சத்திய வசனம் (செப்டம்பர்-டிசம்பர் 2020)

பொருளடக்கம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

உறுதியாக நிற்றல்!Rev.நாட் க்ராபோர்டு

ஜெபவீரன் தானியேல்Dr.உட்ரோ குரோல்

கசப்புணர்வு – சகோ.ஆ.பிரேம்குமார்

குணமாக்குதலும் விசுவாச ஜெபமும்Dr.தியோடர் எச்.எஃப்.

தேவன் அமைத்த முதல் குடும்பம் – திரு.பிரகாஷ் ஏசுவடியான்

அடிமையின் ரூபமெடுத்து…. – சகோதரி சாந்தி பொன்னு

கிறிஸ்து எப்படி பிறப்பார்? – எம்.எஸ்.வசந்தகுமார்

முதற்பேறானவர்Dr.W.வாரன் வியர்ஸ்பி

வேதாகமத்தில் உள்ள கிறிஸ்துமஸ் கீதங்கள்

உங்களை முன்னடத்திச் செல்லும் ஓர் நம்பிக்கை நிறைந்த கிறிஸ்துமஸ்!Pastor.பிரையன் கிளார்க்கின்

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

சத்தியவசனம்