அதிகாலை வேளையில்…

1 2 3 16

கேடான இருதயம்!

அதிகாலை வேளையில்… (மார்ச் – ஏப்ரல் 2019)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: யாத்திராகமம் 32: 1-35


மறுநாள் அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து, சர்வாங்க  தகனபலிகளையிட்டு, சமாதானபலிகளைச் செலுத்தினார்கள்; பின்பு, ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து, விளையாட எழுந்தார்கள் (யாத்.32:6).


“எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?” என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசி உணர்ந்திருந்தார். பரிசுத்த வேதாகமம் எரேமியாவின் கணிப்புக்கு அநேக சாட்சிகளைத் தருகிறது. இன்றைய செய்தித்தாட்களும் அதனையே எடுத்துரைக்கின்றன.

மனித இருதயம் எவ்வளவு கேடானது என்பதற்கு சீனாய் மலையில் இஸ்ரவேலரின் நன்றியற்ற தன்மை மிகச்சிறந்த ஓர் உதாரணம். தேவனுடைய ஜனங்கள் மலையின் கீழே முகாமிட்டிருந்த பொழுது மோசே மலையின் மேலே ஏறிச்சென்று தேவனுடைய நியமங்களைப் பெற்றுவந்தார். ஜனங்கள் தேவனுடைய பிரமாணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லாரும் ஏகசத்தமாய் “கர்த்தர் அருளின எல்லா வார்த்தைகளின்படியும் செய்வோம்” என்று உத்தரவு சொன்னார்கள் (யாத்.24:3). மீண்டுமாக மோசே தேவ பர்வதத்தின்மீது ஏறிச்சென்றார். இம்முறை அவர் தேவனை ஆராதிக்கும் முறைகளுக்கான தேவனுடைய கட்டளைகளைப் பெற்றுவந்தார்.

இம்முறை மோசே மலையின் மீது தங்கிய காலம் அதிகமாய் இருந்தது. ஏறக்குறைய ஆறு வாரங்கள் கழிந்தன. மோசே திரும்பாததினால் மக்கள் பொறுமையிழந்து பயப்பட்டனர். தங்களுடைய தலைவனை இழந்துவிட்டோமா? உணவு இல்லாமல் மோசே மலையில் எவ்வாறு வாழ்வார்? தேவன் எங்கே? எகிப்திலிருந்து நடத்திவந்த அவர் மேக ஸ்தம்பமாக அம்மலையிலே இருந்தார். தேவன் தங்களை கைவிட்டு விட்டாரா என்றெல்லாம் அவர்கள் சந்தேகித்தனர்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விசுவாச சோதனையை நேருக்கு நேராக எதிர் கொண்டனர். அதில் அவர்கள் மோசமான தோல்வியைத் தழுவினர். மோசே இஸ்ரவேலருடன் இருந்தவரையிலும் “தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்க” அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வந்தார். ஆனால் அவர் இல்லாததால் இஸ்ரவேலரின் விசுவாசமும் கரைந்துபோனது. அவர்களது இருதயத்தின் துன்மார்க்க தன்மை வெளிப்பட் டது.

இஸ்ரவேலர் மேகத்தில் முன்சென்று நடத்திய நித்திய தேவனைப்போல தங்களுக்கு தேவர்களை உண்டாக்கித் தருமாறு ஆரோனை நச்சரித்தனர். ஆரோன் அவர்களிடமிருந்த பொன்னாபரணங்களை கழற்றித் தரச்சொல்லி அதை உருக்கி ஒரு பொன் கன்றுக்குட்டியை உருவாக்கினான். மறுநாள் கர்த்தருக்குப் பண்டிகை என்றும் அறிவித்தான்.

புது பொம்மையைப் பெற்றுக்கொண்ட குழந்தையைப் போல இஸ்ரவேலர் மிகவும் உற்சாகமடைந்தனர். இரவு அவர்கள் சரியாக உறங்கவில்லை. “மறுநாள் அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து, சர்வாங்க தகன பலிகளையிட்டு, சமாதான பலிகளைச் செலுத்தினார்கள்; பின்பு, ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்தார்கள்” (யாத்.32:6). பின்னர் அவர்கள் விளையாட ‘எழுந்திருந்தார்கள்’ என்று வேதாகமம் கூறியுள்ளது. இது அப்பாவித்தனத்தைக் குறிப்பிட்டாலும் அவர்கள் பாவமில்லாத விளையாட்டில் ஈடுபடவில்லை. அவர்கள் பாலியல் இச்சையைத் தூண்டும் செயல்களிலும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் தங்களை ஒப்புக்கொடுத்தார்கள். விக்கிரக ஆராதனை முடிவில் விவரிக்கமுடியாத அருவருக்கத்தக்க களியாட்டில் கொண்டு போய்விடும்.

மோசேயும் யோசுவாவும் மலையிலிருந்து இறங்கி வந்தபொழுது மக்களின் குழப்பமான கூச்சலை யுத்தத்தின் இரைச்சல் என்று அனுமானித்தார். ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்கள் ஆவேசமும் ஒழுக்கக் கேடானதுமான விக்கிரக ஆராதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இதைக் கண்டதும் மோசேக்கு சினமூண்டது. தனது கரங்களில் இருந்த கற்பலகைகளை கீழே போட்டு உடைத்தார்.

இஸ்ரவேலர் விழுந்துபோன நிலையை யாத்.32:25 நமக்கு நன்கு விளக்குகிறது. ஜனங்கள் விக்கிரகத்தை வணங்கி களியாட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒழுக்கக் கேடான நடனமாடி நிர்வாணமாயிருந்தனர். இது மோசேயை மாத்திரமல்லாமல் தேவனையும் அவமதித்த செயலாகும்.

தேவன் தெரிந்துகொண்ட மக்களின் இருதயத்தை சாத்தான் கெடுக்கும் அளவுக்கு எல்லையே இல்லை. புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் தாங்கள் பாவத்தில் விழாதபடிக்கு தங்களிடம் பெலனுண்டு என்று ஏமாந்துபோகக்கூடாது. பாவத்தில் ஈர்ப்புண்டு போகாதபடிக்கு தேவனுடைய ஆவியானவர்தாமே நம்முடைய கேடான இருதயத்தைத் தடுக்கவல்லவர். இந்த நாளிலும் நாம் “எங்களை சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும்” என்று இயேசுகிறிஸ்து கற்றுக்கொடுத்த ஜெபத்தை ஏறெடுப்போமா?

அதிகாலைப் பாடல்:

தேவனே, என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும்;
என்னை சோதித்து என் சிந்தையை அறிந்து கொள்ளும்:
வேதனை உண்டாக்கும் வழி உண்டோ என்று பார்த்து
பாவத்திலிருந்து என்னைக் கழுவி விடுதலையாக்கிடுமே.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

தோல்வியும் வெற்றியும்!

அதிகாலை வேளையில்… (ஜனவரி – பிப்ரவரி 2019)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: யோசுவா 8: 1-35
அதிகாலமே யோசுவா எழுந்திருந்து, ஜனங்களை இலக்கம்பார்த்து, இஸ்ரவேலின் மூப்பரோடுங்கூட ஜனங்களுக்கு முன்னாலே நடந்து, ஆயியின் மேல் போனான் (யோசுவா 8:!0)

‘தோல்வி என்பது வெற்றிக்கான பின்வாசல்’ என்பது ஒரு மூதுரையாகும். இப்பழமொழியை ஆயி பட்டணம் பிடிபட்ட நிகழ்வின் மூலமாக வேதாகமம் அழகுடன் விளக்குகிறது. மூவாயிரம் இஸ்ரவேல் மக்கள் ஆயி பட்டணத்தை வெற்றிகொள்வதை ஒரு மனிதனின் பாவம் தடுத்தது. ஆகான் என்ற ஒரு மனிதன் தேவ மக்களின் வெற்றிக்குத் தடையாக இருந்தான். ஆனால் அப்பாவம் நீக்கப்பட்டபின் இஸ்ரவேலுக்கு வெற்றி எளிதானது.

ஆயிபட்டணத்தில் கண்ட தோல்வி யோசுவாவின் தலைமைக்கு மிகப்பெரிய அவமானமாகும். கானானியர் இஸ்ரவேலரின் இத்தோல்வியைக் கேள்விப்பட்டால் பூமியிலிருந்து தங்களது பெயர் நீக்கப்பட்டு போகும் என்று யோசுவா பயந்தார். ஆனால் அதைவிட யெகோவா தேவனுடைய மிகப்பெரிய நாமத்துக்கும் அத்தோல்வி இழுக்கைத் தரும் என்று பயந்தார். ஆனால் ஆயி பட்டணத்தின் மீதான இரண்டாவது போரில் வெற்றியை அளிப்பதாக தேவன் கொடுத்த வாக்கு அவருடைய பயத்தைக் குறைத்தது.

எரிகோ பட்டணத்தைப்போல் அல்லா மல் இப்போரின் திட்டம் வித்தியாசமானது. கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, யுத்த வீரர்களில் முப்பதினாயிரம் பேரைத் தெரிந்தெடுத்து பெத்தேலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுவே, ஆயிக்கு மேற்காகப் பதுங்கியிருக்கச் சொன்னார். மீண்டும் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் பேரைப் பிரித்தெடுத்து, அவர்களைப் பெத்தேலுக்கும் ஆயிக்கும் நடுவே பட்டணத்திற்கு மேலண்டையில் பதுங்கியிருக்கச் சொன்னார்.

இதற்கிடையில் ‘அதிகாலமே யோசுவா எழுந்திருந்து, ஜனங்களை இலக்கம் பார்த்து, இஸ்ரவேலின் மூப்பரோடுங்கூட ஜனங்களுக்கு முன்னாலே நடந்து, ஆயியின் மேல் போனான்’ (யோசு வா 8:10). அதனைக் கண்ட ஆயியின் அரசனும் பட்டணத்தின் மனுஷராகிய அவனுடைய சகல ஜனங்களும் தீவிரித்து, அதிகாலமே குறித்த வேளையில் இஸ்ரவேலருக்கு எதிரே யுத்தம் பண்ணச் சமனான வெளிக்கு நேராகப் புறப்பட்டார்கள்; பட்டணத்துக்குப் பின்னாலே தனக்குப் பதிவிடை வைத்திருக்கிறதை அவன் அறியாதிருந்தான் (யோசுவா 8:14). இஸ்ரவேலர் ஏற்கனவே தோல்வியடைந்திருந்ததால் பின்வாங்கி ஓடியதுபோல யோசுவா ஆயிக்கு வடக்கே தனது போர்வீரர்களுடன் ஆயிக்கு வடக்கே தனது போர் வீரர்களுடன் பாசாங்கு செய்தார். ஆயியின் சேனையும் அவர்களைத் துரத்திச் சென்றனர்.

இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும்பொழுது, பதுங்கியிருந்த இஸ்ரவேலர் காலியான ஆயியின் பட்டணத்திற்குள் நுழைந்து அதனை தீக்கொளுத்தினர். தங்கள் பட்டணம் புகைவதைக் கண்ட ஆயியின் அரசனும் அவனது வீரர்களும் தங்களுடைய தோல்வி தவிர்க்க முடியாதது எனக் கண்டுகொண்டனர். அவர்களது பட்டணம் இஸ்ரவேல் வீரர்களால் சூழப்பட்டிருந்தது. மறைந்திருந்த வீரர்களும் ஆயியை நோக்கி படையெடுத்தனர். யோசுவா தனது படைகளுடன் திரும்பித் தாக்க ஆரம்பித்தார். ஆயியின் அரசனையும் அவனது வீரர்களையும் பிடித்தார். ஆயியின் மக்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு யோசுவாவின் வெற்றி உறுதியானது.

யோசுவா ‘தோல்வியின் கல்லை வெற்றியின் படிக்கட்டாக’ மாற்றினார். இவ்வாறு செய்ததன் மூலம் சிறப்பான வெற்றியைப் பெற தோல்வி அடைவதல்ல; ஆனால் விழும் ஒவ்வொரு முறையும் எழும்புவதேயாகும் என்ற முக்கியமான பாடத்தைப் படித்துக்கொண்டார். இவ்வுண்மையை அநேகர் தங்கள் வாழ்வில் நிரூபித்துள்ளனர்.

1832ம் ஆண்டு ஓர் இளம் அமெரிக்கர் சட்டசபைக்குப் போட்டியிட்டார். அதில் தோல்வியுற்றார். மீண்டும் 1834ம் ஆண்டு போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார். 1847ம் ஆண்டு அமெரிக்கா ஐக்கிய நாட்டின் காங்கிரஸ் சபையில் ஒரு பருவத்துக்கு உழைத்தார். மீண்டும் அவர் தனது கட்சிக்கு பரிந்துரை செய்யப்படவில்லை. அதிபர் சகேரி டெய்லா என்பவருக்காக பரப்புரை செய்தார். பொது நில அலுவலகத்தின் கமிஷனராக நியமனம் செய்யப்படுவோம் என எதிர்பார்த்தார். ஆனால் அவ்வாறு நடக்கவில்லை. எனவே தனது வழக்கறிஞர் பணியைத் தொடர்ந்தார். 1854ல் மீண்டுமாக சட்ட மன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டார். ஆனால் நப்ராஸ்காவின் புதிய எதிர்கட்சி செனட் தேர்தலில் தன்னை ஆதரிக்கும் என்ற எண்ணத்தில் அதனை ராஜினாமா செய்தார். ஆனால் அக்கட்சி அவரை ஆதரிக்கவில்லை. 1856ம் ஆண்டு ஐக்கிய நாட்டின் துணைஅதிபர் தேர்தலுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு தோல்வியடைந்தார். 1858ம் ஆண்டும் அவ்வாறே தோல்வியைத் தழுவினார். 1860ம் ஆண்டு இல்லினாய்ஸ் மாகாணத்தின் சிறந்த மகனாக பரிந்துரைக்கப்பட்டார். அந்த ஆண்டிலேயே அவர் ஐக்கிய நாட்டின் அதிபராக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டார். அவர்தான் ஆபிரகாம் லிங்கன். தனது கடந்தகால தவறுகள் எதிர்கால முயற்சியைப் பாதிக்காதவாறு எச்சரிக்கையாயிருந்தார்.

தேவனைவிட்டு விலகும் வெற்றியை விட மிக மோசமான தோல்வி எதுவும் கிடையாது. அதுபோல நமது வாழ்வில் தேவனுடைய வல்லமையை அறிந்து கொள்வதைவிட சிறப்பான வெற்றி எதுவுமில்லை. நாம் தோல்வியடைந்தால் அதனை வெட்கப்படாமல் அறிக்கையிட வேண்டும். இது ‘நேற்றைவிட இன்று நாம் புத்திசாலிகள்’ என்பதை அறிவிக்கும் ஒரு செயலாகும்.

அதிகாலைப் பாடல்:

என்றென்றும் ஜீவிப்போர், அதரிசனர்,
எட்டா ஒளியிலுள்ளோர் சர்வஞானர்,
மா மேன்மை மகத்துவர் அநாதியோராம்;
சர்வ வல்லோர் வென்றோர் நாமம் போற்றுவோம்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

தேவன் மாத்திரமே!

அதிகாலை வேளையில்… (நவம்பர் – டிசம்பர் 2018)
– Dr.உட்ரோ குரோல்

வேதபகுதி: யோபு 7: 1-21
நான் படுத்துக்கொள்ளுகிறபோது, எப்பொழுது எழுந்திருப்பேன்? இராக்காலம் எப்பொழுது முடியும் என்று சொல்லி, கிழக்கு வெளுக்குமட்டும் அரண்டு புரளுகிறதினால் எனக்குப் போதுமென்று போகிறது (யோபு.7:4).

யோபின் புத்தகமானது “மனித குலத்தில் தோன்றிய மாபெரும் ஓர் இலக்கியச் செய்யுள்” என்று கருதப்படுகிறது. “பழங்கால மற்றும் நவீன காலத்தின் மாபெரும் செய்யுள்” என்று திரு.ஆல்ஃபிரட் டென்னிசன் என்பவர் கூறியுள்ளார்.

தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக வாழ்ந்த யோபு என்னும் ஒரு மனிதன் சாத்தானால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டும் தனது உத்தமத்தில் உறுதியாக வாழ்ந்து, இழந்த அனைத்தையும் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டான். இவரது வாழ்க்கை நம் அனைவருக்கும் ஆறுதலைத் தருவதாக உள்ளது. இப்புத்தகத்தின் ஏதோவொரு பகுதியில் நம்மை அடையாளம் காண முடியும்.

யோபு சாத்தானால் தாக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, அவனுக்கு ஆறுதல் கூறவந்த அவனுடைய மூன்று நண்பர்களும் யோபின் பாவங்களைப்பற்றி அனுமானித்து தீய காரியங்களையே கூறினார்கள். இப்புத்தகத்தின் அநேக அதிகாரங்கள் யோபின் நண்பர்களின் உரைகளையும் உத்தமனான யோபின் பதிலுரைகளையும் கொண்டுள்ளன.

முதல் சுற்று எலிப்பாசின் உரையுடன் ஆரம்பிக்கிறது. தான் கண்ட தரிசனத்தில் உன்னத தேவனின் பரிசுத்தத்தையும் மனிதர்களின் பாவத் தன்மைகளையும் அவர் தெளிவான சொற்களால் விவரிக்கிறார். தீயவர்கள் மாத்திரமே அழிவார்கள் என்பதால் தனது தீமையினாலேயே யோபும் தீங்கினை அனுபவிக்கிறார் என்று எலிப்பாஸ் எண்ணினார். உத்தமனான யோபு கசப்புணர்வு கொள்ளாது தேவனிடம் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்ற ஆலோசனையைக் கூறினார்.

எலிப்பாசுக்கு மறுமொழி கொடுத்த யோபு மனித வாழ்வை இராணுவ ஊழியத்துக்கும் ஒரு கூலிக்காரனுடைய ஊழியத்துக்கும் ஒப்பிட்டார். தன்னுடைய வாழ்வையும் இவைகளுக்கு ஒப்பிட்ட அவர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மீறின சூழ்நிலையில் தான் மாட்டிக்கொண்டதாகவும் அறிக்கையிட்டார். கூலிக்கு அமர்த்தப்பட்ட வேலையாள் இந்த உலகில் சில நாட்களே வாழ்வான் என்றும் அந்த வாழ்வும் அர்த்தமில்லாமல் போகும் என்று அறிந்தவராய் தன்னுடைய வாழ்வும் அவ்வாறே உள்ளது என்றும், தன்னுடைய குடும்பம் மற்றும் ஆஸ்திகள் யாவும் அழிந்தன; நண்பர்களும் தனக்கு எதிராக எழும்பியுள்ளனர் என்பதையும் உணர்ந்தார்.

யோபு 7:4 நமது நிலைமையை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. யோபு இரவில் தனது படுக்கையில் படுத்திருக்கும்பொழுது ‘எப்பொழுது எழுந்திருப்பேன்? இராக்காலம் எப்பொழுது முடியும்?’ என்ற எண்ணமே அவருக்குள் மேலோங்கியிருந்தது. பொருளாதார நஷ்டங்கள், தனிப்பட்ட இழப்புகள், நண்பர்களின் வஞ்சகம் போன்ற காரியங்கள் நமக்கும் ஒரு இரவை நீண்ட இரவாகக் காட்டும். யோபைப் போல நாமும் நித்திரை வராமல் நமது படுக்கையில் காலை வரை புரண்டு படுத்திருப்போம்.

யோபு என்ன செய்தார்? யாரை நாடினார்? அவருடைய காரியங்களைக் கேட்டு புரிந்துகொள்ள யார் உள்ளார்? மாறும் உலகில் மாறாமல் நிலைத்திருப்பவர் யார்? இக்கேள்விகளுக்கு விடையை யோபு அறிந்திருந்தார். தேவனிடம் தனது விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்து நம்பிக்கையைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

வான் ஹாவ்னர் என்பவர் பலவித துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வயதான பெண்மணியைப் பற்றிக் கூறினார். அவரது சில துன்பங்கள் உண்மையானவை; வேறு சில கற்பனையானவை. அவருடைய நண்பர்களும் குடும்பத்தினரும் அவர்களுடன் ஜெபித்து அவரை ஆறுதல்படுத்தினர். அவருக்கு உதவும் பொருட்டாக “நாங்கள் எங்களால் இயன்ற அளவு உங்களுக்கு யாவையும் செய்துவிட்டோம். இனி நீங்கள் தேவனை நம்புங்கள்” என்ற கூறியவுடன், அவர் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி, “அப்படியா? என் முடிவு வந்துவிட்டதா? ” என்று புலம்பினார். ஹாவ்னர், “அப்படியாயின் நாம் மீண்டும் ஆரம்பிக்கவேண்டிய நிலை வந்துவிட்டது” என்று குறிப்பிடுகிறார்.

யோபு இந்த பாடத்தைதான் கற்றுக் கொண்டார். நமது குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் நம்மை ஆறுதல்படுத்துவதாக எண்ணிச் செய்யும் காரியங்கள், நம்மை சோர்வடையச் செய்வனவாக அமைந்துவிடும். நல்ல எண்ணத்துடன் நாம் செய்யும் சில நல்ல காரியங்களும் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுவதுமுண்டு.

ஆனால் தேவன் எப்பொழுதும் நம்மை சரியாகப் புரிந்துகொள்ளுவார். தேவனை நோக்கிக் காத்திருக்கும் வேளை உண்டு. நம்முடைய நலத்துக்கும் பெலத்துக்கும் அவரையே நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும். தவறான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகியிருக்கும்பொழுதும் தனிமையில் துணை தேடிச்செல்லும் வேளையிலும் அவருடைய உதவியும் ஆறுதலும் நமக்குத் தேவை. அவற்றை தேவன் மாத்திரமே தரமுடியும்.

அதிகாலைப் பாடல்:

என் வாழ்வில் சமாதானம் நீரோட்டம் போல் வந்தாலும்,
துன்பங்கள் அலையலையாய் ஆர்ப்பரித்து வந்தாலும்,
என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் அவை நன்மைக்கே
என்று கூறி உம்மைத் துதிக்க எனக்குப் போதியும்.

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

1 2 3 16
சத்தியவசனம்