டத்தில் இருக்கும் உரிமையை ஐகோர்ட் உறுதிப்படுத்தி வெளிவந்த தீர்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துவோம். அப்.2:46 இன்படி ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தரித்திருந்து … தேவனைத் துதித்து தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக தொடர்ந்து மன்றாட்டுக்களையும் விண்ணப்பங்களையும் ஏறெடுப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 19 செவ்வாய்

“அவர் உன் எல்லைகளை சமாதானமுள்ளவைகளாக்கி … உன்னைத் திருப்தியாக்குகிறார்” (சங்.147:14) சமாதானத்தின் தேவன் ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தை இரட்சித்திடவும், எல்லை தகராறு நிமித்தமாக அவ்வப்போது எழும்பும் எல்லா வன்முறை சம்பவங்களுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டாகவும், அங்குள்ள சபைகள் பாதுகாக்கப்பட, ஊழியங்கள் பெருக பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்