ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜனவரி 15 செவ்வாய்

தமிழர் திருநாளை அனுசரித்துவரும் நமது தமிழகத்திற்காக ஜெபிப்போம். 39 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்காகவும், சிறுதொழில் மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்களில் நல்ல முன்னேற்றமும், தொழில் வளமும், கல்வித் தரமும் சிறந்த மாநிலமுமாக கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்