சத்தியவசன இணைய தளத்திற்கு ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் கூறி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு சேவை செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சத்தியவசன ஊழியமானது வெகுஜன தொடர்பு ஊழியமாகும் தமிழில் இந்த வெப்சைட்டில் இடம் பெற்றுள்ள எமது ஊழிய ஸ்தாபனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் என நம்புகிறோம். மேலும் இதில் இடம் பெற்றுள்ள ஆவிக்குரிய செய்திகள் மற்றும் தியானங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பெலமடையவும் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் உதவியாயிருக்கும். இதன் மூலம் தாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் எங்களுக்குத் தெரிவியுங்கள். உங்கள் ஜெபக்குறிப்புக்களையும் ஆவிக்குரிய தேவைகளையும் எங்களிடம் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் உங்களுக்கு ஆலோசனை அளிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம். இந்த வெப்சைட்டிற்கு வருகைதரும் போது நீங்கள் எங்கள் நண்பர்களாகிறீர்கள். மேலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடனான உறவிலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கவும் அதில் நிலைத்திருக்கவும் அதற்கு நாங்கள் உதவவும் விரும்புகிறோம்.

It is a pleasure to serve you. We trust that the information and available material in Tamil language will be blessing to you, your family and friends. Sathiya Vasanam Ministry is a Unit of The Good News Broadcasting Society. It is a media ministry and we seek to touch lives with the blessing of God’s Word. You will find interesting information that will enrich you spiritual walk with the Lord Jesus and you can begin a closer walk with the Lord through the study of His Word. We welcome you to respond with any need or prayer request you may have. We are available to help you as best as we can and pray for you and your needs. When you log on to our website, you become our friend and we want to do all we can to make your relationship with Jesus Christ enjoyable and fulfilling. Thank you for choosing to log on to www.sathiyavasanam.in

ஜெபக்குறிப்பு: 2023 ஜனவரி 30 திங்கள்

இதோ, அடியேன் இருக்கிறேன்; என்னை அனுப்பும் (ஏசா.6:8) இவ்வித அர்ப்பணிப்போடு மிஷனெரிபணிக்கு சென்றுள்ள ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் வரங்களினால் நிரப்பி வல்லமையாய் பயன்படுத்தவும், அனைத்து மிஷனெரி ஸ்தாபனங்களுக்காகவும், இப்பணிகளை ஆதரிக்கும் அனைத்து விசுவாசக் குடும்பங்களையும் கர்த்தர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிப்போம்.

சரியான சுதந்திரம்

தியானம்: 2023 ஜனவரி 30 திங்கள் | வேத வாசிப்பு: 1கொரிந்தியர் 10:14-24

YouTube video

எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது (1கொரி. 10:23).

நமது வாழ்வில் ஏற்படும் தாக்கங்களுக்கு, நமது தெரிந்தெடுப்புகளே காரணம் என்பதையும், நல்ல தெரிந்தெடுப்புகளைச் செய்தவர்கள் தேவநாம மகிமைக்காகவே ஜீவித்தார்கள் என்பதையும் சிந்தித்தோம். அப்படியிருந்தும் நமது அன்றாட வாழ்விலே தெரிந்தெடுக்கவேண்டிய தருணங்கள் ஏற்படும்போது நாம் தடுமாறுவது ஏன்? நாம் சுயாதீனர். நமக்குப் பிரியமானதைத் தெரிந்தெடுக்கும் உரிமை நமக்குண்டு. சுயாதீனம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அடையாளம். பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை உண்டு. தேவன் அருளும் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கவும் நமக்கு சுயாதீனம் உண்டு. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் நாம் இந்த சுதந்திரத்தை தப்பாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது. நமது சுதந்திரம் நம்மையும் கெடுக்கக்கூடாது; பிறரையும் துக்கப்படுத்தக்கூடாது.

பவுலடியார் அதைத்தான் நமக்கு விளங்க வைத்திருக்கிறார். உணவு தேவன் தந்தது. அதை அளவுக்கதிகமாக உண்டால் நமது சரீரத்திற்குக் கேடு வரும். அதேசமயம் ஒரு விக்கிரகக் கோவிலில் அமர்ந்து சாப்பிட்டோமானால் நம்மைப் பார்க்கிற விசுவாச பலவீனமான ஒருவனை நாம் தடுக்கி விழப்பண்ணுகிறவர்கள் ஆவோம். இதனால் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாகப் பாவம் செய்கிறோம் (1கொரி.8:12). இப்படியே ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கணக்கிட்டுப் பார்க்கலாம். ஆகவேதான் பவுலடியார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கத்தக்க அதிகாரம் இருந்தாலும், எல்லாம் தகுதியாயிராது என்று அறிவுரை கூறுகிறார்.

“கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், காரணகாரியம் (தர்க்கரீதியாக காரணங்காட்டி செய்கின்றவை), உணர்ச்சி (எக்காரணமுமில்லாமல் உணர்ச்சிவசப்பட்டுச் செய்பவை), இதுபோன்ற எவ்விதத்திலும் உறுதியற்ற அதிகாரங்களின் அடிப்படையில் தெரிவுகளைச் செய்வதினாலேயே வாழ்க்கையில் அநேக குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை நான்கும் மனிதனின் வீழ்ச்சியினால் ஏற்பட்டவைகள். எனவே, பிழையான திசையில் வழிநடத்தாத ஒரு பரிபூரண வழிகாட்டி நமக்கு தேவை. அத்தேவையை தேவனுடைய வார்த்தையே சந்திக்கிறது” – ரிக்வாரன்.

இன்றைய நாளிலும் எதைத் தெரிந்தெடுப்பது எதை விடுவது என்ற போராட்டத்தோடு இந்தத் தியானத்தில் இணைந்திருக்கும் தேவபிள்ளையே, நாம் தவறான வழிகாட்டிகளின் வழிகளை விட்டுவிட்டு, நமக்காக சகலத்தையும் தெரிந்தெடுத்து வைத்திருக்கிறவரிடம் திரும்புவோம். உணவு உடை செல்வம் எதுவானாலும், தேவன் தந்த சுதந்திரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தாமல் தகுதியானது எது என்று சிந்தித்து உன் தெரிந்தெடுப்புகளை தீர்மானங்களைச் செய். அப்போது உன்னில் தேவன் மகிமைப்படுவார்.

ஜெபம்: “கர்த்தாவே, நீர் அருளிய சுதந்திரத்தை உமக்குள் காத்துக்கொண்டு, உமக்குள் என் தெரிந்தெடுப்புகளைச் செய்யவும் உம்முடைய நாமத்தை என் வாழ்க்கையில் மகிமைப்படுத்தவும் என்னை நடத்தியருளும். ஆமென்.”

ஆசிரியரிடமிருந்து… (ஜனவரி – பிப்ரவரி 2023)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இம்மட்டும் நம்மோடிருந்து நம்மை வழிநடத்தின ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே அன்பின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

தேவனுடைய பெரிதான கிருபையாலும் இரக்கத்தாலும் 2022ஆம் வருடத்தை கடந்து புதிய வருடத்திற்குள் பிரவேசிக்க கர்த்தர் நமக்கு தயை செய்திருக்கிறார். கடந்திட்ட நாட்களில் எல்லாம் நம்மை வழுவாமல் பாதுகாத்து நம் தேவைகளையெல்லாம் சந்தித்து நிலைநிறுத்தின ஆண்டவருக்கு நன்றிபலிகளை ஏறெடுப்போம். அவன் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறுஉத்தரவு அருளிச் செய்வேன் (சங்.91:15) என்ற வாக்கை விசுவாசித்து முன்னேறிச் செல்வோம். இந்த புதிய ஆண்டிலே நாம் ஏறெடுக்கும் எல்லா விண்ணப்பங்களையும் கர்த்தர் கேட்டு நம் தேவைகள் அனைத்தையும் நிச்சயமாய் தேவன் சந்திப்பார்.

2023ஆம் வருட சத்திய வசன காலண்டரை பங்காளர்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளோம். கூடுதலான காலண்டர் தேவைப்படுபவர்கள் 7ஆம் பக்கத்திலுள்ள விளம்பரத்தைக் கவனிக்கவும். சத்தியவசன ஊழியத்தை கடந்த ஆண்டு முழுவதும் ஜெபத்தோடும் மனப்பூர்வமான காணிக்கையாலும் தாங்கி வந்த அன்பு பங்காளர்கள் ஆதரவாளர்கள் யாவருக்கும் நன்றி கூறுகிறோம். இப்புதிய ஆண்டிலும் தொடர்ந்து தங்களது மேலான ஆதரவைத் தர அன்பாய் கேட்கிறோம்.

தியான புத்தகத்தின் வேதவாசிப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி 2022ஆம் ஆண்டில் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து முடித்தவர்கள் ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்குள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த இதழில் உங்களது பெயர்கள் பிரசுரிக்கப்படும். இந்த ஆண்டிலும் அநேகர் வேதாகமத்தை ஒரு வருடத்திற்குள் வாசித்து முடிப்பதற்கு உற்சாகப்படுத்துகிறோம்.

இவ்விதழில் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி ஆகிய இரண்டு மாதங்களும் புதிய வருடத்தில் நாம் தியானித்து கிறிஸ்துவுக்குள் வளருகிறதற்கு உகுந்த தியானங்களை சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். ஜெபத்தோடு தியானியுங்கள். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக ஜெபியுங்கள். இந்த தியானங்கள் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டுதல் செய்கிறோம். கர்த்தரின் கிருபை உங்களனைவரோடும் கூட இருக்க ஜெபிக்கும்…

கே.ப.ஆபிரகாம்

சகலமும் நன்மைக்கே!

அதிகாலை வேளையில்… (ஜனவரி – பிப்ரவரி 2023)
Dr.W.வாரன் வியர்ஸ்பி

வேதபகுதி: ஆதியாகமம் 50:14-20

யோசேப்பு அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; நான் தேவனா; நீங்கள் எனக்குத் தீமைசெய்ய நினைத்தீர்கள்; தேவனோ, இப்பொழுது நடந்துவருகிறபடியே, வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு, அதை நன்மையாக முடியப்பண்ணினார் (ஆதியாகமம் 50:19, 20).

இவ்வசனமானது ரோமர் 8:28இல் காணப்படும் “அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய்த் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிற தென்று அறிந்திருக்கிறோம்” என்ற பவுலடியாரின் கூற்றுக்கு ஒத்துள்ளது. நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் மனிதர்கள், சூழ்நிலைகள், நமது ஆண்டவரும்கூட நமக்கு எதிர்த்து நிற்பதாகத் தோன்றும். ஆனால், நமது பரமபிதா அனைத்தையும் தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார் என அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் நன்கு அறிந்துள்ளோம். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார்; நமக்கு நன்மை இன்னதென்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்று நாம் நிச்சயமாகக் கூறமுடியும். இதற்கு யோசேப்பின் வாழ்க்கை மிகச்சிறந்த ஓர் உதாரணமாகும்.

அவனது தந்தை யாக்கோபு அவனை அதிகமாக நேசித்தார். அதினால் அவனுடைய பத்து அண்ணன்மார்களாலும்; வெறுக்கப்பட்டான். அவனுடைய பதினேழாவது வயதில் அவர்கள் மீதியானியரிடத்தில் அவனை விற்றுப்போட்டார்கள். எகிப்துக்குச் சென்ற அவன் அவனுடைய எஜமானனின் மனைவியால் தவறான நடத்தைக்கு வற்புறுத்தப்பட்டான். அவன் இணங்காததால்; வீண்பழி சுமத்தப்பட்டு சிறைக்குச் சென்றான். ஆனால் முப்பதாவது வயதில் சிறையிலிருந்தும் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் விடுதலையானான். பார்வோன் அவனை எகிப்தின் இரண்டாவது அதிகாரியாக உயர்த்தினான். யோசேப்பின் சகோதரர்கள் இருமுறை எகிப்துக்கு வந்து தானியம் வாங்கிச்சென்றனர். அந்த சந்தர்ப்பங்களை அவர்கள் மனம் வருந்தவும், மனந்திரும்பவும் யோசேப்பு நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டான். அவர்களுக்குத் தன்னை வெளிப்படுத்தி, மன்னிப்பை அருளி, தன் தகப்பன் யாக்கோபையும் தன் சகோதரர்கள் குடும்பத்தார் அனைவரையும் தான் பராமரிப்பதாகக் கூறி எகிப்துக்கு அவர்களை வரவழைத்தான். பதினேழு ஆண்டுகள் கழித்து யாக்கோபு இறந்தபின்னர், யோசேப்பு தங்களை பழிவாங்குவான் என அவனுடைய சகோதரர்கள் பயந்தனர்.

ஆனால் யோசேப்போ நடந்தவை யாவும் தேவனுடைய செயலேயாகும்; சகலமும் நன்மைக்கே என்று அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார். எபிரெய மக்களினம் அழிந்துபோகாதபடிக்கு தேவன் யோசேப்பை எகிப்து தேசத்தில் ஒரு கருவியாக உபயோகித்தார்.

யோசேப்புக்கு நிகழ்ந்த யாவும் அவரை ஒரு சிறந்த தலைவனாக உருவாக்க தேவன் அனுமதித்திருந்தார். ஒருவேளை யோசேப்பு தனது தகப்பனுடனே தங்கியிருந்தால், அளவுக்கு மீறிய தகப்பனுடைய பாசத்தால் அவன் சீரழிந்திருப்பான். “தன் இளம்பிராயத்தில் நுகத்தைச் சுமக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது” (புலம்பல் 3:27). யோசேப்பின் துன்பங்கள் யாவும் அவனை ஒரு தேவ மனிதனாக்கியது. இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு நிழலாக வேதாகமம் சுட்டிக்காட்டும் உன்னத மனிதர்களுள் ஒருவராக யோசேப்பு அமைந்தான். தேவனுடைய திட்டம் அவனுடைய சகோதரர்களுக்கும் நன்மையாக அமைந்தது. அவர்களுடைய சதித்திட்டங்களிலிருந்து மனந்திரும்புவதற்கு ஏதுவானது. யாக்கோபும் தனது இளவயதில் சூழ்ச்சி செய்து தனது தகப்பனை ஏமாற்றினவரே. அதற்கான பலனையும் அவர் அனுபவித்தார். ஆனால், பிற்காலத்தில் தேவன் 17 ஆண்டுகள் தனது குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாயும் சமாதானமாயும் வாழும் ஆசீர்வாதத்தையும் அருளினார். யோசேப் பின் மூலமாக முழு எகிப்துக்கும் உணவு அருளி நன்மை செய்தார். யோவான் 4:22 இன்படி இரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் இன்றைய நம்முடைய உலகத்திற்கும் வந்தது.

நீங்களும் யாக்கோபைப்போல “இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் நேரிடுகிறது” (ஆதியாகமம் 42:36) என்று அங்கலாய்க்கிறீர்களா? உண்மையில் யோசேப்புக்கும் அவனுடைய குடும்பத்தாருக்கும் நடந்ததைப்போலவே நமக்கும் நடக்கிறது. அடுத்த முறை நீங்கள் ஆண்டவரிடம் வாழ்வு கடினமாக இருக்கிறதே என கேள்வி கேட்கும்பொழுது, அவருடைய வழிகளை நாம் அறியாதிருக்கும்பொழுது, யோசேப் பின் இளவயதில் நடந்த சோதனைகளையும் தேவனுடைய இரக்கங்களையும் நாம் நினைவுகூருவோம். அனைத்தும் சர்வவல்ல தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது. தேவன் சகலத்தையும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடத்துகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கவோ உணரவோ அவசியமில்லை. ஏனெனில் தேவன் நமக்காகச் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதே உண்மை.

நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல் லது; அதினால் உமது பிரமாணங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் (சங்.119: 71).

இதோ, தேவனே என் இரட்சிப்பு; நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் (ஏசா.12:2).

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை

வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள் (ஜனவரி – பிப்ரவரி 2023)

1

கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நம்பிக்கை டிவியில் எப்போதுமே தவறாமல் பார்ப்பேன். ஜயாவுடைய பிரசங்கத்தை கேட்க வாஞ்சை யோடு காத்திருப்பேன், தேவன் ஐயாவுக்கு நல்ல சுகபெலன் தந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்த ஜெபிக்கிறேன். நன்றி.

Mrs.Seliya Rajakumari, Chennai.

2

அன்பின் தோத்திரம். 2 வருடங்கள் கழித்து 19.11.2022 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற விசுவாச பங்காளர் கூடுகையில் கலந்துகொள்ள தேவன் கிருபை செய்தார். செகந்திராபாத்தில் இருந்து வந்த தேவதாசர்கள் அளித்த செய்தி மிகவும் அருமையாக இருந்தது. பாடல்கள் உற்சாகமூட்டுவதாக இருந்தது. ஐக்கியவிருந்தும் அமுதமாக இருந்தது. அனைத்து ஒழுங்குகளும் கிரமமாக இருந்தது. மிக்க நன்றி. தங்கள் ஊழியங்களுக்காக தினமும் ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Shanthi Kirubakaran, Chennai.

3

அன்பு சகோதரர்களுக்கு, நாங்கள் ஒரு பேப்பர் கடை வைத்துள்ளோம். எங்கள் கடைக்கு வரும் நல்ல புத்தகங்களை வீட்டிற்கு எடுத்துவந்து நானும் படித்து பிள்ளைகளுக்கும், படிக்க விருப்பமுள்ள மற்றவர்களுக்கும் கொடுப்பேன். இதன் மூலம் கிடைத்த அரிய பொக்கிஷம்தான் விருத்தாப்பியம். இதை நான் பலமுறை படித்து பயன்பெற்று வருகிறேன். 92 வயதான என் அன்பு தாயாரை பராமரிக்க கிருபை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துகிறேன். விருத்தாப்பியம் புத்தகத்தை வாங்கி பலருக்கும் கொடுத்துவருகிறேன். அன்பு சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களையும் அவர்கள் எழுத்து ஊழியத்தையும் ஆண்டவர் மேன்மேலும் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறோம்.

Mrs.P. Devakumari Gnanaprakasam, Chennai.

4

சத்தியவசன ஊழியத்தின் வெளியீடுகளான “அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன்” மற்றும் “சத்தியவசனம்” பத்திரிக்கைகளை நானும் என் கணவரும் 30 வருடங்களாக படித்து பயனடைந்துள்ளோம். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், கணவர் கர்த்தருடைய அழைப்பை பெற்றுவிட்டார்கள். எனக்காக ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள். ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். நன்றி.

Mrs.Russel Raj, Erode.

5

சத்தியவசன வாட்ஸ் அப் தியானங்கள் பெற்றுவருகிறேன். மலர்ந்த காலை தூரல் தென்றலுடன், தெவிட்டாத உங்களது பதிவுகளால் வாழ்த்தும், தேவ வாக்குத்தத்தமும் மணம் கமிழ்கிறது. உள்ளம் உவகை கொள்கிறது. நன்றிகள்.

Mr.Anthony.

6

சத்தியவசன வாட்ஸ் அப்பில் தினமும் தியானங்களை பெற்றுவருகிறேன். என்னுடைய அனுதின வாழ்க்கைக்கும் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கும் அதிகதிகமாக இந்த தியானங்கள் பயனளிக்கிறது. தவறாமல் அனுப்பித் தாருங்கள்.

Mr.Mariappan.

7

Praise the Lord, I have been listening to your daily devotion thru “YouTube”. God bless your digital ministry abundantly in the days to Come.

Mrs.Mothi Bai, Hyderabad.

சத்திய வசனம் (நவம்பர்-டிசம்பர் 2022)