ஆசிரியரிடமிருந்து…

1 2 3 11

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(நவம்பர் – டிசம்பர் 2018)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நமக்காக அடிமையின் ரூபமெடுத்து மனுஷசாயலான இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அவர் உங்களிடத்தில் எவ்வளவு மகிமையான காரியங்களைச் செய்தார் என்பதைச் சிந்தித்துப் பாருங்கள் (1சாமு.12:24). இவ்வருடத்தில் இந்நாள்வரை கர்த்தர் நம்மை எவ்வளவு அற்புதமாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார். அவருக்கே சகல மகிமையும் உண்டாகட்டும்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் தங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் பிரயோஜனமாகவும் இருந்தது என்பதை தங்கள் கடிதங்கள் வாயிலாக அறிந்து கர்த்தரைத் துதிக்கிறோம். தொடர்ந்து இவ்வூழியத்தை தாங்கள் இணைக்கரம் கொடுத்து ஆதரிக்கவும் ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

இவ்வருடத்தில் தியானபுத்தகத்தின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்கள் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். அவர்களது பெயரை எதிர்வரும் இதழில் பிரசுரிப்போம். புதிய வருடத்திலும் மேலும் அநேகர் தீர்மானம் எடுத்து வேதாகமத்தை தொடர்ச்சியாக வாசித்து முடிப்பதற்கும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம்.

இவ்விதழின் நவம்பர் மாதத்தில் 1 சாமுவேல் புத்தகத்திலிருந்து அன்றாட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்குத் தேவையான அடிப்படையான சத்தியங்களை சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் எழுதியுள்ளார்கள். இருள் போன்ற சூழ்நிலைகளில் எல்லாம் ஆண்டவருடைய வழிநடத்துதல்களையும், வாக்குப்பண்ணப்பட்டபடி பாலகனாக இவ்வுலகுக்கு வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு தாம் வாக்குரைத்தபடியே மீண்டும் வரப்போவதை நாம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறவர்களாக வாழ வேண்டுமென்பதையே சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் டிசம்பர் மாதத்தில் திட்டமும் தெளிவுமாக எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கவேண்டுமென்றே ஜெபிக்கிறோம்.

சத்தியவசன விசுவாசபங்காளர்கள், ஆதரவாளர்கள், சந்தாதாரர்கள் யாவருக்கும் சத்திய வசனம் ஊழியத்தின் சார்பாகவும் ஊழியர்களின் சார்பாகவும் எங்களது இனிய கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2018)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

திரியேக தேவனாம் இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இவ்வாண்டின் இந்நாள் வரையிலும் அறிவுக்கெட்டாத பெரிய காரியங்களை நமக்குச் செய்து நடத்தி வந்த எல்லா பாதைகளுக்காகவும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம்.

நமது தேசத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள நிலைவரமற்ற சூழ்நிலைகளுக்காகவும் 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலுக்காகவும் தேசத்தின் நன்மைக்காகவும் ஆண்டவருடைய சமுகத்தில் மன்றாடுவோம். ஒழுக்கச் சீர்கேடுகள் நீங்க, நல்லாட்சி அமைய சுவிசேஷத்திற்கு அனுகூலமான ஆட்சி ஏற்படுத்தப்பட ஜெபிப்போம். நம்முடைய தேசத்தில் விவசாயம் அதிகம் நடைபெறக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தர் நல்ல மழையைக் கட்டளையிட்டு. வறட்சி நீங்கி செழிப்புண்டாவதற்கும், அதிகபட்ச மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்காகவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசன வானொலி, தொலைகாட்சி மற்றும் இலக்கியங்கள் வாயிலாக தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆவிக்குரிய நன்மைகளை எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். இது அநேகருடைய விசுவாசத்தைப் பெலப்படுத்துகிறதற்கு ஏதுவாயிருக்கும். தங்கள் நண்பர்கள் விசுவாசிகளுக்கு இவ்வூழியங்களை அறிமுகப்படுத்துங்கள். விசுவாசப் பங்காளர் காணிக்கையைப் புதுப்பிக்காத பங்காளர்கள் இவ்வருடத்தில் சந்தாவைப் புதுப்பிக்க நினைவூட்டுகிறோம். சத்தியவசன வானொலி தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆதரவாளர் திட்டத்திலும் இணைந்து தாங்க அன்பாய் அழைக்கிறோம்.

இவ்விதழின் செப்டம்பர் மாதத்தில் நமது கிறிஸ்தவாழ்க்கையில் நமக்கு நேரிடும் பாடுகள், சோதனைகள், பயங்களில் நமது விசுவாசம் காணப்பட வேண்டிய அவசியத்தை சகோதரி ஜெபி பீடில் அவர்கள் தியானங்களாக எழுதியுள்ளார்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவையே முழுவதும் சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்வை பல்வேறு தலைப்புகளிலே சகோ. தர்மகுலசிங்கம் அவர்கள் தியானித்து எழுதியுள்ளார்கள்.

தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். இத்தியானங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

ஆசிரியரிடமிருந்து…

(ஜூலை – ஆகஸ்டு 2018)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.

இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நமது தேசத்திலும் தமிழகத்திலும் கலவரங்கள், போராட்டங்கள் மேலும் வேலை நிறுத்தங்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றங்கள் இதுபோன்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகளாலும் அமைதலற்ற நிலையைப் பார்க்கிறோம். திருச்சபைகளுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகள் நிமித்தமாக புறஇனமக்கள் மத்தியில் இருக்கிற அதிருப்தி, கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்கள், சபைகளுக்குள் காணப்படும் ஐக்கிய குலைவுகள் இவை எல்லாவற்றிற்காகவும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு மனதோடு கர்த்தருடைய சமுகத்தில் அதிக பாரத்தோடு ஜெபிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் அநேகருக்கு  ஆசீர்வாதமாயிருப்பதை அவர்கள் எழுதிய சாட்சி கடிதங்கள் வாயிலாக அறிந்து தேவனைத் துதிக்கிறோம். அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக வேதாகமத்தை படித்து வருகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். சத்தியவசன வானொலி தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜெபத்தோடு ஆதரவளித்த யாவருக்காகவும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தாங்கள் அளித்துவரும் ஆதரவினால் தேவன் இவ்வூழியத்தின் தேவைகளைச் சந்தித்து வருகிறார். இவ்வருடத்தில் பங்காளர் காணிக்கையைப் புதுப்பிக்காத பங்காளர்களும் சந்தாவைப் புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஜெபத்தோடு தாங்கிவர அன்பாய் கேட்கிறோம்.

இவ்விதழின் ஜூலை மாதத்தில் அருமை ஆண்டவர் எவ்வளவாய் தம்முடைய ஜனத்திற்காக பரிதபிக்கிறார் என்றும், தூரம்போன தமது ஜனத்தை மீண்டும் சேர்த்துக்கொள்ள ஆவலுள்ளவராயிருக்கிறார் என்பதை சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் ஒசியா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்திலிருந்து தியானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். ஆகஸ்டு மாதத்தில் சகோதரி தர்ஷினி சேவியர் அவர்கள் கடைசி காலத்தில் வாழும் மனிதர்களின் நிலை எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கும், நமது ஜீவியத்திலே கிறிஸ்துவின் அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டிய முக்கியத்துவத்தைக்குறித்தும் தியானங்களை தொகுத்து வழங்கியுள்ளார்கள். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். இத்தியானங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

1 2 3 11
சத்தியவசனம்