அநியாய குற்றச்சாட்டா?

தியானம்: செப்டம்பர் 16 வெள்ளி; வாசிப்பு: யோவான் 15:19-25

…தானியேலை அவனுடைய தேவனைப்பற்றிய
வேதவிஷயத்திலே குற்றப்படுத்தும் முகாந்தரத்தைக்
கண்டுபிடித்தாலொழிய…. (தானியேல் 6:5)

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களாய் துக்கமுகத்துடன் இருக்கின்றீர்களா? உங்களைக் குறித்துச் சாட்டப்பட்ட குற்றம்தான் என்ன? உலக விஷயங்களில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்போமானால் ஏதோவிதத்தில் அதற்கு நாமும் காரணராக இருக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கும். அதைச் சரி செய்ய முயற்சிப்போமாக. சாட்டப்பட்ட குற்றம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்கு அடுத்ததாக இருக்குமானால், துக்கத்தை விட்டு சந்தோஷப்படுவோமாக. ஏனெனில், நம்மைக் குற்றப்படுத்த அவர்களுக்கு வேறு காரணமே கிடைக்கவில்லையல்லவா!

நான்கு அந்நிய ராஜாக்களோடு பணிபுரிந்தவர் தானியேல். யாரும் அவரில் குற்றம் காண முடியவில்லை. அவ்வளவு தூரம் அவருடைய உண்மைத்துவமும் நேர்மையும் தேவபக்திக்குள்ளே மறைந்திருந்தது. இதனால் எல்லா ராஜாக்களும் அவரை மதித்தார்கள். உயர் பதவிகளைத் தருவதற்கு முன் வந்தார்கள். ஒரு யூதனுக்கு இப்படிப்பட்ட உயர்நிலை கிடைக்க யார்தான் சம்மதிப்பர். தானியேலின்மீது பொறாமை கொண்ட அதிகாரிகள் யாவரும் ஒன்றிணைந்து, தானியேலுக்கு எதிரான காரணங்களைத் தேடியும் அவர்களால் காணவே முடியவில்லை. இறுதியில், இவனை வீழ்த்த இவன் வழியில் போனாலொழிய முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். அதாவது தானியேலுடைய பக்தி வாழ்வை அவர்கள் எவ்வளவாகக் கவனித்திருக்கின்றனர் என்பது விளங்குகிறதல்லவா.

ஒருநாள் நடுஜாமத்திலே அயர்ந்த நித்திரையில் கனவு கண்டு சத்தமிட்டுவிட்டேன். என்னைத் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி, குடிக்கத் தண்ணீரும் கொடுத்து விட்டு, ‘ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துவிட்டுத்தானே தூங்குவீர்கள்; அப்படியிருக்க ஏன் இப்படி தூக்கத்தில் சத்தமிடவேண்டும், உங்கள் ஜெபம் பொய்யா?’ என்று கேட்டான் வீட்டில் வேலை செய்த பையன். அவன் ஒரு புறமதத்தான். எதனையும் கிறிஸ்தவத்துடனேயே முடிச்சுப்போட்டுப் பேசுவான். குற்றம் பிடிக்க முகாந்திரமில்லாவிட்டால், தேவனுடைய காரியங்களிலாவது அநியாயமாகக் குற்றம் பிடிக்க இவ்வுலகம் தருணம் பார்த்திருக்கும். இந்த ஆலயத்தை மூன்று நாட்களில் கட்டி எழுப்புவேன் என்று சொன்னான் என்பதே ஆண்டவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டாயிருந்தது. அந்த உலகம் நம்மையும் விட்டுவைக்குமா? அதற்காக நாம் பின்வாங்கிப் போகலாமா? உலகம் தந்திரமாக வலைவீசும். நாம் ஜாக்கிரதையாக அந்த வலைக்குள் அகப்படாமல் கர்த்தருக்குள் உறுதியாக இருப்போமானால், சகல கட்டுப்பாடும் தேவகரத்திலேயே உண்டு என்பதையும், தேவனே நமக்காகப் போராடுகிறார் என்பதையும் நிச்சயம் கண்டுகொள்வோம்.

ஜெபம்: பிதாவே, உலக நிலையில் குற்றஞ்சாட்டப்படாமல் உம்மோடுள்ள உறவினிமித்தம் சாட்டப்படும் குற்றத்திற்காக நன்றி கூறுகிறேன். எந்நிலையிலும் பின்வாங்கிப் போகாமல் உம்மை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யும். ஆமென்.

ஜெபக்குறிப்பு: செப்டம்பர் 15 வியாழன்

அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டுப் பின்வாங்கினதில்லை (2நாளா.34:33) என்ற தேவவாக்குப்படியே இந்நாட்களில் கர்த்தரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பற்பல இடங்களில் பணி செய்கிற வாலிபப் பிள்ளைகள், எந்தச் சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரைவிட்டு விலகிடாதபடி கர்த்தர் அவர்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்