வாக்குத்தத்தம்: 2023 நவம்பர் 1 புதன்

நம்மைக் கட்டியிருந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு நாம் மரித்தவர்களாகி, அதினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் (ரோமர் 7:6).

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; …பயமில்லாதிருப்பாய் (ஏசா.54:14).
வேதவாசிப்பு: காலை: எரேமியா 51,52 | மாலை: தீத்து 2

ஜெபக்குறிப்பு: 2023 நவம்பர் 1 புதன்

தேவனே, உம்முடைய இரட்சிப்பு எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாவதாக (சங்கீதம் 69:29).

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய் … பயமில்லாதிருப்பாய் (ஏசா.54:14) என்ற வாக்கைப் பற்றிக் கொண்டு புதியமாதத்திற்குள் பிரவேசிப்போம். கர்த்தருடைய நல்லாலோசனையைக் காத்துக்கொண்டு பயமின்றி நம்முடைய கால்கள் இடறாதபடி செம்மையான வழியில் நடக்க தேவனுடைய ஒத்தாசைக்காக ஜெபிப்போம்.

கர்த்தருடைய கண்கள் நோக்கமாயிருக்கிறது!

தியானம்: 2023 நவம்பர் 1 புதன் | வேத வாசிப்பு: 2 இராஜாக்கள் 3:1-20

YouTube video

பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும், கர்த்தருடைய கண்கள் அவர்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது (சங்.33:19).

ஒரு புதிய மாதத்திற்குள்ளாக நம்மை பிரவேசிக்க கிருபை செய்த தேவனை நாம் துதிப் போம். இம்மட்டும் நம்மை ஆதரித்து வழிநடத்தின தேவன் இந்த புதிய மாதத்திலும் நம் கரம் பிடித்து நடத்துவார். நமது தேவைகள் அனைத்தையும் அற்புதமாக சந்திப்பார். நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய்; திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை (ஏசா-54:17) என்ற வாக்கின்படி ஆபத்து நிறைந்த இவ்வுலகில் நம்மை கொடுமைக்கும் திகிலுக்கும் பயத்திற்கும் நீங்கலாக்கி நடத்துவார்.

இலங்கை தேசத்தின் பொருளாதாரம் மோசமடைந்த நிலையில், அத்தியா வசிய பொருட்களுக்காக அலைந்து, வரிசைகளில் காத்துநின்ற சிலர் மரணமடைந்த சம்பவங்களையும் நாம் காணக்கூடியதாக இருந்தது. நாம் வாழும் உலகில் இவ்வாறான நிலை ஏற்படும்போது கிறிஸ்தவர்களாகிய நமது பொறுப்பு என்ன? நாம் கொடுக்கவேண்டிய பங்களிப்பு என்ன? பஞ்சமும், பட்டினிச்சாவும் வந்துவிடுமோ என்று புலம்புவதா? தேசத்தின் கஷ்ட நிலையை அறிந்த கடவுள் அதைப் பார்த்துக்கொள்வார் என்று நிர்விசாரமாக இருப்பதா? இரண்டும் தவறு. நமது தவறை உணர்ந்து, இந்த நாட்களில் நமது பணி என்னவென்பதை சிந்தித்து அதை நடப்பிப்பதை விட்டுவிட்டு, புலம்பிக்கொண்டிருப்பது தகாது. கர்த்தர் தமது பிள்ளைகளைப் பஞ்சகாலத்திலும் பசியின்றிப் பட்டினியின்றிப் போஷிக்கின்ற தேவன் என்ற சத்திய வார்த்தையிலே விசுவாசம் கொண்டவர்களாக, பிறரையும் பெலப்படுத்தவேண்டிய நாம் இந்நாட்களில் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறோம்?

ஒருதடவை இஸ்ரவேலின் ராஜா யோராம், தனக்கு எதிராக எழும்பிய மோவாப் ராஜாவை எதிர்த்து யுத்தம்பண்ணுவதற்கு யூதா ராஜாவையும் ஏதோமின் ராஜாவையும் கூட்டிக்கொண்டு வனாந்தர வழியாய் சென்றான். அவர்கள் ஏழு நாட்களாக சுற்றித்திரிந்து வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் இல்லாமல் களைத்துப்போய், எலிசாவை அணுகினார்கள். எலிசா தீர்க்கனோ, “இந்தப் பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள். நீங்கள் காற்றையும் காணமாட்டீர்கள், மழையையும் காணமாட்டீர்கள்; ஆனாலும், …இந்தப் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும்” என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்றார். அடுத்த நாளில் தண்ணீரினால் தேசம் நிரம்பியது. இங்கே எலிசா சொன்ன ஒரு வார்த்தை: “இது கர்த்தரின் பார்வைக்கு அற்பகாரியம்” என்பதாகும். தண்ணீர் இல்லாமலே வாய்க்கால்களை வெட்டிய அந்த விசுவாசம், பஞ்சத்தில் கர்த்தர் நடத்துவார் என்ற அந்த விசுவாசம் இன்று நமக்கும் தேவை. தமது கிருபைக்குக் காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்துக்கு விலக்குகிறது மாத்திரமல்ல, பஞ்சத்திலும் அவர்களை உயிரோடே காக்கிறவர் நம் தேவன்! (சங்கீதம் 33:18,19).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த புதிய மாதத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்துத் தாரும். பஞ்சத்திலும் எங்கள் குறைவிலும் போஷித்து வழிநடத்தவும் எங்களை உயிரோடே காக்கவும் உமது கண்கள் எங்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென்.

ஆசிரியரிடமிருந்து… (நவம்பர் – டிசம்பர் 2023)

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமுள்ள வாசகர்களுக்கு,

இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

இவ்விதழ் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகிறோம். அனுதினமும் கிறிஸ்துவுடன் தியானங்கள் மூலமாக அநேகர் பிரயோஜனமடைந்து வருகிறதை அறிந்து தேவனைத் துதிக்கிறோம். நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாத அனுபவங்களை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்த அன்பாய் கேட்கிறோம். இத்தியானங்களை தங்கள் உறவினர்கள், விசுவாச நண்பர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள். அவர்களது முகவரிகளை எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினால் மாதிரிபிரதிகளை அவர்களுக்கு அனுப்பித் தருகிறோம்.

சத்தியவசன ஊழியத்தை இணைக்கரம் கொடுத்து தாங்கிவரும் பங்காளர்கள் அனைவருக்காகவும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பங்காளர்கள் அனுப்பும் அன்புகாணிக்கையினாலே தேவன் இவ்வூழியத்தின் தேவைகள் அனைத்தையும் சந்தித்து வருகிறார். இதுவரை விசுவாச பங்காளர் சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்கள் தயவுகூர்ந்து புதுப்பித்து தொடர்ந்து ஆதரிக்க அன்பாய் வேண்டுகிறோம். நீண்ட நாட்களாக சந்தாவைப் புதுப்பிக்காதவர்களுக்கு பத்திரிக்கை நிறுத்தப்படும் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரியப்படுத்துகிறோம்.

இத்தியான புத்தகத்தில் ஜனவரி முதல் வெளியாகிவரும் வேதவாசிப்பு அட்ட வணைப்படி பரிசுத்த வேதாகமத்தை தவறாது வாசித்துமுடிக்கிறவர்கள் வழக்கம் போல் பெயர்களை எங்களுக்கு எழுதித் தெரிவியுங்கள். சகோ.சுசி பிரபாகரதாஸ் அவர்கள் வழங்கிய இயேசுகிறிஸ்து அருளிய உவமைகள் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தைப் பங்காளர்களுக்கு அனுப்பிவைக்கிறோம். உங்கள் ஜெபவிண்ணப்பங்களையும் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்போம்.

இவ்விதழில் நவம்பர் மாதத்தில் சகோ.தர்மகுலசிங்கம் அவர்கள் எழுதியுள்ள தியானங்களும், டிசம்பர் மாதத்தில் கிறிஸ்துமஸ் மாதத்தில் நாம் சிந்தித்து தியானிக்கவேண்டிய தியானங்களாக சகோதரி சாந்தி பொன்னு அவர்களும் எழுதியுள்ளார்கள். தியானங்களை எழுதும் சகோதர, சகோதரிகளை உங்கள் ஜெபங்களில் தாங்க அன்பாய் கேட்கிறோம்.

கே.ப.ஆபிரகாம்

உம்மோடே இருக்கிறேன்!

அதிகாலை வேளையில்… (நவம்பர் – டிசம்பர் 2023)
Dr.W.வாரன் வியர்ஸ்பி

வேதபகுதி: 1சாமுவேல் 14:1-23

அப்பொழுது அவன் ஆயுததாரி அவனைப் பார்த்து: உம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடியெல்லாம் செய்யும்; அப்படியே போம்; இதோ, உம்முடைய மனதுக்கு ஏற்றபடி நானும் உம்மோடேகூட வருகிறேன் என்றான் (1சாமு.14:7).

“இதோ உம்மோடே இருக்கிறேன்” என்ற வார்த்தைகள் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. யோனத்தான் வெற்றிபெற்ற யுத்தத்தின் மேன்மையை அவனது தகப்பனான சவுல் எடுத்துக்கொண்டான் (1சாமு.13:1-4). ஆனால், இஸ்ரவேல் பாதுகாப்பாக உள்ளது; தேவனே மகிமைக்கு உரியவர் என்பதாலும் யோனத்தான் அதைப்பற்றி கவலைப்படவில்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாமும் ஆண்டவருடைய சத்துருக்களுடன் நித்தமும் போரிட நேரிடும். பெலிஸ்தருக்கு விரோதமான அந்த யுத்தகளத்தில் இஸ்ரவேலரில் மூன்று பிரிவினர்; இருந்தனர். இன்றும் நமது சபைகளில் மூன்று வித “கிறிஸ்தவ வீரர்கள்” காணப்படுகின்றனர்.

பார்வையாளர்கள்

சவுல் அரசன் ஏறக்குறைய அறுநூறு வீரர்கள் சூழ்ந்திருக்க ஒரு மரத்தின் கீழ் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் திகைத்தவனாய் அமர்ந்திருந்தான். தலைவர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன் படுத்தவேண்டும். கடமையை செய்து விடுவதுடன்மட்டும் நின்று விடக்கூடாது (1தீமோ.3:13). தேவன் சவுலுக்கு அதிகாரத்தையும் பதவியையும் கொடுத்திருந்தார். ஆனால் சவுலோ, தரிசனம், அதிகாரம் அல்லது செயல்திட்டம் அற்றவனைப் போல காணப்பட்டான். காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்குப் பதிலாக காரியங்கள் நடந்தேறுவதைக் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான். வெறும் பார்வையாளர்கள் தங்கள் வாழ்வில் எதையும் சாதித்து முன்னேறுவதில்லை. சவுலுடன் ஒரு சிறிய இராணுவம் மட்டுமே இருந்தது. இஸ்ரவேலரில் சிலர் யுத்தகளத்தை விட்டு ஓடி ஒளித்துக்கொண்டனர். ஒரு சிலர் எதிரிகளிடம் சரணும் அடைந்து விட்டனர்! ஆனால் யோனத்தானும் அவனுடைய ஆயுததாரியும் பெலிஸ்தரை எதிர்த்து போரிட்டு அவர்களை வெட்டிக்கொண்டே போனார்கள்.

ஆண்டவரும் எதிரிகளின் போர்க்களத்தை கலங்கடித்தார். ஒளித்துக்கொண்டிருந்த இஸ்ரவேலரும் வெளியில் வந்து யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டனர். இவர் களைப்போன்ற கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்களா? அவர்களில் நீங்களும் ஒருவரா?

பயப்படாதவர்கள்

யோனத்தான் ஏற்கனவே பெலிஸ் தரை யுத்தத்தில் தோற்கடித்திருந்தான். இஸ்ரவேலின் தேவன் தங்களுக்கு வெற்றியைத் தருவார் என அதிக நிச்சயமாய் நம்பியிருந்த அவன் ஒரு விசுவாச வீரன். ஒருவேளை லேவியராகமம் 26:7-8 வரையுள்ள “உங்கள் சத்துருக்களைத் துரத்திவிடுவீர்கள்; அவர்கள் உங்கள் முன்பாகப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள். உங்களில் ஐந்துபேர் நூறு பேரைத் துரத்துவார்கள்; உங்களில் நூறுபேர் பதினாயிரம் பேரைத் துரத்துவார்கள்; உங்கள் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்” என்ற தேவனுடைய வாக்குறுதியை அவன் சிந்தித்திருப்பான். தன்னுடைய ஆயுததாரிக்கும் “அநேகம் பேரைக் கொண்டாகிலும், கொஞ்சம் பேரைக் கொண்டாகிலும், ரட்சிக்கக் கர்த்தருக்குத் தடையில்லை” (1சாமு. 14:6) என்று கூறி உற்சாகப்படுத்தினான். தன்னுடைய நிலைப்பாடு சரியானது தான் என்பதற்கு தேவன் ஒரு அடையாளத்தைத் தருவார் என எதிர்பார்த்தான். தேவனும் அதை நிறைவேற்றினார் (வச. 9-14). எதிரிகளின் பாளையத்தில் பூமியதிர்ச்சி உண்டானதினால் பெலிஸ்தர்கள் திகில் அடைந்து ஒருவரையொருவர் தாக்க ஆரம்பித்தனர். எதிரிகளின் இராணுவம் கலைய ஆரம்பித்தது (வச. 16).

பயன்தருபவர்கள்

தங்களுக்கென்று எதையும் வைத்துக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு உதவும் மக்களும் உண்டு. யோனத்தானின் ஆயுத தாரியின் பெயர் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை. வேதத்தில் பெயர் தரப்படாத அநேகர் தங்களுக்குரிய வேலையை முடித்துவிட்டு அறியப்படாதவர்களாய் காணப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு பரலோகில் சிறந்த வெகுமானங்கள் தரப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை. இயேசு ஐந்தாயிரம் மக்களைப் போஷிக்க தன்னுடைய உணவை தியாகம் பண்ணின சிறுவன் (யோவான் 6:8-11), நாகமானை குஷ்ட ரோகத்திலிருந்து குணமாக்க எலிசாவிடம் செல்ல ஆலோசனை கூறிய சிறு பெண் (2 இராஜா.5:1-4), பவுலின் உயிரைக் காப்பாற்ற முயன்ற அவனுடைய சகோதரியின் மகன் (அப். 23:16-22) ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

தானும் கூடவே வருவதாகக் கூறி ஆயுததாரி யோனத்தானை உற்சாகப்படுத்தினான். அனைத்து தலைவர்களுக்கும் தங்களுடைய செயல்பாட்டை நடத்த உதவும் சில உண்மையான மக்கள் தேவை. யோசுவாவுக்கும் இஸ்ரவேல் இராணுவத்துக்கும் மோசே ஜெபித்த பொழுது, ஆரோனும் ஊரும் அவனுடைய கைகளைத் தாங்கினர் (யாத் 17:8-16). கெத்செமெனே தோட்டத்தில் இயேசு ஜெபிக்கும்பொழுது தன்னுடனே விழித்திருக்க பேதுரு, யாக்கோபு மற்றும் யோவானை கேட்டுக்கொண்டார் (மத்.26:36-46). தங்களுக்கென்று எதையும் வைத்துக்கொள்ளாமல் “கூடவே இருப்போம்” என்று கூறும் ஒரே மனமுடைய தொண்டர்களைக் கொண்ட தலைவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இயேசுகிறிஸ்துவும் நம்முடன் கூடஇருப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறார்; நாமும் மற்றவர்களுக்கு அதனைக் கூற அவர் நமக்கு உதவி செய்வார்.

இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென் (மத்.28:20).

மொழியாக்கம்: Sis.அகஸ்டா மங்களதுரை