வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஆகஸ்டு 22 வியாழன்

என் நுகத்தை … ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். …உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் (மத் 11:29) .
சங்கீதம் 90-94 | 1கொரிந்தியர் 2

ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஆகஸ்டு 22 வியாழன்

நாம் கலகமில்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு … ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் வேண்டுதல் பண்ணவேண்டும் (1தீமோ.2:2) நம்முடைய தேசத்தின் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்காகவும், நமது பிரதமர், ஜனாதிபதி மற்றும் ஆளுமைப் பொறுப்பில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் யாவருக்காகவும் மன்றாடுவோம்.

மரணத்தின் மீது ஜெயம்

தியானம்: 2019 ஆகஸ்டு 22 வியாழன் | வேத வாசிப்பு: 2கொரிந்தியர் 5:6-11

‘நாம் தரிசித்து நடவாமல்… கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம்’ (2கொரி.5:6,8).

உலகத்தில் பிறந்த அனைவரும் சரீர மரணத்தைச் சந்திக்க வேண்டியது இயல்பு. ஆனால், நமது பாவத்திற்காக நாம் அடைய வேண்டிய மரண தண்டனையைத் தாமே ஏற்று, கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததுடன் நில்லாமல், அவர் உயிர்த்தெழுந்ததால் கிறிஸ்து இயேசுவையுடைய நமக்கு, சரீர மரணம் ஒரு நிழலாகவே உள்ளது. மரணமானது தேவபிள்ளைகளைப் பயமுறுத்தவோ அழிக்கவோ முடியாது. மரணம் முடிவு அல்ல; நமக்கு உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை உண்டு. ஆனால் அன்றைக்கு அவரை நியாயாதிபதியாகவே சந்திப்போம். இன்று அவரை இரட்சகராகச் சந்திப்போமானால், நமக்கு நியாயத்தீர்ப்பின் நாள் பயமுறுத்தும் நாளாக அல்ல, மகிழ்ச்சியின் நாளாகவே இருக்கும். அந்த நாள் நமக்கு மகிழ்ச்சி தருமா? பயமுறுத்துமா?

‘பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்’ (ரோம.6:23). ஆனால், ‘தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன்’. இதனை விசுவாசிக்கின்ற நாம், இவ்வுலகில், ‘…தைரியமாகவேயிருந்து இந்தத் தேகத்தை விட்டுக் குடிபோகவும், கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம்’ என்று பவுலைப்போல கூற விரும்புகிறோமா?

சரீரம் மரணமடைந்தாலும், நாம் இரட்சகரோடு வாழும் பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். ஆண்டவர் நமது மேய்ப்பனாக வீற்றிருந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவார். இவ்வுலக வாழ்வு முடிவுறும்போது, பரலோகத்தின் நம்பிக்கை நமக்கு இருப்பதால், நாம் பயப்படத் தேவையில்லை. மரணத்தின்மீது ஜெயம் என்பது, மரணத்தின் அதிகாரத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுவோம் என்ற நிச்சயமாகும். அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கடையக்கூடிய நிச்சயத்தை நாம் பெற்றிருக்கின்றோமா? இரட்சிப்பின் அனுபவத்தைப் பெற்ற நாம், ஒருநாள் மரண வாசலுக்கூடாகப் பிரவேசிக்கும்போது, ஆண்டவரின் பிரசன்னத்தால் பாதுகாக்கப்படுவோம் என்ற நிச்சயம் நமக்குண்டு. மரணம் நம்மை ஜெயிக்க முடியாது. ஏனென்றால், நாம் ‘கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கும்படியாகவே செல்லுகின்றோம்’. அந்தநாள் எவ்வளவு பாக்கியநாள்! நாமும் ஒருநாள், கர்த்தரோடு நெருங்கி நிரந்தரமாக தங்கி வாசம்பண்ணப் போகின்றோம்.

‘கர்த்தர் என் மேய்ப்பர்’. ‘தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார்’ என்று நிச்சயத்தை பெற்றிருக்கிற நாம், இன்னும் மரண பயத்தோடு நமது நாட்களை வீணாகக் கழிக்காமல், பயத்தைத் தூக்கியெறிந்துவிட்டு தேவபிரசன்னத்தை எப்போதும் வாஞ்சிப்போம்.

‘நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன்’ (வெளி 1:18).

ஜெபம்: மரணத்தை ஜெயித்த எங்கள் ஆண்டவரே, இரட்சிப்பின் அனுபவத்தைப் பெற்றிருக்கிற நாங்கள் மரணபயமில்லாமல் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கும் பாக்கியத்திற்காய் ஆயத்தத்தோடே காத்திருக்க உதவி செய்யும். ஆமென்.

அன்புடையீர் வணக்கம்!

சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

Welcome to the www.sathiyavasanam.in

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

சத்தியவசனம்