அஞ்சல் வழி வேதபாடம்

அஞ்சல் வழி வேதபாடம்

தமிழ், மலையாளம், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மராத்தி, ஒரியா மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் தபால் வழி வேதபாட பயிற்சி நடைபெற்று வருகிறது. கீழ்க்கண்ட வேதபாடங்கள் முதற்கட்ட பயிற்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன:

  • கிறிஸ்தவ வாழ்வின் அடிப்படைப் பாடங்கள்
    – டாஸன் டிராட்மேன் மற்றும் தியோடர் எச். எப்
  • வேதாகமத்தைக் கற்றுக்கொள்வது எப்படி? – கோர்டன் டால்பாட்
  • தேவ சித்தத்தை அறிந்துகொள்ளும் முறை – டேவ் ஒர்ட்லி

உங்கள் பெயர், முகவரியையும் மற்றும் மொழி ஆகியவற்றை கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது SMS/E-mail வாயிலாக அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

SATHIYAVASANAM
9 Venkatraman Street, Chinnachokkikulam,
Madurai – 625002, Tamil Nadu.
(அல்லது)
SMS:<BCC><Language><Name&Address> to 9442532316
(அல்லது)
Email: info@sathiyavasanam.in | svmadurai@yahoo.co.in

BIBLE CORRESPONDENCE COURSE

Now Available in Tamil, Malayalam, Hindi, Telugu, Kannada, Marathi, Oriya & English

The Level One Course includes the following Topics:

  • Foundation Studies in Christian Living
    – by Dawson Trotman & Theodore H. Epp
  • How to Study Your Bible – by Gordon Talbot
  • Finding God’s Will – by Dave Oertli

To Register just send your Name, Language & Address to the following address:
BCC, The Good News Broadcasting Society,
# 1-30-220, Telecom Colony,
Kanajiguda, Secunderabad-500015, AP.
Ph. 040-27796353
Or SMS: <BCC><Language><Name&Address> to 09492440070
Or Email: info@backtothebible.in
For Tamil lessons, send your Name, Language & Address to the following address:
SATHIYAVASANAM, 9 Venkatraman Street,
Chinnachokkikulam, Madurai – 625002, Tamil Nadu.
Ph.0452-2532316
(or) SMS:<BCC><Language><Name&Address> to 9442532316
(or) Email: info@sathiyavasanam.in | svmadurai@yahoo.co.in

BIBLE CORRESPONDENCE COURSE Application Form

Name (required)

Door No. & Street (required)

Nagar (required)

District (required)

State (required)

Country (required)

PIN Code (required)

Telephone / Mobile Number (required)

Your Email (required)

Date of Birth (required)

Gender (required)

Education (required)

Occupation (required)

Religion (required)

Your Church Information

Church Name (required)

Church Address (required)

சத்தியவசனம்