ஜெபக்குறிப்பு: டிசம்பர் 2 வெள்ளி

நாம் எல்லாப் பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் … ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு .. அப்படியே செய்யவேண்டும் (1தீமோத்.2:2) இவ்வாக்குப்படி நம்முடைய தேசத்தின் நல்லொழுக்கத்திற்காகவும், தேசத்தை நிர்வகிக்கும் தலைமைப் பொறுப்பில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்காகவும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

எது சந்தோஷம்?

தியானம்: டிசம்பர் 2 வெள்ளி; வாசிப்பு: லூக்கா 15:11-32

…மனந்திரும்புகிற ஒரே பாவியினிமித்தம் பரலோகத்தில்
மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். (லூக்கா 15:7)

கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவுகூரும் காலங்கள் நமக்கு சந்தோஷமான காலங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே, பல சந்தோஷத்தைக் கெடுக்கும் காரியங்களையும் நம்மையறியாமலேயே நாம் செய்துவிடுவதுண்டு. எடுப்பாக, தடல்புடலாக கொண்டாட்டங்களைச் செய்யவேண்டும் என்று நமது தகுதிக்கு மீறிய ஆசைகளால் கடன்காரர் ஆவதுண்டு. ஆடம்பரமான உடைகளை நாகரீகத்துக்கேற்ப பணம் கொடுத்து வாங்கி அநியாயச் செலவுகளைச் செய்வதுண்டு. இப்படியாக எத்தனையோ காரியங்களைச் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவைதானா நமது கிறிஸ்துமஸ் சந்தோஷம்?

கெட்டழிந்துபோன மகன் மனந்திரும்பி வந்ததால் அந்த வீட்டிலே கொண்டாட்டம் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டதை இன்று வாசித்தோம். கொழுத்த கன்று அடிக்கப்பட்டு, மகனுக்கு உயர்ந்த வஸ்திரம் உடுத்தப்பட்டு, மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டு இப்படியாக எத்தனையோ ஆரவாரங்கள். ஆனால் அங்கே வந்த மூத்த மகனோ, நான் எப்போதும் உம்முடனே இருக்கிறேனே; எனக்காக, நான் என் சிநேகிதரோடு சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக எனக்கு நீர் ஒரு கொழுத்த கன்றை அடிப்பிக்கவில்லையே. இவன் உமது ஆஸ்தியை அநியாயமாக அழித்துப்போட்டு வந்திருக்கிறான். அவனுக்காக இவ்வளவு கொண்டாட்டங்களையும் ஆயத்தம் செய்திருக்கிறீரே என்று தகப்பன் மீது மனக்கசப்புக் கொண்டவனாக வீட்டிற்கு வெளியேயே நின்றுவிட்டான். அப்பொழுது அவனது தந்தை வெளியில் வந்து, மகனே நீ எப்போதும் என்னுடனே இருக்கிறாய். எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையவைகள். ஆனால் உன் தம்பியோ வழிதப்பிப் போனான். இப்போது மீண்டும் மனந்திரும்பி வந்திருக்கிறான். ஆகையால் நாம் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூருவோம் என்றார்.

இப்போது சிந்திப்போம், எது மெய்யான சந்தோஷம்? வருடா வருடம் நமது வீட்டிலேயே, வீண்செலவுகளோடு ஒரேவிதமான கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடுவதா? அல்லது, கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களோடு கிறிஸ்து பிறப்பின் சந்தோஷத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதா? பாவிகளை மீட்கவே கிறிஸ்து இவ்வுலகில் வந்துதித்தார் என்றால், ஒவ்வொரு கிறிஸ்து பிறப்பின் காலங்களிலும், கிறிஸ்துவை அறியாத ஒருவராவது கிறிஸ்துவண்டை வரும்வகையில், கிறிஸ்து பிறப்பு அறிவிக்கப்பட வேண்டாமா? அதுவே உண்மையான சந்தோஷம் என்பது செய்துபார்த்தால் விளங்கும். புதிதாக ஒருவன் இயேசுவை அறிந்துகொள்ளும் போது நமக்குக் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு எதுவும் ஈடாகாது. ஆகவே, எது உண்மையான சந்தோஷம் என்பதை சிந்தித்துச் செயற்படுவோமாக.

ஜெபம்: ஆண்டவரே, எனக்கு மகிழ்வைக் கொடுத்த உமது பிறப்பின் செய்தி, பிறருக்கும் மகிழ்வைக் கொடுக்கும்படி, கடந்துபோக என்னை உபயோகியும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்