ஜெபக்குறிப்பு: 2024 ஜுன் 26 புதன்

போதைப்பொருளுக்கு அடிமைப்பட்டுள்ள வாலிபர்களின் விடுதலைக்காக, அதை மாணவர்கள் மத்தியில் விற்பனைசெய்யும் கள்ள வியாபாரிகள் இரட்சிக்கப்படவும், வாலவயதின் குமாரர் பலவான் கையிலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் (சங்.127:4) என்ற வாக்குப்படி வாலிபர்களும் இளைஞர்களும் தேசத்தின் ஆசீர்வாதங்களாய் காணப்பட ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 ஜுன் 25 செவ்வாய்

கோவில் நகரம் என்றழைக்கப்படும் மதுரைமாவட்டத்தின் இரட்சிப்பிற்காக ஜெபிப்போம். மனுஷர் கைவேலையாயிருந்து வாயிருந்தும் பேசாமல், கண்களிருந்தும் காண முடியாமற் போகும் சிலை வணக்கங்களிலிருந்து மக்கள் இரட்சிக்கப்படுவதற்கும், ஒவ்வொரு சபைகளிலிருந்தும் சுவிசேஷப் பணிகள் அதிகமாய் செய்யப்படுவதற்கும், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியாளர் காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவருக்காகவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 ஜுன் 24 திங்கள்

நமது தேசத்தின் எல்லை பாதுகாப்புப் பணி வீரர்களுக்காகவும், இராணுவப் படை தளபதிகள், உயர்அதிகாரிகள், வீரர்கள் இவர்களுடைய நல்ல சுகத்திற்காகவும் ஆத்தும இரட்சிப்பிற்காகவும் ஜெபிப்போம். மேலும் தேசத்தின் நீதித்துறைக்காகவும், உயர் நீதிபதிகளுடைய ஆரோக்கியம், வேண்டிய நல்ல பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிக்காகவும் பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 ஜுன் 23 ஞாயிறு

அகில உலகமெங்கும் நடைபெறும் பரிசுத்த ஓய்வுநாள் ஆராதனையில் திரு வசனத்தைக் கேட்பவர்களுடைய இருதயம் நல்லநிலமாக இருந்து நூறு மடங்கு பலன்கொடுப்பதற்கு ஜெபிப்போம், சபைகளில் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பிள்ளைகளது படிப்பு, வேலை, திருமணம் போன்ற காரியங்களெல்லாம் சந்திக்கப்படவும், சபைஐக்கியம் வளரவும் ஜெபிப்போம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 ஜுன் 22 சனி

கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவர்கள் சாப்பிட்டதுமன்றி மீதியும் இருந்தது (2இரா.4:44) வாழ்வின் பற்பல சூழ்நிலைகளினாலும் கடன் பாரத்தில் அவதிப்படும் குடும்பங்களில் அவர்களது கடன்களை முற்றுமுழுதாய் கொடுத்து தீர்க்கும் திராணியை கர்த்தர் தந்து, இனி அவ்விதச் சூழ்நிலைகள் நேரிடாதபடியும், கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே மீதம் எடுக்கவும் ஜெபம் செய்வோம்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2024 ஜுன் 21 வெள்ளி

என்னுடைய நாமந்தரிக்கப்படும் சகல ஜாதிகளும், கர்த்தரைத் தேடும்படிக்கு… (அப்.15:16) என்ற வாக்குப்படி 51 நாடுகளைக் கொண்ட சுமார் 102 கோடி மக்கள் வாழும் அமெரிக்கக் கண்டத்திற்காக ஜெபிப்போம். சபைகளில் காணப்படும் பின் மாற்றம் நீங்கவும், கர்த்தரைப் பற்றும்பயம் தேசத்தில் காணப்படவும், சுவிசேஷம் சென்றடையாத 19 சதவீதமான மக்களுக்கு இயேசுவை அறிவிக்கும் ஊழியர்கள் எழும்பவும் ஜெபிப்போம்.