வாக்குத்தத்தம்: 2020 மே 27 புதன்

தன் சிலுவையைச் சுமந்துகொண்டு எனக்குப் பின்செல்லாதவன் எனக்குச் சீஷனாயிருக்கமாட்டான். (லூக்.14:27)
2இராஜாக்கள் 3,4 | யோவான் 8:1-11

ஜெபக்குறிப்பு: 2020 மே 27 புதன்

“இயேசு… நீங்களே அவர்களுக்குப் போஜனங்கொடுங்கள் என்றார்” (மத்.14:16) உலகத்தின் பல பகுதிகளில் இயங்கிவரும் வேதாகமத்திற்கு திரும்புக ஊழியங்களின் அனைத்துத் தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்தித்து வழிநடத்தவும், இவ்வூழியங்களின் பலனாக அநேகமாயிரமான மக்கள் போஷிக்கப்படவும் ஜெபிப்போம்.

மூன்றாம் கற்பனை!

தியானம்: 2020 மே 27 புதன் | வேத வாசிப்பு: உபாகமம் 6:10-15

“உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக.” (யாத்திராகமம் 20:7)

ஆண்டவருக்கு ஏராளமான பெயர்கள் உண்டு. அவற்றை யார் வைத்தார்கள்? அவருக்கு யார்தான் பெயர் வைத்து அழைக்க முடியும்? அவருடைய மகிமை, கிரியைகள் என்பவற்றின் அடிப்படையிலே வேதாகமத்திலே பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தம்மைத்தாமே அறிமுகப்படுத்திய பெயர்கள் சில; அதேபோல் அவருடைய தன்மைகள், செயல்களின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் பல. இந்த நாமங்கள் யாவுமே தேவனுடைய மகிமையையே எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இவற்றை நாம் பயன்படுத்துவது தவறல்ல. நாம் ஆண்டவரை எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ, ருசிக்கிறோமோ அந்தந்த நாமங்களைச் சொல்லி அவரைத் துதிக்கிறோம், அறிவிக்கிறோம். வாய்ச்சொல் மிகவும் மதிப்புப் பெற்றதாக இருந்த அக்காலத்திலே, ஒருவர் தான் செய்ததை, சாட்சிகள் இல்லாத போதும், தேவன் பெயரில் அதைச் சொல்லி உறுதிப்படுத்தலாம். “உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பயந்து, …அவருடைய நாமத்தைக்கொண்டே ஆணையிடுவாயாக.” (உபா.6:13) ஆபிரகாம், எலியேசரை தேவனுடைய நாமத்தைக்கொண்டே ஆணையிடுவித்ததையும் வாசிக்கிறோம் (ஆதி.24:4) இப்படியே ஆணையிடுவதை அனுமதித்ததன் அர்த்தம் என்ன? “ஒருவன் தேவனுடைய நாமத்தை உபயோகிப்பதால் அவனுடைய நேர்மையும், உண்மையும் நிரூபணமாகும், இன்னும் அதிகமாகும்” (ராபட்ரீட்) ஆணையிட்டால் அது ஆணைதான், அது பிசகாது. பிசகினால் தேவனே தண்டிப்பார். ஆகவே பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுடைய நாமத்தைச் சொல்லி தமது நேர்மையை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தினார்கள்.

தேவபிள்ளையே, தேவநாமம் அது சத்தியம்; அந்த நாமங்களும் அவரது தன்மைகளும் கிரியைகளும் மாறாதவை. அப்படிப்பட்ட நாமத்தில் இன்று நாம் உண்மையைச் சொன்னாலுங்கூட யாராவது நம்மை நம்புவார்களா? ஏன்? வழக்கு விசாரணைக்கு முன் வேதத்தின்மீது கைவைத்து சத்தியம் கேட்பது அந்நாட்களிலிருந்து பயத்தோடு கைக்கொண்ட பழக்கம். ஆனால் இன்று சத்தியம் செய்துவிட்டே பொய் சொல்கிறவர்கள்தான் அநேகர்.

தேவபிள்ளையே, நாமும் தேவ நாமத்தை பல தடவைகளில் உபயோகிக்கிறோம். எந்த வகையில், எந்த நோக்கத்தில் உபயோகிக்கிறோம்? அது நமது நேர்மையை வெளிப்படுத்துகிறதா? அல்லது பொய்யை மறைக்கிறதா? தேவ நாமத்தை வீணிலே உபயோகிப்பது தேவனை அவமதிப்பதற்குச் சமம். சிந்தித்து ஜாக்கிரதையாக நடப்போமாக. தேவனுடைய நாமம், அது நீதியுள்ள நாமம்.

ஜெபம்: “தேவனே, பரிசுத்தமுள்ள உமது நாமத்தில் பேசும்போதெல்லாம் அடியேன் வாழ்விலே, உண்மையும் நேர்மையும் விளங்கச் செய்யும். ஆமென்.”

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்