வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

1 2 3 13

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(நவம்பர் – டிசம்பர் 2018)

[1]
கர்த்தருக்குள் அருமையான சகோதரர்களுக்கு தங்களது அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தை அநேக வருடங்களாக வாசித்து வருகிறேன். தியானங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. எனக்கு வயது 74. கணவருக்கு 78 வயது. எங்களையும் பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் அருமையாக ஆசீர்வதித்து வருகிறார்.

Mrs.Marjorie Kingsly, Chennai.


[2]
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள ஐயா, சத்தியவசனம் பத்திரிக்கை எங்கள் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனுதின மன்னாவாகவுமிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறேன். ஊழியங்களுக்காக அனுதினமும் ஜெபித்து வருகிறேன்.

Mrs.Salomi, Dharapuram.


[3]
Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. Anuthinamum Christhuvudan is a wonderful scripture guide for every morning. Bible study by Vethanayagam Sasthriyar, Bro.Susi prabhakaradoss make me spend more and more time reading the Bible. Deep messages are simply explained. Thank God for those preparing morning devotion and also Tv messages. With much prayer for the progress of Sathia vasanam.

Mrs.Angelina Packianathan, Coimbatore.


[4]
இந்த வருடத்தில் தாங்கள் அனுப்பியிருந்த காலண்டர். மற்றும் மாத பத்திரிக்கைகள் யாவும் கிடைத்தன. நன்றி. பத்திரிக்கைகள் நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பலப்பட உதவியாயிருக்கின்றன. தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Mrs.P.Vasan, K,K,Dist.


[5]
நான் கடந்த 15 வருடங்களுக்கு மேலாக அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தை படித்து வருகிறேன். இப்புத்தகம் என் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கும் வேதத்தில் உள்ள எண்ணிலடங்கா வாக்குத்தத்தங்களையும் தியானிக்க எனக்கு அதிக உதவியாக இருக்கிறது. சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் எழுதும் தியானங்கள் மிக அருமையாக உள்ளது. மொத்தத்தில் இத்தியான புத்தகம் ஒரு சிறந்த வெளியீடு. இந்த ஊழியம் மென்மேலும் வளர ஆண்டவர் அருள்புரிவாராக.

Mrs.Mercy Rufus, Salem.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2018)

[1]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் படிப்பது மனதிற்கு மிக்க மகிழ்ச்சியையும் மன அமைதியையும் தருகிறது. ஒருவருடத்திற்குள் வேதத்தை வாசித்து முடிப்பதற்கு அட்டவணை அதிகமாக பயனுள்ளதாக உள்ளது. சத்தியவசன சஞ்சிகையில் வேதவினாக்களுக்கு விடைகள் எழுதுவதும் இலேசாக உள்ளது. மிக்க நன்றி.

Mrs.Sarojini Moses, Dohnanur.


[2]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகம் தவறாமல் கிடைக்கிறது. இவ்வருட காலண்டரும் கிடைத்தது. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரையிலும் தியான புத்தகத்தின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி படித்து முடிக்கக் கர்த்தர் கிருபை செய்தார். தியான புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டபடி வேதம் வாசிக்கவும், வேத போதனைகளின்படி நடக்கவும், கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஜெபக்குறிப்புகளுக்காக அனுதினமும் எங்கள் குடும்ப ஜெபவேளைகளில் ஜெபிக்கவும் பிரயோஜனமுள்ளதாகவும் உற்சாகமூட்டுவதாகவும் இருக்கிறது. இவ்வூழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்.

Mr.A.Chandra Bose, Maruthakulam.


[3]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தை தினமும் படித்து வருவது மனதிற்கு மிகுந்த ஆறுதல், சமாதானம் அறிவுரையாக இருக்கிறது. கடந்த வருடத்திலும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை முழுவதும் வாசித்து முடித்தேன் என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன். ஊழியங்கள் சிறப்பாக நடந்துவர தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Darling Gunaranjitham, Vellore.


[4]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்திலுள்ள தியானப் பகுதிகளை வாசித்து பரிசுத்த வேதாகமத்திலுள்ள சத்தியங்களை தெளிவாக அறிந்துகொள்ள தேவன் கிருபை செய்தார். அட்டவணைப்படி வேதத்தை ஒழுங்காக வாசித்து முடிப்பதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்து வருகிறதற்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்.

Mrs.Gnanamani Pauldurai, Vellalanvilai.


[5]
நான் சில ஆண்டுகளாக அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தை படித்து வருகிறேன். அதிலுள்ள அட்டவணைப்படி வேதத்தை முறையாகக் கற்று வருகிறேன். கடந்த வருடத்திலும் முழுவதுமாக வாசித்து முடித்துள்ளேன் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

Mr.M.Duraisamy, Perundurai.


[6]
Dear Brother in Christ, Your Daily devotion Anuthinamum Christhuvudan is very useful for my Bible reading. Please do remember me in your prayers. May our Lord Jesus Christ bless your Ministry and all your endeavours.

Mrs.Joy Devapiryam, Sivakasi.


[7]
Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, Thank you for sending your Magazines/News letters regularly. we are benefitted spiritually. God bless you more to build His Kingdom. we pray for you.

Mr.R.I.Jayarajan, Mysore.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(ஜூலை – ஆகஸ்டு 2018)

[1]
தாங்கள் அனுப்பும் ‘அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன்’ புத்தகம் மிகுந்த பயனுள்ளதாய் அமைந்துள்ளது. தியானங்களை எழுதி வருபவர்களை தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக! நல்ல நீதி போதனைகளையும் பாவ வாழ்க்கை வாழாதபடியும் இயேசுகிறிஸ்துவைச் சார்ந்து எவ்வாறு வாழ்வது என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். எனது வயது முதிர்வின் காரணமாக தங்களது அலுவலக ஜெபக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன். தினந்தோறும் வாசிக்கும்படியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேத வசனங்களை பட்டியலிட்டு வாசித்து வருகிறேன். வேதாகமம் முழுவதையும் ஒராண்டிற்குள் வாசித்து முடித்துவிடுவேன் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

Mr.C.Gnanakkan Selvaraj, Maduari.


[2]
By Grace of our Lord Jesus Christ, I am regularly reading your Magazine/ hearing your messages through Radio and Tv. Anuthinamum Christhuvudan benefitted in my spiritual life. we thank our Lord for His Marvelous grace and mercy bestowed on us all through the year of 2017. we are upholding you and your Ministry in our prayers.

Mrs.Suganthi, Bangalore.


[3]
Greetings to you in the mighty name of Lord Jesus Christ. We receive your Magazines regularly and the articles are of immense help to our spiritual growth.

Mrs.E.Jeyakumar Israel, Chennai.


[4]
அநேக நாட்களாக தீர்க்கப்பட முடியாத பிரச்சனைகளோடு இருந்தேன். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களையெல்லாம் சொல்லி ஜெபித்து வந்தேன். வேதத்தை நேசிப்பதால் உள்ளத்தில் சமாதானம் இருந்தது. ஆண்டவர் வசனங்கள் மூலமாக என்னைத் தைரியப்படுத்தினார். 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பிரச்சனைகள் அதிசயமாய் நீங்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார். என்னுடைய பாரங்கள் நீங்கின. மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் கொடுத்தார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும்.

Mrs.Sarojini Arumairaj, Thiurvellore.


[5]
எனக்கு 80 வயதாகிறது. கண்பார்வை மங்கியபோதும கடந்த ஆண்டு முழுவதும் என்னையும் என் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் அனைவரையும் எத்தனையோ பெலவீனங்களில் கர்த்தர் கண்ணின்மணிப் போல் பாதுகாத்து வந்தார். சத்தியவசன இதழ்கள் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தவறாமல் வாசித்து ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் பெற்று வருகிறேன். கடந்த வருடத்திலும் தியானபுத்தகத்தின் அட்டவணைப்படி வேதாகமத்தை வரிசை கிரமமாக வாசித்து முடிக்க கர்த்தர் கிருபைசெய்தார்.

Mrs.Victoria Issac, Palayamkottai.


[6]
By the Grace of our Lord myself and my family are keeping good health. I am receiving your Daily reader regularly. Received your Calander. Thanks for the same.

Mr.R.K.Dhanaraj, Dindigul

1 2 3 13
சத்தியவசனம்