வாசகர்கள் பேசுகிறார்கள்

(ஜூலை – ஆகஸ்டு 2018)

[1]
தாங்கள் அனுப்பும் ‘அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன்’ புத்தகம் மிகுந்த பயனுள்ளதாய் அமைந்துள்ளது. தியானங்களை எழுதி வருபவர்களை தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக! நல்ல நீதி போதனைகளையும் பாவ வாழ்க்கை வாழாதபடியும் இயேசுகிறிஸ்துவைச் சார்ந்து எவ்வாறு வாழ்வது என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். எனது வயது முதிர்வின் காரணமாக தங்களது அலுவலக ஜெபக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன். தினந்தோறும் வாசிக்கும்படியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேத வசனங்களை பட்டியலிட்டு வாசித்து வருகிறேன். வேதாகமம் முழுவதையும் ஒராண்டிற்குள் வாசித்து முடித்துவிடுவேன் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

Mr.C.Gnanakkan Selvaraj, Maduari.


[2]
By Grace of our Lord Jesus Christ, I am regularly reading your Magazine/ hearing your messages through Radio and Tv. Anuthinamum Christhuvudan benefitted in my spiritual life. we thank our Lord for His Marvelous grace and mercy bestowed on us all through the year of 2017. we are upholding you and your Ministry in our prayers.

Mrs.Suganthi, Bangalore.


[3]
Greetings to you in the mighty name of Lord Jesus Christ. We receive your Magazines regularly and the articles are of immense help to our spiritual growth.

Mrs.E.Jeyakumar Israel, Chennai.


[4]
அநேக நாட்களாக தீர்க்கப்பட முடியாத பிரச்சனைகளோடு இருந்தேன். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களையெல்லாம் சொல்லி ஜெபித்து வந்தேன். வேதத்தை நேசிப்பதால் உள்ளத்தில் சமாதானம் இருந்தது. ஆண்டவர் வசனங்கள் மூலமாக என்னைத் தைரியப்படுத்தினார். 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பிரச்சனைகள் அதிசயமாய் நீங்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார். என்னுடைய பாரங்கள் நீங்கின. மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் கொடுத்தார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாகட்டும்.

Mrs.Sarojini Arumairaj, Thiurvellore.


[5]
எனக்கு 80 வயதாகிறது. கண்பார்வை மங்கியபோதும கடந்த ஆண்டு முழுவதும் என்னையும் என் குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் அனைவரையும் எத்தனையோ பெலவீனங்களில் கர்த்தர் கண்ணின்மணிப் போல் பாதுகாத்து வந்தார். சத்தியவசன இதழ்கள் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன. அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தவறாமல் வாசித்து ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் பெற்று வருகிறேன். கடந்த வருடத்திலும் தியானபுத்தகத்தின் அட்டவணைப்படி வேதாகமத்தை வரிசை கிரமமாக வாசித்து முடிக்க கர்த்தர் கிருபைசெய்தார்.

Mrs.Victoria Issac, Palayamkottai.


[6]
By the Grace of our Lord myself and my family are keeping good health. I am receiving your Daily reader regularly. Received your Calander. Thanks for the same.

Mr.R.K.Dhanaraj, Dindigul

சத்தியவசனம்