வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஆகஸ்டு 16 வியாழன்

தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடுவாசல் ஏற்படுத்தி, கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார். (சங்.68:6)
வேதவாசிப்பு: சங்கீதம்.66-69 | ரோமர்.12

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஆகஸ்டு 16 வியாழன்

“… உனக்கு நன்மைசெய்வேன் என்று என்னுடனே சொல்லியிருக்கிற கர்த்தாவே…” (ஆதி.32:9) என யாக்கோபு ஜெபித்ததுபோல சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்களால் இயன்ற காணிக்கையாலும், ஊக்கமான ஜெபத்தாலும் தாங்கிவந்த விசுவாச பங்காளர்கள் அனைவருக்கும் வேண்டிய நன்மைகளை கர்த்தர் நிறைவாய் தந்தருள வேண்டுதல் செய்வோம்.

கடினப் பாதை

தியானம்: 2018 ஆகஸ்டு 16 வியாழன்;
வேத வாசிப்பு: யாத்திரகாமம் 13:17-21

சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தரவழியாய் ஜனங்களைச் சுற்றிப் போகப்பண்ணினார். இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத் திலிருந்து அணியணியாய்ப் புறப்பட்டுப்போனார்கள் (யாத.; 13:18).

நமது வாழ்வைக் குறித்து பல திட்டங்கள் போடுவோம். அப்படித்தான் நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு கனவும் காணுவோம். ஆனால், திடீரென அதற்கு மாறாக காரியங்கள் நடக்கும்போது, நாம் திகைத்து திண்டாடிப் போவதுண்டு. ஏன் என்று கேள்விகள் கேட்பதுண்டு. குழப்பத்துக்குள் தள்ளப்படுவதுண்டு. தீர்மானம் எடுக்க முடியாமல் திணறுவதுண்டு.

எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட இஸ்ரவேலர் சீக்கிரமாகக் கானான் போய்ச் சேரக்கூடிய பாதையொன்று இருந்தது. ஆனால், அதில் சென்றால் அவர்கள் யுத்தத்தைக் கண்டு பயந்து மீண்டும் எகிப்துக்குப் போக நினைப்பார்கள் என்று எண்ணிய தேவன், சமீபமான அந்தப் பாதையை தவிர்த்து, சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தரப் பாதையூடாக அவர்களை சுற்றிப்போக பண்ணினதைக் காண்கிறோம். இது கடினமற்ற ஆபத்தற்ற சுற்றிப்போகும் நீண்ட பயணமாகும். ஆனால், இதுதான் தேவ வழிநடத்துதலாய் இருந்தது. வனாந்தரப் பாதையில் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தேவன் தாம் யார், தம்மை எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக் கொடுத்து, அவர்களைத் தம்முடைய ஜனங்களாக வழிநடத்தினார். கீழ்ப்படிந்தவர்கள் போக, கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்தவர்கள் வனாந்தரத்திலேயே அழிந்து போனார்கள். தேவ வழிநடத்துதலில் பக்குவப்பட்ட இருவரான யோசுவாவும், காலேபும் தேவனுக்காய் உறுதியாய் நின்றார்கள். மோசேக்குப் பின்பதாக யோசுவா இஸ்ரவேலரை வழிநடத்தி கானானுக்குள் கொண்டுசேர்த்தான். நாம் எப்போதுமே இலகுவான பாதையில் சீக்கிரமாய்ச் செல்லவே விரும்புவோம். ஆனால், தேவன் தெரிந்ததோ வனாந்தர சுற்றுப் பாதையாகும்.

நாம் தெரிந்துகொள்ளும் இலகுவான பாதை சொகுசான இதமான வாழ்வாக இருக்கலாம், அதில் நாம் தேவனையே மறந்துபோய் உலகத்துக்குள் ஈர்க்கப்பட்டும் போகலாம். ஆனால், தேவன் தெரிந்துகொள்ளும் கடினமான, கரடு முரடான பாதையோ நமக்குக் கடினமாக இருந்தாலுங்கூட நம்மை வனைந்து, அவருக்கே உரிய பிரகாசமுள்ள பாத்திரங்களாய் உருவாக்கக்கூடும். அந்தப் பாதையில் நாம் தேவனோடு நடக்கவும், அவருக்காய் பணியாற்றவும் கூடும். அந்தப் பாதையில் நடக்கும் நம்மை அது சேரவேண்டிய இடத்தில் நிச்சயம் கொண்டுசேர்க்கும். நாம் எப்படியான வழியில் செல்ல ஆசிக்கிறோம். தேவனோடு நடக்கும் வழியா? அல்லது, அவரை விட்டுத் தூரம் செல்லும் சொகுசான வழியா?

அவருடைய சீஷரில் அநேகர் இவைகளைக் கேட்டபொழுது, இது கடினமான உபதேசம் யார் இதைக் கேட்பார்கள் என்றார்கள் (யோ.6:60).

ஜெபம்: அன்பின் தேவனே, கடினமாயிருந்தாலும் உம்மோடு நடக்கும் வழியிலே நான் மன ரம்மியத்துடன் பயணிக்க கிருபை தாரும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்