ஜெபக்குறிப்பு: 2018 நவம்பர் 9 வெள்ளி

நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடேகூட விழித்திருக்கக்கூடாதா? (மத்.26:40) என்ற ஆண்டவரின் அங்கலாய்ப்பின் சத்தத்தை உணர்ந்தவர்களாய் நம்முடைய தேசத்தின் அவலநிலை மாற, 2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலில் சாத்தானின் சூழ்ச்சிகள் முறியடிக்கப்பட கர்த்தரின் நாமம் மகிமைப்பட மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்