ஜெபக்குறிப்பு: 2019 மார்ச் 16 சனி

“தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர்; நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன்” (யோபு 42:2) சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன்தாமே திருமணத்திற்குக் காத்திருக்கும் 19 நபர்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கைத் துணையையும், குழந்தைப் பாக்கியத்திற்காக காத்திருக்கும் 25 நபர்களுக்கு புத்திர பாக்கியத்தை அருளி அக்குடும்பங்களை ஆசீர்வதித்திட மன்றாடுவோம்.

நான்குபேரின் முயற்சி

தியானம்: 2019 மார்ச் 16 சனி | வேத வாசிப்பு: மாற்கு 2:1-12

‘அப்பொழுது நாலு பேர் ஒரு திமிர்வாதக்காரனைச் சுமந்துகொண்டு அவரிடத்தில் வந்தார்கள்’ (மாற்கு 2:3).

நாம் போகும் இடங்களிலெல்லாம் பலரைக் காண்கிறோம். அவர்கள் தேவனை அறியாதவர்களாகவும், அழிவை நோக்கிப் பயணிக்கிறவர்களாகவும், அறியாமையில் அகப்பட்டு எது சரி எது தவறு என்றுகூட தெரியாத நிலையில் இருப்பவர்களாகவும் காண்கிறோம். அவர்களைத் தேவனண்டைக்குக் கொண்டுவருவது யார்?

திமிர்வாதத்தின் நிமித்தமாக நகரமுடியாத நிலையில் படுத்த படுக்கையாகக் கிடந்த இந்த மனிதனை இயேசுவிடம் நான்கு பேர் தூக்கிவருவதை வாசிக்கிறோம். இயேசுவிடம் கொண்டுபோனால் இவனுக்குச் சுகம் கிடைக்கும் என்ற விசுவாசத்தில் அவர்கள் செயற்பட்டார்கள். அவர்களின் விசுவாசத்தை ஆண்டவர் பாராட்டினார். அவர்கள் அவனை ஆண்டவரிடம் கொண்டுபோவதில் தீவிரமாக இருந்தனர். அங்கே ஜனக்கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், அவனை இயேசுவின் அருகில் கொண்டுபோக முடியாதிருந்த போதிலும், கூரையைப் பிரித்து அதன் வழியாக அவனை இயேசுவின் முன்னால் இறக்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். நம்பிக்கையோடு இந்த நான்கு பேரும் எடுத்த முயற்சிதான் அந்தத் திமிர்வாதக்காரன் குணமாகக் காரணமாயிற்று.

இன்று பாவத்தில் முடங்கிக்கிடப்போர் எத்தனை பேர்! இயேசுவிடம் போக வழி தெரியாமல் தடுமாறுவோர் எத்தனை பேர்! இவர்களையெல்லாம் இயேசுவிடம் கொண்டு வருவது யார்? இது யாருடைய பொறுப்பு? இதைக் குறித்து நாம் சிந்திப்பதுண்டா? முதலாவது இவர்களை நமது ஜெபத்தில் நினைப்பதுண்டா? இந்த தபசு காலங்களை ஏன் நாம் இப்படியான அர்ப்பணமுள்ள ஜெபத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்கக் கூடாது? இந்நாட்களில் நம்மையே மையமாகக்கொண்டு சிந்திக்காமல், பிறரை மையமாகக்கொண்டு சிந்திப்போம்.

அன்பானவர்களே, நம்மை மீட்கும்படி ஆண்டவர் மரித்து, உயிர்த்து சீஷருக்குக் காட்சி கொடுத்து, மீண்டும் பரத்துக்குப் போகும் முன்னர், சீஷருக்குச் சொன்ன கட்டளையும் இதுதான். சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள் என்பதே. இந்தத் தபசு நாட்களில் இன்னமும் பழைய பாரம்பரியங்களை நாடாமல், இம்முறை சற்று வித்தியாசமாக, நமது சுயநலமான எண்ணங்களைத் தவிர்த்து செயற்பட முயலுவோம்.

“நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென்” (மத். 28:20).

ஜெபம்: இரட்சிப்பின் தேவனே, கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களையும் உம்மண்டை கொண்டு வருவதில் எனது பங்களிப்பைக் குறித்து இன்று உணர்த்தி இருக்கிறீர். ஆத்துமா ஆதாயப்பணியில் என்னை எடுத்து உபயோகப்படுத்தும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்