ஜெபத்தில் உறுதியாயிரு!

தியானம்: செப்டம்பர் 18 ஞாயிறு; வாசிப்பு: தானியேல் 6:9-11

….தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக
முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம்பண்ணி, ஸ்தோத்திரம்
செலுத்தினான். (தானியேல் 6:10)

ஆலய ஆராதனைக்குப் போகும்போது உங்கள் கையடக்கத் தொலை பேசியை என்ன செய்வீர்கள்? அது இல்லாமல் வெளியே புறப்படுவதே அரிதாகிவிட்டபோது, ஆலயம் என்ன விதிவிலக்கா? கையடக்கத் தொலைபேசியை அடக்கி வையுங்கள் என்று ஆலயச்சுவரில் எழுதி ஒட்டிவைக்கவேண்டிய பரிதாபம் இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதே சுவரில் ஒரு விரல் தோன்றி, நீ தராசில் நிறுக்கப்பட்டுக் குறையக் காணப்பட்டாய் என்று எழுதினால் என்ன செய்வோம்?

அன்று தேவனிடம் ஜெபிக்கமுடியாதபடி ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. மீறுபவர்கள் சிங்கங்களுக்கு இரையாவது நிச்சயம். ஒரு விஷயத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். இங்கே, பகிரங்கமாக ஒரு சிலையை வைத்து, அதன் முன்னே விழுந்து வணங்கியாக வேண்டும் என்று கட்டளை பிறப்பிக்கப்படவில்லை. ராஜாவைத் தவிர வேறு மனுஷரிடமோ தெய்வத்திடமோ விண்ணப்பம் பண்ணகூடாது என்பதுவே சட்டம். நாமாயிருந்தால், ஒரு 30 நாட்கள்தானே, ஒரு விண்ணப்பமும் செய்யாமல், அல்லது தேவன் இருதயத்தைத்தானே காண்கிறார் என்று சொல்லி முழங்காற்படியிடாமல் இரகசியமாக, கண்களைக்கூட மூடாமல் மனதிலே ஜெபித்துவிட்டு இருந்திருப்போம். நான் மனதிலே ஜெபிப்பதை யார் நிறுத்த முடியும் என்று வீரமும் பேசுவோம். ஆனால் தானியேலோ தன்னைச் சுற்றியுள்ள ஆபத்தை உணர்ந்தும், ஸ்தோத்திரத்தோடே ஜெபித்தாராம்.

அதிபதிக்குக் கீழ்ப்படிவது தேவசித்தம். ஆனால் அந்தக்கீழ்ப்படிதல் தேவனை விட்டு நம்மைப் பிரிக்குமானால் அது நமக்குத் தேவையில்லை. அடுத்தது இன்று, இப்படியான தடைகள் நமக்கில்லை. ஆனால், ஜெபவேளையில் தொலைபேசி மணிச்சத்தம் கேட்டால் என்ன செய்கிறோம். பக்கத்தில் தொலைபேசியை வைத்துக்கொண்டுதான் ஜெபத்தையே ஆரம்பிக்கின்றோம். ஆகக்குறைந்தது யார் பேசுகிறார்கள் என்றாவது பார்த்துவிட்டுத்தான் ஜெபத்தைத் தொடருவோம். ஒரு பிறந்தநாளில் ஆசீர்வாதத்திற்காக ஜெபம் ஏறெடுக்கப்படும். அப்போது ஒருவர் வாழ்த்துவதற்கு தொலைபேசியில் அழைத்தால் எதை நாடுவோம்? தேவ ஆசீர்வாதமா? அல்லது மனுஷ ஆசீர்வாதமா? இன்று நமது ஜெப வாழ்வைக் குழப்ப ஏராளமான காரியங்கள் நம்மைச் சுற்றி வலைப்பின்னலாக நின்று நெருக்குகின்றன. தொலைக்காட்சி நாடக நேரங்களுக்கு ஏற்றபடி ஜெப நேரத்தைச் சரிசெய்வோரும் பலர் உண்டு. அதேநேரம் சில குடும்பங்களில் குடும்ப ஜெபத்திற்கென்று நிலையான நேரம் அமைத்து ஜெபிக்கின்ற குடும்பங்களும் உண்டு. என்ன வந்தாலும், ஆண்டவருக்குக் கொடுக்கின்ற சில மணித் துளிகளையாவது வேறு காரியங்கள் களவாடும்படி விட்டுவிடாமல் வைராக்கியத்தோடு நமது ஜெபவாழ்வில் உறுதியாக வளருவோமாக.

ஜெபம்: பிதாவே, என் ஜெபவாழ்வை உறுதிப்படுத்தும். எந்தச் சூழலும் எனக்குள் பற்றி எரியும் ஜெபஆவியை அவித்துப்போடாதபடிக்கு அருள் செய்யும். ஆமென்.

ஜெபக்குறிப்பு: செப்டம்பர் 17 சனி

இன்று மாலை வேலூரில் CSI Bethel ஆலயத்திலுள்ள Jubilee Hall இல் நடைபெறவுள்ள சத்தியவசன கூட்டங்கள் தேவனுடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படியே ஆசீர்வாதமாய் நடைபெறத்தக்கதாகவும், சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்களை தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும் ஜெபிப்போம்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்