சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

ஜெபக்குறிப்பு: 2023 டிசம்பர் 5 செவ்வாய்

சமாதான குறைவுகளோடு உள்ள பங்காளர் குடும்பங்களிலே சமாதான பிரபுவாகிய கர்த்தர்தாமே குழப்பங்களைப் போக்கி சமாதானத்தை அருளிச் செய்யவும், குடிப்பழக்கத்தில் உள்ள குடும்பத்தின் நபர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அடையவும் ஜெபிப்போம்.

உன்னதங்களின் ஆசீர்வாதம்!

தியானம்: 2023 டிசம்பர் 5 செவ்வாய் | வேத வாசிப்பு: எபேசியர் 1:1-14

YouTube video

அவர் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் (எபேசியர் 1:3).

“ஆசீர்வாதம்” என்றதும் நாம் எதைக் கருதுகிறோம் என்பதற்கு நேர்மையுள்ள உள்ளத்தோடு பதிலளிப்போமாக. இந்தக் கேள்வியைச் சில கிறிஸ்தவ சகோதரிகளிடம் கேட்டபோது, மிகவும் கவனத்தோடு பதிலளித்தனர். “தேவனுடைய பிள்ளையாயிருப்பது” “இரட்சிப்பைப் பெற்றது” என்று பல பதில்கள். ஆனால், நமது பூவுலக வாழ்வின் அடிப்படையில்தான் நாம் ஆசீர்வாதத்தைக் கணக்கிடுகிறோம் என்பதே யதார்த்தம். அதில் தவறில்லை. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்காவிட்டால், நாம் இப்போது பிறருக்கு, முக்கியமாக கர்த்தரை அறியாத ஜனங்களுக்கு ஆவிக்குரிய தேவைகளில் மாத்திரமல்லாமல், சரீர தேவைகளில்கூட நம்மால் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்க முடியாது.

கர்த்தருடைய வார்த்தை கூறுவது என்ன? “நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவும், இறைவனுமாய் இருக்கிறவர், …பரலோகத்தில் உள்ள எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் கிறிஸ்துவில் இணைந்திருக்கின்ற நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்” (எபே.1:3 – திருத்தப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு). “எல்லா” என்ற சொல்லைக் கவனிப்போம். அதாவது, நமது பரமபிதா நம்மை ஆசீர்வதிக்கையில் எதுவும் மீதி வைப்பதில்லை. ஆம், கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனை அறிகிற அறிவின் நன்மைகள் யாவையும் அவர் நமக்கு அருளியிருக்கிறார். அதாவது இரட்சிப்பு, அவருடைய பிள்ளைகள் என்ற உரிமை, மன்னிப்பு, உள்ளான இருதயத்தில் மாற்றம், பரிசுத்த ஆவியானவரின் சகல கொடைகள், தேவசித்தம் செய்கின்ற ஆற்றல், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கிறிஸ்துவோடு நித்தியமாக வாழுகின்ற நம்பிக்கை ஆகிய ஆசீர்வாதங்களை கிறிஸ்துவோடு நெருங்கிய உறவைக் கொண்டிருக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் பெற்றுக்கொண்டு வாழலாம். இவற்றை நமக்கு அருளி நம்மைத் தைரியப்படுத்தவே இயேசு உலகில் வந்து ஒரு மனிதனாகப் பிறந்து வாழ்ந்தார். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள், எதுவும் மாறக் கூடியவை அல்ல, நித்தியமானவை. உலகை ஜெயங்கொண்ட ஒரே ராஜாவாகிய கிறிஸ்துவின் இராஜ்யத்திலிருந்தே இவை நமக்கு அருளப்பட்டுள்ளன. ஆகையால் இவற்றை யாராலும் தட்டிப் பறிக்க முடியாது.

இப்படியிருக்க, தேவபிள்ளையே இந்த உலகக் காரியங்களைக்குறித்து நாம் தவித்து ஏங்குவது ஏன்? அன்றாட போராட்டங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் நாம் விதிவிலக்கல்ல என்பது உண்மைதான். ஆனால், உன்னத ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்களால் நம்மை நிறைத்திருக்கிறவர், மாறிப்போகின்ற இந்த உலக தேவைகள் கஷ்டங்கள் பொல்லாப்புகளில் நம்மைக் கைவிடுவாரா? ஆனால் ஒன்று, நாம் எதிர்பார்க்கிறபடி இவ்வுலக காரியங்கள் சந்திக்கப்படாது போகலாம்; ஆனால், இந்த உலகையும் ஆளுகை செய்கிறவர் நமது ராஜாதி ராஜாவாகிய கிறிஸ்து என்பதை மறவாதிருப்போமாக.

ஜெபம்: கர்த்தாவே, உன்னத ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்களால் எங்களை நிறைத்த தேவன், மற்ற எந்தத் தேவைகளிலும் கைவிடமாட்டீர் என்ற நிச்சயத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆமென்.

ஆசிரியரிடமிருந்து… (நவம்பர் – டிசம்பர் 2023)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

இவ்விதழ் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் மூலமாக அநேகர் பிரயோஜனமடைந்து வருகிறதை அறிந்து தேவனைத் துதிக்கிறோம். நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்த அன்பாய் கேட்கிறோம். இத்தியானங்களை தங்கள் உறவினர்கள், விசுவாச நண்பர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள். அவர்களது முகவரிகளை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினால் மாதிரிபிரதிகளை அவர்களுக்கு அனுப்பித் தருகிறோம்.

சத்தியவசன ஊழியத்தை இணைக்கரம் கொடுத்து தாங்கிவரும் பங்காளர்கள் அனைவருக்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பங்காளர்கள் அனுப்பும் அன்புகாணிக்கையினாலே தேவன் இவ்வூழியத்தின் தேவைகள் அனைத்தையும் சந்தித்து வருகிறார். இதுவரை விசுவாச பங்காளர் சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்கள் தயவுகூர்ந்து புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஆதரிக்க அன்பாய் வேண்டுகிறோம். நீண்ட நாட்களாக சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்களுக்கு பத்திரிக்கை நிறுத்தப்படும் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரியப்படுத்துகிறோம்.

இத்தியான புத்தகத்தில் ஜனவரி முதல் வெளியாகிவரும் வேதவாசிப்பு அட்ட வணைப்படி பரிசுத்த வேதாகமத்தை தவறாது வாசித்துமுடிக்கிறவர்கள் வழக்கம் போல் பெயர்களை எங்களுக்கு எழுதித் தெரிவியுங்கள். சகோ.சுசி பிரபாகரதாஸ் அவர்கள் வழங்கிய இயேசுகிறிஸ்து அருளிய உவமைகள் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தைப் பங்காளர்களுக்கு அனுப்பிவைக்கிறோம். உங்கள் ஜெபவிண்ணப்பங்களையும் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

இவ்விதழில் நவம்பர் மாதத்தில் சகோ.தர்மகுலசிங்கம் அவர்கள் எழுதியுள்ள தியானங்களும், டிசம்பர் மாதத்தில் கிறிஸ்துமஸ் மாதத்தில் நாம் சிந்தித்து தியானிக்கவேண்டிய தியானங்களாக சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களும் எழுதியுள்ளார்கள். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளை உங்கள் ஜெபங்களில் தாங்க அன்பாய் கேட்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

உம்மோடே இருக்கிறேன்!

அதிகாலை வேளையில்… (நவம்பர் – டிசம்பர் 2023)
Dr.W.வாரன் வியர்ஸ்பி

வேதபகுதி: 1சாமுவேல் 14:1-23

அப்பொழுது அவன் ஆயுததாரி அவனைப் பார்த்து: உம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியெல்லாம் செய்யும்; அப்படியே போம்; இதோ, உம்முடைய மனதுக்கு ஏற்றபடி நானும் உம்மோடேகூட வருகிறேன் என்றான் (1சாமு.14:7).

“இதோ உம்மோடே இருக்கிறேன்” என்ற வார்த்தைகள் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. யோனத்தான் வெற்றிபெற்ற யுத்தத்தின் மேன்மையை அவனது தகப்பனான சவுல் எடுத்துக்கொண்டான் (1சாமு.13:1-4). ஆனால், இஸ்ரவேல் பாதுகாப்பாக உள்ளது; தேவனே மகிமைக்கு உரியவர் என்பதாலும் யோனத்தான் அதைப்பற்றி கவலைப்படவில்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாமும் ஆண்டவருடைய சத்துருக்களுடன் நித்தமும் போரிட நேரிடும். பெலிஸ்தருக்கு விரோதமான அந்த யுத்தகளத்தில் இஸ்ரவேலரில் மூன்று பிரிவினர்; இருந்தனர். இன்றும் நமது சபைகளில் மூன்று வித “கிறிஸ்தவ வீரர்கள்” காணப்படுகின்றனர்.

பார்வையாளர்கள்

சவுல் அரசன் ஏறக்குறைய அறுநூறு வீரர்கள் சூழ்ந்திருக்க ஒரு மரத்தின் கீழ் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் திகைத்தவனாய் அமர்ந்திருந்தான். தலைவர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன் படுத்தவேண்டும். கடமையை செய்து விடுவதுடன்மட்டும் நின்று விடக்கூடாது (1தீமோ.3:13). தேவன் சவுலுக்கு அதிகாரத்தையும் பதவியையும் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் சவுலோ, தரிசனம், அதிகாரம் அல்லது செயல்திட்டம் அற்றவனைப் போல காணப்பட்டான். காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்குப் பதிலாக காரியங்கள் நடந்தேறுவதைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான். வெறும் பார்வையாளர்கள் தங்கள் வாழ்வில் எதையும் சாதித்து முன்னேறுவதில்லை. சவுலுடன் ஒரு சிறிய இராணுவம் மட்டுமே இருந்தது. இஸ்ரவேலரில் சிலர் யுத்தகளத்தை விட்டு ஓடி ஒளித்துக்கொண்டனர். ஒரு சிலர் எதிரிகளிடம் சரணும் அடைந்து விட்டனர்! ஆனால் யோனத்தானும் அவனுடைய ஆயுததாரியும் பெலிஸ்தரை எதிர்த்து போரிட்டு அவர்களை வெட்டிக்கொண்டே போனார்கள்.

ஆண்டவரும் எதிரிகளின் போர்க்களத்தை கலங்கடித்தார். ஒளித்துக்கொண்டிருந்த இஸ்ரவேலரும் வெளியில் வந்து யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டனர். இவர் களைப்போன்ற கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்களா? அவர்களில் நீங்களும் ஒருவரா?

பயப்படாதவர்கள்

யோனத்தான் ஏற்கனவே பெலிஸ் தரை யுத்தத்தில் தோற்கடித்திருந்தான். இஸ்ரவேலின் தேவன் தங்களுக்கு வெற்றியைத் தருவார் என அதிக நிச்சயமாய் நம்பியிருந்த அவன் ஒரு விசுவாச வீரன். ஒருவேளை லேவியராகமம் 26:7-8 வரையுள்ள “உங்கள் சத்துருக்களைத் துரத்திவிடுவீர்கள்; அவர்கள் உங்கள் முன்பாகப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள். உங்களில் ஐந்துபேர் நூறு பேரைத் துரத்துவார்கள்; உங்களில் நூறுபேர் பதினாயிரம் பேரைத் துரத்துவார்கள்; உங்கள் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்” என்ற தேவனுடைய வாக்குறுதியை அவன் சிந்தித்திருப்பான். தன்னுடைய ஆயுததாரிக்கும் “அநேகம் பேரைக் கொண்டாகிலும், கொஞ்சம் பேரைக் கொண்டாகிலும், ரட்சிக்கக் கர்த்தருக்குத் தடையில்லை” (1சாமு. 14:6) என்று கூறி உற்சாகப்படுத்தினான். தன்னுடைய நிலைப்பாடு சரியானது தான் என்பதற்கு தேவன் ஒரு அடையாளத்தைத் தருவார் என எதிர்பார்த்தான். தேவனும் அதை நிறைவேற்றினார் (வச. 9-14). எதிரிகளின் பாளையத்தில் பூமியதிர்ச்சி உண்டானதினால் பெலிஸ்தர்கள் திகில் அடைந்து ஒருவரையொருவர் தாக்க ஆரம்பித்தனர். எதிரிகளின் இராணுவம் கலைய ஆரம்பித்தது (வச. 16).

பயன்தருபவர்கள்

தங்களுக்கென்று எதையும் வைத்துக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு உதவும் மக்களும் உண்டு. யோனத்தானின் ஆயுத தாரியின் பெயர் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை. வேதத்தில் பெயர் தரப்படாத அநேகர் தங்களுக்குரிய வேலையை முடித்துவிட்டு அறியப்படாதவர்களாய் காணப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு பரலோகில் சிறந்த வெகுமானங்கள் தரப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை. இயேசு ஐந்தாயிரம் மக்களைப் போஷிக்க தன்னுடைய உணவை தியாகம் பண்ணின சிறுவன் (யோவான் 6:8-11), நாகமானை குஷ்ட ரோகத்திலிருந்து குணமாக்க எலிசாவிடம் செல்ல ஆலோசனை கூறிய சிறு பெண் (2 இராஜா.5:1-4), பவுலின் உயிரைக் காப்பாற்ற முயன்ற அவனுடைய சகோதரியின் மகன் (அப். 23:16-22) ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

தானும் கூடவே வருவதாகக் கூறி ஆயுததாரி யோனத்தானை உற்சாகப்படுத்தினான். அனைத்து தலைவர்களுக்கும் தங்களுடைய செயல்பாட்டை நடத்த உதவும் சில உண்மையான மக்கள் தேவை. யோசுவாவுக்கும் இஸ்ரவேல் இராணுவத்துக்கும் மோசே ஜெபித்த பொழுது, ஆரோனும் ஊரும் அவனுடைய கைகளைத் தாங்கினர் (யாத் 17:8-16). கெத்செமெனே தோட்டத்தில் இயேசு ஜெபிக்கும்பொழுது தன்னுடனே விழித்திருக்க பேதுரு, யாக்கோபு மற்றும் யோவானை கேட்டுக்கொண்டார் (மத்.26:36-46). தங்களுக்கென்று எதையும் வைத்துக்கொள்ளாமல் “கூடவே இருப்போம்” என்று கூறும் ஒரே மனமுடைய தொண்டர்களைக் கொண்ட தலைவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இயேசுகிறிஸ்துவும் நம்முடன் கூடஇருப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறார்; நாமும் மற்றவர்களுக்கு அதனைக் கூற அவர் நமக்கு உதவி செய்வார்.

இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென் (மத்.28:20).

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

ஆசிரியரிடமிருந்து… (செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2023)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

இவ்விதழ் வெளிவர தேவன் கிருபை செய்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இத்தியானங்கள் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டுதல் செய்கிறோம். சத்தியவசன ஊழியங்களை தங்கள் ஜெபங்களில் தாங்குகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே நன்றிகளைத் தெரிவிக்கிறோம். தொடர்ந்து இத்தியானங்கள் வாயிலாக அநேகமாயிரமான மக்களது வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களைச் செய்யும்படியாக உங்கள் ஜெபங்களில் வேண்டுதல் செய்யுங்கள்.

மணிப்பூர் மாநிலத்தின் சமாதானத்திற்காகவும் முகாம்களில் தங்கியிருக்கும் மக்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு செல்வதற்கும் அவர்களது இயல்பு வாழ்க்கை திரும்புவதற்கும் இடைவிடாது மன்றாடுவோம். அதைத் தொடர்ந்து அரியானா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட கலவரங்களினாலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் அங்கு கர்த்தர் சமாதானத்தை நிலவச்செய்யவும் மற்ற இடங்களிலும் இப்படிப்பட்ட கலவரங்கள் பரவாதபடி தேசத்தின் அமைதிக்காக சமாதானத்திற்காக தொடர்ந்து நாம் பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசன வெளியீடுகள் பிரிண்ட் பண்ணுவதற்கு அச்சுத்தாளின் கடுமையான விலை ஏற்றத்தினால் இருமாத வெளியீடுகளின் ஆண்டு சந்தா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சந்தாதாரர்கள் இதை கவனத்தில் கொள்ள அன்புடன் கேட்கிறோம். சத்திய வசன தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபெற்று ஆசீர்வாதமடையுங்கள். இந் நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக அநேகமாயிரமான ஆத்துமாக்கள் சந்திக்கப்படுவதற்கும் நிகழ்ச்சிகள் தடைகளின்றி ஒளிபரப்பு ஆவதற்கும் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.

இவ்விதழில் செப்டம்பர் மாதத்தில் பல்வேறு தியானங்களை தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். அக்டோபர் மாதத்தில் சகோ.நீரியஸ் பெர்னாண்டோ அவர்கள் எழுதிய தியானங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகள் அனைவரையும் உங்கள் ஜெபங்களில் தாங்க அன்பாய் கேட்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

சத்திய வசனம் (செப்டம்பர் – அக்டோபர் 2023)