ஜெபக்குறிப்பு: 2019 ஜூலை 13 சனி

உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ வேண்டிக்கொண்டதின் படியெல்லாம் அவர் செய்வார் (உபா.18:!6) இவ்வாண்டு பள்ளிப்படிப்பை முடித்து கல்லூரிகளில் விண்ணப்பித்துள்ள பங்காளர் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் விரும்பின பாடங்கள் கிடைப்பதற்கும், பணவசதியற்ற பிள்ளைகளது படிப்பு தடைபடாது தொடர்ந்து படிப்பதற்கான உதவி ஒத்தாசைகளை கர்த்தர் தந்தருளவும் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்