ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஏப்ரல் 26 வெள்ளி

உமது வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு, அவர்கள் நியாயத்தை விசாரித்து … (1இரா.8:49) இவ்வாக்குப்படியே நமது தேசத்திற்காக ஏறெடுத்த விண்ணப்பத்தைக் கேட்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீதியுள்ள, சுவிசேஷத்திற்கு அநுகூலமான ஆட்சி உண்டாக பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

மரணம் மரித்தது!

தியானம்: 2019 ஏப்ரல் 26 வெள்ளி | வேத வாசிப்பு: ஆதியாகமம் 3:1-6

‘மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனைத் தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும்…’ (எபி. 2:14).

“ஜெபித்து முடிக்கவும், மரணத்தருவாயில் இருந்த என் தாயார் தன் கண்களைத் திறக்கவும் சரியாக இருந்தது. அவரது கண்கள் மேலே பார்த்தது; முகத்தில் ஒரு புன்சிரிப்பு; அப்படியே தலை சரிந்தது” இப்படிப்பட்ட நற்சாட்சிகளை நீங்களும் கேட்டிருப்பீர்கள். மரிப்பதற்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு புத்தகத்தில் படித்தது நல்ல ஞாபகம். மிக நிச்சயமான சரீர மரணத்தைச் சந்திப்பதற்கு உயிருள்ளபோதே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எப்படி?

தேவனுடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்ட முதலாவது மனிதர் பாவத்தை தழுவி, தேவனை விட்டு பிரிக்கப்பட்டபோதே, ஆவிக்குரிய மரணத்தை மாத்திரமல்ல, சரீர மரணத்தையும் எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது. அன்றிலிருந்து மனிதகுலம் தம் ஆவிக்குரிய மரணத்தை எவ்வளவு தூரம் உணருகிறார்களோ இல்லையோ தமக்கு நேரிடும் சரீர மரணத்தைச் சந்திக்க முடியாமல் தவிப்பதை மறுக்க முடியாது. சரீர மரணம் நிச்சயம். ஆனால், தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதற்குப் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனெனில் சரீர மரணம் நமக்கு ஒரு மாற்றம் மாத்திரமே; மறுமை வாழ்வுக்குரிய வாசல் மாத்திரமே. உலக ரீதியாக அன்பானவர்களை இழப்பது நமக்குத் துக்கத்தைத் தந்தாலும், கர்த்தருக்குள் மரிப்பவர்கள் மெய்யாகவே பாக்கியவான்கள்!

இயேசு மரித்ததால் அல்ல; அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்ததால் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. பாவமே இல்லாதவர் சிலுவை மரணத்தினை ஏற்றதால் பாவத்தின் கிரயம் செலுத்தப்பட்டுத் தீர்ந்தது; இயேசு மரணத்தினின்றும் உயிர்த்தெழுந்ததால் பாவத்தால் வந்த மரணம் தோற்கடிக்கப்பட்டது. ஆம், மரணம் மரித்தது. ஆகவே, இதனை விசுவாசிக்கின்ற நாம் மரணத்துக்குப் பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. கிறிஸ்து சிந்திய இரத்தம் நமது பாவத்தினால் உண்டான தேவ கோபத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கினதால் தேவனுடனான பிரிவும் தகர்த்தெறியப்பட்டது. மரணத்தை வென்ற இயேசு இன்று தம்மை விசுவாசிக்கின்ற எல்லோருக்கும் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார்.

இந்த நல்ல செய்தியை நாம் அடக்கிவைப்பது எப்படி? மரணத்தருவாயில் இருக்கின்றவர்களைச் சென்று பார்ப்பதை ஒருபோதும் பின்போடவே கூடாது. அவர்கள் எவ்வித நம்பிக்கையைக் கொண்டிருந்தாலும், அந்த இறுதி நேரத்திலாவது மரணம் மரித்த செய்தியை, சரீர மரணம் நம்மை எதுவும் செய்யமுடியாது என்ற தைரியத்தை, இயேசு தந்த வெற்றியை அவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள நாம் ஒருபோதும் வெட்கப்படாதிருப்போமாக.

“அவர் (கிறிஸ்து) மரணத்தைப் பரிகரித்து, ஜீவனையும் அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கினார்” (2தீமோ. 1:10).

ஜெபம்: தேவனே, மரணம் மரித்த இந்த நல்ல செய்தியை, மரணத்தின் விளிம்பில் தவித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு சொல்லும் தைரியத்தின் ஆவியைத் தந்தருளும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்