வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 23 சனி

எங்கள் தேவன் எல்லா தேவர்களைப் பார்க்கிலும் பெரியவர். (2நாளா. 2:5)
வேதவாசிப்பு: 2நாளா.1-3 | அப்போ.3

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 23 சனி

“… உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து, உங்களை நிமிர்ந்து நடக்கப்பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர்”(லேவி.26:!3)தாமே வேலைக்காக ஜெபிக்கக்கேட்ட 16நபர்கள், வேலையில் உயர்விற்காக காத்திருக்கும் 3 நபர்கள், வேலையில் இடமாறுதலுக்காக காத்திருக்கும் 3 நபர்களுக்கும் மனமிரங்கி உரிய நன்மைகளை ஏற்றகாலத்தில் நிறைவேற்றி ஆசீர்வதிக்கவும் ஜெபிப்போம்.

ஏன் இந்த எரிச்சல்?

தியானம்: 2018 ஜுன் 23 சனி; வேத வாசிப்பு: யோனா 4:1-4

“அதற்குக் கர்த்தர்: நீ எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதோ என்றார்”
(யோனா 4:4).

ஒரு மனிதன் மனந்திரும்பி, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நாம் எவ்வளவாய் சந்தோஷப்பட்டு அவனை வரவேற்று அதனைக் கொண்டாடச் செய்கிறோம். ஆனால் யோனாவின் செயலோ மாறுபட்டதாயிருந்தது.

நினிவே மக்கள் புறவின மக்கள். கர்த்தரை அறியாதவர்கள். யோனாவின் காலத்தில், யேகோவா தேவன் தமக்கு மாத்திரமே என்பதில் யூதர்கள் மிக வைராக்கியமாய் இருந்தார்கள். தேவனுடைய செய்தியையும் பிறருடன் பகிர்ந்துகொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால், கர்த்தர் யோனாவை நினிவேக்கு அனுப்பியபோது, கர்த்தரையும் அவரது இரக்க குணாதிசயத்தையும் நன்கு அறிந்திருந்த யோனா, நினிவே மக்கள் புறஜாதியாரென்றாலும் அவர்கள் மனம்திரும்பும்பட்சத்தில் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இரங்குவார் என்று எதிர்பார்த்தான். எதை அவன் எதிர்பார்த்தானோ அதுவே நடந்தது. யோனா மிகவும் கோபமடைந்தான்; அவனுக்கு எரிச்சலுண்டானது. “என் பிராணனை என்னைவிட்டு எடுத்துக்கொள்ளும்; நான் உயிரோடிருக்கிறதைப் பார்க்கிலும் சாகிறது நல்லது” என்றான் யோனா.

யோனாவின் இந்த எரிச்சலுக்குக் காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒன்று, தன்னைக் கொண்டு சொன்னபடியே கர்த்தர் நினிவேயை அழிக்காமல் விட்டுவிட்டதால் தோற்றுப்போன ஒரு மனப்பான்மை யோனாவுக்கு உண்டாயிருக்கலாம். அடுத்தது, தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு மாத்திரமே சொந்தமான கர்த்தரின் மன உருக்கம், பிறமக்களுக்கும் கடந்துபோனதை கிரகித்துக்கொள்ள முடியாதிருந்திருக்கலாம். யோனாவில் பல நல்ல குணாதிசயங்கள் காணப்பட்டாலும், அவன் தன் தேவனை அறிந்திருந்தாலும், இஸ்ரவேலின் எதிரியை நேசிக்கின்ற தன்மை, மன்னிக்கும் சுபாவம் அவனிடம் அரிதாகவே இருந்தது.

யோனா மாத்திரமா, தன் சகோதரன் மீது எரிச்சலடைந்த காயீன், தாவீதின் மீது எரிச்சலடைந்த சவுல் என்று இந்த எரிச்சல் குணத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பலரை வேதாகமத்தில் காண்கிறோம். எரிச்சலடைந்த காயீன் கொலைக்காரனானான். சவுலோ நிம்மதியாக வாழவேயில்லை. யோனாவின் எரிச்சல் அவனது நிம்மதியை பறித்துவிட்டது. அதன் விளைவு ஒருவேளை கொலையிலும் போய் முடியக்கூடும் என்பதற்கு காயீன் ஒரு முக்கிய உதாரணமாவான். இவர்கள் காரியங்கள் இப்படியிருக்க, இன்று நமது காரியம் என்ன? எரிச்சல், பொறாமை, பின்னர் கோபம் ஆத்திரம், அது பழிவாங்குதலுக்குத் தொடர்ந்து, பின்னர் ஒரு போதும் சரிப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு இட்டுச்செல்லும். பிறன் மனந்திரும்பி வாழும்போதும், அடுத்தவன் மேல் நிலைக்கு உயர்த்தப்படும்போதும், அவனுக்காகக் கர்த்தரைத் துதிப்போம். துதியுள்ள இடத்தில் எரிச்சலுக்கு இடமேது?

“…கோபத்தை நெகிழ்ந்து உக்கிரத்தை விட்டுவிடு. பொல்லாப்புச் செய்ய ஏதுவான எரிச்சல் உனக்கு வேண்டாம்” (சங்கீதம் 37:7,8).

ஜெபம்: பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, எரிச்சல், பொறாமை, கோபம், ஆத்திரம் ஆகிய தீய குணங்களிலிருந்து என்னை விடுவித்து திவ்ய சுபாவத்தை தந்தருள மன்றாடுகிறேன். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்