ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 18 வியாழன்

அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்; ஆவியிலே அனலாயிருங்கள் (ரோம.12:11) என்ற வாக்குக்கேற்ப படித்துக்கொண்டிருக்கும் கல்லூரியானாலும், வேலை ஸ்தலங்கள் என்றாலும் கிடைக்கும் ஓய்வு நேரங்களில் குழுவாக கூடி ஜெபிக்கும் ஜெபக்குழுக்களையும், அதை முன்னின்று நடத்துபவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம்.

சோதனையிலும் கர்த்தர் நம்முடன்

தியானம்: 2018 அக்டோபர் 18 வியாழன்; வேத வாசிப்பு: யோபு 1:6-12, 2:1-7

…உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொடாமல், சோதனையைத் தாங்கத்தக்கதாக, சோதனையோடுகூட அதற்குத் தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் (1கொரி. 10:13).

சோதனைகள் யாருக்குத்தான் வருவதில்லை. ஆனால், அந்தச் சோதனைகளுக்கு நாம் எப்படி முகங்கொடுக்கிறோம் என்பதே கேள்வி. அதிலேதான் நமது வெற்றியும் தங்கியிருக்கிறது. நாம் நினைக்கிறபடி நடந்தால் வெற்றி, நாம் நினைப்பது நடக்காதேபோனால் தோல்வி என்ற மனப்பான்மை இருக்குமட்டும், நம்மால் சோதனைகளுக்கு முகங்கொடுப்பதே கஷ்டம். பின்னர் எப்படிச் சோதனைகளை மேற்கொண்டு ஜெயமெடுப்பது? நமக்கு நேரிடுகின்ற சோதனை எதுவானாலும், வியாதியோ, ஏமாற்றமோ, பறிமுதலோ எதுவாயினும் அது புதிதல்ல. மனிதர் யாவருக்கும் வருகின்ற சோதனைதான் என்பதை உணர்ந்தாலே குறுக்கே வருகிற சோதனைகளை வெட்டி வீழ்த்திவிடலாம்.

யோபுவின் வாழ்வில் சோதனையை அனுமதித்த கர்த்தர் ஒரு நிபந்தனையுடனேயே அனுமதித்தார். முதற்தடவையில், “அவனுக்கு உண்டானவையெல்லாம் உன் கையிலிருக்கிறது; அவன்மேல் மாத்திரம் உன் கையை நீட்டாதே” (யோபு 1:12) என்ற வரையறையுடன் சாத்தானுக்குக் கர்த்தர் அனுமதி கொடுத்தார். இரண்டாவது தடவை, “ஆகிலும், அவன் பிராணனைமாத்திரம் தப்ப விடு” (யோபு 2:6) என்று ஒரு எல்லைக்கோட்டை வரைந்தார் கர்த்தர். கர்த்தருடைய எல்லையைத் தாண்டி எந்தச் சோதனையும் நம்மைத் தொடாது.

சோதனைகளிலும் போராட்டங்களிலும் கர்த்தருடைய எல்லைப்படுத்தலே நாம் தப்பிக்கொள்ள ஏதுவாகவும், நமக்கு மன ஆறுதல் தருவதாகவும் இருக்கிறது. மனிதருக்கு நேரிடக்கூடிய சோதனையே வரும். நம்மால் தாங்க முடியாத அளவுக்குச் சோதனை வராது. சோதனை வரும்போது சோதனைக்குத் தப்பும்படியான வழியையும் தேவனே உண்டாக்குவார். தேவனை அறியாமல் நம்மைச் சோதிக்க யாராலும் இயலாது. நமது தலைமயிரைக்கூட எண்ணி வைத்திருக்கும் அவர் தமது அன்பினால் சோதனைகளை அனுமதித்து நமக்கு நன்மை செய்கிறார். ஏனெனில் நமது வாழ்வில் சகலமும் நன்மைக்கேதுவாகவே நடக்கின்றது (ரோமர் 8:28). ஆகவே, “தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார்” என்ற உணர்வுடன் செயற்படுவோமாக. பெலனடைந்து அவரைச் சார்ந்துகொள்வோமாக. “நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது; அதினால் உமது பிரமாணங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன்” (சங்.119:71) என்கிறான் தாவீது.

“சோதனையைச் சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் உத்தமனென்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவகிரீடத்தைப் பெறுவான்” (யாக்.1:12).

ஜெபம்: அன்பின் தேவனே, இனிமேலும் சோதனையில் நான் அகப்படும்போது சோர்ந்து விடாமல் சர்வவல்லவராகிய உம்மை சார்ந்து ஜெயம் பெற கிருபை தாரும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்