ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஆகஸ்டு 20 செவ்வாய்

பரிசுத்த வேதாகமத்தை நமது சொந்த மொழிகளில் பெற்றுக்கொண்ட நாம் வேதாகமத்தை பல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கும் ஊழியத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் வல்லமைப்படுத்தவும் அந்தந்த மொழிகளுக்கான வார்த்தைகளை தந்தருளவும், வேதபுத்தகங்களை அச்சிடும் பணியிடங்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் ஜெபிப்போம்.

மனம் தளரவேண்டாம்!

தியானம்: 2019 ஆகஸ்டு 20 செவ்வாய் | வேத வாசிப்பு: சங்கீதம் 16:7-11

‘நான் உனக்குப் போதித்து… உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன்’(சங்கீதம் 32:8).

நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதால் உலகத்தில் சாதாரணமாக ஏற்படக் கூடிய பாதிப்புகள் கஷ்டங்கள் நமக்கு வராது என்றில்லை, வரும். மனந்தளர்ந்து விடுமளவிற்குப் பிரச்சனைகள் தாக்கக்கூடும். ஆனாலும், நாம் தோற்றுப் போகிறவர் கள் அல்ல. ஏனென்றால், நமக்கு அரணாக நின்று, போதித்து, பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகிறவர் தேவனல்லவா!
ஒருமுறை பவுல் தடுமாறி, மும்முறை ஜெபித்தபோது, “என் கிருபை உனக்குப் போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும்” என்று கர்த்தர் அவரைப் பெலப்படுத்தினார். அதனால், “கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி, என் பலவீனங்களைக்குறித்து இனிநான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன்” (2கொரி.12:9) என்று அவரால் கூறமுடிந்தது.

பலவேளைகளிலும் நெருக்கப்படும்போது நாம் தொய்ந்துபோகிறோம். கவலை வேண்டாம்! நாம், மறுபடியும் கழுகுகளைப்போல எழுந்து பறக்க வேண்டியவர்கள். இவ்வுலகில் நமக்குப் போராட்டம் இருந்தாலும், தேவனுடைய ஆலோசனையும் நமக்கு உண்டு. அவர் தரும் ஆனந்தம் நமக்குண்டு. “உமது சமுகத்தில், பரிபூரண ஆனந்தமும், உமது வலதுபாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு” என்று கூறும் தாவீது, தொடர்ந்தும், ‘எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரைத் துதிப்பேன்’ என்று கர்த்தரைத் துதிக்கவும் மறக்கவில்லை. ஆம், இவ்வுலகில் துக்க துன்பங்களினூடாக நடந்துசென்றாலும், பலவித போராட்டங்கள் வந்தாலும், பரலோகத்திலோ நித்திய மகிழ்ச்சி நமக்குண்டு. இதையுணர்ந்த தாவீது, “இராக்காலங்களிலும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும்” என்று கூறுகின்றார். ஆம், துயரப் போராட்டத்தின் மத்தியிலும் தேவன் நம்முடன் இருக்கிறார், அவருடைய ஆலோசனைகள் அடங்கிய வார்த்தைகளை நாம் தியானித்து இரவும் பகலும் நினைவு கூரும்போது அவை நமது உள்ளிந்திரியங்களை உணர்த்தும். நமக்கெதிராக என்னதான் எழும்பினாலும் நாம் மனம் தளர வேண்டியதில்லை. ஏனெனில், நாம் நம்புகிறவர் இன்னார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே, சூழ்நிலைகளைக் கண்டு மனம் தளராமல், தேவன் மீது நம்பிக்கை வைத்து, என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் தேவனுடைய துணையுடன் தேவபணியைத் தொடருவோம்.

இன்று நமது மனநிலை என்ன˜ நமது தடுமாற்றத்திற்குக் காரணம் என்ன? கீழ் நோக்காமல் மேல்நோக்கிப் பார்ப்போம். கர்த்தர் நம்மைத் திடப்படுத்துவார்.

‘அவர் விசாலமான இடத்திலே என்னைக் கொண்டுவந்து, என்மேல் பிரியமாயிருந்த படியால், என்னைத் தப்புவித்தார்’ (சங். 18:19).

ஜெபம்: அன்பின் தேவனே, பாதகமான சூழ்நிலைகளோ, எங்களை மனந்தளரச் செய்யும் காரியங்களோ எதுவானாலும் உம்மை நோக்கிப்பார்த்து நம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள உதவிச்செய்யும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்