ஜெபக்குறிப்பு: 2020 ஜனவரி 18 சனி

இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கும்; நாம் மவுனமாயிருந்து .. காத்திருந்தால் குற்றம் நம்மேல் சுமரும் (2இரா.7:9) இக்கிருபையின் நாட்களில் நற்செய்தி ஊழியர்கள் அனைவரது நல்ல சுகத்திற்காகவும், அனைத்து மிஷெனரி இயக்கங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து மிஷெனரிகளின் தேவைகளில் அவர்களோடிருந்து வழிநடத்தவும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

உன் இருதயத்தைக் கொடுப்பாயா!

தியானம்: 2020 ஜனவரி 18 சனி | வேத வாசிப்பு: மாற்கு 7:15-23

“எல்லாவற்றைப் பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது” (எரேமியா 17:9).

வெள்ளை நிற ஆடையுடனும் கையில் வேதாகமத்துடனும் போகிறவரிடம், ‘ஆலயத்துக்கா போகிறீர்கள்’ என்று கேட்கத் தோன்றும். ‘இல்லை, ஒரு மரண ஆராதனைக்குப் போகிறேன்’ என்றும் அவர் சொல்லக்கூடும். வெளித் தோற்றத்தை மாத்திரம் பார்த்து, நாம் எந்த முடிவுக்கும் வரமுடியாது. பரிசுத்தம் என்றதும், வெள்ளை உடை, வேதாகமம், இடைவிடாத ஜெபம், சாந்தமான உருவம் என்றெல்லாம் கணக்கிடுகிறோம். ஆனால், பரிசுத்தம், வெளித் தோற்றதை அல்ல, இருதயத்தைச் சார்ந்தது.

வெளியிலிருந்து உள்ளே போவது மனுஷனைத் தீட்டுப்படுத்தாது; மனுஷனின் இருதயத்திலிருந்து புறப்படுபவையே அவனைத் தீட்டுப்படுத்தும் என்று ஆண்டவர் விளக்கினார். அக்காலத்தில் பரிசேயரும் வேதபாரகரும் உணவு அருந்தும்போது கைகளை நன்றாகக் கழுவி சுத்தமாகச் சாப்பிடும் சம்பிரதாயத்தைக் கடைப்பிடித்தார்கள். அது நல்லதுதான். அவ்வாறே, உள்ளிருந்து வெளிவரும் பொல்லாத சிந்தனைகளையும், விபச்சார எண்ணங்களையும் குறித்து அவர்கள் கவலையற்றிருந்தார்கள். இதை உணர்த்தவே ஆண்டவர் அப்படிச் சொன்னார். ஆகவே, முதலாவது, நமது இருதயத்தையே நாம் பரிசுத்தப்படுத்தவேண்டும். இருதயத்தில் தோன்றும் பாவ எண்ணங்களே நம்மைப் பாவம் செய்ய தூண்டுகின்றன. ஆகவே, இருதயத்தை எல்லாக் காவலோடும் காத்துக்கொள்ளும்போது நமது வெளிவாழ்வும் பரிசுத்தமாகும்.

“மகனே, உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ” என்ற பாடல் வரிகளை எழுதிய பக்தன், ஆண்டவர் நமது இருதயத்தையே தமக்காக கேட்பதாக இப்பாடலைப் பாடியுள்ளார். உடலில் எத்தனையோ அவயவங்களும் உறுப்புக்களும் இருக்கும்போது, நமது நெஞ்சை மாத்திரம் ஆண்டவர் கேட்பதாக ஏன் அவர் உணர்ந்தார்? காரணம், நெஞ்சை தேவனுக்கு கொடுத்துவிட்டால், அது நமது வாழ்வையே கொடுக்கிறதற்குச் சமம். ‘இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னண்டை சேருகிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் இருதயமோ என்னை விட்டு தூரமாயிருக்கிறது’ என்றார் கர்த்தர்.

எனவே, அன்பானவர்களே, நமது இருதயம் திருக்கான விஷயங்களால் நிரம்பியிருந்தாலும், அப்படியே தேவனிடம் ஒப்புவிப்போம். அவர் அதைத் தூய்மையாக்கி, தாம் வாசம்பண்ணும் இடமாக மாற்றுவார். நமது இருதய சுத்தம்தான் வெளிவாழ்வின் உண்மை தோற்றம். ஆகவே போலி வாழ்வை இன்றே வெறுத்துவிடுவோமாக.

“எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள்; அதினிடத்தினின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும்” (நீதிமொழிகள் 4:23).

ஜெபம்: பரிசுத்தத்தின் தேவனே, திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாகிய எங்கள் இருதயத்தை திருஇரத்தத்தால் கழுவும். எங்களை தூய்மையாக்கும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்