இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

1 2 3 973

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஏப்ரல் 26 வெள்ளி

உமது வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு, அவர்கள் நியாயத்தை விசாரித்து … (1இரா.8:49) இவ்வாக்குப்படியே நமது தேசத்திற்காக ஏறெடுத்த விண்ணப்பத்தைக் கேட்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீதியுள்ள, சுவிசேஷத்திற்கு அநுகூலமான ஆட்சி உண்டாக பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஏப்ரல் 25 வியாழன்

அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து எடுத்து எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் (1சாமு.2:8) நமது பங்காளர் குடும்பங்களிலே எளிமையான சூழ்நிலையில் கல்லூரிகளில் படித்துக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் படிப்பிலும் மற்றும் வேலைக்கான எல்லாத் தகுதிகளிலும் நல்ல தேர்ச்சியடைந்து சிறந்த வேலைகளில் அமர்ந்து கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஏப்ரல் 24 புதன்

மிகவும் குறைந்த அளவு கிறிஸ்தவர்களே உள்ள ஒரிஸ்ஸா மாநிலத்திற்காக ஜெபிப்போம். சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு தடையாக உள்ள எல்லா அந்தகார வல்லமைகளும் அழிக்கப்படவும், ஊழியர்களையும் மிஷனெரிகளையும் கர்த்தர் தமது வல்லமையுள்ள கரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்த, அவர்களது தேவைகள் சந்திக்கப்பட பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

1 2 3 973
சத்தியவசனம்