ஜெபக்குறிப்பு: 2019 அக்டோபர் 20 ஞாயிறு

பூமியின் எல்லைகளெல்லாம் … ஜாதிகளுடைய சந்ததிகளெல்லாம் உமது சமுகத்தில் தொழுதுகொள்ளும் (சங்.22:27) அகில சிருஷ்டிகளும் கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளும்போது, விசுவாசிகள் ஆராதனை நாட்களை வீணிலே கழித்திடாதபடி ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பதற்கும் கனப்படுத்துவதற்கும் ஜெபிப்போம்.

ஊழியனாகிய இயேசு

தியானம்: 2019 அக்டோபர் 20 ஞாயிறு | வேத வாசிப்பு: யாவான் 13:1-10

பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வார்த்து, சீஷருடைய கால்களைக் கழுவவும், தாம் கட்டிக்கொண்டிருந்த சீலையினால் துடைக்கவும் தொடங்கினார் (யோவா.13:5).

சுவிசேஷ பணிகளில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் தங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் முன்பு வேதாகம கல்லூரி, ஊழியப்பயிற்சி கல்லூரி என்பவற்றில் சேர்ந்து, அல்லது, ஊழியத்தில் அனுபவம் கொண்டவர்களின் உதவியோடு, ஊழியத்தில், தமது வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கவேண்டிய நன்நெறிகள், ஊழிய முறைமைகள், வேதாகமத்தையும் கிறிஸ்துவையும் குறித்த பாடங்கள் போன்ற அநேக காரியங்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள்.அன்று இயேசுவும் தமது பணியை தொடரவிருந்த சீஷர்களுக்கு அநேக பாடங்களை தமது வார்த்தையிலும் நடத்தையிலும் கற்றுக்கொடுத்தார். இவற்றுள் ஒன்றுதான் யோவான் குறிப்பிட்டுள்ள கடைசி இராப்போஜன சம்பவம்.

இதன்போது இயேசுதாமே தமது சீஷர்களின் கால்களைக் கழுவி துடைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். இயேசு தமது சீஷரில் வைத்திருந்த அன்பு, பிதா தம்மிடத்தில் கொடுத்த பணியின் பொறுப்பு, தன் பணியில் கொண்டிருந்த பூரண அர்ப்பணிப்பு, மாசற்ற தாழ்மை, சீஷருக்கு முன்மாதிரி என்று பல பாடங்களை இது நமக்குக் கற்பிக்கிறது. அன்று இயேசு செய்தது ஒரு அடிமையின் ஊழியம். தம்மை ஒரு ராஜாவாகக் காண்பித்து எருசலேமுக்குள் நுழைந்தவர், அந்தக் கடைசி பஸ்கா இரவிலே தமது சீஷர்கள் தமக்குப் பணிவிடை செய்யவேண்டும் என்று எண்ணாமல், தாமே சீஷருக்குப் பணிவிடை செய்தாரே. இந்த மனப்பாங்கு இன்று நம்மிடம் உண்டா? இயேசு நமக்குக் காட்டிப்போன மாதிரி இதுதான். ஆனால் இன்று கால் கழுவுதல் என்பது, பெரிய வியாழனில் ஒரு பாரம்பரியமாக சில இடங்களில் முன்னெடுக்கப்படுகிறதே தவிர, உண்மையான மனத்தாழ்மையை ஊழியர் என்று சொல்லிக்கொள்கிற நம்மிடம் காண முடிகிறதா என்று சிந்திப்போம்.

“முதன்மையாய் இருக்க விரும்புகிறவன் ஊழியக்காரனாய் இருக்கவேண்டும் (மத்.20:27)” என்பதே ஆண்டவர் கற்றுத்தந்த பாடம். இப்படியிருக்க, பெருமையும் மேட்டிமையும் தேவ ஊழியராகிய நம்மில் காணப்படுவது நியாயமா என்பதைச் சிந்திப்போமாக. இன்று நாம் விரும்புவது என்ன? இயேசுகிறிஸ்துவின் மகிமையைப் பல விதங்களில் எடுத்துக்காட்டிய யோவான், இங்கே அவரை ஒரு தாழ்மையுள்ள ஊழியனாக நமக்குக் காட்டியுள்ளார். அவர் வழிநடக்க நாம் ஆயத்தமா?

அப்படியே, மனுஷகுமாரனும் ஊழியங்கொள்ளும்படிவராமல், ஊழியஞ்செய்யவும், அநே கரை மீட்கும்பொருளாகத் தம்முடைய ஜீவனைக் கொடுக்கவும் வந்தார் (மத்.20:28).

ஜெபம்: ஆண்டவரே, இறுதி இராப்போஜனத்தின்போது நீர் கற்றுக்கொடுத்த தாழ்மையின் சிந்தையை நாங்கள் தரித்துக்கொள்ளவும், உண்மையான மனத் தாழ்மையோடே நடந்துகொள்வதற்கும் உமது பெலன் தாரும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்