வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

1 2 3 13

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(ஜனவரி – பிப்ரவரி 2019)

[1]
சத்தியவசன பத்திரிக்கைகள் எங்களுக்கு அதிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. ஆழமான சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தி நம் ஆண்டவர்மேல் இன்னமும் அன்பு, நம்பிக்கை, விசுவாசம் வைக்க ஏதுவாகி நம் விசுவாச ஓட்டத்தை பொறுமையோடு ஓட கற்றுக் கொடுக்கிறது. தேவன்தாமே அபரிமிதமாக ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

Mrs.Emy Mohandoss, Chennai.


[2]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் கடந்த அக்டோபர் மாதத்தின் ஜெபத்தில் நிச்சயமாய் ஒருநாள் நிகழ இருக்கிற மரண வேளையை தைரியமாய் சந்திப்பதற்கு இன்று நான் வாழும்போதே அதற்கு ஆயத்தமாகவும் சாட்சியோடும் வாழ கிருபை தாரும் என்ற ஜெபம் ஆறுதலாக இருந்தது. வயோதிப காலத்திலும் தேவன் என்னோடு இருந்து குடும்பத்தை அற்புதமாய் நடத்துகிறார்.

Mr.G.Mohnaraj, K.K.Dt


[3]
Dear Brother, I am one of the Faith partner of your Ministry. The Message given in the Nambikkai Tv on Sundays are useful to me.

Mrs.N.Leela Nesabai, Neyyoor.


[4]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தை வாசித்து ஆவிக்குரிய சத்தியங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று வருகிறோம். கர்த்தர் தம் ஐசுவரியத்தின்படி எல்லாத் தேவைகளையும் சந்திப்பார். இந்த மகத்துவமான ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்.

Mrs.Kamala Jeyaseelan, Tirunelveli.


[5]
இயேசுகிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தின் வாயிலாகவே பரிசுத்த வேதாகமத்தை கிரமமாக, முறைப்படி படிக்க அறிந்துகொண்டேன். கிரமமாக படிக்கும்போதே ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவதை, தொடுவதை உலகத்திற்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை காண்பிப்பதை உணர முடிகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் வாசிக்க வேண்டிய வேதபகுதிகள் மூலமாக ஆண்டவர் பேசுவதை உணர்கிறேன். அந்தந்த வேத பகுதிகளோடு உலகில் நடைபெறும் காரியங்களை ஒப்பிட்டால் நம் மூலம் அவர் செய்ய வேண்டுவதை, நம்மை நடத்துவதை காண முடிகிறது. ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.

Mr.Xavier, Chennai.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(நவம்பர் – டிசம்பர் 2018)

[1]
கர்த்தருக்குள் அருமையான சகோதரர்களுக்கு தங்களது அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தை அநேக வருடங்களாக வாசித்து வருகிறேன். தியானங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. எனக்கு வயது 74. கணவருக்கு 78 வயது. எங்களையும் பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் அருமையாக ஆசீர்வதித்து வருகிறார்.

Mrs.Marjorie Kingsly, Chennai.


[2]
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள ஐயா, சத்தியவசனம் பத்திரிக்கை எங்கள் பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனுதின மன்னாவாகவுமிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறேன். ஊழியங்களுக்காக அனுதினமும் ஜெபித்து வருகிறேன்.

Mrs.Salomi, Dharapuram.


[3]
Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. Anuthinamum Christhuvudan is a wonderful scripture guide for every morning. Bible study by Vethanayagam Sasthriyar, Bro.Susi prabhakaradoss make me spend more and more time reading the Bible. Deep messages are simply explained. Thank God for those preparing morning devotion and also Tv messages. With much prayer for the progress of Sathia vasanam.

Mrs.Angelina Packianathan, Coimbatore.


[4]
இந்த வருடத்தில் தாங்கள் அனுப்பியிருந்த காலண்டர். மற்றும் மாத பத்திரிக்கைகள் யாவும் கிடைத்தன. நன்றி. பத்திரிக்கைகள் நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பலப்பட உதவியாயிருக்கின்றன. தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Mrs.P.Vasan, K,K,Dist.


[5]
நான் கடந்த 15 வருடங்களுக்கு மேலாக அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தை படித்து வருகிறேன். இப்புத்தகம் என் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கும் வேதத்தில் உள்ள எண்ணிலடங்கா வாக்குத்தத்தங்களையும் தியானிக்க எனக்கு அதிக உதவியாக இருக்கிறது. சகோதரி சாந்திபொன்னு அவர்கள் எழுதும் தியானங்கள் மிக அருமையாக உள்ளது. மொத்தத்தில் இத்தியான புத்தகம் ஒரு சிறந்த வெளியீடு. இந்த ஊழியம் மென்மேலும் வளர ஆண்டவர் அருள்புரிவாராக.

Mrs.Mercy Rufus, Salem.

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2018)

[1]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் படிப்பது மனதிற்கு மிக்க மகிழ்ச்சியையும் மன அமைதியையும் தருகிறது. ஒருவருடத்திற்குள் வேதத்தை வாசித்து முடிப்பதற்கு அட்டவணை அதிகமாக பயனுள்ளதாக உள்ளது. சத்தியவசன சஞ்சிகையில் வேதவினாக்களுக்கு விடைகள் எழுதுவதும் இலேசாக உள்ளது. மிக்க நன்றி.

Mrs.Sarojini Moses, Dohnanur.


[2]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகம் தவறாமல் கிடைக்கிறது. இவ்வருட காலண்டரும் கிடைத்தது. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரையிலும் தியான புத்தகத்தின் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி படித்து முடிக்கக் கர்த்தர் கிருபை செய்தார். தியான புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டபடி வேதம் வாசிக்கவும், வேத போதனைகளின்படி நடக்கவும், கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஜெபக்குறிப்புகளுக்காக அனுதினமும் எங்கள் குடும்ப ஜெபவேளைகளில் ஜெபிக்கவும் பிரயோஜனமுள்ளதாகவும் உற்சாகமூட்டுவதாகவும் இருக்கிறது. இவ்வூழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்.

Mr.A.Chandra Bose, Maruthakulam.


[3]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்தை தினமும் படித்து வருவது மனதிற்கு மிகுந்த ஆறுதல், சமாதானம் அறிவுரையாக இருக்கிறது. கடந்த வருடத்திலும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை முழுவதும் வாசித்து முடித்தேன் என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன். ஊழியங்கள் சிறப்பாக நடந்துவர தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Darling Gunaranjitham, Vellore.


[4]
அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியான புத்தகத்திலுள்ள தியானப் பகுதிகளை வாசித்து பரிசுத்த வேதாகமத்திலுள்ள சத்தியங்களை தெளிவாக அறிந்துகொள்ள தேவன் கிருபை செய்தார். அட்டவணைப்படி வேதத்தை ஒழுங்காக வாசித்து முடிப்பதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்து வருகிறதற்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்.

Mrs.Gnanamani Pauldurai, Vellalanvilai.


[5]
நான் சில ஆண்டுகளாக அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தை படித்து வருகிறேன். அதிலுள்ள அட்டவணைப்படி வேதத்தை முறையாகக் கற்று வருகிறேன். கடந்த வருடத்திலும் முழுவதுமாக வாசித்து முடித்துள்ளேன் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

Mr.M.Duraisamy, Perundurai.


[6]
Dear Brother in Christ, Your Daily devotion Anuthinamum Christhuvudan is very useful for my Bible reading. Please do remember me in your prayers. May our Lord Jesus Christ bless your Ministry and all your endeavours.

Mrs.Joy Devapiryam, Sivakasi.


[7]
Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, Thank you for sending your Magazines/News letters regularly. we are benefitted spiritually. God bless you more to build His Kingdom. we pray for you.

Mr.R.I.Jayarajan, Mysore.

1 2 3 13
சத்தியவசனம்