வாக்குத்தத்தம்: 2018 பிப்ரவரி 25 ஞாயிறு

கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி, உனக்குச் சமாதானம் கட்டளையிடக்கடவர். (எண்ணா.6:25)
வேதவாசிப்பு: எண்ணா.7 | மாற்கு 6:1-13

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 பிப்ரவரி 25 ஞாயிறு

தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களைச் சகித்த அவரையே நினைத்துக்கொள்ளுங்கள் (எபி.12:3) என்ற வாக்குப்படி கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் நாமும்  இந்த ஆராதனை நாளில்  அவரையே நமக்கு மாதிரியாக முன்வைத்து வாழ அர்ப்பணித்து ஜெபிப்போம்.

நல்ல உறவுகள்

தியானம்: 2018 பிப்ரவரி 25 ஞாயிறு; வேத வாசிப்பு: 1சாமுவேல் 18:1-4

“…யோனத்தானுடைய ஆத்துமா தாவீதின் ஆத்துமாவோடே ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது; யோனத்தான் அவனைத் தன் உயிரைப்போலச் சிநேகித்தான்” (1சாமு. 18:1).

“தகப்பனை இழந்த எங்களை பள்ளி விடுதியில் சேர்த்துவிட்டுப் போய்விட்டார் அம்மா. இனி யாரும் இல்லையே என்று அழுதோம். விடுதியிலிருந்த ஒரு அக்கா, தான் இருப்பதாகச் சொன்னார். அதை மறக்கவே முடியாது.” தன் இளவயது நினைவுகளை மீட்டிப்பார்த்தார் ஒருவர்.

பெற்றோர் சகோதரர் உற்றார் என்று பலரை இழந்து தனிமரமாய் பலர் ஜீவிக்கிறார்கள். என்றாலும் அவர்களுக்கும் தேவன் உறவுகளை அருளியிருக்கிறார். ஏனெனில் இரத்த சம்பந்தமான உறவுகளைவிட, இரத்த சம்பந்தம் அற்ற அதாவது நட்பு, அயலவர், ஆசிரியர் மாணவர், மருத்துவர் நோயாளி, என்று பல உறவுகளைத் தேவன் தந்திருக்கிறார். விசேஷமாக நட்புறவு மிக முக்கியமானது. நல்ல நண்பர்கள் இல்லாதவர்கள் வாழ்வில் பெரிய வெறுமையை உணருவார்கள். (நட்பு சரியாய் அமையாவிட்டாலும் கெடுதிதான்.)

கோலியாத்தைக் கொன்று வீழ்த்தி வெற்றிவீரனாய் வந்த தாவீது, சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தானைக் கவர்ந்தான். அது வெறும் ஈர்ப்பு அல்ல; அது ஆத்மார்த்தமான சிநேகம். சிநேகித உறவுக்கு வரைவிலக்கணமே இந்த இருவருமே என்றால் மிகையாகாது. சவுல், தாவீதில் எரிச்சலும் பழியுணர்வும் கொண்டு, தாவீதைக் கொன்றுபோட பல தடவைகள் முயற்சித்தபோதும், யோனத்தான் தன் நண்பனுக்காக தன் தகப்பனையும் எதிர்த்து நின்று தாவீதைக் காப்பாற்றிய பல சம்பவங்கள் பதியப்பட்டுள்ளன. சவுலின் திட்டங்களை யோனத்தான் தாவீதுக்கு அறிவித்தான் (1சாமு.19:2). பல தடவைகள் யோனத்தான் சவுலின் கோபத்திற்கு ஆளானான் (1சாமு.20:30). யோனத்தான் போரில் மடிந்தபோது, தாவீது அவனைக் குறித்து: “…நீ எனக்கு வெகு இன்பமாயிருந்தாய். உன் சிநேகம் ஆச்சரியமாயிருந்தது. ஸ்திரீகளின் சிநேகத்தைப் பார்க்கிலும் அதிகமாயிருந்தது” (2சாமு.1:26) என்றான். என்ன ஆச்சரியமான நட்பு!

சகோதரர் பெற்றோரிடம் திறக்காத நமது மனம் அன்பான நண்பர்களிடம் திறப்பதும் ஏன்? அந்தளவுக்கு நட்புறவு ஒரு நல்ல உறவு. இன்னும் பலபல உறவுகளைத் தேவன் நமக்குத் தந்திருக்கிறார். என்றாலும், ஆண்டவர், ‘சிநேகிதனே’ என்று யூதாஸை அழைத்திருக்க, நம்மை விட்டுவிடுவாரா? ஆகவே, தேவன் தந்த அனைத்து உறவுகளுக்காகவும், முக்கியமாக நமது நண்பர்களுக்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். நாமும் பிறருடன் கபட நினைவுடன் அல்ல, நல்ல மனமுள்ள உண்மையுள்ள நண்பர்களாக இருந்து, அவர்களுடன் இசைந்திருப்போம்.

“ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காகத் தன் ஜீவனைக் கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலுமில்லை” (யோவான் 15:13).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, நாங்கள் கபடற்றவர்களாகவும் உண்மை சிநேகத்துடன் காணப்படவும், நல்லமனமுள்ள உண்மை நண்பர்களே எங்களுக்கு கிடைப்பதற்கும் நீரே உதவி செய்யும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்