ஜெபக்குறிப்பு: 2019 பிப்ரவரி 14 வியாழன்

சத்தியவசன வெப் டிவி, வெப் சைட், வாட்ஸ்அப், குறுஞ்செய்தி ஆகிய ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து, பிரச்சனைகளோடும் போராட்டங்களோடும் உள்ள மக்கள் இவ்வூழியத்தினாலே நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையையும் கர்த்தருடைய அன்பையும் அறிந்துகொண்டு கிறிஸ்துவில் வளரவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்