ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஏப்ரல் 24 புதன்

மிகவும் குறைந்த அளவு கிறிஸ்தவர்களே உள்ள ஒரிஸ்ஸா மாநிலத்திற்காக ஜெபிப்போம். சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு தடையாக உள்ள எல்லா அந்தகார வல்லமைகளும் அழிக்கப்படவும், ஊழியர்களையும் மிஷனெரிகளையும் கர்த்தர் தமது வல்லமையுள்ள கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்த, அவர்களது தேவைகள் சந்திக்கப்பட பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

தாம் சொன்னபடியே …

தியானம்: 2019 ஏப்ரல் 24 புதன் | வேத வாசிப்பு: மத்தேயு 16:13-23

‘அவர் இங்கே இல்லை. அவர் தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார்…’ (மத்தேயு 28:6).

‘உயிரோடிருக்கும்போது அவர் அடிக்கடி சொன்னதைக் கவனத்தில் எடுத்ததேயில்லை. ஆனால், அவர் சொன்னபடியே நடந்துவிட்டது’ என தமக்கு அருமையானவர்கள் மரித்த பிற்பாடு, முன்னர் அவர்கள் கூறியதை நினைத்து பலர் துக்கப்படுவதைக் கண்டிருக்கிறோம். அவர்கள் மெய்யாகவே உள்ளுணர்வில் உணர்ந்து சொன்னார்களா, தற்சமயம் நடக்கிறதா தெரியவில்லை. மரித்தவர்களிடம் நம்மால் விளக்கம் கேட்கவும் முடியாது.

ஆனால், இயேசுவோ தமது கடைசி முடிவைக்குறித்து தெளிவாக, திட்டவட்டமாக, சுயநினைவுடனேயே சொல்லியிருந்தார். மாற்கு, தான் எழுதிய சுவிசேஷத்தில் இதனை அடுத்தடுத்து மூன்று அதிகாரங்களில் வெகு அழகாகப் பதித்துள்ளார். தமது பாடுகள், மரணம், உயிர்த்தெழுதல் குறித்து இயேசு முதற்தடவையாக சீஷருக்குச் சொன்னபோது (மாற்.8:31-33) பேதுரு அவரை தனியே கூட்டிச்சென்று இப்படியெல்லாம் நடக்கக்கூடாது என்று கடிந்துகொண்டான். இரண்டாம் தடவையும் இயேசு இதைக்குறித்துச் சீஷருக்குச் சொன்னபோது, அதனை உணராமல், எவன் பெரியவன் என்று தங்களுக்குள்ளே அவர் கள் தர்க்கம்பண்ணிக் கொண்டிருந்தார்கள் (மாற். 9:31-34). மூன்றாவது தடவையாக இயேசு மிக ஆணித்தரமாகக் கூறியபோது, யாக்கோபும் யோவானும் அதை விட்டுவிட்டு, இயேசு மகிமையில் வரும்போது அவருடைய வலது இடதுபுறத்தில் இருக்க உத்தரவு வேண்டிக்கொள்கிறார்கள்; (மாற்.10:33-38). ஆக, மூன்று தரம் இயேசு சொல்லியும் யாரும் அவர் சொன்னதைக் கணக்கெடுக்கவில்லை. அவர் உயிர்த்த பின்பு, எம்மாவு ஊருக்குச் சென்ற சீஷர்கூட தம்முடன் நடக்கிறவர் உயிர்த்த இயேசுதான் என்றும் உணரவில்லை.

இன்று நமது நிலைமையும் இப்படித்தானா என்று சிந்திக்கவேண்டியிருக்கிறது. ஆண்டவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் உறுதியாகக் கூறிவிட்டார். தாம் சொன்னபடியே உயிரோடெழுந்த ஆண்டவர், தாம் சொன்னபடியே மிகுதியையும் முடிக்கமாட்டாரா? நிச்சயம் முடிப்பார். ஆனால் நாமோ, அந்த சீஷர்களைப்போல அஜாக்கிரதையாக வாழுகிறோமா என்று எண்ணத்தோன்றுகிறது. இயேசு இரண்டாந்தரம் வருவார்; நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக நியாயந்தீர்க்க வருவார். மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களைக் குறித்து நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாள் நிச்சயம் (ரோம.2:16) வரும். சொன்னபடியே மரணத்தினின்று உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் மிகுதியையும் சொன்னபடி செய்யாமல் விடுவாரா? இவற்றையெல்லாம் அறிந்திருக்கிற நாம் தெய்வ பயத்துடனும், இயேசுவைச் சந்திக்கும் ஆயத்தத்துடனும் வாழுகிறோமா? சிந்திப்போம்.

“இவைகளைச் சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர்: மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார்” (வெளி.22:20).

ஜெபம்: அன்பின் பிதாவே, உயிர்த்தெழுதலை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடிய நாங்கள், உம்முடைய வருகையில் காணப்பட ஆயத்தத்துடன் வாழவும் உதவி செய்யும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்