ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 4 திங்கள்

சத்தியவசன தமிழ் வானொலி நிகழ்ச்சிகளில் ஒலிபரப்பாகும் பாடல்கள் செய்திகளைக் கேட்கும் புதிய நபர்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பால் தொடப்படுவதற்கும், இந்நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து தடையின்றி ஒலிபரப்பாவதற்கு அதற்கான பணத்தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்