இன்றைய ஜெபக்குறிப்பு

1 2 3 929

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 15 சனி

“தேவனுடைய கிருபைவரங்களும், அவர்களை அழைத்த அழைப்பும் மாறாதவைகளே” (ரோம.11:29) திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சத்தியவசன முன்னேற்றப் பணி ஊழியருக்கு உதவியாளர் ஒருவரை கர்த்தர் தந்தருளவும், அந்த மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து பங்காளர்களையும் சந்திப்பதற்கு கர்த்தர்தாமே கிருபை தந்தருள பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 14 வெள்ளி

தாகமுள்ளவன்மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின்மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் (ஏசா.44:3) வறண்ட நிலத்தைப் போல தேவன்மேல் தாகத்தோடு உள்ள ஒவ்வொரு வருக்கும் அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகம் அதிக பயனுள்ள தாகவும், தியானங்களை எழுதுகிற சகோதர சகோதரிகளை கர்த்தர் தொடர்ந்தும் தமது வல்ல கரத்தில் எடுத்து உபயோகிக்கவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2018 டிசம்பர் 13 வியாழன்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து திருச்சபைகளுக்காக ஜெபிப்போம். எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக எழுப்பப்பட்டுள்ள ஊழியர்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து, தேவ தரிசனம் பெற்று மேலும் பல மிஷனெரிகள் எழும்பவும், இனி ஒரு வன்முறை சம்பவங்களோ கலவரங்களோ ஏற்படாதவாறு எல்லா நிலைகளையும் கர்த்தர் சீர்படுத்தவும் ஜெபிப்போம்.

1 2 3 929
சத்தியவசனம்