பாடுகளைக் கண்டு…

தியானம்: ஜூலை 10 ஞாயிறு; வாசிப்பு: தானியேல் 3:23-25

நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய்;
அக்கினிஜுவாலை உன்பேரில் பற்றாது.
(ஏசாயா 43:2)

ஒரு சம்பவத்தின் உச்சக்கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம். அகங்காரத்துடன் உட்கார்ந்திருந்த ராஜா பிரமித்துப்போய் இருக்கையைவிட்டே எழுந்துவிட்டான். ஏற்கனவே, அந்த மூன்று வாலிபரையும் அக்கினியில் தூக்கிப்போட்ட இராணுவ வீரர்கள் இறந்துவிட்டனர். அப்படியே இந்த வாலிபர்களுக்கும் ஆகும் என்று இறுமாப்புடன் எதிர்பார்த்திருந்த ராஜா இப்போது இரு அதிசயங்களைக் காண்கிறான். ஒன்று, கட்டிப்போடப்பட்ட வாலிபர்கள் கட்டுகளின்றி அக்கினிக்குள் உலாவுகிறார்கள். அடுத்து, மூன்றுபேரைத்தான் அக்கினியில் போட்டார்கள். ஆனால் இப்போது நாலுபேர் காணப்படுகிறார்கள்.

ஒரு முக்கிய விஷயத்தை நாம் கவனிக்கவேண்டும். அந்த மூன்றுபேரும் அக்கினியை விலக்கியிருந்தால் இந்த அதிசயம் நடந்திருக்குமா? அவர்கள் அக்கினியை விலக்கவில்லை. தாம் ஆராதிக்கும் தேவனுக்குத் தம்மை முற்றிலும் அர்ப்பணித்திருந்தார்கள். அந்த அர்ப்பணத்தினிமித்தம் ஏழு மடங்கு வெப்பம் வீசும் அக்கினிக்கும் பயப்படாமல், மூர்க்க கோபம் கொண்ட ராஜாவின் காலடியில் விழுந்து தம்மைத் தப்புவிக்க எண்ணாமல், அக்கினிக்குள் வீசப்பட தம்மை விட்டுவிட்டதாலுமே கர்த்தர் அளித்த விடுதலையை அவர்களால் அனுபவிக்க முடிந்தது. இவர்களது இந்த செயல் அந்த புறஜாதி ராஜாவையும் இருக்கையைவிட்டே எழுப்பிவிட்டது. மாத்திரமல்ல, இந்த ராஜா எப்போதாவது தேவபுத்திரனைப் பார்த்திருக்கிறானா? இல்லை. ஆனால் நாலாம் ஆளையும் பார்த்தான், அவர் தேவ புத்திரன் என்பதையும் உணர்ந்தான்.

தேவபிள்ளையே, கர்த்தர் தமது வார்த்தையில் மாறாதவர். ஏசாயா மூலம் உரைத்த வாக்கு இந்த இடத்திலே அப்படியே நிறைவேறியது. இலங்கை நாட்டு யுத்த சூழ்நிலையிலும் எத்தனையோ மக்கள், தேவன் தங்களை அற்புதமாய் தப்புவித்த சாட்சிகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர். அப்படியிருக்கும்போது, தேவனுக்கென்று வைராக்கியமுள்ள சாட்சிகளாக, முழுஅர்ப்பணத்துடன், உலகத்தின் பயமுறுத்தலுக்குப் பயப்படாமல் நிமிர்ந்து நிற்கும்போது கர்த்தர் நம்மைக் கைவிடுவாரா? ஆனால் நாமோ அந்தளவிற்கு பரீட்சிக்கப்படுவதற்கு நம்மை விட்டுக் கொடுக்க விரும்புவதில்லை. நாம் தப்புச் செய்யாதிருக்கலாம். ஆனால் அதேசமயம் கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாய் நிற்கவேண்டிய இடங்களையும் தவிர்த்துவிடுகிறோம். அக்கினிக்குள் விழும்வரை, நாலாம் நபரின் ஒத்தாசை, கூட்டுறவு நமக்குக் கிடைக்காது. புறவின மக்களும் நமது தேவனுடைய வல்லமையைக் காணமுடியாது. பாடுகளைத் தேடிப் போகவேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் பாடுகள் வந்தாலும் தேவனுக்காக நான் வைராக்கியமான சாட்சியாய் விளங்குவேனா என்பதுவே காரியம்.

ஜெபம்: கர்த்தாவே, பாடுகளைக் கண்டு நான் பயப்படுகிறேன். எந்த நிலையிலும் உமக்கென்று வைராக்கியமாய் எழுந்து நிற்கப் பெலன் தாரும். ஆமென்.

ஜெபக்குறிப்பு: ஜூலை 9 சனி

மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ, அவனை நானும் பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கை பண்ணுவேன் (மத்.10:32) சத்தியவசன ஊழிய பிரதிநிதிகளாக பணிபுரிபவர்களை கர்த்தர்தாமே கனப்படுத்தி, அவர்களை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கும்படியாக மன்றாடுவோம்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்