ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 9 சனி

“… அவைகளின் சத்தம் பூமியெங்கும் அவைகளின் வசனங்கள் பூச்சக்கரத்துக் கடைசிவரைக்கும் செல்லுகிறதே” (ரோம.10:18) என்ற வாக்குப்படி வேதாகமத்திற்கு திரும்புக ஹிந்தி, பெங்காலி, மராத்தி ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கவும், சுவிசேஷத்திற்கு அம்மக்கள் செவிகொடுத்து மனந்திரும்பவும் இவ்வூழியங்கள் தடையின்றி செய்யப்படுவதற்கும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்