ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜனவரி 12 வெள்ளி

பல இடங்களில் மகா பூமியதிர்ச்சிகளும், பஞ்சங்களும், கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும் (லூக்.21:11) என்ற வாக்கு நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கும் இந்நாட்களில் தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களிலும் இயற்கை சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் உள்ள மக்களின் ஆறுதலுக்காகவும், கொடிய காய்ச்சலால் அவதிப்படும் மக்களின் விடுதலைக்காகவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்