இன்றைய தியானம்

இருமனம் வேண்டாம்!

தியானம்: 2019 அக்டோபர் 22 செவ்வாய் | வேத வாசிப்பு: லூக்கா 18:18-30

இயேசு அதைக்கேட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு; உனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் விற்றுத் தரித்திரருக்குக் கொடு… என்றார் (லூக்கா 18:22).

இரண்டு தோணியில் கால்களை வைக்கின்ற எவருமே மறுகரை சேரமுடியாது என்பது நாம் அறிந்த பழைய கதை. ஆனாலும், ஏனோ நம்மில் அநேகர் இரு தோணிகளில் கால்களை வைத்துக்கொண்டு, கரைசேர முடியவில்லையே என்று ஆண்டவரை நோகிறதுண்டு.

ஒருமுறை ஒரு தலைவன் இயேசுவிடம் வந்து, நித்திய ஜீவனைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வதற்குத் தான் என்ன செய்யவேண்டும் என்று நல்லதொரு விஷயத்தைத்தான் கேட்டான். ஆனால், அவனுடைய மனநோக்கு வேறு என்பது இயேசுவுக்குத் தெரியும். ஆகவே அவர், அவனிடம், பத்துக் கற்பனைகளில் இறுதி ஆறு கற்பனைகளில் ஐந்தைக் குறித்து கேட்டார். அவனும் சிறுவயது முதற்கொண்டு அவைகளைக் கைக்கொள்வதாக பெருமையோடு கூறினான். அப்போது உனக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று இயேசு சொல்லுவார் என்று அவன் எதிர்பார்த்தானோ என்னவோ! ஆனால் இயேசுவோ, கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதாகச் சொன்னவனிடம் பிறரை நேசிக்கும் நேசம் இல்லை என்பதை அறிந்தவராக, ‘உன்னிடம் உள்ளவற்றை விற்றுத் தரித்திரருக்குக் கொடு. பின்பு என்னைப் பின்பற்றி வா’ என்றார். அவன் அதிக பணக்காரனாக இருந்ததால், அதை இழக்க மனதில்லாதவனாக மிகுந்த துக்கத்துடன் திரும்பிப் போயேவிட்டான். அவனை மறுபடியும் நாம் சந்திக்கவே இல்லை.

ஆனால் சகேயுவும் ஐசுவரியம் நிறைந்தவன். அநியாய வரி வசூலித்து எல்லோருடைய வெறுப்பையும் சம்பாதித்திருந்தவன். இயேசு, அவனுக்கு ஒன்றும் கூறவில்லை. ஆக, மரத்திலே ஒளித்திருந்த அவனைப் பெயர் சொல்லி அழைத்து, சீக்கிரமாய் இறங்கிவரும்படி கூப்பிட்டு, ‘உன் வீட்டில் தங்கவேண்டும்’ என்று மாத்திரமே சொன்னார். திகைத்து நின்ற சகேயு, உடனடியாகவே, “ஆண்டவரே, என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்குக் கொடுக்கிறேன். நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் வாங்கினதுண்டானால் நாலத்தனையாகத் திரும்பச் செலுத்துகிறேன்” (லூக்.19:8) என்றான். இவன் தன் இரு கால்களையும் இயேசு என்ற தோணியில் ஏற்றியிருந்தான்.

இரண்டு பேருக்குமிடையே உள்ள வேறுபாட்டைச் சிந்திப்போம். இயேசுவையும் உலக ஐசுவரியத்தையும் ஒரே சமயத்தில் பின்பற்ற முடியாது. உலக ஆசையும், நித்திய ஜீவனைக் குறித்த ஆசையும் கொண்டவன் இருமனமுள்ளவன். ஒருமனமாக நமக்கு எது வேண்டும்? தெரிவு நம்முடையதே.

இருமனமுள்ளவன் தன் வழிகளிளெல்லாம் நிலையற்றவனாயிருக்கிறான் (யாக். 1:8).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, உலக ஆசையையும் விடாமல் நித்திய ஜீவனையும் பெறவேண்டும் என்ற நிலையற்ற தன்மையை நீக்கி உம்மை மாத்திரம் பின்பற்றி வர உமதருள் தாரும். ஆமென்.

ஆலோசனைக் கர்த்தர்

தியானம்: 2019 அக்டோபர் 21 திங்கள் | வேத வாசிப்பு: சங்கீதம் 62:1-12

உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் (யோவான் 14:1).

என் தந்தையின் மரணவேளையில், அவர் அருகில் கலக்கத்தோடிருந்த எனக்கு, அந்த நிலையிலும் அவர் என்னிடம் இறுதியாகக் கூறிய ஓரிரு ஆலோசனைகள் இன்றும் தேவனைவிட்டு நான் வழிவிலகிப்போகாமல் என்னை வழிநடத்துவதையிட்டு சாட்சி கூறுவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.

“ஆலோசனையில்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்துபோவார்கள்” (நீதி.11:14). அன்று இயேசுவும், தமது சீஷர்களுக்கு அவ்வப்போது அநேக ஆலோசனைகளைக் கூறிவந்தார். குறிப்பாக உலகில் தமது வாழ்நாட்கள் முடிவடையும் நேரம் மிகவும் நெருங்கிவிட்டதை உணர்ந்து, சீஷர்களோடுகூடிய கடைசி இராப்போஜனத்தின் பின்பும் கலக்கத்தோடிருந்த சீஷர்களை ஆறுதல்படுத்தினார் ஆண்டவர். தாம் போய் ஒரு ஸ்தலத்தை அவர்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி, திரும்பவும் வந்து அவர்களைத் தம்மோடு சேர்த்துக்கொள்வதாக கூறினார். இது சிந்திக்க கடினம் என்றாலும், “தேவனிடத்திலும், தம்மிடத்திலும் விசுவாசமுள்ளவர்களாய்” இருக்கும்படி ஆலோசனை கூறினார். தாம் இதுவரை அவர்களோடு கூடவே இருந்து, கற்றுக்கொடுத்த அனைத்துக் காரியங்களையும் மனதிற்கொண்டு, விசுவாசத்தோடு தொடர்ந்தும் நடக்கும்படியான ஆலோசனையையே இயேசு கூறினார். இதற்கூடாக யோவான், இயேசு ஒரு தேவகுமாரனாக, மனுஷகுமாரனாக இருந்தாலும், அவரை ஒரு “ஆலோசனைக்காரராக” காண்பிக்கிறார். ஆனால், ஏற்கனவே, இவரே “ஆலோசனைக் கர்த்தர்” என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்துவிட்டார் (ஏசாயா 9:6)

இன்று அநேக ஆலோசகர்கள் நம் மத்தியில் எழுந்துவிட்டார்கள். ஆனால் ஆண்டவரே நமது பெரிய ஆலோசகர்; அவரே நித்திய ஆலோசகர். அவருடைய சத்திய வார்த்தை இன்றும் நமக்கு ஆலோசனை தரும் ஆசானாக நமது கைகளிலேயே இருக்கிறது. அதன்படி நாம் நடப்போமேயானால் என்றும் நாம் ஆண்டவருடன் வாழுகின்ற சிலாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்வது நிச்சயம். ஆகவே, இந்நாளிலும் வாழ்க்கையில் எவ்வகையான பிரச்சனைகளை எதிர் நோக்கினாலும், வழி தெரியாமல் தடுமாறி நின்றாலும், முதலில் நமது பெரிய ஆலோசகரின் பாதத்தில் அமருவோமாக. அவர் நாம் செய்யவேண்டியதை, நாம் போகவேண்டிய இடத்தைக் காட்டித்தருவார். நாம் தடுமாறவேண்டிய அவசியமே இல்லை.

நான் உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியை உனக்குக் காட்டுவேன்; உன் மேல் என் கண்ணை வைத்து, உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் (சங். 32:8).

ஜெபம்: ஆலோசனையில் ஆச்சரியமான தேவனே, வாழ்வின் எந்தச் சூழலிலும் மனிதர்களின் ஆலோசனைகளை நாடி சென்றிடாமல் உம்முடைய ஆலோசனையின்படியே நடப்பதற்கு எங்களை ஒப்புவிக்கிறோம். ஆமென்.

ஊழியனாகிய இயேசு

தியானம்: 2019 அக்டோபர் 20 ஞாயிறு | வேத வாசிப்பு: யாவான் 13:1-10

பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வார்த்து, சீஷருடைய கால்களைக் கழுவவும், தாம் கட்டிக்கொண்டிருந்த சீலையினால் துடைக்கவும் தொடங்கினார் (யோவா.13:5).

சுவிசேஷ பணிகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் தங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் முன்பு வேதாகம கல்லூரி, ஊழியப்பயிற்சி கல்லூரி என்பவற்றில் சேர்ந்து, அல்லது, ஊழியத்தில் அனுபவம் கொண்டவர்களின் உதவியோடு, ஊழியத்தில், தமது வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கவேண்டிய நன்நெறிகள், ஊழிய முறைமைகள், வேதாகமத்தையும் கிறிஸ்துவையும் குறித்த பாடங்கள் போன்ற அநேக காரியங்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள்.அன்று இயேசுவும் தமது பணியை தொடரவிருந்த சீஷர்களுக்கு அநேக பாடங்களை தமது வார்த்தையிலும் நடத்தையிலும் கற்றுக்கொடுத்தார். இவற்றுள் ஒன்றுதான் யோவான் குறிப்பிட்டுள்ள கடைசி இராப்போஜன சம்பவம்.

இதன்போது இயேசுதாமே தமது சீஷர்களின் கால்களைக் கழுவி துடைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். இயேசு தமது சீஷரில் வைத்திருந்த அன்பு, பிதா தம்மிடத்தில் கொடுத்த பணியின் பொறுப்பு, தன் பணியில் கொண்டிருந்த பூரண அர்ப்பணிப்பு, மாசற்ற தாழ்மை, சீஷருக்கு முன்மாதிரி என்று பல பாடங்களை இது நமக்குக் கற்பிக்கிறது. அன்று இயேசு செய்தது ஒரு அடிமையின் ஊழியம். தம்மை ஒரு ராஜாவாகக் காண்பித்து எருசலேமுக்குள் நுழைந்தவர், அந்தக் கடைசி பஸ்கா இரவிலே தமது சீஷர்கள் தமக்குப் பணிவிடை செய்யவேண்டும் என்று எண்ணாமல், தாமே சீஷருக்குப் பணிவிடை செய்தாரே. இந்த மனப்பாங்கு இன்று நம்மிடம் உண்டா? இயேசு நமக்குக் காட்டிப்போன மாதிரி இதுதான். ஆனால் இன்று கால் கழுவுதல் என்பது, பெரிய வியாழனில் ஒரு பாரம்பரியமாக சில இடங்களில் முன்னெடுக்கப்படுகிறதே தவிர, உண்மையான மனத்தாழ்மையை ஊழியர் என்று சொல்லிக்கொள்கிற நம்மிடம் காண முடிகிறதா என்று சிந்திப்போம்.

“முதன்மையாய் இருக்க விரும்புகிறவன் ஊழியக்காரனாய் இருக்கவேண்டும் (மத்.20:27)” என்பதே ஆண்டவர் கற்றுத்தந்த பாடம். இப்படியிருக்க, பெருமையும் மேட்டிமையும் தேவ ஊழியராகிய நம்மில் காணப்படுவது நியாயமா என்பதைச் சிந்திப்போமாக. இன்று நாம் விரும்புவது என்ன? இயேசுகிறிஸ்துவின் மகிமையைப் பல விதங்களில் எடுத்துக்காட்டிய யோவான், இங்கே அவரை ஒரு தாழ்மையுள்ள ஊழியனாக நமக்குக் காட்டியுள்ளார். அவர் வழிநடக்க நாம் ஆயத்தமா?

அப்படியே, மனுஷகுமாரனும் ஊழியங்கொள்ளும்படிவராமல், ஊழியஞ்செய்யவும், அநே கரை மீட்கும்பொருளாகத் தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுக்கவும் வந்தார் (மத்.20:28).

ஜெபம்: ஆண்டவரே, இறுதி இராப்போஜனத்தின்போது நீர் கற்றுக்கொடுத்த தாழ்மையின் சிந்தையை நாங்கள் தரித்துக்கொள்ளவும், உண்மையான மனத் தாழ்மையோடே நடந்துகொள்வதற்கும் உமது பெலன் தாரும். ஆமென்.

சத்தியவசனம்