நான் நம்பியிருக்கிறவர்!

தியானம்: மே 7 சனி; வாசிப்பு: ஏசாயா 12:1-6, சங்கீதம் 25:1-5

…என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர்
என்று சொல்லுவேன்.
(சங்கீதம் 91:2)

கர்த்தரே என் தேவன்; நான் நம்பியிருப்பவரும் அவரே. இது சங்கீதக்காரரின் உறுதியான அறிக்கை. தான் நம்பியிருந்த தேவனை, அறிவுப்பூர்வமாக, அனுபவப்பூர்வமாக சங்கீதக்காரர் அறிந்திருந்ததுபோலவே, மோசேயும் தேவனை அறிந்து, அவரையே தனது ஒரே நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருந்தார். இறுதிவரை அந்த நம்பிக்கையிலிருந்து அவர் விலகிவிடவில்லை. மோசே எகிப்திய அரண்மனையில் வளர்ந்த காலத்தில் அவருக்கு மனஉறுத்தலே மிஞ்சியது. ஆனால், எரியும் முட்செடி தொடங்கி, பிஸ்கா மலையின் உச்சிவரையிலும், தான் நம்பியிருந்த மெய்த்தேவனையே முற்றிலும் சார்ந்திருக்கும் அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார். சர்வவல்லமையுள்ள யேகோவா தேவனையே அவர் சார்ந்து இருந்தபடியால், அவரையே நம்பியிருந்தபடியால், மோசே மிக உறுதியாய் இருந்தார். கர்த்தர் நல்லவர், …தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் (நாகூம்.1:7). கர்த்தரைத் தன் நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் (எரே.17:7). இது மோசேயின் வாழ்விலே உண்மையாயிற்று.

அன்று மோசேக்கு நம்பிக்கையானவராக இறுதிவரை வழிநடத்திய தேவன் தாமே, தமது மாட்சிமையில் குன்றாதவராக நம் மத்தியில் மனுஷரானார். இது மனுஷ அறிவுக்கு எட்டாத அதிசயமாகும். இவரை நாம் என்னவென்று சொல்லுவோம்? மோசே அவரை தேவன் என்று நம்பினார்; இயற்கையின் ஒவ்வொரு அம்சமும் அவரைத் தேவன் என்று அறிக்கை பண்ணுகின்றன; நாம் காண்கின்ற யாவும் நம் தேவனின் கரத்தின் கிரியைகள்; இல்லாதவற்றை உள்ளதாக அழைத்தவரே நமது தேவன். இன்னும் நமக்கு முன்னே வாழ்ந்து சென்ற எத்தனை பக்தர்கள், அவரே தேவன் என்று சாட்சி பகிர்ந்து அறிக்கை பண்ணியிருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம் கைகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சாட்சிப் புத்தகம் அவரே தேவன் என்பதை மெய்ப்பிக்கின்றது.

பிரியமான தேவபிள்ளையே, இந்த தேவன்; உன்னுடைய தேவனாயிருக்கிறாரா? அவரை உன் நம்பிக்கையாகக் கொண்டிருக்கிறாயா? நாசியிலே சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்புவதை விட்டுவிடுங்கள் (ஏசா.2:22). நீ பயப்படாமல் தேவன் பேரிலேயே நம்பிக்கையாயிரு; அப்போது இரட்சிப்பின் ஊற்றுக்களிலிருந்து மகிழ்ச்சியோடே தண்ணீர் மொண்டுகொள்வாய் (ஏசா.12:2,3). என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை (யோவே.2:27) என கர்த்தர் கூறியுள்ளாரே. ஆகவே இன்றைக்கே அவரை உன் தேவனாக ஏற்றுக் கொண்டு, என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று அறிக்கைப்பண்ணு.

ஜெபம்: பிதாவே, உன்னதமானவராகிய நீர் என் தேவனும், நான் நம்பியிருக்கிறவரும் என்று இந்நாளினில் தானே அறிக்கை பண்ணுகிறேன். ஆமென்.

ஜெபக்குறிப்பு: மே 6 வெள்ளி

தேவனுடைய பெரிய கிருபையால் இவ்வாண்டு +2 மற்றும் 10th தேர்வுகளை எழுதி முடித்து நல்ல மதிப்பெண்களோடு கூடிய தேர்வு முடிவுகளுக்கு காத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் தேவன்தாமே வெற்றி சிறக்கப்பண்ணுமாறு பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்