வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(நவம்பர்-டிசம்பர் 2017)

1. ஜூலை ஆகஸ்டு மாத தியானபுத்தகத்தின் தியானங்கள் மிகவும் அருமை. நீதிமொழிகள் மற்றும் சங்கீதம் புஸ்தகத்தில் இருந்து தினசரி தியானங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. தியானங்களை எழுதிய தர்ஷினி சேவியர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம்.

Mr.N.Manickam, Erode.


2. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானம் எனக்கு மிகவும் மன ஆறுதல்களையும் நான் இழந்துபோன அநேக ஆசீர்வாதங்களை நினைவுபடுத்துவது மட்டுமல்ல; என்னுடைய பெலவீனத்தில் என்னை பெலப்படுத்துகிறதாயும் உள்ளது. சகோதரி சாந்திபொன்னுவின் ஆலோசனைகள் மிகவும் ஆறுதலாக உள்ளது. தேவன் போதுமானவராக உள்ளார்.

Mr.J.Richard Sam Alex, Chennai.


3. தாங்கள் அனுப்பிவைக்கும் அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசன சஞ்சிகை கிடைக்கிறது. சத்தியவசன வானொலி நிகழ்ச்சிகளையும் டிவி நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்டு ஆசீர்வாதம் பெற்று வருகிறேன்.

Mr.A.John Raj, Nazareth.


4. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன், சத்தியவசனம் புத்தகங்கள் ஒழுங்காக வருகிறது. ஒவ்வொருநாளின் தியானங்களினால் ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை அறிந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சத்திய வசனம் ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்.

Mr.S.Ponniah Vincent, Tirunelveli.


5. ஜூலை ஆகஸ்டு மாத அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்களை படித்து மகிழ்ந்தேன். சகோதரி சாந்திபொன்னு எழுதிய ஆகஸ்டு மாத தியானங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதிலுள்ள குறிப்புகளையெல்லாம் எழுதி வைத்து வருகிறேன். மற்றவர்கள் பிரயோஜனப்படும்படியாக எழுதிவருகிறேன். ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்.

Mrs.Jothimaniammal, Madurai.

சத்தியவசனம்