ஆசிரியரிடமிருந்து…

(செப்டம்பர்-அக்டோபர் 2017)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

அண்ட சாரசரங்களையும் படைத்து ஆண்டு வருகிற இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின்  வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம். இவ்விதழின் வாயிலாக தங்களைச் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை தங்கள் கடிதங்கள் வாயிலாக அறிந்து ஆண்டவரைத் துதிக்கிறோம். கடந்த நாட்களிலும் அநேகர் புதிய நபர்களை சந்தாதாரர்களாக அறிமுகப்படுத்தியிருந்தீர்கள். தங்கள் நண்பர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் தியானபுத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தி தேவராஜ்யத்தின் பணியில் எங்களுக்கு உதவுங்கள்.

ஜுலை மாதத்திலிருந்து ஞாயிறு நண்பகல் 12.30 மணிக்கு ‘நம்பிக்கை’ டிவியில் சத்தியவசன நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க தேவன் கிருபை செய்தார். வழக்கம்போல் தமிழன் டிவியிலும் சத்தியம் டிவியிலும் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகிவருகின்றன. வானொலி, தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஆதரவாளர் திட்டத்தில் இணைந்து ஜெபத்தோடு உதாரத்துவமாய் தாங்கிவரும் யாவருக்காகவும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். புதிய ஆதரவாளர்களை தேவன் தந்தருளுவதற்கும் ஜெபியுங்கள்.

இம்மாத இதழில் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களின் தியானங்களை சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் பரிபூரணப்பட கடந்துவரவேண்டிய பாதைகளையும், சர்வவல்ல தேவனின் ராஜரீகம், ஆளுகையையும் விவரித்து ஒவ்வொரு நாளின் தியானங்களையும் சகோதரி எழுதியுள்ளார்கள். இத்தியானங்கள் மூலமாக ஆவியானவர் உங்களோடு பேசவும், விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிலைத்திருப்பதற்கும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவன்தாமே உங்களனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக!

கே.ப.ஆபிரகாம்

சத்தியவசனம்