இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

1 2 3 952

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 பிப்ரவரி 22 வெள்ளி

இவையெல்லாவற்றினிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்தில் கொண்டுவந்து நிறுத்துவார் என்று அறி (பிரச.11:9) இந்த எச்சரிப்பை பங்காளர் குடும்பங்களில் உள்ள இளைய சமுதாயத்தினர் உணர்ந்தவர்களாய் இணையதளத்தினலோ, வேறெந்த ஊடகத்தினாலோ தவறான பாதைகளில் சென்றிடாதபடி தங்களைக் காத்துக்கொள்ள ஜெபம்செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 பிப்ரவரி 21 வியாழன்

இதோ, வயல்நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப்புக்கு விளைந்திருக்கிறதென்று உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்துப்பாருங்கள் (யோவா.4:35) என்ற அருள்நாதரின் வாக்குப்படி தேசத்தின் பல இடங்களிலுமிருந்து எழுப்பப்பட்டுள்ள மிஷனெரிகளுக்காகவும், அவர்களை தாங்குகிற அனைத்து விசுவாசகுடும்பங்களையும், ஸ்தாபனங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 பிப்ரவரி 20 புதன்

கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக (கொலோ.3:16) இவ்வாக்குப்படியே வாரத்தின் மூன்று நாட்களில் SW 31 9610 Khz இல் ஒலிபரப்பாகும் சத்தியவசன தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் தெளிவாக கேப்தற்கும் புதியநபர்கள் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு இரட்சிக்கப்பட வேண்டுதல் செய்வோம்

1 2 3 952
சத்தியவசனம்