ஜெபக்குறிப்பு: 2020 நவம்பர் 25 புதன்

என்னைக் கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், … கொடுப்பேன்; (சங்.2:8) தமிழ் நாட்டில் நடைபெறும் சுவிசேஷப் பணிகளை தேவன் அதிகமாய் ஆசீர்வதிக்கவும், கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத 94 சதவீத மக்களுடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவர்கள் ஆண்டவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

பயப்படும்படியான மகிமை!

தியானம்: 2020 நவம்பர் 25 புதன் | வேத வாசிப்பு: மத்தேயு 17:1-13

சீஷர்கள் அதைக் கேட்டு, முகங்குப்புற விழுந்து, மிகவும் பயந்தார்கள் (மத்தேயு 17:6).

தாங்கிக்கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு கரத்தின் படத்தைப்போட்டு அதற்குக் கீழாக, “இந்த அண்டசராசரங்களையும் தாங்கிக்கொண்டிருக்கிற தேவனே உன்னையும் தாங்குகிறார்” என்ற வாசகம் எழுதப்பட்ட ஒரு படத்தைக் கண்ட போது எனக்குள் பெரியதொரு நம்பிக்கையும், உறுதியும் வந்தது. மாத்திரமல்ல, அந்த வாசகம் என் மனதை மிகவும் கவர்ந்தது. இத்தனை மகிமையான தேவன் எனக்கிருக்கும்போது நான் யாருக்குப் பயப்படவேண்டும்! நான் ஏன் கலங்கவேண்டும் என்று எனக்குள்ளே எண்ணிக்கொண்டேன்.

ஆண்டவராகிய இயேசு மறுரூபமடைந்த சம்பவத்தில், அங்கே அவருடனே கூட பேதுருவும், யாக்கோபும், யோவானும் இருந்தார்கள். அவர் மறுரூபமடைந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள். அவர் முகம் சூரியனைப்போலப் பிரகாசித்ததையும், அவரது வஸ்திரம் வெண்மையானதையும், அவரோடுகூட மோசேயும் எலியாவும் சம்பாஷிப்பதையும், எல்லாவற்றையும் கண்டு சந்தோஷமடைந்த சீஷர்கள், அங்கேயே தங்கிவிடவும் விரும்பினார்கள். ஆனால் அங்கே ஒரு மேகம் நிழலிட்டு, “இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன்; இவருக்குச் செவி கொடுங்கள்” என்ற சத்தம் கேட்டது. அந்த மகிமைக்கு முன்பாக சீஷர்களால் நிற்க முடியாமற் போனது. அவர்கள் முகங்குப்புற விழுந்து மிகவும் பயந்தனர் என்று வாசிக்கிறோம்.

தேவனுடைய மகிமை அது உன்னதமானது. அதற்கு முன் நிற்கத்தக்கவன் யார்? அன்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்த மகிமையை யாருமே காணவில்லை. அந்த மகிமையை யாராவது கண்டிருந்தால் அவர்கள் அவ்விடத்திலேயே செத்து மடிந்திருப்பார்கள். தேவமகிமைக்கு முன்னால் நாம் பயந்து விழுதல் அவருக்குக் கொடுக்கும் கனத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசுவின் பிறப்பைக் குறித்து மரியாளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபோது, அவள், “இதோ, நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை; உம்முடைய சித்தப்படியே ஆகக்கடவது” என்று தன்னை முழுமையாக தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்புக்கொடுத்ததும், தேவனுடைய மகிமைக்குக் கொடுத்த கனமாகவே காணப்படுகிறது. இவ்விதமான கனமும், தேவ மகிமைக்குப் பயப்படுதலும் இன்று அற்றுப்போயுள்ளதை நாம் உணராமலில்லை. இன்று அலட்சியமாய் வாழப் பழகிக்கொண்டோம். நமக்குள் தேவனைப் பற்றிய பயமும் அவருக்குக் கொடுக்க வேண்டிய கனமும் அறவே அற்றுப்போய் விட்டது. நமது இந்த நிலைமையை உணர்ந்து மனந்திரும்புவோமாக.

கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்குச் செலுத்துங்கள், பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள் (சங்.29:2).

ஜெபம்: சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, எந்த ஸ்துதி ஸ்தோத்திரத்துக்கும் மேலான உம்முடைய மகிமையுள்ள நாமத்திற்குமுன் தாழ விழுந்து பணிந்துகொள்ளுகிறோம். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்