ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜுன் 16 ஞாயிறு

சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறதுபோல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லக்கடவோம் (எபி.10:25) திருச்சபைகளுக்குள் காணப்படும் ஐக்கியக் குலைவுகள் நீங்க, பேராயர்களும் ஆயர்களும் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்துகொண்டு திருச்சபை வளர்ச்சிக்காகவே தொண்டு செய்கிறவர்களாக விளங்க ஜெபிப்போம்.

துக்கம் நல்லது!

தியானம்: 2019 ஜுன் 16 ஞாயிறு | வேத வாசிப்பு: யோவான் 16:17-24

“நகைப்பைப் பார்க்கிலும் துக்கிப்பு நலம், முகதுக்கத்தினாலே இருதயம் சீர்ப்படும்” (பிர.7:3).

‘நிம்மதியே இல்லை. ஒன்றுமாறி ஒன்றாக துன்பங்கள் தொடருகின்றன’. இப்படிச் சொல்லி வேதனைப்படுகிறவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். நம்மை நாமே ஒரு கேள்வி கேட்போமா? நமது துன்பங்கள் நமக்குப் பாரம் என்று நினைத்தால், எப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறோம்? இதற்குரிய சரியான பதிலைக் கண்டுகொண்டால், நமது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்பது புரியும்.

கர்த்தர் தவறான வழிகளில், உலகம் தருகின்ற வழிகளில் நமக்கு சந்தோஷங்களைத் தருகிறவர் அல்ல; தேவன் தாலந்துகளைத் தருகிறார். அது அவரை உயர்த்தவே தவிர, நமக்குப் புகழ் தேட அல்ல; இன்றைய கிறிஸ்தவ சமுதாயம் தன் வசதிக்காக வேதப்புரட்டு செய்யவும், வாக்குவாதம் பண்ணவும் தயங்காத நிலையில் தன்னைத்தானே உயர்த்தி வைத்திருக்கிறது. இந்த வலைக்குள் நாம் விழுந்துவிடக் கூடாது. உலகத்தைப் பின்பற்றுகிறவனுக்கும், இயேசுவின் சீஷனுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் என்பதை இயேசுவே உணர்த்தியிருக்கிறார். ‘நீங்கள் அழுது புலம்புவீர் கள், உலகமோ சந்தோஷப்படும். நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்’ (யோவான் 16:20) எத்தனை வேறுபாடு பார்த்தீர்களா! ஒரு உண்மைக் கிறிஸ்தவனுடைய சந்தோஷம், துக்கத்துக்கூடாகவே பிரகாசிக்கிறது.

உலக வாழ்வில் துன்பம் துக்கம் உண்டு, வியாதிகள் வேதனைகள் வரும். குடும்ப வாழ்வில், பிள்ளைகளின் குடும்ப வாழ்வில் என்று பல வேறுபட்ட பிரச்னைகளைச் சந்தித்துத்தான் ஆகவேண்டும். ஏனெனில் இது விழுந்துபோன உலகம். பாவ சோதனைகளில் மனிதனை இந்த உலகம் இலகுவாக வீழ்த்திவிடுகிறது. ஆனால், எந்த சூழ்நிலையும் தேவனை நாம் இறுகப் பற்றிக்கொள்ள ஏதுவான தருணங்களே; நம்மைத் தேவனுக்குள் திடப்படுத்தி உறுதியாய் நிற்க பயிற்சி செய்கின்ற பயிற்சிக் கூடங்கள் என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? தேவனுடைய கணிப்பீடு வித்தியாசமானது; உலகத்தின் கணிப்பீட்டிற்கு அதிகம் வேறுபட்டது. இதன்படி நடக்கின்ற கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளை உலகம் வித்தியாசமாகவே பார்க்கும். நமது வாழ்வு இப்போது கடினமாகத் தோன்றினாலும், நித்தியமாய் மகிழ்ந்திருக்க நமக்கு ஒரு வாழ்வுண்டு. ஆகவே துன்பங்களைக் கண்டு துவண்டு போகாமல், அவற்றுக்கூடாக நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நன்மையை நினைத்து மகிழ்ச்சியோடு ஓடுவோமாக!

“…அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இலேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது” (2கொரி. 4:17).

ஜெபம்: தேற்றும் தேவனே, எனக்கு நேரும் துன்பங்களைக் கண்டு துவண்டு போகாமல் எனக்கு நீர் ஆயத்தம் செய்திருக்கிற நன்மையை நோக்கியவனாக மகிழ்ச்சியோடு ஓட கிருபை தாரும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்