ஜெபக்குறிப்பு: 2021 ஏப்ரல் 17 சனி

அநேகம்பேரைக் கொண்டாகிலும், கொஞ்சம்பேரைக் கொண்டாகிலும், ரட்சிக்கக் கர்த்தருக்கு தடையில்லை (1சாமு.14:6) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ஊழியர்களை அக்கினி ஜூவாலைகளாக பயன்படுத்தவும் 1.82 சதவீதமான கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்துவின் சேனைவீரர்களாய் சாட்சிகளாய் வாழ, சபைகள் எழுப்புதலைடய பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

தேவன் நம்மையும் அழைக்கிறார்!

தியானம்: 2021 ஏப்ரல் 17 சனி | வேத வாசிப்பு: யோவான்; 21:15-22

நீ என்னைப் பின்பற்றி வா என்றார் (யோவான் 21:22).

“என்னை உள்ளபடியே ஆண்டவரிடம் ஒப்புவித்தபோது, என் வாழ்வில் எங்கெல்லாம் விழுந்தேனோ, எங்கெல்லாம் தோற்றுப்போனேனோ, அந்தந்த இடங்களில் தோல்வியைச் சந்தித்தவர்கள் மத்தியில் ஆறுதலின் பாத்திரமாக ஆண்டவர் என்னை உருவாக்கினார்” என்று ஒருவர் தனது வாழ்வில் தேவன் செய்ததை தேவனுக்கே சாட்சியாகக் கூறினார். நாம் எங்கே விழுகிறோமோ, அந்த இடத்திலேயே ஆண்டவர்தாமே நம்மைத் தூக்கி நிறுத்துகிறார்.

“நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரானாகிய கிறிஸ்து” என்று பரலோகத்திலிருக்கிற பிதாவினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டு அறிக்கை செய்தவன் பேதுரு. “மேலும், நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன். நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். இந்தக் கல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன்; பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை” என்று அறிக்கை செய்யப்பட்ட விசுவாசத்தைக் குறித்து இயேசுவால் குறிப்பிடப்பட்டவனும் இந்தப் பேதுருதான். “நான் உம்மோடு மரிக்கவும் தயார்” என்றும் சொன்னவன், சோதனையில் விழுந்துபோனான். இயேசு ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தும், “இவரை அறியேன்” என்று மூன்று தரம் இயேசுவை மறுதலித்தான். இப்படியிருந்தும், உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் கடலோரத்தில் சீஷர்களுக்கு மூன்றாம் தடவையாகத் தரிசனம் கொடுத்தபோது, மும்முறை மறுதலித்தவனிடம் மும்முறை கேட்கிறார், “நீ என்னில் அன்புகூருகிறாயா?” பேதுரு துக்கமடையுமளவு திரும்ப திரும்ப கேட்டார். பேதுருவின் அன்பைச் சோதிக்கும்படியாகவா கேட்டார்? இல்லை, பேதுருவை உறுதிப்படுத்தும்படிக்கே கேட்டார். தமது ஆடுகளுக்குரிய அதாவது சபைக்குரிய பொறுப்பைக் கொடுக்கிறார். அவனுக்கு நேரிடப்போகிற மரணத்தையும் குறிப்பிட்டார். ஆனால் அங்கேயும் பேதுருவின் பழைய குணம் மெதுவாக வெளிப்பட்டது, யோவானைக் காட்டி, “இவன் காரியம்” என்னவென்று கேட்க, இயேசு: “நீ என்னைப் பின்பற்றி வா” என்று அவன் வாயை அடைத்தார்.

நம் எல்லோருக்குமுள்ள ஒரே அழைப்பு சுவிசேஷத்திற்காகப் பாடுபடுவதுதான். அந்த அழைப்பிலே நமக்காகக் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற நமது பங்களிப்பு வேறுபட்டிருக்கலாம். நமக்குரியதை நிறைவேற்றவே நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் பேதுரு அல்ல; பவுலும் அல்ல. பிறரோடு நம்மை ஒப்பீடு செய்ய வேண்டியதில்லை. தேவனே தமது அழைப்புக்கேற்ப நம்மை உருவாக்குகிறவர். நாம் செய்யவேண்டியதெல்லாம் ஒன்றுதான். உள்ளபடியே தேவகரத்தில் நம்மை ஒப்புவித்துவிடுவோம். மற்றவற்றை அவர் பார்த்துக்கொள்வார்.

நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்குப் பாத்திரவான்களாய் நடந்து, … ஆவியின் ஒருமையைக் காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் (எபேசி.4:1-3).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, எனக்கென நீர் வைத்துள்ள தேவதிட்டத்தை நான் உணர்ந்து அதை நிறைவேற்றுவதற்கு உமதாவியின் பெலன் தாரும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்