இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

1 2 3 930

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 17 திங்கள்

நமது தேசத்திலுள்ள அனைத்து திருச்சபைச் சார்ந்த பள்ளி, கல்லூரிகள், மேலும் கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்கள் மூலமாக நடைபெறும் மருத்துவமனை மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்கள் யாவும் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக நற்பெயரோடு நடைபெறுவதற்கும் அங்கு பயின்றுவரும் மாணவர்கள் மாணவ பருவத்திலேயே ஆண்டவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் மன்றாடுவோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 16 ஞாயிறு

அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார் (மத்.1:21) தேவன் மானிடன் ஆனார் என்ற சந்தோஷ செய்தியை வீடுகள்தோறும் பாடி கிறிஸ்துமஸ் புது வருட வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கும் இந்நாட்களில் அனைத்து திருச்சபைகளிலிருந்தும் செய்யப்படும் இப் பாடல் ஊழியங்கள் அவர்கள் சந்திக்கிற குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 15 சனி

“தேவனுடைய கிருபைவரங்களும், அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே” (ரோம.11:29) திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சத்தியவசன முன்னேற்றப் பணி ஊழியருக்கு உதவியாளர் ஒருவரை கர்த்தர் தந்தருளவும், அந்த மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து பங்காளர்களையும் சந்திப்பதற்கு கர்த்தர்தாமே கிருபை தந்தருள பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

1 2 3 930
சத்தியவசனம்