ஜெபக்குறிப்பு: மே 6 வெள்ளி

தேவனுடைய பெரிய கிருபையால் இவ்வாண்டு +2 மற்றும் 10th தேர்வுகளை எழுதி முடித்து நல்ல மதிப்பெண்களோடு கூடிய தேர்வு முடிவுகளுக்கு காத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் தேவன்தாமே வெற்றி சிறக்கப்பண்ணுமாறு பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

மரண பயத்தினின்றும் விடுதலை!

தியானம்: மே 6 வெள்ளி; வாசிப்பு: ரோமர் 6:1-18

ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார். (எபிரெயர் 2:15)

கிறிஸ்து தம்மைத்தாமே மரணத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்ததினால், அவரின் பிள்ளைகளாகிய நம்மைப் பொறுத்தவரை, பிசாசின் கிரியைகள் அழிக்கப்பட்டன. மாத்திரமல்ல, பிசாசின் தந்திரத்தால் உண்டான மரணத்தின் கூரே ஒடிந்துவிட்டது. அத்துடன், மாம்சத்திலே உதித்த கிறிஸ்து மரணத்தின் உபத்திரவங்களினூடாகப் பூரணப்பட்டபடியினாலே, வாழ்நாளெல்லாம் நம்மைப் பயமுறுத்திய மரணபயத்தினின்று நாம் விடுதலையாகிறோம். எத்தனை மகிழ்ச்சியான செய்தி இது! ஒரு உண்மைக்கிறிஸ்தவன் சரீர மரணத்திற்கு ஒருபோதும் பயப்படான்.

மரணத்தைச் சந்திக்க மனிதன் பயப்படுவது ஏன்? பயப்படுவதினாலே ஆகப் போவதுதான் என்ன? ஆம், மனிதன் பயப்படுவது மரணத்திற்கு அல்ல; மரணத்தின் பின்னர் என்னவாகும் என்ற பயமே அவனைப் பயமுறுத்துகிறது என்றால் அது மிகையாகாது. ஒரேதரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாயந்தீர்க்கப்படுவதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்டவை. இது தவிர்க்க முடியாதது. அதனால்தான் மனிதன் ஓடி ஓடி தானதர்மங்கள், புண்ணிய காரியங்கள், யாத்திரைகள் என்று பலவித முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் நமக்கொரு நல்ல செய்தி உண்டு. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து….. ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை (ரோ.8:1). குற்றஞ்சாட்டப்படுபவன் தள்ளப்பட்டுப் போனதால், நியாயத் தீர்ப்பிலே நமக்கு எதிராக குற்றஞ்சாட்டுபவனின் இடம் வெறுமையாயிருக்கும். கிறிஸ்து தாமே தமது பிள்ளைகளின் சட்டவிதியை மாற்றிப்போட்டார். நாம் நிறுத்தப்பட வேண்டிய இடத்திலே ஆண்டவர் நிற்கிறார். பாதாளத்தையும் மேற்கொண்டவராக நிற்கிறார். பின்னர் நாம் ஏன் பயப்படவேண்டும்?

தேவபிள்ளையே, இன்று எங்கே பார்த்தாலும் மரண ஓலங்களையே கேட்கிறோம். ஆனால் நீயோ பயப்படத்தேவையில்லை. நாம் தண்டனைக்குரியவர்களாயினும், உங்கள் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டன என்ற செய்தி எத்தனை மகிழ்ச்சியானது! மரணம் ஒரு காரியம் அல்ல; எப்படி எந்நிலையில் மரிக்கிறோம் என்பதே காரியம். தேவபிள்ளைகளாகிய நம்மை இந்த சரீரமரணம் என்ன செய்துவிடமுடியும்? மரணப்பள்ளத்தாக்கிலும் நம்முடன் நடந்து வருபவர் ஒருவர் நமக்கு உண்டே. நாம் எத்தனை பாக்கியவான்கள்! நமக்கு மரணம் என்பது நமது நேசரை சந்திக்கும் நல்ல வாசல். அப்படியானால் மரணத்தையும், நாம் ஜெயத்துடன் சந்திக்கலாம் அல்லவா!

ஜெபம்: பிதாவே, நிச்சயம் நடக்கப்போகும் மரணத்தை, அது எப்போது நேரிட்டாலும், இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள்ளே அதனை ஜெயத்துடன் சந்திக்க பெலன் தந்ததாலே உம்மைத் துதிக்கிறேன். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்