ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 13 புதன்

“.. கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள்” (யோவா.16:24) என்ற வாக்குப்படியே இந்தநாளில் சத்தியவசன அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஜெபக்கூட்டத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திடவும், குறைவுகள் நீங்க ஜெபிக்கக்கேட்ட குடும்பங்களில் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்ற வாக்கு நிறைவேறும்படியாகவும் கர்த்தர் அற்புதங்களைச் செய்ய மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்