ஆசிரியரிடமிருந்து…

1 2 3 12

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மே – ஜுன் 2019)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

பிதாவின் வலதுபாரிசத்தில் நமது மத்தியஸ்தராக அமர்ந்து நமக்காக பரிந்துபேசும் மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழை ஜெபத்துடனும் தேவன் இத்தியானங்கள் வாயிலாக கிரியை செய்து வருகிறார் என்ற விசுவாசத்துடனும் வெளியிடுகிறோம். இத்தியானங்கள் வாயிலாக அநேகருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வு கட்டப்பட்டு வருவதை அறிந்து தேவனைத் துதிக்கிறோம். சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்கள் ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்கும் படியாக தேவன் தந்த அன்பான பங்காளர்களுக்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம்.

தற்போது இந்திய தேசத்தில் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்ற லோக்சபா தேர்தலுக்காக தேவ பிள்ளைகளாக இணைந்து நம் தேச முழுவதும் வேண்டுதல் செய்து வருகிறோம். தேவன் நமது தேசத்தின்மேல் தமது கண்ணை வைத்திருக்கிறார். யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் அதிசயத்தக்க மாறுதல்களை இந்திய அரசியலில் நம் தேவன் கொண்டு வருவார். நாம் சோர்ந்து போகாமல் ஒருமனபட்டவர்களாக திறப்பின் வாசலில் நிற்போம்.

கடந்த இதழில் நாங்கள் பிரசுரித்திருந்தபடி திருச்சபைகளில நடைபெற்ற லெந்து கால சிறப்புக் கூட்டங்கள் ஆசீர்வாதமாக நடைபெற கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இக்கூட்டங்களை ஆயத்தம் செய்தவர்கள் உதவி புரிந்தவர்கள் யாவருக்கும் நன்றி கூறுகிறோம். உங்கள் மனபாரங்களையும் ஜெபத்தேவைகளையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். உங்களுக்காக பாரத்தோடு வேண்டுதல் செய்வோம். இத்தியானங்கள் வாயிலாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

இவ்விதழில் சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் மே மாதம் 1-20 நாட்களுக்குரிய தியானங்களையும், ஜுன் மாதத்தின் தியானங்களையும் எழுதியுள்ளார்கள். மே 21-31 வரையிலான தியானங்களை சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். மே மாத தியானங்கள் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலினால் நமக்கு கிடைத்த நன்மை களையும் கிருபை வரங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்கிறதாயும், ஜுன் மாத தியானங்கள் பிரசங்கி புத்தகத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய அரிய தியானங்களாகவும் உள்ளன. தியானங்கள் ஒவ்வொன்றும் உங்களது தனிப்பட்ட குடும்ப தியான நேரங்களில் அதிக ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஜெபிக்கிறோம். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்கவும் அன்பாய் கேட்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(மார்ச் – ஏப்ரல் 2019)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ளவராய் நம்மில் அன்புகூர்ந்த மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்கள் ஜெபத்தாலும் ஆதரவான காணிக்கையாலும் தாங்கி வருகிறமைக்காக அதிக நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்களின் பெயர்களை இவ்விதழில் பிரசுரித்துள்ளோம். அவர்களுக்கு எமது பாராட்டுக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். பள்ளி அராசங்கத்தேர்வு எழுதப்போகும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம். நமது பங்காளர் குடும்பங்களில் உள்ள பிள்ளைகள் எழுதவிருக்கும் தேர்வு விவரங்களை எங்களுக்கு தெரிவித்தால் நாங்கள் அவர்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

இம்மாதத்தில் தபசு நாட்களுக்குள் பிரவேசிக்க இருக்கிறோம். லெந்து நாட்களில் நடைபெற உள்ள சிறப்புக்கூட்டங்களை பற்றிய விபரங்கள் 79ஆம் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியிலுள்ள பங்காளர்கள் இக்கூட்டங்களில் பங்குபெற்று ஆசீர்வாதம் பெற அன்பாய் அழைக்கிறோம். சத்தியவசன ஊழியத்தை தங்களது நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்த விரும்பும் பங்காளர்கள் அவர்களது விலாசத்தை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். இவ்வூழியத்தின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்.

இவ்விதழில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் மார்ச் 1-5 தியானங்களையும், மார்ச் 21 முதல் ஏப்ரல் 20 வரையிலான தியானங்களையும் எழுதியுள்ளார்கள். ஏனைய தியானங்களை சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். நாம் வருடந் தோறும் அனுசரித்து கடந்துசெல்கிற பாராம்பரிய நாட்களாக இந்நாட்கள் இராமல் கிறிஸ்துவின் பாடு, மரணம், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை நம் வாழ்வின் அனுபவங்களாக மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதையே இத்தியானங்கள் மூலம் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. தியானங்கள் ஒவ்வொன்றும் உங்களது தனிப்பட்ட குடும்ப தியான நேரங்களில் அதிக பயனுள்ளதாகவும் ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்க ஜெபிக்கிறோம். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்கவும் அன்பாய் கேட்கிறோம்.

சத்தியவசன விசுவாச பங்காளர்கள் சந்தாதாரர்கள் யாவருக்கும் ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜனவரி – பிப்ரவரி 2019)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

ஜெயம் கொடுக்கும் இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாசகர்கள் யாவருக்கும் அன்பின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

2019ஆம் வருடத்திற்குள் நம்மை அழைத்துவந்த தேவனுக்கே சகல கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக. வருஷத்தின் துவக்கமுதல் வருஷத்தின் முடிவுமட்டும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதின்மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் (உபா.11:12). இந்த வாக்கு இவ்வூழியத்தை தியாகத்தோடும் ஜெபத்தோடும் தாங்கிவரும் அனைத்து பங்காளர்கள் ஆதரவாளர்கள் நேயர்கள் குடும்பங்களில் நிறைவேற வாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம்.

டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி மதுரையில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் கீத ஆராதனையை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். இந்த ஆராதனையில் பங்குபெற்ற பங்காளர்கள் நேயர்களுக்கும், இக்கூட்டம் சிறப்புற நடைபெற பிரயாசப்பட்ட, உதவி செய்த அனைத்து சகோதர, சகோதரிகளுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவிக்கிறோம்.

2019ஆம் வருட காலண்டரை பங்காளர்களுக்கு அனுப்பித் தருகிறோம். கடந்த ஆண்டு வேதவாசிப்பு அட்டவணைப்படி வேதாகமத்தை ஒருமுறை வாசித்து முடித்தவர்கள் ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்குள் எங்களுக்குத் தெரிவிக்க அன்பாய் கேட்கிறோம். உங்கள் பெயர்களை வரும் இதழில் பிரசுரிப்போம். 2019 ஆம் ஆண்டின் வானொலி மற்றும் டிவி நிகழ்ச்சிகளின் ஒலி/ஒளிப்பரப்பில் ஆதரவாளர் திட்டத்தில் இணைந்து இவ்வூழியத்தைத் தாங்க அன்பாய் அழைக்கிறோம்.

ஜனவரி மாதத்தில் புதிய வருடத்திற்குள் பிரவேசித்திருக்கும் நமக்கு ஏற்படும் பயங்கள் என்ன? அவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுவதை தியானித்து சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். பிப்ரவரி மாதம் 14 ஆம் தேதி வரை ஜெபத்தைக் குறித்து சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களும், பிப்ரவரி 15 முதல் தேவனுக்குக் கொடுப்பதை தியானித்து சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்களும் எழுதியுள்ளார்கள்.

இத்தியானங்கள் ஒவ்வொன்றும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவனை அதிகமாக கிட்டிச்சேர்க்க உதவியாயிருக்கும். கர்த்தர்தாமே புதிய வருடத்தில் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

1 2 3 12
சத்தியவசனம்