வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(செப்டம்பர்-அக்டோபர் 2017)

1. Anuthinamum Christhuvudan helps to meditate the word of God daily and renewal our family to live for Christ. Thanks for your Ministry in Jesus Name.

Mr.J.Mervin, Bangalore.


2. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானபுத்தகம் எனது ஆவிக்குரிய வாழ்வில் சிறந்த வழிகாட்டி. சபை ஊழியனாகிய எனக்கு இறைபணியில் உதவும் கலங்கரை விளக்கம். இருமாத பத்திரிக்கை சத்தியவசன சஞ்சிகையும் அதிக பயனுள்ளது. புத்தகங்களை தொடர்ந்து அனுப்பித் தாருங்கள்.

Mr.Devdoss, Rajapalayam.


3. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை, காலண்டர் மேலும் தாங்கள் அனுப்பும் மற்ற புத்தகங்களும் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருக்கின்றன. மிக்க நன்றி. எங்களுக்காக ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள்.

Mrs.P.Vasan, Agasteeswaram.


4. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் புத்தகத்தை தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் அதை வாசித்துவிட்டுதான் மற்ற வேலைகளைப் பார்ப்பேன். நான் நிற்கும் கன்மலை என்ற புத்தகமும் கிடைத்தது. மிக்க மகிழ்ச்சி. ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்.

Mr.N.A.Selvaraj, Agsathriyarpatti.


5. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தின தியானபுத்தகம் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. ஒவ்வொருநாள் தியானமும் வாசிப்பவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு மிகவும் உபயோகமாக உள்ளது. சத்தியவசன அனைத்து ஊழியங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக!

Mrs.Padmini Victor, Madurai.


6. சத்தியவசன பத்திரிக்கைகள் யாவும் கிடைக்கப்பெற்றேன். அகிக நன்றி கூறுகிறேன். சத்தியவசன ஊழியத்தின் மூலமாக அநேக நன்மைகளை கர்த்தர் எங்களுக்கு அருளினார். அநேக காரியங்களை நன்மையாக செய்து முடித்திருக்கிறார். ஊழியத்திற்காக அனுதினமும் ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் ஜெபியுங்கள்.

Mrs.Salomi, Dharapuram.

சத்தியவசனம்