ஜெபக்குறிப்பு: மே 10 செவ்வாய்

வெள்ளம்போல் சத்துரு வரும்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய்க் கொடியேற்றுவார் (ஏசா.59:19) என்ற வேதவாக்கின்படி இந்நாட்களில் திருச்சபைகளுக்கு விரோதமாக, ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பும் எல்லா சாத்தானின் தந்திரங்களையும் கர்த்தர் அதமாக்க பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

நடத்தியவர் நடத்துவார்!

தியானம்: மே 10 திங்கள்; வாசிப்பு: சங்கீதம் 73:23-28, யூதா 20-25

உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி,
முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர்.
(சங்கீதம் 73:24)

ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் கடந்துவருவது தேவகிருபையே. நம்மை இரட்சித்து, இம்மானுவேலாய் நம்மோடிருந்து, இதுவரை நம்மை வழிநடத்தி வந்த தேவன், இன்றைய தினத்தை நாம் கண்டுகொள்ள கிருபை ஈந்ததால் இச் சங்கீதத்தை எழுதிய ஆசாப்பைப்போல நாமும் அவரைத் துதிப்போமாக.

இவ் வார்த்தையில் வரும் நடத்தி என்ற சொல்லைக் கவனியுங்கள். நடத்தி முடித்தவராக அல்லாமல், நம் தேவன் நம்மை நடத்திக்கொண்டே இருக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆசாப் அடைந்த குழப்பமான மனநிலை மாத்திரமல்ல; கண்ணிகள், ஆபத்துக்கள், சுட்டெரிக்கும் வெய்யில் போன்ற சோதனைகள், பெருவெள்ளம் போன்ற மரண ஆபத்துக்கள் ஆகிய குழப்பங்களை நாமும் சந்திக்கிறோம். ஆனாலும், நம் தேவன் தமது உன்னதமான ஆலோசனையின்படி நம்மை நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார்.

நடத்துகிறவர் நடத்திவந்த நாட்களை சற்று பின்னோக்குவோமானால், அவர் நம்மில் எவ்வளவாய் அன்புகூர்ந்து, செட்டைகளுக்குள் அடைக்கலம் வைத்து நடத்திவந்தார்; ஆபத்துக்களிலும், கண்ணிகளிலுமிருந்து தப்புவித்து, மீட்டு, தமது இரட்சிப்பைத் தந்து, வாக்குத்தத்தங்களையும் ஈந்து நிறைவேற்றியும் இருக்கிறார்; அவருடைய இரக்கங்களுக்கு அளவுமில்லை; முடிவுமில்லை என்பது தெரிகிறதல்லவா!

இறுதியாக, நடத்துகிறவர், நடத்தியவர், தொடர்ந்தும் காலாகாலங்களுக்கும் நம்மை நடத்துவார். இனிவரும் காலங்களைக் குறித்த பயங்கரங்கள் நம்மைப் பயமுறுத்தாமல் இல்லை. இனி என்னவாகுமோ என்ற அங்கலாய்ப்பு நமக்குள் இருப்பதை மறுக்கமுடியாது. மகனே, மகளே, கலங்காதே. நம்முடைய தேவன் சூழ்நிலைகளுக்கு மேலானவர். உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகலநாட்களிலும் நம்மோடேகூட இருப்பதாக வாக்களித்தவர். நம் வாழ்வின் முடிவிலே, தமது மகிமையுள்ள சந்நிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே நம்மை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார். அவரையே நீ முற்றிலுமாக அண்டிக்கொள்.

தேவபிள்ளையே, கர்த்தர் நம்மோடேகூட வருகிறார். ஆகவே தைரியத்தோடே உம்மையல்லாமல் பரலோகத்தில் எனக்கு யார் உண்டு; பூலோகத்திலே உம்மைத் தவிர எனக்கு வேறே விருப்பமில்லை என்று அறிக்கையிடலாமே. நடத்தினவர்; நடத்துகிறார்; இனிமேலும் நடத்துவார். முடிவிலே நம்மைச் சேர்த்துக்கொள்வார். ஆமென்.

ஜெபம்: தகப்பனே, உமது கரங்களுக்குள் என்னை முற்றிலும் ஒப்புவிக்கிறேன். என்றும் நான், உமக்குள், உமக்காக ஜீவிக்க அருள்தாரும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்