ஜெபக்குறிப்பு: 2023 அக்டோபர் 31 செவ்வாய்

நீ தண்ணீர்களைக் கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் (ஏசா.43:2) இவ்வாக்குப்படியே மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் கர்த்தர் நம்மோடிருந்தார். நாம் வேண்டிக்கொள்ளுகிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் அதிகமாய் நமக்கு நன்மைகளை அருளிச்செய்த கர்த்தரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்தி மகிமைப்படுத்தி ஜெபிப்போம்.

குறைவுபடாது!

தியானம்: 2023 அக்டோபர் 31 செவ்வாய் | வேத வாசிப்பு: 1இராஜாக்கள் 17:10-16

YouTube video

“என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது” (சங்கீதம் 23:5).

எங்கும் கொடிய பஞ்சம் யாரிடத்திலும் உணவு இல்லை. அவ்வேளை தன்னிடத்தில் உள்ள கொஞ்ச மாவிலும் அப்பத்தைச் சுட்டு தானும் தன் பிள்ளையும் சாப்பிட்டு, இறந்து போகலாம் என்ற சிந்தையோடு அப்பத்தைச் சுட ஆயத்தம் செய்துகொண்டிருந்தாள், அந்த ஏழை விதவைத் தாய். அவளை நோக்கி, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா, அவளிடம் இருந்ததை தனக்கு உணவாகக் கேட்டபோது, அவள் தேவனைக் கனப்படுத்தி, தேவஊழியனுக்கு இல்லையென்னாது கொடுத்தாள். நடந்தது என்ன? பஞ்சம் தீரும்வரை அவள் பாத்திரத்தில் மா தீர்ந்துபோகவும் இல்லை. அவள் கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போகவுமில்லை.

இந்நாட்களில் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் ஓட்டைப் பைக்குள் போட்ட காசைப் போல, போதாது என்று சொல்லி குறைவுபடும் குடும்பங்கள் ஏராளம். இன்று எங்கு பார்த்தாலும் விலைவாசி அதிகரித்துவிட்டதென்பது உண்மைதான். ஆனாலும் கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது என்று வாக்குத்தத்தம் உண்டே. அப்படியானால் ஏன் இந்த குறைவு?

முதலாவதாக, கர்த்தர் நம்மைப் பராமரிப்பார் என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டு, ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்துவிட்டு, “என் வாழ்வில் ஏன் இந்தக் குறைவு?” என கர்த்தரைக் குறைசொல்ல முடியாது. இரண்டாவதாக, நாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பங்கை கொடுக்க மறக்கக்கூடாது. இன்று நம்முடைய குறைவுக்கு ஒருவேளை கர்த்தருக்குக் கொடுக்கவேண்டியதைக் கொடுக்காததும் ஒரு காரணமாக இருக்குமோ? மல்கியா 3:10ன்படி நாம் அவருக்குக் கொடுக்கவேண்டிய பங்கைக் கொடுக்கும்போது, கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என வசனம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் கொடுக்கக்கூடாது. மாறாக, நாம் மனமகிழ்ச்சியுடன் கொடுக்கும்போது கர்த்தர் நம்மையும் நமது குடும்பத்தையும் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார்!

தேவபிள்ளையே! கர்த்தர் உன்னுடைய கரத்தில் தந்திருக்கும் பணத்தையும் ஏனைய ஆசீர்வாதங்களையும் கர்த்தருக்குப் பிரியமான விதத்தில் உக்கிராணத்துவத்துடன் செலவுசெய்கிறாயா? கர்த்தருக்கு கொடுக்கவேண்டிய பங்கை நீ சரியாக கொடுக்கிறாயா? முதலாவது உன்னையும் உன்னிடத்தில் உள்ள அனைத்தையும் தேவனுக்கென்று கொடுத்து, அவரைக் கனப்படுத்து. “என்னைக் கனம் பண்ணுகிறவனை நானும் கனம் பண்ணுவேன்” என்று, வாக்களித்த தேவன், உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் மூலம் மற்றவர்களும் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்வார். உற்சாகமாய்க் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் (2 கொரி.9:7).

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, உக்கிராணத்துவமாய் வாழவும், எங்கள் குறைவுகளின் மத்தியிலும் உம்மை கனப்படுத்தவும் எங்களுக்குக் கற்றுத்தாரும். ஆமென்.

ஜெபக்குறிப்பு: 2023 அக்டோபர் 30 திங்கள்

நீரே எனக்குச் சகாயர் … என்னை நெகிழவிடாமலும் என்னைக் கைவிடாமலும் இரும் (சங்.27:9) வாழ்வின் அன்றாட பிரச்சனைகளோடு, ஜெபத்திற்கான பதில் தாமதப்படுகிறதினாலே சோர்ந்துபோயிருப்போரை கர்த்தர் நெகிழவிடாமலும் கைவிடாமலும் இருந்து அவர்களை திடப்படுத்தவும், ஏற்ற காலத்திலும் ஏற்ற நன்மைகளால் திருப்தியாக்கி வழிநடத்த வேண்டுதல் செய்வோம்.

அழிவும் ஆசீர்வாதமும்

தியானம்: 2023 அக்டோபர் 30 திங்கள் | வேத வாசிப்பு: யாக்கோபு 3:1-13

YouTube video

மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கும்; அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதின் கனியைப் புசிப்பார்கள் (நீதி.18:21).

வெகு நாட்களுக்கு முன்பு பத்திரிகையில் வந்த ஒரு செய்தியில், தகப்பன், திருமண வயதை அடைந்த தன்னுடைய மூன்று பெண் பிள்ளைகளையும் நோக்கி: “எப்பொழுதும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிற இந்த சனியன்கள் எங்கேயாவது போய்த் தொலைந்தால் நன்றாயிருக்கும், இவர்களை யார் வந்து கல்யாணம் முடிக்கப்போகிறார்கள்” என்று அடிக்கடி சொல்வாராம். அந்த 3 பிள்ளைகளும் நம்பிக்கை இழந்து கடைசியில் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்கள். தகப்பனின் வாழ்க்கை துக்கத்திலும் வேதனையிலும் மதுபானத்திலும் சீரழிந்தது.

ஆனால், ஒரு மருத்துவ கல்லூரியின் பேராசிரியர், தன் இளமை பருவத்தில் பொருளாதார நெருக்கடியிலும் கஷ்டத்திலுமிருந்தார். அவருடைய தாயும் தந்தையும் நல்ல தேவபக்தி உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். அவர் படித்துக் கொண்டிருந்த நாட்களில் திடீரென அவரது தகப்பனார் வியாதி படுக்கையிலானார். அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தகப்பன் மகனிடத்தில் நம்பிக்கையின் வார்த்தைகளைப் பேசிக்கொண்டிருப்பார். மரண சமயத்தில் தகப்பன் மகனிடத்தில், “மகனே நான் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன். உனக்காக தினமும் ஜெபிக்கின்றேன். தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு நல்ல எதிர்காலம் உனக்கு உண்டாகும். உன் தாயை கவனித்துக்கொள்” எனக் கூறி இறந்துபோனார். தகப்பன் சொன்ன வார்த்தைகள் அவருக்கு உற்சாகத்தைக் கொடுத்தது. கஷ்டப்பட்டு படித்த அவர், ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்தார்.

பிரியமானவர்களே, நாம் மற்றவர்களை நோக்கிச் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவை. பொதுவாக இரக்கமில்லாத வார்த்தைகள் மற்றவர்களின் இருதயத்தில் ஊடுருவிச்சென்று அவர்களது வாழ்க்கையை பாழாக்கி, உறவுகளை உடைத்து, எதிர்காலத்தையும் நாசமாக்கிவிடலாம். இப்படி குரூரமாக பேசும் மனிதர்களும்கூட கசப்பு நிறைந்த மனிதர்களாய் இறுதியில் உடைந்து போய்விடுகிறார்கள். ஆனால், பண்புள்ள வார்த்தைகளைப் பேசும்போது அதைப் பேசுகிறவர்களுக்கும் கேட்கிறவர்களுக்கும் அது ஆசீர்வாதத்தைக் கொண்டு வருகிறதல்லவா? பண்புடன் பேசுவதின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொண்டால் இன்று நம்மைச் சுற்றிலும் சம்பவிக்கிற வேதனையின் சம்பவங்களை தவிர்த்துக்கொள்வது மட்டுமல்ல, அது நன்மையையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொண்டுவரும்.

ஆம், மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கிறது. அதன் திறவு கோல் உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. ஆகவே நாம் பேசும் வார்த்தைகள் ஆசீர்வாதத்தினால் நிறைந்த வார்த்தைகளாக இருக்க கிறிஸ்து இயேசுதாமே நமக்கு அருள் செய்வாராக.

ஜெபம்: அன்பின் ஆண்டவரே, அழிவும் ஆசீர்வாதமும் வார்த்தைகளில் இருந்து புறப்படுகிறது என்பதை உணர்ந்தவர்களாக, எப்போதும் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தைக் கொண்டுவரும் விதத்தில் பேச அருள் தாரும். ஆமென்.