ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மார்ச் 25 புதன்

அன்பு தணிந்துபோய் கொண்டிருக்கிற இந்நாட்களிலே பிரிவினைகளோடு உள்ள குடும்பங்களுக்குள் உள்ள உறவுகள் யாவும் சீர்ப்படுத்தப் பட, மன வேற்றுமையினால் பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினால் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ தேவனுடைய கிருபைக்காய் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்